Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Verplichte QR-code bij elke “pandemie”, WHO regeert straks, dus Nexit!

Nederland gaat vanaf 23 maart terug naar het oude normaal maar achter de schermen zijn ze bezig met een machtsgreep die ons leven onherkenbaar zal veranderen

Na bijna twee jaar van dwangmaatregelen, van een ongekend wrede agenda, van economische vernietiging, van lockdown naar lockdown, de terreur van een avondklok, zinloze mondkapjes, fake PCR-testen, politiegeweld tegen vreedzaam protesterende burgers, experimentele vaccinaties, ouderen die eenzaam stierven, mensen die massaal gediscrimineerd werden, grondrechten met voeten getreden en gespeeld met mensenlevens. Fundamentele rechten en vrijheden zijn bij het oud vuil gezet, universele rechten van de mens geschonden, en vele nationale en internationale wetten schaamteloos overtreden en dat alles in naam van de bestrijding van een virus.

Maar let op: want achter de schermen zijn ze bezig met een machtsgreep die ons leven onherkenbaar zal veranderen. De coronamaatregelen zijn niet afgeschaft, alleen maar opgeschort. De ‘Tijdelijke’ wet maatregelen covid-19 die geldt sinds 1 december 2020 is voor de vierde keer verlengd en geldt in ieder geval tot 1 juni 2022. Tot die tijd houdt het kabinet het hele corona-arsenaal tot zijn beschikking en dat kunnen ze zo maar weer invoeren en zelfs permanent maken. Alle juridische basis voor de coronamaatregelen zomaar dumpen, is volgens minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid ‘te riskant’.Achter de schermen is de firma “List&bedrog” in Europa druk doende met het plegen van een enorme machtsgreep want er wordt de laatste hand gelegd aan de Europese digitale identiteitspas die leidt naar een totalitaire surveillancestaat waarin Nederland een voortrekkersrol speelt. De opeenvolgende Rutte-kabinetten bouwden in de jaren voorafgaand aan de ‘coronacrisis’ al gestaag aan de introductie van dit Europese digitale paspoort. Van 2016 tot 2018 leidde dit tot het pilotproject Idensys, voor toegang tot digitale dienstverlening en uitwisseling van persoonlijke informatie met de overheid en het bedrijfsleven als middel tot identificatie-en authentificatie.

De uitrol hiervan is onontkoombaar. De door Kuipers aangekondigde investering van 20.4 miljoen voor een corona-app die dit jaar doorgevoerd moet worden terwijl het narratief van een dodelijke ziekte allang is achterhaald, maakt duidelijk dat de QR-code niet meer verdwijnt. Het regeringsbeleid rondom het digitale paspoort is gebouwd door de WEF-sekte van Klaus Schwab. Hele strofes zijn letterlijk overgenomen uit WEF-documenten en daarmee is de invloed van WEF-sekte niet meer te ontkennen. Het wordt erger dan het was. De digitale identiteit gaat gepaard met de introductie van een Europese digitale munt. Voor het afschaffen van cash geld heeft de kliek in Brussel Christine Lagarde op 1 november 2019 aangesteld als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dat zij deze baan heeft gekregen heeft alles te maken met haar aanwezigheid op de Bilderberg vergaderingen van 2013 en 2016. Het was zoals gebruikelijk, al van te voren bekend dat Lagarde deze functie zou krijgen.

Christine Lagarde, trekpop van de Bilderberg kliek

Daarnaast zijn begin maart 2022 de 194 leden van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève achter gesloten deuren samengekomen om een nieuw pandemieverdrag op te stellen, dat voorrang krijgt op de nationale (grond)wetten. Het verdrag stelt de WHO straks in staat wereldwijd het gezondheidsbeleid voor te schrijven. WHO-klokkenluider Astrid Stuckelberger – die doceert aan de Universiteit van Genève, maar vanwege haar kritiek op het coronabeleid op non-actief is gesteld – spreekt van ‘een gevaarlijke machtsgreep’ en roept landen op niet te tekenen.“Hiermee zetten de ministers van volksgezondheid bij natuurrampen of pandemieën in één klap de eigen wetgeving aan de kant en dragen zij de bevoegdheden over aan de WHO, die dan dwangmaatregelen zoals lockdowns of verplichte vaccinatie kan invoeren zonder dat de burgers of politieke oppositie daar iets tegen kunnen doen,” citeert De Andere Krant Stuckelberger.

De klokkenluider stelt dat het een uiterst gevaarlijke ontwikkeling is om de gecorrumpeerde WHO meer macht te geven. “Het feit dat ze zich nu plotseling distantiëren van de beperkingen is een spel. De WHO wil namelijk haar macht fors uitbreiden, en niet alleen in het geval van een pandemie, ook bij elke andere crisis of bedreiging,” aldus Stuckelberger. Deze machtsgreep verandert Nederland in een dystopische digitale samenleving, waarin de overheid elk facet van ons leven zal beheersen. Het weigeren van boosterprik op boosterprik zal tot maatschappelijke uitsluiting leiden. Dat betekent het volledige einde van de rechtsstaat.

Franklin ter Horst

Met dank overgenomen uit het artikel op
https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2021-03-2022.htm
_

_______________________________________________________________

 

 

 

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*