Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

reportage over de Wagnergroep

https://www.aljazeera.com/news/2023/6/24/why-wagner-mercenary-force-has-moved-against-russias-military

Wat gaat deze actie  van de Wagnergroep tegen de Russische legerleiding en/of tegen de regering van Rusland/Putin opleveren?

De naam komt van de componist Richard Wagner, omdat de muziek van Wagner zeer gewaardeerd werd door Hitler en dat zegt dan weer veel over dit huurlingenleger.
De leider is een Russische oligarch, Yevgeny Prigozhin, die samenwerkt met het Russische leger, op diverse plekken in de wereld, om regimes aan de macht te houden, zie verder genoemde link met video.
Maar de samenwerking gaat al maanden moeizaam en staat op springen.
Een coupe, gesteund door meer oligarchen?
Het blijft nog even gissen, maar het spanningsveld USA vs Rusland, wat in Oekraïne wordt uitgevochten, kan zo maar een onverwachte wending krijgen.
Al die machtswellust van de betrokken leiders is duivels en komt van de mensenmoordenaar vanaf het begin, satan

Maar het loopt onze hemelse Vader nooit uit de hand, Hij regeert boven koningen en presidenten uit en volvoert Zijn plan, de komst van Zijn Koninkrijk.
En in dat Koninkrijk  regeert Hij in de gestalte van Yeshua, daarin is geen plaats voor mensen, die Hem niet als Koning erkennen en daarin leven we uit Zijn grondwet, de Tora, zoals door Yeshua verkondigd.
Matth. 4:23  Yeshua predikte het evangelie van het Koninkrijk , zie Matth. 5,6 en 7 en dat is de Tora, zoals door de Geest in ons hart wordt gegeven en die  ook leesbaar is in de eerste 5 Bijbelboeken.
Yeshua heeft  de doodstraf op het niet naleven van de Tora vervuld voor alle mensen, die Hem willen aanvaarden en volgen, Hij heeft de Tora zonder overtreding voorgeleefd.
In o.a. het evangelie van Johannes kun je Zijn onderwijs lezen , stap voor stap Toraprincipes.

Shabbath shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*