Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Pesach of pasen ?

Wat is het verschil?  Goed om te weten, de data vallen soms samen, dit jaar , 2023, niet.

Pesach: is ingesteld t.t.v. Mozes, ca. 1300 jaar voor Christus in opdracht van JHWH, als feest van bevrijding, uittocht uit de slavernij en afgoderij , waarin het volk Israel leefde in Egypte.
We vieren dat op de 14e Nissan, volgens de maankalender en dan vier je op seideravond met een geslacht lam, ongezuurde broden en bittere kruiden, zie Ex. 12 , lees het hele hoofdstuk voor goed begrip.
Van de 14 tot de 21 Nissan is dan het feest van de ongezuurde broden, begint en eindigt met een sabbath.

Uiteraard staat voor ons, Yeshua volgers, het ware Pesachlam centraal, JHWH verscheen in mensengestalte , droeg voor ons de doodstraf wegens onze overtredingen van de Tora en stond op uit  de dood !
Genade op genade (Joh. 1:17), want de Tora is door Mozes tot ons gekomen, die was ook “chesed ve hemed”, genade en waarheid en Yeshua heeft al de symboliek van de Tora vervuld, gelegitimeerd!

Deze woorden, chesed ve hemed, staan ook in Ex. 34:7, waar JHWH Zijn karakter beschrijft (vs.6 en 7 ), Zichzelf  voorstelt en daar worden deze woorden vertaald met “goedertierenheid en trouw”.

Uiteraard vierde Yeshua Pesach, al de 33 jaar, die Hij op aarde was en dan blijkt dat er 4 bekers wijn bij werden gedronken, als symbool van uitleiden, redden, verlossen, aannemen
Zie https://www.shalomvoorisrael.nl/Pesach-en-uitleg-over-de-Sedermaaltijd
voor een compleet beeld, er is in de loop der eeuwen  e.e.a. aan toegevoegd.
Het is beter zo dicht mogelijk bij de bron te blijven, Ex. 12 dus, zodat  de geestelijke betekenis de meeste aandacht krijgt ipv een lange maaltijd met allerlei details, die door de eeuwen heen zijn toegevoegd.
Je kunt dan Joh.13 t/m 17 doornemen, daar staan de woorden van Yeshua, die Hij sprak op seideravond, incl. de voetwassing als diepe les om elkaar dienstbaar te zijn.
Sommigen doen dat dan ook, maar het is geen Tora gebod, dus m.i. is dat weer iets er aan toevoegen, wat niet geboden is.
Neem de woorden van Yeshua ter harte, het hele jaar door, dat schiet meer op.
Zie ook Lucas 22:14-23  waar de bekers wijn en (ongezuurd)brood worden genoemd door Yeshua.
In de kerken heet dat dan “avondmaal”, het is de seidermaaltijd (die was ook in de avond, dus dat klopt) en werd eens per jaar gevierd met Pesach.
Dus wie Yeshua wil navolgen, doet dat dan ook zo, als onderdeel van een hele week feest van ongezuurde broden.
En uiteraard ook de overige Feesten van JHWH, zie Lev. 23, zoals Yeshua die ook vierde en de hele gemeente van Yeshua-belijdende Israelieten  te Yerushalayim na de opstanding !

Wat dan Pasen is?

Zie https://www.amen.nl/artikel/654/waar-komt-pasen-vandaan

Van oorsprong is het feest dat wij ´Pasen´ noemen een heidens feest. Het Engelse woord voor pasen is: ‘Easter’, terwijl men in Duitsland ‘Ostern’ zegt. Deze namen zijn bijna letterlijk afgeleid van de heidense godin van de dageraad en van de lente: Eostre. Eostre was volgens de legende degene die de poorten van het Walhalla opende om Balder te verwelkomen. Die Balder werd de ´witte god´ genoemd wegens zijn zuiverheid en en ook wel ´zonnegod´ omdat zijn voorhoofd de mensheid licht verschafte. In het begin van de lente werd de zon wedergeboren, na in de wintermaanden dood te zijn geweest. Een opstanding van de zon.

Ook kunnen deze namen gezien worden als een afleiding van de naam van de oude Assyrische en Babylonische godin Isjtar. In de oude Chaldeeuwse zonaanbidding, zoals die door de Foeniciërs werd bedreven, was Baäl de zonnegod, Astarte was zijn gemalin of vrouw. En Astarte is dezelfde als Isjtar.
In de Romeinse mythologie heet zij Venus en in de Griekse mythen Aphrodite. De god Baäl of Bel is in andere culturen bekend als Jupiter (Rome), Zeus (Griekenland), Osiris (Egypte), Mithra (Perzië), Wodan/Donar (Germaans).
De heidense achtergrond van het paasfeest verklaart ook bepaalde gebruiken rond Pasen.
_______________________________________

De RK kerk heeft het geloof van de Handelingengemeente misvormd en ontjoodst,  de Tora  afgeschaft en volgt de zonnekalender ipv de combinatie zon- en maankalender, zoals in Israel.
Daarin volgt de kerk heidense feesten, het is maar net wat je vieren wil.
Hoewel deze misvorming bekend is in de kerken, volgt men nog steeds de pauselijke wijsheid en onfeilbaarheid van de 4e eeuw, t.t.v keizer Constantijn, die de zon aanbad als godheid.
De paus heeft toen bepaald dat geboorte van Jezus, ook zijn sterfdag met opstanding, moesten worden gevierd , wat nergens in de Bijbel wordt geboden!
Dus dat werd Kerst (zonnewende) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest, Pasen dus.
Bovendien werd de shabbath geschrapt en de zon-dag ingesteld door de paus, allemaal geent op de zon-aanbidding.
Het is zeer kwalijk dat de kerken deze achtergrond verborgen houden en niet de moed hebben om Yeshua te volgen in de Feesten van JHWH, zoals de  Bijbel toch heel duidelijk leert.
Wij doen dat inmiddels al ca 20 jaar, met veel zegen en we helpen u graag op weg, als u vragen heeft.

Shalom, gezegend Pesach toegewenst al vast, begint dus op woensdagavond 5 april met seideravond, gevolgd door shabbath  donderdag 6 april, aansluitend tot donderdag 13 april , dan dus 7 dagen het feest van ongezuurde broden met als afsluiting de shabbath 13 april.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*