Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Nu antichristtijd dankzij ons parlement en regering! Wees echter blij, Yeshua ha Mashiach is nabij!

Uit het nieuws 09-08-2021

met dank overgenomen van

https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2009-08-2021.htm

24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO vaccinatiedictatuur

In maart van dit jaar hebben 24 wereldleiders, waaronder de Duitse kanselier Angela Merkel, de Franse president Macron en de Britse premier Johnson, een brief ondertekent waarin ze pleiten voor een vaccindictatuur onder de vlag van de World Health Organisation (WHO). Natuurlijk wordt dat niet letterlijk zo gesteld, maar het komt er overduidelijk op neer dat alle landen onder het mom van ‘voorbereid zijn op pandemieën’ hun nationale en medische soevereiniteit moeten overdragen aan een wereldwijd bestuur.Iedere wereldburger zal zich straks verplicht moeten laten vaccineren. Het geeft aan dat de machthebbers en hun trekpoppen al lang hebben besloten waar ze naar toe willen, namelijk een dwingende vaccinatieplicht, op straffe van totale uitsluiting van de samenleving. De brief roept onder meer op om een ​​einde te maken aan “isolationisme en nationalisme”. De infrastructuur van de WHO moet daarom versterkt worden ondanks de gedocumenteerde grove leugens die deze club over het Wuhan-virus verspreid heeft en aanhoudende beschuldigingen dat het is meegegaan in de leugens en bedrog van de Chinese regering.

Dat de grote baas van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, een misdadig verleden heeft, blijkt ook niet uit te maken. Deze Tedros heeft namelijk een strafblad dat niet onderdoet voor de gruweldaden van de voormalige Oegandese dictator Idi Amin. Tedros was een belangrijk lid van de marxistisch-leninistische Tigray People’s Liberation Front TPLF een gewelddadige partij in Ethiopië, die in de jaren ’90 op de officiële Amerikaanse lijst van terreurorganisaties stond. Deze organisatie maakte zich schuldig aan mensenrechtenschendingen tegen de Amhara etnische minderheden. In die periode zijn er zo’n 2 miljoen Amhara ‘verdwenen’. Als uitvoerend lid van het (TPLF), hield Tedros toezichtop een enorme uitbreiding van de rol van China in Ethiopië.

Toen Tedros in mei 2017 mee deed in de race om het leiderschap van de WHO, meldde de New York Times dat hij drie cholera-epidemieën in Ethiopië had verdoezeld in zijn functie als minister van gezondheid tussen 2005 en 2012. Met deze Tedros als hoofd van de WHO hebben de machthebbers dus de juiste man op de juiste plaats. Manipuleerbaar tot op het bot vanwege zijn verleden. Dat blijkt in onze huidige wereld kennelijk een soort voorwaarde want het barst van de mensen met een dubieus verleden in de top van allerlei organisaties en landen.

Tedros staat regelmatig in de schijnwerpers om het ene na het andere paniekverhaal te verkondigen.Dat begon met zijn kolossale leugen over een schijnepidemie veroorzaakt door een ‘killervirus’ (Wuhan-virus) wat volgens diverse echte deskundigen achteraf nauwelijks erger was dan de normale jaarlijkse griepepidemie. Zijn beweringen leidde tot wereldwijde paniek en voedde de catastrofale lockdowns terwijl het allemaal ging om pure fictie.

Het was onder zijn leiding dat de WHO in maart 2020 samen met het Imperial Report van de Brit Dr. Neil Ferguson het massale angstscenario schilderde dat er 65 miljoen mensen door het Wuhan-virus (later omgedoopt tot Covid-19) zouden kunnen sterven. Hij noemde het een uniek virus met onvergelijkbare eigenschappen veel dodelijker dan griep. Het was van meet af aan al duidelijk dat de regelmatig door Tedros gepresenteerde cijfers over het aantal slachtoffers aantoonbaar misleidend waren. Covid-19 is trouwens niet de naam van een virus maar de codenaam van een internationaal plan voor de controle en vermindering van de wereldpopulatie. Duizenden onafhankelijke wetenschappers beschouwen Covid-19 als de grootste zwendel aller tijden. Het Wuhan-virus is in het voorjaar van 2020 verdwenen en daarvoor in de plaats hebben ze de normale seizoengriep omgedoopt tot Covid-19 of corona. Het gaat om een misdaad tegen de menselijkheid.

De WHO ligt volledig aan het infuus van de miljardair Bill Gates.

Er bestaat een nauwe relatie tussen Tedros Adhanom Ghebreyesus en suikeroom Bill Gates. Gates is eigenaar van medische faciliteiten, beheert distributiekanalen en gezondheidsinstellingen, liefdadigheidsinstellingen, heeft medisch personeel, doet onderzoek naar vaccins betaalt de WHO met miljarden dollars, financiert NGO’s en controleert politici die hem behandelen alsof hij een heilige is en die hem zelfs als ‘redder van de mensheid’ zien. Ze dwepen met de “pandemie expert” alsof hij een soort messias is en hebben het ‘gezondheidsbeleid’ van de complete wereld in zijn handen gelegd. Bill Gates heeft zijn tentakels in bijna alle vaccin producerende bedrijven door middel van patenten. Voor elk spuitje dat gegeven wordt krijgt hij zijn royalty’s binnen. Henry Makow, de bekende Joodse onderzoeker, laat er geen enkel misverstand over bestaan wie Bill Gates werkelijk is. “Satanisten kunnen zichzelf omhullen in ‘waarheid en goedheid’, maar af en toe worden ze onthuld voor wat ze zijn: perverselingen, psychopaten en megalomanen. We laten onze kinderen een wereld achter die geregeerd wordt door deze monsters.”

Gates is tevens de belichaming van Transhumanisme. Zo blijkt hij bijvoorbeeld geïnteresseerd in eugenetica, oftewel het grotendeels ontvolken van deze planeet.  Eugenetica is hetingrijpen in het menselijk ras, oftewel een rassenpolitiek zoals de Nazi’s die ook volgden. Eugenetica is in strijd met de in de tweede helft van de 20e eeuw ontwikkelde mensenrechten en wetgeving tegen discriminatie. Aangezien eugenetica in verband wordt gebracht met de Holocaust en het sterilisatiebeleid van de nazi’s was het in veel landen een politiek taboe maar ook dat blijkt verleden tijd te zijn.

Vanaf het prille begin is het altijd al gegaan om het uitroeien van een groot deel van de wereldbevolking. De eugenetica is Bill Gates met de paplepel ingegoten want ook zijn vader Bill Gates senior was bezeten van eugenetica, waarbij ze hun werkelijke doelstellingen vermomden als gezondheidszorg voor arme landen. Vader Gates zat niet voor niets in het bestuur van Planned Parenthood, de organisatie die volgens velen niets meer is dan een onderdeel van de eugenetica beweging en de laatste jaren veelvuldig in het nieuws is geweest als handelaar in geaborteerde baby’s. Zie  hier de schokkende dagelijkse stand van zaken met betrekking tot het aantal abortussen.

Vanaf het moment dat Donald Trump in 2020 de financiering van de WHO heeft stopgezet op beschuldiging dat de organisatie onder controle van China zou staan, is miljardair Bill Gates de grootste donateur van de WHO geworden. Sindsdien dient de WHO de financiële belangen van GAVI, de door Bill Gates geleide Vaccine Alliance. Gavi is een vaccingroep die ook honderden miljoenen euro’s heeft gekregen van de Nederlandse premier Rutte. Bill Gates en GAVI zijn de bron achter de autoritaire medische edicten van de WHO die het vaccin-experiment op mensen afdwingen.

Als de ongekozen Gates iets wil, dan luisteren de schoothondjes van de WHO en vele anderen naar hem. Omdat hij niet gekozen is, kan hij ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden. De Gates Foundation heeft altijd al een vetorecht uitgeoefend over de instellingen die zij financieren. Zijn Gates Foundation doneerde al meer dan 3.6 miljard dollar aan de WHO. Daarnaast doneerde hij bijna 300 miljoen dollar aan het IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation), dat verantwoordelijk is voor de modellen waar veel landen hun corona dwangmaatregelen op gebaseerd hebben.

De autoritaire aanbevelingen van de WHO werden in hoog tempo door bijna alle regeringen op aarde overgenomen. De gedragscontroles en bestaansbeperkingen die de WHO oplegt, zijn niet gebaseerd op de gezondheid of het algemeen welzijn van de wereldbevolking. Het dwingt alle lidstaten hun bevelen uit te voeren. In 2020 en daarna heeft de WHO bevolkingen bevolen tot isolatie, distantie en onwettige quarantaines. De WHO instrueert regeringen dat ze bij een volgende pandemie, lockdowns “systematisch en rigoureus” moeten toepassen op een schaal die de epidemiologische situatie vereist. Het panel wil strenge lockdowns, in elk land, wanneer wetenschapsadviseurs van de overheden er om vragen. Bill Gates Vaccine Alliance is de bron achter WHO’s lockdowns en gedwongen komende vaccinatiepaspoorten. In een krantenartikel uit 2011 had Gates het al over ‘Depopulation by Forced Vaccination’. Oftewel: Depopulatie door verplichte vaccinatie. Hier kondigt hij een volgende pandemie aan.

We zijn omsingeld door meedogenloze politici die het slecht met ons voor hebben.

Vanaf het voorjaar van 2020 hebben we gezien hoe de trekpoppen van Klaus Schwab en zijn Davos-kliek, onze samenleving hebben veranderd in een onmenselijke dictatuur. In hun hele doen en laten denken ze boven de wet te staan.  Velen geloven nog steeds de officiële berichtgeving, dat we te maken hebben met een ernstige gezondheidscrisis en dat een draconische beperking van onze vrijheden verantwoordt is. Maar we zijn letterlijk aan alle kanten omringd door het kwaad. Met de in 2020 ingevoerde lockdowns zijn de Nederlandse burgers als ratten behandeld met mensonwaardige dwangmaatregelen. Er was sprake van grootschalige sociale ontwrichting, failliete bedrijven, een waanzinnige 1½ meter samenleving, een volkomen zinloze avondklok in het voorjaar van 2021, psychische foltering, slavenmaskers en een verbod om elkaar de hand te schudden.

Het gaat niet over gezondheid maar over totale controle. Alle dwangmaatregelen  zijn slechts bedoeld om discipline, onderdanigheid en gehoorzaamheid af te dwingen. In Nederland hebben Rutte&CO hun maskers al lang afgelegd en is het volkomen duidelijk waar ze mee bezig zijn. Aan de door hen opgelegde dwangmaatregelen mag niet worden getornd en ze zullen er alles aan doen met hulp van de reguliere media de waarheid te verdoezelen. Ze zullen nooit meer afstand doen van hun verkregen macht tenzij ze ertoe worden gedwongen. Zoals bekend maakt de internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich de weg vrij voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt en onverantwoorde maatregelen hebben ingevoerd.

De dwangmaatregelen werden door Rutte&CO in de loop van 2020 vastgelegd in een tijdelijke coronawet die niet langer dan zes maanden zou duren. Daarna zouden we onze vrijheden weer terugkrijgen maar dat is niet gebeurd. Natuurlijk is dat niet gebeurt want het was al ruim van tevoren volkomen duidelijk dat ze bezig waren met het uitvoeren van een vooropgezet plan. Door deze wettelijke regeling kregen Rutte en trawanten als het ware een ‘blanco volmacht’ om onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze democratische mensenrechten naar willekeur op te schorten en ons verder te knevelen met absurde dwangmaatregelen. Vele ‘wappies’ voorspelden bij de aanvang van de coronawet al dat deze met allerlei valse argumenten gewoon zou blijven bestaan en precies dat is er nu gaande want ze houden het gewoon in stand.

De principes van eerbied voor het leven is met deze wet over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving bij het oud vuil gezet. Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Lijden en sterven bleek geen betekenis meer te hebben. Rode lijnen zijn overschreden door stervenden te isoleren van hun familieleden die bij hen wilden zijn. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest zijn die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag zeker niet aan het toegewijde verplegend personeel!

Nederland veranderde door deze machtsgreep in een dictatuur met volledige medewerking van een stroom aan mediahysterie. De internationale mainstream-media functionerenvolledig als een Ministerie van Propaganda voor de overheden, maar geloof hun alarmistische verklaringen niet. De wetgeving werd geperverteerd en de gehele Nederlandse dagbladpers en de staatsomroep onderwierpen zich kritiekloos. Censuur en discriminatie werd onderdeel van wat Rutte&CO het nieuwe normaal zijn gaan noemen.

De Nederlandse Tweede Kamer nam onlangs met volledige steun van de partijen die zich christelijk noemen, een wet aan waarmee voortaan alle andere meningen en tegengeluiden als ‘maatschappij ontwrichtend’ kunnen worden aangepakt. Het zoveelste bewijs dat onze volksvertegenwoordigers bezig zijn ons land in een totalitaire dictatuur te veranderen. Sinds de vaccinatieronde is begonnen zien we hoe alles en iedereen die bij de corona hoax betrokken is, de ongevaccineerden als een soort “Untermenschen” neer te zetten.

Het gaat om de grootste hoax ooit. De niet slapende wereldbevolking heeft vanaf begin 2020 gezien dat de machthebbers en hun trekpoppen nergens voor terugdeinzen om hun dwangmaatregelen aan de wereldbevolking op te dringen. Het kwaad manifesteert zich nog steeds op een ongekende manier. Alles wat wij als normaal hebben ervaren wordt voor onze ogen weggevaagd in ruil voor een kunstmatige wereld van onvoorstelbare proporties. Het waren experts op het gebied van infectieziekten, epidemiologen, virologen, immunologen en volksgezondheidsfunctionarissen in het algemeen, die van meet af aan al duidelijk maakten dat het ging om dezelfde ziekteverschijnselen als bij de jaarlijks terugkerende griep maar als een soort fabelvertellers op een zijspoor zijn gezet.Dissidente tegengeluiden werden/worden belasterd, verketterd of monddood gemaakt door de schandalige tendentieuze berichtgeving in de mainstream- en social media. De schuldigen zullen hun fouten nooit toegeven. Ze dragen het masker van onfeilbaarheid en zullen niet aarzelen nog strengere dwangmaatregelen af te kondigen wanneer ze daar de opdracht toe krijgen.

We gaan een rampzalig najaar tegemoet.

De trekpoppen van Klaus Schwab zijn zo ontspoord en gewetenloos dat ze zijn plannen zonder ook maar enig schuldgevoel zullen uitvoeren. De meerderheid van de bevolking zien het niet, of weigeren dat te begrijpen. Maar let op: het ergste moet nog komen! Momenteel lijkt het allemaal nog vrij ontspannen maar uiterlijk in het najaar, zal de strop weer verder worden aangetrokken. Ze zullen de bevolking ervan proberen te overtuigen dat nog strengere maatregelen en vooral nog meer vaccinaties nodig zijn voor hun eigen bestwil.

Volgens het Rockefeller Covid-19 stappenplan zullen de overheden in de loop van het najaar de volledige controle overnemen van voedsel en brandstof en zorgen voor beperkingen optoeleveringsketens waardoor er toenemende voedseltekorten zullen ontstaan. De wereldeconomie zal dreun op dreun te verduren krijgen. De staat-van-beleg of een andere vorm van een permanente noodtoestand zal worden afgekondigt. Publieke kritiek tegen de maatregelen van de overheden zal met harde hand neergeslagen worden waarbij zelfs het leger ingeschakeld zal worden. Dat is ook volgens auteur J.C. Hopkins waar ze nu met een sneltreinvaart op aansturen. Hopkins zegt dat er een storm op komst is die al een maand of 16 inontwikkeling is, maar die ergens deze herfst zal losbarsten.

Xandernieuws meldde op 30 juli dat uit gelekte documenten van het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, de zogenaamde ‘complotdenkers’ opnieuw gelijk krijgen, en er in de herfst en winter een nieuwe, keiharde lockdown staat gepland: “Het is cruciaal dat zoveel mogelijk mensen eindelijk onder ogen zien dat onze eigen bestuurders zich tegen het volk hebben gekeerd, en onder het mom van een fake pandemie en ‘het klimaat’ de komende tijd alles zullen afbreken wat na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd. De nieuwe maatregelen zijn geheel conform zoals in het Rockefeller Stappenplan uit 2010 zijn aangekondigd. Bereidt u daarom psychisch voor op het definitieve einde van de vrijheid van meningsuiting, en daarmee de laatste resten vrijheid.”

Schoolmeester Hugo de Jonge ziet het fake-vaccin als een ‘Gave uit Gods Hand’

Hugo de Jonge heeft kennelijk een ‘openbaring’ gehad want hij noemt het coronavaccin een Gave uit Gods hand’ en gaf ook het advies niet te luisteren naar ‘wazige antivaxverhalen.’Hij stelde ronduit dat mensen die nog geen prik hebben gehaald voor de keus staan óf vaccineren, of ziek worden.’ “Er is één manier om dit virus de pas af te snijden, en dat is vaccinatie. Ik kan het vaccin niet anders zien dan als een gave uit Gods hand.” Ook noemde hij vaccineren ‘een daad van naastenliefde’. Eerder noemde ook staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vaccineren een vorm van naastenliefde. Talrijke internationale medische deskundigen die beweren dat het niet gaat om een vaccin maar genetische manipulatie, worden als kwakzalvers weggezet. Mensen die momenteel in ziekenhuizen moeten worden opgenomen, blijken nagenoeg allemaal gevaccineerden.

 

De eminente vaccinexpert dr. Geert Van den Bossche, die voorheen samenwerkte met de GAVI alliantie en de Bill & Melinda Gates Foundation, heeft een artikel gepubliceerd met de veelzeggende titel ‘Laatste Waarschuwing‘. Als de wereld nu niet onmiddellijk stopt met de Covid vaccinaties, zal er naar zijn overtuiging een onstuitbare golf ernstige, ongeneeslijke en dodelijke zieken op ons afkomen. Hallo de Jonge! Wat zei je: ‘Een gave uit Gods Hand? Al die duizenden die wereldwijd gestorven zijn na toediening van de prik: ook ‘Een gave uit Gods Hand?

Uit een peiling van de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) blijkt dat bijna 60 procent van de artsen in de Verenigde Statenniet volledig gevaccineerd is tegen corona. De peiling is gehouden onder zo’n 700 artsen. De meerderheid van de artsen weigert de coronaprik. Uit de peiling van de AAPS blijkt ook dat 54 procent van de artsen volledig op de hoogte is van de ‘ernstige bijwerkingen’ die patiënten hebben gekregen. Andere redenen die artsen opgaven om de prik niet te nemen: “onbekende langetermijneffecten, het gebruik van weefsel van geaborteerde foetussen, dat het experimenteel is, dat er zich gevallen van sterfte en bloedstolsels voordoen en dat er andere effectieve behandelingen beschikbaar zijn. Ook niet-artsen kregen de vraag voorgelegd. Van de 5300 deelnemers zeiden 2548 op de hoogte te zijn over de bijwerkingen. Ze noemden onder andere sterfte, amputatie, verlamming, doodgeboorte, onregelmatige menstruatie, blindheid, beroertes en hartproblemen. Op deze site worden een deel van de vaccinatiedoden in beeld gebracht. Ook de conclusies van de Duitse patholoog Peter Schirmacher laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Hij heeft een autopsie uitgevoerd op 40 patiënten die waren overleden binnen 14 dagen na ontvangst van de vaccinatie. Hij stelt dat 30 tot 40 procent van de overledenen is gestorven als een direct gevolg van de vaccinatie.Maar volgens Hugo de Jonge is er niks aan de hand de prik is immers een ‘Gave uit Gods hand.’

Franklin ter Horst

_____________________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Word wakker en besef dat het vertrouwen in de overheden al een hele tijd misplaatst is, zie wat er gebeurd, we zijn verkocht aan de EU, VN/WHO en de zgn. “wereldelite” met hun al heel lang geleden geplande wereldoverheersing.
Het goede nieuws is dat deze eindtijd al lang in de Bijbel staat beschreven en het beste advies is:

Psalm 37:4 HSV

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

In Zijn dichte nabijheid zijn we meer dan overwinnaars  en dan kan niets ons van Hem scheiden, zeker  de los van God levende saatanische overheden niet.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

zie ook https://ivarfjeld.com/2021/08/09/medical-dictatorship-enforced-by-antichrists/

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to Nu antichristtijd dankzij ons parlement en regering! Wees echter blij, Yeshua ha Mashiach is nabij!

 1. Een mooi stukje vooral het laatste de bemoediging uit Psalm 37 ; 4

  Ik heb alleen een opmerking, hoe komt het dat al deze mensen , Soros, de Rothschild familie, Rockefeller familie, Bill Gates, Mark Zuckenberg, Klaus Schwaab , met een joodse achtergrond of joods zijn,( Gods uitverkoren volk deelachtig ) zo erop uit zijn voor vernietiging van de wereld bevolking ( de vaccinatie ) maar ook op macht belust.
  Je zou zeggen hebben ze niet geleerd van de WO 2 .
  Ik begrijp ook wel, dat wat er nu gebeurd staat geschreven in de Bijbel en moet gebeuren,
  Ik hoop en bid om genade en barmhartigheid ook voor deze mensen, dat ze weder mogen keren op Gods pad en op hun knieën mogen gaan en God danken voor de genade en barmhartigheid van onze Almachtige God

  Mvgr
  Ron

  • Hi Ron,
   Hoe kwam het dat die eerste generatie Israelieten omkwam in de woestijn ? Voortdurend los van JHWH, zie Hebr. 3, JHWH had geen welgevallen aan hen, onbekeerd, ongelovig, behalve een paar en alleen de 2e generatie met Jozua en Kaleb gingen door naar het beloofde land.
   Ook Mozes en nog een paar behoorden tot wat uiteindelijk “een rest, een overblijfsel” van oprechte gelovigen zou blijken te zijn, zie Hebr. 11
   Ook in Romeinen gaat het over een “rest”, in Gal. 6:16 over “het Israel Gods”, dus alle oprechte gelovigen , niet Joden en Joden samen.
   Zal Yeshua, als Hij komt, nog oprecht gelovigen vinden? Weinig dus, net als ttv. Noach en Lot.
   Elia kreeg de belofte van “nog 7000 die de knie niet voor Baal hebben gebogen in zijn tijd.
   In deze tijd hebben we het over ca. 400.000 Yeshua belijdende Joden op 15 miljoen, het huidige overblijfsel is een zeer klein percentage.
   Breng dus zeker ook de Israelieten het evangelie, eerst voor de Jood, dan de Griek.
   Dank voor je reactie, graag hoor ik meer van je, bijv. van jouw bekering en geloofsleven,
   shalom
   Ben

 2. De geldkist van het diaconie oudje.

  “Mijnheer, hebt u hedenmiddag wat ruim de tijd voor mij”?
  Zo vroeg mij op zekeren dag een oude Christen, die in het oude mannenhuis reeds jaren verpleegd werd en daar zeer bescheiden kamertje bewoonde.
  Ik had de gewoonte hem een of tweemaal per week te bezoeken.
  Het was een oud mannetje, maar een gelukkig Christen.
  “Vader Steven “, werd hij gewoonlijk genoemd.
  Nimmer vond ik hem bedroefd of terneder gebukt, maar altijd opgewekt, gelukkig en dankbaar, ofschoon hij geen aardse goederen bezat, en hij al zijn familieleden door de dood had verloren.
  Bovendien was hij zeer gebrekkig en bijna blind.
  Het woord Gods was zijn dagelijkse spijzen, waarin zijn ziel verkwikking en versterking vond.

  Op de vraag of ik hedenmiddag de tijd had om wat langer dan gewoonlijk bij hem te blijven, antwoordde ik dan ook opgewekt: ‘Ja, zeker !
  Een groot genoegen zou u mij dan doen. “ zei hij “.
  Toen vroeg hij, “indien u mijn geldkist eens wilde nazien, en mij de inhoud van de gewichtige papieren die zich daarin bevinden, nog eens wilde voorlezen .”
  Verbaasd keek ik op.
  Zou de oude “vader Steven “ten gevolge van zij grote lichaams zwakte en misschien zijn denkvermogen gekrenkt zijn?
  Waar toch zou in dit kleine eenvoudige kamertje een geldkist gezocht moeten worden?
  Waar toch zou die arme oude man geld en waardevolle papieren kunnen hebben, en hoe er aangekomen zijn, daar hij reeds jaren door broederlijke liefdegaven onderhouden werd, en zijn eerlijkheid boven alle twijfel verheven was?

  Terwijl ik in stilte hierover nadacht, begon de zwakke oude grijsaard weer :
  “Ik ben rijk, weet gij, zeer rijk!
  Veel rijker dan gij weet, ja, dan ik zelf weet.
  Dat Hij mijn Heiland mij alles heeft geschonken, wat Hij zelf bezit en mij dit alles in goede en waardevolle papieren heeft nagelaten.
  Kom laten we de geldkist eens openen.
  “Dit zeggende, richtte hij zich in bed op en wees naar de dikke Statenbijbel, die dicht bij mij lag”.
  Ik stond op met de woorden: “Nu die geldkist waardeer ik “.
  En dit zeggende nam ik de zware Bijbel met grote druk op en legde hem geopend op mijn knieën.

  “Zo “, zei het gelukkige oudje, “nu willen wij nog eens luisteren naar de inhoud van deze waardevolle papieren.
  Menigmaal, toen ik nog goed zien kon, heb ik ze voor mijzelf gelezen, maar nu kan ik dat niet meer, doch veel ervan ken ik van buiten.

  Daar heb je ten eerste, de grote kwitantie, dat al mijn schulden bij God betaald zijn.
  God zelf heeft ze mij vergeven, de kwitantie is goed bewaard en ik heb onthouden waar ze ligt.

  1

  “Sla Hebr. 10 eens op en lees mij het 17de vers eens voor.”
  Ik deed dat gaarne wat mij gevraagd werd en las :
  En hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik geen zins meer gedenken”.
  “Nu “vroeg vader Steven, “is dat niet een duidelijke en waardevolle kwitantie?
  Dan volgt mijn vrijbrief.
  Ik was een zondaar en overtreder van mijn jeugd af, een schuldenaar voor de God des hemels en der aarde, alles, alles in mij was zonde.
  Toen dit voor mijn bewustzijn klaar en duidelijk werd en ik inzag, dat ik rechtvaardig de eeuwige straf verdiend had, was ik lange tijd zeer bekommerd.
  Donker was het om mij, en in mij, en voor mij, doch toen riep ik om genade en zie daar kwam mijn vrijbrief !

  Ik ken hem sedert lang van buiten, echter hoor ik hem altijd weer graag voorlezen.
  Gij vindt hem in Joh. 3 : 16.
  “Ik sloeg de bekende en kostbare woorden op en las :
  “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe
  “” Is het niet heerlijk ?” , riep de gelukkige oude man uit, alsof hij deze woorden voor het eerst hoorde en zij niet reeds jaren zijn ziel verkwikt hadden.
  Hoort gij het ?
  God heeft liefgehad en gegeven, ik heb geloofd en nu heb ik het eeuwige leven ! Dat is mijn vrijbrief.
  God heeft mijn zonden vergeven door het bloed van onze Heiland Jezus Christus en Hij heeft mij het eeuwige leven geschonken.

  “Maar “, zo ging het oudje verder, “wij zijn niet alleen vrij, God heeft ons niet alleen een vrijbrief gegeven maar mij ook in de adelstand verheven.
  Och leest u mij ook de brief van adeldom voor.
  Hij staat in 1 Petrus 2 : 9 .
  “En ik las : “Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen, de deugden Degenen, Die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht. “Alzo tot koningenen priesters heeft God alZijn verlosten gemaakt, tot wie ik behoor”sprak de oude vader Steven.
  “Welk een hoge adel, nietwaar?
  Maar meer nog heeft God gedaan, ik ben Zijn kind en erfgenaam.

  Ook daarvan ligt in de geldkist een helder en duidelijk bewijs.
  Leest toch wat daarover geschreven staat in 1 Joh 3 : 1 en 2 en in Rom. 8 : 16 en 17.
  Ik sloeg het Woord Gods op deze plaatsen open, en vond dadelijk, die heerlijke verzen waaraan onze oude vriend Steven dacht. “Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden ! ……… Geliefden, nu zij wij kinderen Gods.
  En de Geest Zelf getuigt met onzen Geest, dat wij kinderen Gods zijn, en indien wij Zijn kinderen zijn, dan zijn wij ook Zijn erfgenamen, erfgenamen Gods en mede erfgenamen van Christus.

  Dicht daarbij, ging vader Steven weer voort, ligt ook mijn bewijs voor de ongevallenverzekering, zodat mij nu niets meer schaden kan, maar mij alles ten zegen is “Ik zocht en vond : “ En wij weten , dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, Rom. 8 : 28.
  “Hoort gij “, riep de oude man: “Alle dingen “.
  Er staat niet vele dingen, maar alle dingen !
  Is dat niet wonderbaar ?

  2

  Dicht hierbij, maar naar onderen ligt mijn verzekeringspolis, een wonderbaar document.
  Het begint: Want ik ben verzekerd. “lees het mij voor, wilt ge ?
  Ik las het slot van het achtste hoofdstuk van de Romeinenbrief
  “Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, en toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere !
  “God zij geloofd en geprezen voor deze genade “, riep vader Steven uit.

  “Maar “vervolgde hij even later: “Lees mij nu nog enkele van deze kostbare stukken voor, dan kunt u heengaan, want ik ben moe en ook maakte ik reeds te lang van u goedheid gebruik.
  Er moet nog een ongevallenverzekeringspolis uit oude tijden zijn.
  Waar ligt hij ook weer ?
  Ik weet het al in het boek Jesaja ! “Ik sloeg de Bijbel open en weldra vonden wij deze woorden door God gesproken :
  “Vrees niet, want Ik heb u verlost>
  Ik heb u bij uwe naam geroepen, gij zijt Mijne, wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn en door de rivieren zij zullen u niet overstromen, wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken, want Ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls en uw God ”Jesaja 43.
  “Niet waar “zei de oude Steven: Dat zijn kostbare woorden !

  Nu heb ik echter nog drie of vier polissen, lees mij die nog even voor.
  Ten eersten mijn verzorgingsbewijs, die vindt ge ook in de Hebreenbrief in het beging van het Laatste hoofdstuk.
  “En ik las “, Want Hij heeft gezegd, “Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoedig lijk durven zeggen : De Heere is mij een Helper en ik zal niet vrezen !
  “Ja, dat heeft de Heere trouw gedaan !, sprak vader Steven, diep bewogen.
  Hij is mijn Helper te aller tijd !
  En Hij heeft mij niet begeven, noch verlaten !
  Zulke verzekeringsbewijzen liggen er nog meer in de schatkist

  “De gehele Bijbel door heb ik ze gevonden, en alle zijn ze geldig “.

  Lees mij nu nog mijn Levens en brandverzekeringspapieren voor.
  De eerstgenoemde is door mijn Heiland Zelf opgesteld, gij vindt die in het evangelie van Johannes.
  “Ik sloeg op zijn aanwijzing , Joh 11 op en las de bekende woorden:
  Ik ben de opstanding en het leven: die in Mij gelooft, zal leven al ware hij ook gestorven, en een iegelijk die in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid ! “
  “Ja , Heere Jezus ! Gij leeft en ik leef door U en weldra bij U “sprak vader Steven, terwijl hij omhoog blikte :
  Diep bewogen zei hij de regels op welke hij zo menigmaal met andere gelovige gezongen had.

  Gij , gekroond na bange strijd
  Hebt de hemel ingenomen
  O, mijn hart smacht naar de tijd
  Dat ik daar bij U zal komen
  Om te leven in het licht
  Van Uw Goddelijk aangezicht.

  3

  Daarop zich weer tot mij wende, vervolgde de oude Steven : “Nu lieve vriend, nu nog een laatste stuk dat ik mijn brandverzekeringspolis noemt.
  Gij vindt ze in 2 Petrus. 3 : 12.
  “en ik las : Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemel, door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten, maar wij verwachten naar Zijne beloften, een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in welke gerechtigheid woont.
  “Ja “herhaalde de oude Steven ernstig : Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want hier woont Gods gerechtigheid niet, en eer die nieuwe hemel en aarde komen, verwachten wij, die uit genade door het geloof gerechtvaardigd zijn, Hem die alles nieuw maakt, jezus, de Zoon Gods !
  “O “, lees mij nog eenmaal die kostbare woorden voor.
  Die woorden sprekende van een spoedige wederkomst en van de invoering in de vele woningen, in het Vaderhuis, waar Hij ons zal brengen.
  De Heere jezus verzekerde dat ons, eer Hij tot Zijn Vader ging.

  Met vreugde voldeed ik ook aan dit verzoek, en las hem de woorden van onze Heiland voor.
  “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben.
  Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer Ik heengegaan ben, en uw plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

  De zwakke oude Steven had zich, vermoeid van de grote inspanning in de kussens laten terugvallen.
  En zijn lippen bewogen zich in een dankgebed tot God.
  Hij was diep ontroerd en lag een poos stil, toen reikte hij mij de hand ten afscheid met de woorden :
  “Tot wederziens “! Wees Gode bevolen !
  Bewogen en dankbaar verliet ik de oude vader Steven en in een stille straat, sprak ik zachtjes tot mijzelf :

  “O, kind van God en erfgenaam des hemels wat zijt gij groot en rijk “

  Niet vele dagen daarna ontsliep “vader Steven “in vrede, om in te gaan in de eeuwigheid maar ook de Eeuwige heerlijkheid Gods, tot zijn Verlosser, Middelaar en Heiland.

  Op dit kompas leef ik

  Met vriendelijke groet, en een Shalom
  Ron

  4

 3. Op 12 augustus 2021 @ 09:44 schreef Jan van der Staal

  Beantwoorden

  Wellicht zijn jullie niet ontgaan?
  Koning corrupt al meer dan 200 jaar en de regering van Rutte is bizar,
  lees dit even?
  http://twitter.com/wimjmvoermans/status/1425600473529208836

 4. Op 12 augustus 2021 @ 09:48 schreef Jan van der Staal

  Beantwoorden

  Houdt de overheid aan de wetten???
  https://twitter.com/wimjmvoermans

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

drie × 5 =