Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Verering van de Baal-stiergod op “Olympische” spelen Birmingham

https://www.youtube.com/watch?v=JZRX4-h8c3Y

Nu buigen zij zich letterlijk neer en aanbidden Baäl recht voor onze ogen


met dank overgenomen van

Nu buigen zij zich letterlijk neer en aanbidden Baäl recht voor onze ogen

Ze proberen het niet eens meer te verbergen. Tijdens de openingsceremonie van de Commonwealth Games (Gemenebestspelen) in Birmingham, Engeland, op 28 juli, werd een reusachtige mechanische stier met gloeiende rode ogen uitgerold in het midden van het Alexander Stadion. De stier was ongeveer 10 meter hoog, en het duurde meer dan vijf maanden om hem te bouwen. Hij had de bijnaam “Raging Bull” gekregen, en hij deed alle menselijke deelnemers aan de voorstelling absoluut in de schaduw staan. De “heldin” van de openingsceremonie, een personage dat Stella heette, kalmeerde het schepsel, en toen verzamelden alle menselijke artiesten zich rond de reuzenstier en begonnen er letterlijk voor te buigen en hem te aanbidden. Ik heb de laatste jaren al heel wat vreemde dingen gezien, maar zoiets als dit heb ik nog nooit gezien, schrijft Michael Snyder.

In totaal nemen 72 landen deel aan de Gemenebestspelen, en deze openingsceremonie werd dus op ontelbare televisieschermen over de hele planeet bekeken.

De symboliek in dit “ritueel” was van tevoren goed gepland, en de organisatoren wisten precies waar zij mee bezig waren.

Maar zij rekenden er ook op dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet bewust zou opmerken wat er eigenlijk aan de hand was.

De stier is altijd een symbool geweest van een oude godheid uit het Midden-Oosten die bekend stond als “Baal”. Het volgende komt van Christianity.com

In artistieke voorstellingen en archeologische vondsten nam Baäl de vorm aan van een stier of ram en had hij associaties met vruchtbaarheid.

Deze god versloeg ook, blijkbaar volgens de Kanaänitische overlevering, El en had associaties met de zon en de donder. En van alle vreemde goden waarmee de Israëlieten in aanraking kwamen, leken zij het meest te worstelen met de verering van deze.

Als wij duizenden jaren terug konden gaan en een reusachtige stier met gloeiende rode ogen konden uitrollen voor de mensen van het oude Midden-Oosten, dan zouden zij onmiddellijk begrijpen wat er aan de hand was.

Wie is ingeënt tegen corona en wie niet? Is geïnjecteerde hydrogel en grafeenooxide bedoeld om dit te controleren?

Niemand zou hen hoeven te vertellen dat het een beeld van Baäl was en dat het de bedoeling was dat zij het aanbaden.

Een artikel dat op WorldHistory.org geplaatst is, geeft in detail de periode weer waarin het symbool van de stier voor het eerst in verband gebracht begon te worden met Baäl…

Baäl Hadad ontstond in Mesopotamië onder de namen Adad in het noorden en Iskur in het zuiden. Hij wordt reeds vermeld in de tijd van het Akkadische Rijk (2334-2218 v. Chr.), maar werd populairder na de val van de Derde Dynastie van Ur (2047-1750 v. Chr.) tijdens het Eerste Babylonische Rijk (ca. 1894 tot ca. 1595 v. Chr.). Toch was hij in die tijd geen belangrijke godheid en werd hij vaak geassocieerd met de stormgod Ninurta als ondergeschikte of met de grote god Enlil als een soort persoonlijke secretaris. Het was echter in deze tijd dat hij in verband gebracht werd met de stier als zijn heilig dier, dat later een prominent aspect van zijn iconografie zou worden.

Het is ook interessant op te merken dat de oude godheid die bekend stond als “Moloch” of “Molech” ook vaak door een stier werd voorgesteld

Naast seksuele rituelen omvatte de verering van Moloch ook kinderoffers, of “kinderen door het vuur halen”. Men gelooft dat de afgoden van Moloch reusachtige metalen beelden waren van een man met een stierenkop. Elk beeld had een gat in de buik en mogelijk uitgestrekte onderarmen die een soort schans naar het gat maakten. In of rond het beeld werd een vuur aangestoken. Baby’s werden in de armen van het beeld of in het gat gelegd. Wanneer een echtpaar hun eerstgeborene offerde, geloofden zij dat Moloch zou zorgen voor financiële voorspoed voor het gezin en de toekomstige kinderen.

BRANDBRIEF NEDERLAND, WORDT WAKKER! Wij willen geen controlemaatschappij, geen great reset, maar een democratie met een betrouwbaar kabinet!

Met dat alles in gedachten zou ik graag willen dat u deze video bekijkt van het moment waarop de reusachtige mechanische stier in het midden van het Alexander Stadion werd uitgerold…

Naar verluidt werd er muziek van Black Sabbath gespeeld toen het kolossale beest naar buiten werd gebracht.

Het zou al erg genoeg geweest zijn als men het daarbij had gelaten.

Maar zoals u op deze video kunt zien, verzamelen alle menselijke artiesten zich rond de stier en beginnen er letterlijk voor te buigen…

Neemt u mij in de maling?

Waarom moeten zij een of ander ongelooflijk bizar ritueel uitvoeren waarbij zij zich voor het beest neerbuigen?

Het is kennelijk de bedoeling dat wij begrijpen dat de artiesten de stier aanbidden.

Als mensen uit het oude Midden-Oosten naar dit schouwspel zouden kijken, zouden zij het onmiddellijk identificeren als Baäl-verering.

Nadat de stier tot bedaren is gebracht, worden op een gegeven moment drie vrouwen opgetild om bovenop de stier te rijden.

Toen ik dit zag, moest ik onmiddellijk denken aan een passage uit Openbaring hoofdstuk 17

3 Toen voerde Hij mij in de Geest weg in de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, dat zeven koppen en tien horens had. 4 De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en versierd met goud en edelgesteente en parels, terwijl zij in haar hand een gouden beker had, vol gruwelen en de vuiligheid van haar seksuele onzedelijkheid. 5 Op haar voorhoofd was een naam geschreven:

MYSTERIE,
BABYLON, DE GROTE,
DE MOEDER DER HOERERIJEN
EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE.

6 Ik zag de vrouw, dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der martelaren van Jezus.

Toen ik haar zag, verwonderde ik mij zeer.

Een van de omroepers op de televisie suggereerde dat deze reuzenstier een vaste plaats in Birmingham zal krijgen als de spelen voorbij zijn.

De Great Reset gaat momenteel viraal op het net – waarom en wat is het

Ik heb daar geen bevestiging van gezien, maar het zou uiterst alarmerend zijn als het waar is.

De elite houdt ervan om openingsceremonies, prijzenshows en andere openbare spektakels te gebruiken om ons mentaal en emotioneel te conditioneren.

En wanneer zij dit soort stunts uithalen, weten zij dat slechts een zeer klein deel van de bevolking ooit bezwaar zal maken.

Wij leven in zeer vreemde tijden, en ik geloof dat zij alleen nog maar vreemder zullen worden.

Helaas is de overgrote meerderheid van de bevolking nog steeds in een diepe doodsslaap.

Zij hebben geen idee waar de elite mee bezig is, ook al gebeurt het vlak voor hun ogen.

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*