Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Jodendiscriminatie vglb. met discriminatie ongevaccineerden, besef dat even !

Samenvatting van het artikel

Mijn oproep vanuit het diepst van mijn ziel aan politici en media om niet de 2G-regeling in Nederland in te voeren. Zowel op basis van principes als op basis van data.

Lees volledig artikel
Leestijd: 3 minutenVrijwel elke zondagochtend vroeg stuur ik -onder embargo- een mail met de nieuwste peiling naar een mailinglist van politici en media.

Vanmorgen stuurde ik een andere mail dan normaal met als onderwerp:

17

Al 17 jaar stuur ik u vrijwel iedere zondag een mail met de laatste peiling. Dat doe ik vandaag niet.

Ik was en ben teveel aangedaan, omdat blijkbaar toch ons landsbestuur het voornemen heeft om via de 2G-regeling een deel van de bevolking uit te sluiten bij een groot deel van hun mogelijke activiteiten buitenshuis.

En daar heb ik twee belangrijke redenen voor: een principiele en één op basis van data-analyse.

Principieel

Ik heb me in april/mei laten vaccineren, dus voor de activiteiten die ik zou willen doen, betekent de 2G-regeling voor mij t.a.v. de activiteiten die ik nu doe feitelijk geen belemmering.

Maar in werkelijkheid is die belemmering er wel. Want ik weet maar al te goed wat het uitsluiten van een bepaald deel van de bevolking betekent bij het mogen doen van bepaalde activiteiten. Ik heb het gehoord vanuit de ervaringen van mijn ouders uit een periode, die de zwartste bladzijde van onze geschiedenis is. Die mochten op een gegeven moment ook bepaalde plekken niet meer bezoeken waar ze vaak kwamen: bioscopen, theaters, restaurants. En wat hen daarbij het meeste trof was dat degenen die deze plekken nog wel mochten bezoeken, dat gewoon bleven doen. Die het blijkbaar niets deed om op plekken te komen, waar hun buurtgenoten, stadsgenoten, landgenoten niet meer mochten komen.

Als de 2G regeling wordt ingevoerd zal dat gevoel, wat ik van mijn ouders heb gehoord meenemen bij mijn eigen beslissing of ik überhaupt ergens binnen wil gaan waar de 2G-regeling voor geldt. Want ik zal in mijn gedachten de mensen buiten zien staan, die niet meer naar binnen mogen om welke reden zij dan ook hebben besloten om zich niet te laten vaccineren.

Maar ook de data vertellen me: niet doen

Los van het principiële punt zal de 2G regeling precies het tegenovergestelde bereiken van wat er geclaimd wordt.

Want datgene wat blijkbaar het landsbestuur voorgeschoteld krijgt ten aanzien van de vaccinatiegraad van de patiënten die in de ziekenhuizen worden opgenomen, is irrelevant ten opzichte van de situatie van dit moment. Dat het vaccineren zorgt dat men een 17 keer zo kleine kans heeft om in het ziekenhuis te komen, zoals Hugo de Jonge vertelde in de persconferentie van 12 november, is wel de situatie hoe het gemiddeld was tussen juli en 20 oktober, maar hij negeert daarbij dat de situatie inmiddels een heel andere is dan in juli. En vooral dat onder de ouderen, die met name in de ziekenhuizen komen, de bescherming van het virus tegen ziekenhuisopnames in de tijd gezien sterk is afgenomen. Die factor 17 voor het gemiddelde van gevaccineerden is bij de groep boven de 70 inmiddels gedaald naar een cijfer niet ver van de 2 af.

Door de hoge incidentie is de Coronapas inmiddels juist een aanjager van de besmettingen. Omdat steeds meer gevaccineerden anderen kunnen besmetten, maar ook omdat de gevaccineerde ouderen onder degenen die aanwezig zijn op een 3G of 2G plek, een beduidend grotere kans hebben WEL in het ziekenhuis te komen, dan dat getal “17 keer zo weinig”  van Hugo de Jonge lijkt aan te geven.

In die 17 jaar heb ik vrijwel wekelijks een mail gestuurd met informatie, waarvan ik aannam dat u die interesseerde en wellicht zou bekijken.

Maar ik vraag, nee: ik smeek u, lees dit artikel dat ik geschreven heb waarin ik de cijfermatige misvatting rondom de Coronapas heb uitgewerkt.

Ook als u zich niet aangesproken voelt voor de principiële overwegingen m.b.t. het besluit van de 2G regeling, dan hoop ik in ieder geval dat u op basis van de data-analyse begrijpt dat het ook nog niet zal werken en juist voor een toename van de ziekenhuisopnames zal zorgen. Door zowel de schijnveiligheid als het feitelijke gevaar dat aanwezigen elkaar besmetten en mensen wel in de ziekenhuizen komen.

En als u mij niet geloof, luister dan naar Marcel Levi, vorige week in het RD.

En zij worden ook uitgesloten!

Ten slotte: ik heb in het afgelopen anderhalf jaar ook contact gehad met mensen met bepaalde gezondheidssituaties, waardoor ze niet gevaccineerd konden worden. Ik adviseerde ze hoe ze dan toch nog zo veilig mogelijk konden leven. Besef wat de 2G regeling voor die mensen betekent. Ik heb letterlijk een mail gekregen van één van die personen, die aangaf dat ze dan liever zelfmoord pleegt dan compleet opgesloten te worden in haar huis.

Ik las onlangs een uitspraak van iemand die aangaf: Wat betekenen grondrechten precies als in een tijd van crisis die grondrechten niet meer gelden?

Ik hoop oprecht dat u, of u nu actief bent in de politiek of in de media (want dat zijn de mensen die op mijn mailinglist staan), eens goed in de spiegel wilt kijken en u zich afvraagt of u als een maatregel enerzijds principieel een grens overgaat en anderzijds nog contraproductief werkt ook, er direct of indirect uw medewerking aan wilt geven.

Veel wijsheid gewenst,

Maurice de Hond

_______________________________________________________________________________________________

Met dank overgenomen van https://www.maurice.nl/2021/11/14/mijn-oproep-aan-politici-en-media-t-a-v-2g/

Zie ook https://www.fvd.nl/gewone-duitser-juichte-om-maatregelen-tegen-joden?utm_campaign=nieuwsbrief_14nov&utm_medium=email&utm_source=fvd

Mijn conclusie:

Kijk  goed welke partijen voor de  2 G maatregel gaan stemmen, vanmorgen op WNL liet Bruls (VVD) al doorschemeren, dat tot 2G kan worden besloten als het “echt niet anders kan”.
Hugo de Waanzinnige denkt er net zo over.
Dit kabinet stuurt aan op een splitsing van de Nederlandse samenleving op basis van een neppademie, een forse griepgolf, die uitgebouwd is tot wereldwijde ramp van nog geen 0,5% Covid gevallen.
Een kabinet met CDA en CU, “christelijk” dus, samen met VVD/D66, het 4e kabinet Rutte, 10 jaar ellende met 2 G als dieptepunt.

Oostenrijk zet de toon, u weet wel , het land waar Hitler vandaan kwam.

Tekenen van de eindtijd, die ons er op wijzen dat de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua nabij is, zorg dat u voor de waarheid staat, op elk gebied, ook mbt de Covid en klimaathype, waarmee mensen van God-los  de NWO willen organiseren, het rijk van de antichrist.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

update: https://www.maurice.nl/2021/11/15/de-holocaust-vergelijking-is-ongepast/          lezen!

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to Jodendiscriminatie vglb. met discriminatie ongevaccineerden, besef dat even !

 1. De kans dat het 2G er doorheen gejast wordt lijkt mij erg groot. Natuurlijk eerst even een wetswijziging doorvoeren, dan moet het nog door de kamer. En dan begint het theater, een stevig debat, in de eerste instantie lijkt het nog maar de vraag of 2G er doorheen komt en dan ineens is het er toch doorheen. Van onze volksvertegenwoordigers hoef je niet meer te verwachten dat ze ook maar iets tegenhouden. Ik hoop dat ik het mis heb. Als mijn vermoedens juist zijn verlies ik mijn baan want ik laat mij niet prikken. Je zou stiekem wensen dat je corona krijgt en ervan geneest, dat zou in dit geval het leven een stuk gemakkelijker maken.

  • Hi Sammy,
   Inderdaad, de politieke poppenkast, business as usual en steeds meer schijnheiligheid, wie vuil is wordt noch vuiler, wie heilig is nog heiliger.
   Je laten besmetten is ook nog een optie, zo vertelde me iemand, maar dat vind ik onBijbels, als we leven in verbondenheid met JHWH , dan zorgt Hij wel voor een zodanig kleine besmetting, dat ons immuunsysteem het aan kan.
   Of dat we het niet krijgen.
   Shalom, gezondheid en moed om voortdurend van Hem te getuigen, opdat nog enkelen Hem vinden, te midden van de grote massa, die liever de Big Pharma en de NWO miljardairs als afgoden hebben.
   Ben

 2. Ben Kok; Volgers van de Antichrist zullen een teken in hun hand of voorhoofd krijgen volgens de Bijbel. Dat teken in de hand is al in omloop, met name in Zweden. Een chip waar je gehele doopceel in staat (Inclusief Corona-gegevens) , alsmede je bankgegevens en een klimaattax. Dreig je met je aankopen boven deze tax te komen, dan zorgt de chip ervoor dat je voorlopig geen aankopen meer kunt doen. Ook zal er een strafpunten-systeem aan vastgekoppeld worden volgens het voorbeeld van wat men in China al doet. Het is gewoon een glijdende schaal, de duistere krachten in de wereld wanen zich onoverwinnelijk en groter dan God zelf. Maar….God zou allen die Hem trouw blijven weg halen van deze wereld voordat het leven voor ons hier onmogelijk begint te worden. Dat weghalen zou lijken op onze dood, alleen zullen wij er niets van merken, ineens zullen wij bij Hem zijn. Daarna zullen de volgers van de Antichrist door God vernietigd worden. We vertrouwen in Hem die het beste met ons voor heeft.

  • Dag Jan,
   Als je op de opname doelt, vooraf gaande aan de echte eindtijd, dan deel ik die gedachte niet. Verdrukking is ons voorzegt door Yeshua en is van alle tijden en het zou hoogst merkwaardig zijn als de flutkerken/synagoges van deze tijd er voor gespaard zouden worden.
   Heb je een link van dat verhaal over Zweden?
   Het beste recept voor Bijbelse gelovigen is oprecht Yeshua volgen als een rank aan de Wijnstok, dus dwz de Torapraktijk, zoals Hij verkondigt in Matth. 5,6 en 7, de bergrede, de vertaling van de Tora, zoals die altijd al bedoeld was.
   Mag ik vragen hoe jij het volgen van Yeshua ziet? evanglisch zonder Torapraktijk of in de tora-yeshua geloofslijn?
   Shalom
   Ben

 3. Ik ben niet Joods maar katholiek. De Paus van Rome kan door zijn slechte gedrag mij niet meer bekoren. Die opname van gelovigen staat op verschillende internetsites. Eerst gaan de overledenen, en dan de volgelingen van God. Welke site het was ben ik vergeten, maar ik vond al snel een andere;

  https://www.huisvangod.nu/preken/de-eindtijd/de-opname-van-de-gemeente/

  En wat Zweden betreft; https://www.businessinsider.nl/duizenden-zweden-laten-een-microchip-implanteren-scheelt-een-hoop-gedoe-met-pasjes/

  Het hoeft geen betoog dat overheden grof misbruik zullen gaan maken van zo’n chip.

  Klaus Swab wil die kant op;

  https://www.frontnieuws.com/globalist-klaus-schwab-riep-al-in-2016-op-tot-een-implanteerbare-microchip-voor-globale-gezondheid/

  En; https://dissident.one/2021/05/05/schwab-hersen-chip/

  Tot de vaste bezoekers van Klaus Swab (WEF) behoren o.a.; Rutte, Kaag, en HKH Maxima. De zoon van Grapperhaus en Kaag zijn vaste leden van het forum. Ik heb een foto waarop eerstgenoemden te zien zijn in een sessie samen met de Communist en globalist Klaus Swab.

 4. De foto en andere interessante Urls stuur ik middels een E-mailtje naar u op. In mijn geval ben ik Rooms Katholiek. Ik bid veel tot de engelen. Ik begin altijd met; in de naam van Ik Ben die Ik Ben, daarna komen bepaalde prive zaken voor een oplossing. Soms word ik verhoord. Bijvoorbeeld voor papieren of andere zaken die ik al lang kwijt ben vind ik dan in een minimum van tijd weer terug.

  • Hi Jan,
   Dank voor je mail, daar neem ik even de tijd voor.
   Mbt “bidden tot engelen”: Yeshua leert ons het meest mooie gebed, het “Onze Vader” en dat is uiteraard gericht tot JHWH, de Schepper en beslist niet tot engelen, dus als je de Bijbel als Gods Woord beschouwt, dan raad ik je aan om tot “Onze Vader” te bidden en Hij wordt onze Vader dankzij Yeshua, zie genoemd artikel.
   Shalom, welkom voor verder gesprek,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*