Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

wat is “het evangelie van het Koninkrijk” zoals Yeshua verkondigde ?

Als volgers van Yeshua (Jezus) moeten we natuurlijk allereerst weten wat Hij onderwees aan Zijn leerlingen, maar vraag dat aan welke christen ook, dan blijkt dat men het in de meeste gevallen niet weet!
Velen kunnen zelfs de basis niet eens verwoorden: het evangelie als fundament, zoals Paulus dat prima verwoord in 1 Cor. 15:1-5. “de Mashiach is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt naar de Schriften en Hij is verscheen aan Petrus en de 12 en meer dan 500 anderen.”

Hij zegt dat ook duidelijk in 1 Cor. 3:10-15 ” Yeshua ha Mashiach is het enige fundament en het is van groot belang hoe je daar op voortbouwt”.

Dat proces van voortbouwen oftewel groeien in geloof wordt in de Bijbel heiliging genoemd en juist dat legt Yeshua uit in het evangelie van het Koninkrijk.

Die verwoording staat  staat in Matth. 4:23 en dan volgt de inhoud van die term in de volgende hoofdstukken 5, 6 en 7, dus wat Hij onderwees vanaf de berg, net als Moshe (Mozes) vanaf een berg, de bergrede.
We zien dat de hele toespraak gaat over het juiste begrip en naleven  van de Tora, zoals altijd bedoeld en ook bekend bij Adam/Eva, Henoch, Noach, Abraham, Moshe en de hele Tenach (OT) door.

Hier lezen we wat er voor leven moet volgen na het aanvaarden van het fundament en wat dan deze heiliging, de Torapraktijk, inhoudt:

Even op een rijtje:
-Matth.5:1-12 gaat over de meest gelukkige (zalige) mensen, dat zijn degenen die in Gods Koninkrijk zullen zijn en dat zijn degenen, die geleerd hebben om:
afhankelijk van JHWH uit de genade van Yeshua te leven, die Hem dus in alles volgen.

13-17 het zijn de mensen, die in woord en daad voor hun geloof in Yeshua uit komen

17-48 Yeshua stelt zeer duidelijk dat de Tora en de profeten (OT, Tenach) niet ontbonden zullen worden en dat er geen jota of tittel van zal vergaan!
Wie de Torapraktijk doet en leert, zal zelfs belangrijk (groot) genoemd worden in Gods Koninkrijk, maar wie deze praktijk ontbindt en de mensen zo misleidt, zal zeer klein genoemd worden!!

In het volgende artikel gaan we zien waar al die punten uit de bergrede terug te vinden zijn in de Tora en in de hele Tenach.

Shabbath shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*