Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Enig idee wat Kerst betekent? Pure Godslastering en misleiding!

Waarom deze kop? Hoe kan een Bijbelse gelovige zoiets schrijven? Juist als je de Bijbel serieus neemt schrijf je zoiets en dat doe ik al jaren, zet maar even het woord “kerst” in de zoekfunctie op deze site  voor details en verwijzingen.

-Kerstdatum 25,26 december is de zonnewende, verwijst naar de afgoderij van zonaanbidding, gaat terug op Nimrod en de Saturnusfeesten in Rome.|
Puur heidendom, ook in Jer. 10:1-10 wordt er over gesproken als belachelijke dwaasheid, afgoderij in het algemeen:

“1Hoor het woord dat de HEERE tot u spreekt, huis van Israël.
2Zo zegt de HEERE:
U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren,en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel,omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen.

3Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig:het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt,vakwerk met de bijl.
4Met zilver en met goud maken ze het mooi,met spijkers en met hamers zetten ze het vast,zodat het niet kan wiebelen.
5Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld, want spreken kunnen ze niet.
Ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten.Wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen ze niet doen,maar ook goeddoen is er bij hen niet bij.”

In veel kerken en  huizen van mensen, die zeggen christen te zijn vind je de groene kerstboom met de leugens van de kerstman en de leugen van de kerststal.

Nergens in de Bijbel lees je dat je het in de wereld verschijnen van JHWH als mens in mensengestalte moet vieren, elk jaar als Zijn verjaardag, nergens gaat het over een stal, os en ezel.

De huidige Kerstviering is een heidense en commerciële bende en ik moet u belijden dat ik het als kind ook niet doorhad, want een boom met lichtjes, nog echte kaarsen met een emmer water voor brandgevaar, dat was het dan, best leuk toch?
Later kwam de gewoonte van kadootjes geven er bij, want we vierden dan toch de komst van de Schepper in mensengestalte op aarde en het “ere zij God” werd met eerbied en ontroering gezongen.

Na Kerst nog even de demonen verjagen met vuurwerk naar oud Chinees gebruik en dan val je in een gat tot carnaval, dat ook ergens iets met religie te maken heeft, na 40 dagen “vasten”.

En als klap op de vuurpijl hebben we nu het World Economic Forum van Klaus Schwab en Yuval  Harari, die beweren dat ” God niet bestaat en Jezus nep is”

https://www.frontnieuws.com/klaus-schwab-god-is-dood-en-het-wef-verwerft-goddelijke-krachten/

Dan de “kerststatistieken” van dit jaar: 58% van de mensen in Nederland heeft niets met religie , 5% moslim, 21% RK en 16 % protestant.
Van die kleine 40% christenheid houd je max 5 tot 10% over, die zijn of haar geloof begrijpt en doorleeft in persoonlijke relatie met de Schepper.
En die vieren dan Kerst. zoals hierboven beschreven, hooguit goed bedoeld met de toch wat ver weg gezakte gedachte dat het evangelie daarin de basis is en waarbij men dan de hele Joodse context antisemitisch weglaat.

https://tipsvoorjou.com/bijbelse-oorsprong-christelijke-kerst-afgoderij-kerstboom/

Conclusie:

Wij zijn het hele jaar door enorm dankbaar, dat JHWH in Zijn enorme liefde voor Zijn schepping zo ver is gegaan, dat Hij in mensengestalte tot ons is gekomen en dat vanaf het eerste begin, een vrucht in de moederschoot van Maria (als draagmoeder).
Niet op 25 dec , maar met Sukkoth (Loofhuttenfeest, eind september)
Hij vervulde  Zijn belofte , die Hij direct na de zondeval deed in Gen. 3:16, namelijk dat “het zaad van de vrouw de kop van satan  zou vermorzelen”.
Dat feit wordt met Pesach gevierd, toe Yeshua voor elk mens die in Hem gelooft en Hem volgt in Zijn woorden (de Tora), de doodstraf droeg en zo vrijspraak bewerkte.
We vieren dit wonder  en het vervolg er van in de Moadim, de Feesten van JHWH:
shabbath, Pesach, Feest van de ongezuurde broden, Shawoeoth, Yom Teruach, Yom Kippur en Sukkkoth, zie Lev. 23.
Yeshua vierde deze Feesten en vervulde ze, opdat wij Hem daarmee zouden leren kennen en navolgen, geen jota of tittel zal van de Tora vervallen, = Matth.5:17 e.v.

Shalom,  stop met heidendom en heb gezegende Feestdagen, zoals hierboven genoemd, op Zijn tijd het hele jaar door, de komst van Hem als Koning tegemoet levend:JHWH in de gestalte van Yeshua op de Olijfberg te Yerushalayim!

Ben Kok (joods-chr. pastor), reacties zeer welkom hier onder.

PS: zie ook: https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2019-12-2022.htm

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to Enig idee wat Kerst betekent? Pure Godslastering en misleiding!

 1. Op 25 december 2022 @ 00:25 schreef Nieuw Begin

  Beantwoorden

  Br. Ben,

  weet even niet waar ik dit anders kan plaatsen maar heb grote behoefte dit mee te delen, alhoewel het waarschijnlijk al weet:

  Bij de site van Franklin ter Horst lees ik:

  Beste bezoekers van mijn site en lezers van mijn nieuwsbrief,

  Ik heb een trieste mededeling.
  Vanwege toenemende lichamelijke klachten ben ik helaas genoodzaakt
  definitief te stoppen met het versturen van nieuwsbrieven. Ik zal niet verder citeren maar vind het zo een verdrietige mededeling!

  Wilde het slechts onder uw aandacht brengen.

  Bn overigens wel blij dat Leon de Winter door u onder de aandacht wordt gebracht. Het is 1 van mijn grote favorieten uit de Telegraaf waar hij regelmatig een column schrijft. Jezus zei het ook: ‘Het heil is uit de Joden’, Als dat Joodse lampje gaat branden met het vuur van de H.Geest Br. Ben….Er zijn geen grenzen aan Jezus’ Macht!
  Overigens zeer gezegende kerstdagen en een gezegend 2023

  • Hi Nieuw Begin,
   Franklin zal een gemis zijn, maar hij vertelde dat zijn site gewoon in de lucht blijft, dus dat is ok.
   Je wenst me , ongetwijfeld goed bedoeld
   “zeer gezegende kerstdagen e.d.”, n.b. onder mijn ontmaskerend kerstartikel.
   Heb je eigenlijk wel gesnapt wat ik schrijf? Ik vier al jaren geen kerst zoals de wereld dat doet, zoals gezegd: puur heidendom.
   Dat JHWH in Yeshua tot ons kwam en zal komen, dat vieren we elke dag, met als extra tijdens Sukkoth en in alle moadim.
   Hoor het graag, bel even of reageer hier nog even aub.
   Shalom
   Ben

   • Op 25 december 2022 @ 14:43 schreef Nieuw Begin

    Beantwoorden

    Sorry Ben, had het artikel nog niet gelezen en ik wilde gewoon het trieste nieuws over FtH je meedelen en uit gewoonte eronder geschreven mijn Kerstwens. Na gepost te hebben ben ik t artikel gaan lezen en zag mijn onterechte kerstwens voor je. Nogmaals ik moet beter opletten en ik heb volledig begrip voor je standpunt tav kerst.
    Maak je niet bezorgd, ik snap wat je schrijft Ben!
    Shalom

    • Hi Nieuw Begin, wat leuk dat je je reactie toelicht, dank je wel en bel gerust wanneer je dat wil, altijd
     goed een Geestverwant even te spreken.
     Shalom
     Ben

 2. Ben, je zou het boek TOHARHism van R.L. Solberg moeten lezen. Ondertitel ‘Are Christians Required to keep the Law of Moses’. Solberg heeft ook een YouTube kanaal.

  • Dag Peter,
   Graag zou ik vernemen wie je bent, bel me even of mail prive; beter is natuurlijk gewoon hier op onze site zeggen wie je bent, dat doe ik ook en sterker nog, Yeshua verschool Zich nooit, maar leerde openlijk.

   Excuus, ik heb inmiddels even terug gezocht, je had al eerder gereageerd en we zitten wel op een zelfde geloofslijn, zo maak ik uit eerdere reacties op.

   Ik heb even wat video’s op You Tube bekeken en de site van Solberg, te triest voor woorden.
   Hij kan niet om de heidense achtergrond van Kerst heen, benoemt dat ook in zijn artikel daar over, maar eindigt dan met de woorden, dat mensen die op die foute basis Kerst vieren, het toch goed bedoelen en dan is het ok.
   Ik zal zijn info verder bekijken en weerleggen.
   En de man gaat verder in die fanatieke lijn om aan te tonen hoe fout de mensen zijn, die in de Tora-Yeshua lijn denken, hij noemt dat Tora-isten en ketters!
   Er zijn tegen over Solberg honderden leraren, die de Tora-Yeshua geloofslijn onderschrijven, zoals ik dat heb mogen ontdekken en ik zal er een lijst van maken.

   Mijn vraag is of je het eens met met Solberg of juist niet ???
   Solberg is in dienst van het Baptistenseminarie en wordt er door betaald, duidelijk een geval van belangenverstrengeling en “wiens brood men eet , diens woord men spreekt”.
   Wat ik schrijf, is mijn leven lang totaal los van enig belang in financieel opzicht en in welk opzicht dan ook, mijn drijfveer is zo dicht mogelijk bij de Bijbelse waarheid komen en daarin te blijven groeien in gesprek met elk medemens in het bijzonder met Geestverwanten en Bijbelse medegelovigen.

   Ik was dan ook enorm verbaasd van de vijandschap, waarmee de kerkeraad van de Baptistenkerk Middelburg mij behandelde , toen ik er recent een paar keer kwam (dat ging prima) en een gesprek vroeg om kennis te maken (afspraak werd gemaakt).
   Maar na beperkte lezing van mijn website deelde de vz van de kerkeraad mij namens de 5 man tellende raad mee, dat hij de afspraak liet vervallen en dat er “voor mij geen plaats was in de Baptistenkerk Middelburg”.
   De man had me zelfs nog nooit ontmoet, ging af op een vluchtige blik op onze website en de info van een ander raadslid, waarmee ik 10 min. na de kerkdienst een op zich normaal en positief gesprekje had.
   Dat raadslid had me eveneens nog nooit gezien, maar zou me bellen voor een afspraak , heeft echter nooit gebeld, dus daarom de genoemde afspraak met de voorzitter.
   Die kennelijke aversie heeft me zo verbaasd, totdat ik voor mezelf vaststelde, dat het gaat om de vijandschap tegen de Tora-Yeshua geloofslijn, je bent dan volgens de Baptistenprofessor Solberg een ketter en daar beginnen we niet aan, zelfs geen poging tot gesprek met de “ketter” om die te helpen van zijn “dwaalweg” af te komen.
   Gelukkig is de brandstapel niet meer aan de orde, maar de reactie van de “happy bappies” was geestelijk en psychisch pijnlijk genoeg, stel je het es voor, zonder enig gesprek, met 2 verbroken beloftes voor het hebben van een afspraak, meegedeeld krijgen namens de kerkeraad: “er is voor u geen plaats in deze kerk”.
   Dus dank voor je verwijzing naar Solberg, de woordvoerder van de Baptistenhaat voor ketters, mensen, die de Torapraktijk van Yeshua na leven.

   Hoor graag wat je zelf vindt van deze mij nog niet bekende “ketter”-haat.
   In ieder geval “chaq Pesach sameach” (gezegend Pesach), wat vanavond met de seidermaaltijd begint en waarna het Feest van de ongezuurde broden volgt, 7 dag lang met de beginshabbath dus morgen en 12/13 april de slotshabbath.
   Zo vierde Yeshua dit Feest van JHWH en daarin volgen we Hem, evenals in de overige Feesten van JHWH het jaar door.

   Kerken vieren Pasen met de heidense grondslag, zie
   https://tora-yeshua.nl/2023/03/pesach-of-pasen-2/
   Moet kunnen volgens Solberg, want net als Kerst (zonnewende) en zon-dag, toch goed bedoeld en vervolgens naar de meubelboulevard, eieren zoeken van de paashaas en paastakken in huis, allemaal symboliek van de vruchtbaarheid ter ere van de “godin” Astarte (easter).
   Dat het Bijbels allemaal niet klopt en dus tegen Gods gebod in gaat en tegen wat Yeshua leerde en leefde is, maakt volgens Solberg niet uit, want “goed bedoeld”, men viert met dat van oorsprong heidense feest de opstanding van Yeshua.
   Ik had er graag over gesproken met genoemde kerkeraad en met wie dan ook, maar men wees het zo bruut mogelijk af.
   Voor deze Bijbelse waarheid “is er geen plaats in deze kerk”, zelfs geen bereidheid tot een eenmalig gesprek.
   Dat is niet ver van “kruisig Hem” en met Hem “de ketters die Hem volgen”.

   Shalom

   Ben Kok (joods-chr. pastor).

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*