Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Rechtszaak tegen Bill Gates en zijn vrienden, doodstraf geeist

Strafrechterlijke vervolging Bill Gates & Friends. Eis: doodstraf en verbeurdverklaring eigendommen

met dank overgenomen van
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/10/strafrechterlijke-vervolging-bill-gates-friends-eis-doodstraf-en-verbeurdverklaring-eigendommen/

Inmiddels heeft de werkelijke wereld de mainstream media in Frankrijk bereikt. FRANCE SOIR publiceert de volledige aanklacht met strafvervoging van de Indiase Orde van Advocaten tegen onder anderen Gates, Fauci, Tedros en de hotemetoten van Twitter, Google en Facebook.

https://www.francesoir.fr/societe-sante/plainte-oms-india-peine-de-mort

(link toegevoegd door redactie TY, klik svp aan ter controle desgewenst)

Deze aanklacht kan als leidraad dienen voor de strafvervolging van duizenden collaborateurs in Nederland om ze voor een Militair Tribunaal te krijgen. Het VEEMGERICHT zal de aanklacht voorbereiden om er voor te zorgen dat de veroordeelden en hun collaborerende handlangers NOOIT weer de kans krijgen in herhaling te vallen. Dat betekent dus een gigantische ruimingsoperatie.

India: Strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen GAVI, Bill Gates, Fauci…

De doodstraf wordt geëist en zal waarschijnlijk worden opgelegd

De Indiase Orde van Advocaten heeft een brief gestuurd aan de premier van India Shri Narendra Modi en de minister van Binnenlandse Zaken Shri Amit Shah, waarin dringend wordt verzocht kennis te nemen van de aanklacht DHLTH/E/2021/09973 van 1 juli 2021, ingediend door de secretaris-generaal van de Human Rights Security Council (HRSC) Mr. A. Shaikh, tegen Dr. Soumya Swaminathan, hoofdwetenschapper van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en anderen.

In de klacht wordt hen verzocht onmiddellijk maatregelen te nemen tegen de beschuldigden en de gerechtelijke autoriteiten de nodige aanwijzingen te geven om de zaak te onderzoeken en onmiddellijk maatregelen te nemen. Dit volgt op de twee aanmaningen die de IBA aan de WHO heeft gezonden (zowel tegen Dr. Soumya Swaminathan als tegen Tedros Ghebreyesus) en waarop tot dusver geen antwoord is gekomen.

Advocaat Dipali Ojha legt dit in detail uit in haar debriefing.

In de 132 bladzijden tellende aanklacht wordt er bij de ministers op aangedrongen de situatie dringend in overweging te nemen en met name de “ernst” of “extreme mate van ernst” van de betrokken kwesties, die niet alleen van belang zijn voor de burgers van India, maar ook voor de veiligheid, het voortbestaan en het welzijn van de mensheid als geheel.

Deze aangekondigde en langverwachte aanklacht houdt rekening met de elementen van het antwoord op de beheersing van een epidemie (de vier door prof. McCullough opgesomde pijlers) en met de publicaties van verschillende verenigingen van artsen (FLCCC, AFLDS, IHU) ten gunste van een vroegtijdige behandeling die een alternatief is voor massavaccinatie, aldus Pierre Kory. Dit wordt bevestigd door de feedback van veel Indiase artsen in staten die de richtsnoeren van het ministerie van Volksgezondheid inzake ivermectine en hydroxychloroquine ten uitvoer hebben gelegd. In dit enorme land werd het effect van massavaccinatie en van vroegtijdige en profylactische behandeling van Indianen waargenomen om de epidemie zo goed mogelijk te beheersen. De Indiërs werden onderworpen aan dezelfde effecten van censuur, onderdrukking van verhalende en wetenschappelijke gegevens als die welke in andere landen werden waargenomen. Het ultieme voorbeeld was een perifere gezondheidsinstantie (DGHS) die vroegtijdige behandeling onderdrukte terwijl zij zich nooit eerder over dit onderwerp had uitgesproken, hetgeen aantoont dat bepaalde autoriteiten waarschijnlijk door invloeden van buitenaf in de greep zijn gehouden. Er zij aan herinnerd dat het ministerie van Volksgezondheid een vroegtijdige behandeling in zijn aanbevelingen heeft gehandhaafd en de enige bevoegde autoriteit is. In tegenstelling tot Europese landen hebben de gezondheidsautoriteiten (ministerie) tot tweemaal toe hun standpunt verdedigd ten gunste van een vroegtijdige behandeling, waarbij zij het advies van de WHO hebben betwist tegenover advocatenverenigingen waarvan de sponsors niet bekend zijn.

De omvang en de eisen van de aanklacht zijn duidelijk vastgesteld:

1- een onmiddellijk besluit tot uitvoering van het 72e verslag van de parlementaire commissie en aanbevelingen voor onderzoek en vervolging van de leden van het bureau van de “giftige filantroop” en de Bill & Melinda Gates Foundation van de Vaccine Union (GAVI) en de betrokken ambtenaren van de Indian Council of Medical Research (ICMR) die schuldig zijn bevonden aan de dood van acht meisjes ten gevolge van het gebruik van ongeoorloofde, illegale en niet-goedgekeurde vaccins;
(Noot van de redactie: De Bill Gates Foundation werd schuldig bevonden door de 72e parlementaire commissie. Zij kunnen dus opnieuw worden vervolgd en de rechtbanken kunnen hen veroordelen op basis van bewijsmateriaal en onderzoeksverslagen. HRSC en IBA hebben de autoriteiten nu verzocht passende maatregelen te nemen naar aanleiding van de bevindingen van het 72e verslag van de parlementaire commissie).

2- Onmiddellijke opdracht aan het Centraal Bureau voor onderzoek (CBI) om een verslag met eerste informatie (FIR) op te stellen voor onderzoek en strenge maatregelen (op grond van de afdelingen 115, 109, 302, 307, 304, 419, 420, 471, 474, 188, 505, r/w 120 (B) & 34 van de IPC & afdelingen van de Wet rampenbeheer van 2005 en andere bepalingen van speciale wetten tegen alle elementen die tegen het nationaal belang ingaan, tegen de menselijkheid, en bioterroristen) op “Pharma Groups”, “Tech Groups” en “Cyber Stalkers” die betrokken zijn bij misdrijven tegen de gehele mensheid die leiden tot genocide, veroorzaakt door hun daden van handelen en nalaten in verband met de Covid-19-pandemie.

3- orders met onmiddellijke ingang aan de betrokken autoriteiten:

i) aanhoudingsbevelen en aanhoudingsbevelen uit te vaardigen tegen de beschuldigde wiens betrokkenheid prima facie bewezen is ;
(ii) Een actie in te stellen voor de beschermende hechtenis van alle beschuldigden en hun bedrijven;
(iii) Om te beginnen met het verhoor van de beschuldigde in hechtenis;
(iv) Het uitvoeren van leugendetectietests, brain mapping tests, narcoticatests bij alle hoofdbeschuldigden zoals Dr. Soumya Swaminathan, Dr. Randeep Guleria, Mr. Arvind Kejriwal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Anthony Fauci, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey en anderen.

4- onmiddellijke richtlijnen aan alle autoriteiten om

(i) het Witboek van de Amerikaanse Frontlijn Artsen (AFLDS) over Covid-19 en experimentele vaccins serieus te bestuderen.
ii) niemand te dwingen zich te laten vaccineren en zich strikt te houden aan de uitspraak van het Hooggerechtshof en diverse hoge rechtscolleges betreffende het fundamentele recht van iedere burger om zijn of haar behandeling te kiezen
iii) het publiek te informeren over de werkelijke gevaren van het vaccin.
iv) het publiek te informeren over andere bewezen, veilige en meer doeltreffende geneesmiddelen.
v) de angst voor een nieuwe golf niet te verspreiden zonder het wetenschappelijk bewijs te verifiëren.

5- Een passende richtlijn overeenkomstig het verslag van het comité van deskundigen aan het kabinet van de premier met aanbevelingen om geen vaccins toe te dienen aan mensen die hersteld zijn van Covid-19-infectie en antilichamen hebben ontwikkeld.Onmiddellijke richtlijnen om bescherming te bieden aan alle klokkenluiders en hun getuigen die het Syndicaat, met inbegrip van BIG PHARMA, BIG TECH en BIG SCIENCE, reeds aan het licht hebben gebracht en nog steeds aan het licht brengen.

6- Richtsnoeren voor de instelling van een afzonderlijke onderzoekscommissie met betrekking tot de plotselinge paniekwind tijdens de tweede golf van het coronavirus in India, die werd aangewakkerd door onophoudelijke berichten in de media over zuurstoftekort. En waarom de genoemde mediahype verdween zodra het onderzoek naar de “Tool Kit” (kit tegen covid) door de politie van Delhi werd gestart.

Hoofdaanklacht van samenzwering tegen de beschuldigde

De aanklacht (punt 26) is gericht tegen alle beschuldigden die de hoofdaanklacht moeten beantwoorden op basis van de stukken, bewijzen en bewijsstukken van opmerkelijke aard :

Hoofdverdachte Bill Gates en zijn GAVI-bondgenoten (Global Alliance for Vaccines and Immunization) smeedden een samenzwering om een vaste markt te creëren voor hun vaccins en andere geneesmiddelen, en in deze samenzwering sloten zij zich aan bij andere verdachten.

De anderen zijn

 1. Dr. Anthony Fauci, medisch hoofdadviseur van de president van de Verenigde Staten,
 2. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO,
 3. Dr. Soumya Swaminathan, hoofdwetenschapper van de WHO,
 4. Mark Zuckerberg, CEO van Facebook,
 5. Jack Dorsey, CEO van Twitter,
 6. Steve Chen, Chad Hurley en Jawed Karim van YouTube (Google),
 7. Arvind Kejriwal, minister-president van Delhi, en
 8. anderen die in bijlage T13 worden genoemd of die na nader onderzoek in staat van beschuldiging kunnen worden gesteld.

In punt 26.3 wordt gesteld dat de beschuldigden een openbare daad hebben gepleegd in de rechte lijn van samenzwering. Ze worden ervan beschuldigd, door daden van daden en nalatigheid, dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan het volgende:
i) het creëren van valse gegevens.
ii) reële gegevens op oneerlijke wijze achtergehouden en verborgen heeft gehouden.
iii) presenteren verdraaide materiële feiten.
iv) een verhaallijn en een samenzwering gecreëerd.
v) “met voorbedachten rade” beleid op te zetten op YouTube, Twitter, Facebook, enz. om de waarheid te onderdrukken en te voorkomen dat echte informatie zich verspreidt
vi) originele en wetenschappelijke informatie verwijderd van platforms zoals YouTube, Twitter en andere op basis van “onjuist beleid en onjuiste voorwaarden” die in strijd zijn met wetenschappelijke gegevens.
vii) valse en gesponsorde “fact-checks” gepubliceerd om de waarheid tegen te spreken en zo het publiek in verwarring te brengen; dit werd gedaan om mensen, wetenschappers en artsen die over wetenschappelijke gegevens beschikken, te ontmoedigen.
viii) zijn er in veel landen in geslaagd overheidsinstanties op het gebied van de volksgezondheid “in te palmen” om beleid en regels te verkrijgen die zijn opgesteld overeenkomstig hun onuitgesproken doelstellingen.
ix) heeft geleid tot de dood van mensen door ervoor te zorgen dat zij geen toegang hebben tot de gemakkelijk verkrijgbare, veilige en betaalbare geneesmiddelen, zoals ivermectine, hydroxychloroquine, vitamine D3, enz. en ayurvedische en natuurgeneeskundige behandelingen, of deze niet kunnen verkrijgen.
x) angst in de hoofden van de mensen teweeg te brengen, zodat het vaccin kon worden voorgesteld als het enige alternatief om mensen te behandelen en dus te redden; aldus de weg vrij te maken voor een vergunning voor noodgebruik (EUA) van het niet-goedgekeurde vaccin.

xi) onderdrukte gegevens over de gevaarlijke effecten van het vaccin en het gebruik van vele “ad hoc”-medicijnen om de effecten te verdoezelen.
xii) gegevens over de ondoeltreffendheid van vaccins en de dood van vele mensen en artsen verkeerd heeft voorgesteld, verborgen of achtergehouden. Dit heeft ertoe geleid dat mensen hun oriëntatie verliezen door de drogredenen van “stromannen”.
xiii) het onderrapporteren van sterfgevallen door vaccins door het gemakshalve opstellen van regels.
xiv) getracht tegen de echte wetenschap in te gaan door gebruik te maken van retoriek, d.w.z. valse wetenschap gedragen door “stroman”- drogredenen, intellectuele oneerlijkheid en pseudowetenschappelijke samenzweringstheorieën.
xv) Bovendien is het samenzwerend meesterbrein en hoofd van het Vaccinsyndicaat, de heer Bill Gates, reeds veroordeeld voor het illegaal en zonder toestemming testen van vaccins en voor het veroorzaken van de dood van acht meisjes. In haar 72e verslag van 28.08.2013 heeft de parlementaire commissie van India Rajya Sabha reeds aanbevolen juridische stappen te ondernemen tegen leden van het bureau van de Bill &Melinda Gates Foundation , ambtenaren van ICMR en andere diverse beschuldigden die verantwoordelijk zijn voor deze gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid.
xvi) Alle beschuldigden waren en zijn zich er terdege van bewust dat zij door hun daden en nalatigheden de dood van miljoenen onschuldige mensen zullen veroorzaken. Toch verkozen ze geld boven menselijke waarden. Zij zijn de daders van de mensheid. Ze zijn schuldig aan genocide. Ze hebben koelbloedige massamoord gepleegd.

Zij hebben de gewone man zijn bestaansmiddelen ontnomen en het leven van de armen tot een hel gemaakt. Als gevolg van hun samenzweringen lijden veel mensen die erin slaagden te overleven door hun giftige geneesmiddelen in te nemen, nu aan ernstige bijwerkingen die hun leven ellendig hebben gemaakt.

Zij verdienen geen sympathie of clementie. Anders zal het een onrecht zijn aan alle slachtoffers en een onrecht aan de hele mensheid.

De minimumstraf in deze zaak zal zijn:

a) de doodstraf
en
(b) Inbeslagname van al hun roerende en onroerende goederen en de gelijke verdeling ervan onder alle volkeren van de wereld.

In punt 2 van de aanklacht worden ook andere belangrijke kwesties genoemd, maar volgens dezelfde basis, waaronder het aanvechten van PCR-tests, censuur en het onvermogen van artsen om op sociale netwerken hun kenbnis te delen zonder het risico van censuur te lopen.

De klacht werd ingediend op 1 juli 2021 en de Indiase Orde van advocaten heeft een door Dipali Ojha ondertekende brief gestuurd waarin zij de premier en de minister van Binnenlandse Zaken van India verzoekt actie te ondernemen naar aanleiding van de genoemde klacht van de HRSC.

De volledige aanklacht is hieronder beschikbaar: [PDF]

http://www.indianbarassociation.in

Bill Gates & Friends….

________________________________________________________________________________________________

Het is allemaal schokkend, m.n. omdat 90% van onze geestelijk en politiek leiders  er in meegaat en de rest doet zijn mond niet open, medeschuldig dus.

Zie ook https://www.xandernieuws.net/algemeen/anthony-fauci-dr-death-wil-verplichte-covid-injecties-voor-alle-kinderen-van-alle-leeftijden/

We gaan door in volvertrouwen op onze hemelse Vader, die in de Bijbel deze eindtijd voorzegd heeft en ook Zijn komst in de gestalte van Yeshua!
Ieder die Hem heeft aanvaard en volgt , verbonden als een rank aan de Wijnstok, zal in Zijn Koninkrijk zijn en Zijn aanwezigheid ervaren, elke dag, tot Hij komt.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Vaccins werken niet – Israël registreert hoogste aantal Covid-19 infecties ter wereld ondanks dat 78% van de bevolking volledig gevaccineerd is

Navigeer naar andere artikelen

20 Responses to Rechtszaak tegen Bill Gates en zijn vrienden, doodstraf geeist

 1. Op 1 september 2021 @ 22:01 schreef Martha de Vor

  Beantwoorden

  Geweldig nieuws, Ben Kok.

  Hartelijk dank voor het plaatsen.

  • Dag Martha,
   Bizar dat dit verhaal de afgelopen 2 maanden verborgen bleef in de “gangbare Nederlandse media” en dat er nog nergens wat mee gedaan wordt, behalve dan dat het wel in France Soir is gepubliceerd.
   Het laat maar weer zien, hoe we voorgelogen worden door overheden, media en kerken.
   Shalom
   Ben

 2. Op 2 september 2021 @ 15:39 schreef Henk der Niederländer

  Beantwoorden

  Ik zal hem doorsturen naar Delamontagne in Frankrijk bij jou wel bekend Ben en vragen of hij een en ander verder wil onderzoeken

  • Hi Henk, goed plan, de link naar France Soir staat er bij en werkt, dus als het niet klopt, dan is die advocatenclub in India fout bezig of de krant.
   Alles kan natuurlijk, dus ik hoor het graag als je meer weet,
   shalom ook voor Van de Berg,

   Ben

 3. Op 2 september 2021 @ 16:04 schreef Henk der Niederländer

  Beantwoorden

  Als Ik meer weet plaats Ik het hier Ben.

 4. Op 2 september 2021 @ 21:00 schreef Jan van der Staal

  Beantwoorden

  Ik hoorde steeds meer dat juist gevaccineerde ouderen besmet zijn met het coronavirus, nu Delta variant zeggen ze? Ik hoorde gisteren van een receptioniste in een verpleeghuis. Ik vroeg aan die vrouw, ze zijn toch allemaal gevaccineerd met het Pfizer vaccin, zelfs 2 keer en ook dat het 95 bescherming bood? Nu hoor is dat zelfs gevaccineerde mensen nog anderen kan besmetten. Rare wereld. Code rood komt eraan vind ik ook vreemd. Huge de Jonge zei als iedereen gevaccineerd is, alles weer normaal zou zijn. Niets is minder waar. Hij gaat eraan let maar op. Zijn imperium gaat in storten met zijn leugens.

  • Hi Jan, Hugo kan zo weer een baantje krijgen, onderwijzers te kort, maar aan de andere kant, met dit Covid19 gelieg op zijn cv.
   Shalom
   Ben

 5. Voor Mark R. ,Hugo de J en niet te vergeten de megalomane landverrader Willem Alexander geld maar één straf en dat is de doodstraf!! Waarschijnlijk gaan deze zware criminelen ook hun eeuwige doodstraf tegemoet!!Deze geïnstitutionaliseerde asociale sociopatische psychopaten hebben met voorbedachte rade meegewerkt met criminele farmaceutische bedrijven!! Ook alle zelfingenomen leden van het zeer onbetrouwbare OMT moeten zich zorgen maken voor hun toekomst!! Al duurt deze periode nog lang ,al deze lieden zullen moeten boeten wegens misdaden tegen de menselijkheid!!!Ook de totaal gecorrumpeerde rechterlijke macht zal uiteindelijk aan het kortste eind trekken!! Hoogmoed komt voor de val!!

  • Hi Leon,
   Ook al schieten de aardse rechtbanken vaak te kort, dan nog komt elk mens onder het oordeel van JHWH en wee degenen, die in hun leven niet door Yeshua met JHWH verbonden leven en op Zijn vergeving mogen rekenen.
   Je noemt een paar meer direct verantwoordelijken, maar wat te denken van al die “gelovigen” die de duisternis niet aan de kaak stellen, met name de voorgangers van gemeentes en synagoges en al die politici, die zwijgen en/of meewerken aan de vorming van de NWO via de plandemie en/of klimaathype !
   Overigens moet het ons aanmoedigen om een geheiligd leven te leiden en het leven tot eer van JHWH te leven.
   Shalom
   Ben

 6. Pharmakeia = tovernarij (farmacie,farmaceutica)
  De meeste zouteloze lauwe christenen zullen waarschijnlijk steunen op Pharmakeia (farmacie,farmaceutica) en niet op HET BLOED van YESHUA!!
  Als je de ingrediëntenlijst zou raadplegen van deze experimentele COVID-19 vaccins zou als een ware christen je wel bedenken zo’n duivels goedje in je bloedbaan te laten spuiten!!

  • Hi Leon, inderdaad, we worden als Bijbelse gelovigen “een tempel van God genoemd, zie
   1 Corinthiërs 3:16-17 NBG51
   16Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 17Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
   Shalom
   Ben

 7. Op 9 september 2021 @ 23:26 schreef Feike Dijkstra

  Beantwoorden

  Wanneer worden Hugo de jonge en Rutten gevaccineerd??

  • Hi Feike,
   Als iedereen geprikt is, dan zeggen die 2 criminelen, dat ze zich eerst opofferden voor al die mesen, die voorgingen en vervolgens, dat ze geen prik meer nodig hebben, omdat er voldoende groepsimmuniteit is ontstaan.
   Hoe gaat het met jou?
   Shalom,
   Ben

 8. Op 10 september 2021 @ 23:03 schreef Jan van der Staal

  Beantwoorden

  Teken een petitie,
  heel veel ongevaccineerden worden uitgesloten van horeca, bioscoop en andere evenementen, gek van woorden en deze mensen worden zwaar gestraft omdat zij het vaccin niet willen en ook kerngezond zijn. HUGO probeert op allerlei manieren vaccinaties op te dringen, hij zegt dat het vrijwilliger is maar op slinkse wijze wil hij vaccinaties voor iedereen. ook is bekend dat er al duizenden doden na vaccinatie zijn te betreuren. Pathologen luiden de noodklok, https://petities.nl/petitions/schaf-het-coronatoegangsbewijs-af

 9. Mark R , en Hugo de J, gaan waarschijnlijk het lot van de oorlogsmisdadiger Anton Mussert tegemoet! Ook na hun eventuele doodvonnis kunnen deze psychopaten nog vergiffenis krijgen na een oprechte bekentenis!!De. megalomane profiteur en landverrader Willem Alexander zou per direct uit al zijn functies ontheven moeten worden wegen collaboratie met de NWO – criminelen!!Spijtig dat de meerderheid van de tandeloze tweede kamer gewoon doorslaapt !!

  • Hi Leon, hopelijk komen er rechtszaken en zit er een echte rechter; het oordeel van de enige echte Rechter zal echter zwaarder wegen.
   Shalom
   Ben

 10. let ook eens op de handdruk van bill en mark , een echte vrijmetselaars handdruk, als ik me niet vergis van de 33e graad

 11. Gaat een indiaas commando team de schuldigen uit hun huizen plukken? Zolang ze wegblijven uit India kan India weinig doen. Of wat? Bill Gates staat al jarenlang op de lijst daar. George Bush ook. Die zit gewoon aan de cocktailtjes not steeds.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*