Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wat is het “evangelie van het Koninkrijk” volgens Yeshua ?

Die term vinden we in Matth. 4:23 en het antwoord staat er gelijk achter: Matth.5,6 en 7, de bergrede.
Zie ook https://tora-yeshua.nl/2023/04/wat-is-het-evangelie-van-het-koninkrijk-zoals-yeshua-verkondigde/

Yeshua onderwijst daar zijn Joodse luisteraars en die waren vertrouwd met de Tenach, (het zgn Oude Testament) kenden de Moadiem, (de Feesten van JHWH, zoals o.a. sabbat, Pesach, Shaowoth, Sukkoth) en leefden er uit op verschillende manieren.
Yeshua legt de oorspronkelijke bedoeling van de Tora uit en verkondigt in de 4 evangeliën dat Hij de levende Tora is, van JHWH gezonden.
In het eerste evangelie, dat van Mattheus, zien we doorlopend dat Yeshua verwijst naar de Tenach, het Nieuwe Testament bestond gewoon nog niet op schrift, maar dat was wel zichtbaar in het hele leven van Yeshua.
De letterlijk “kardinale” misleiding van de RK kerk, doorgevoerd in alle kerken tot op vandaag, was dat men in 4e eeuw uit antisemitisme alles wat Joods was, heef willen afwijzen als achterhaald en fout.
Zie daarvoor: https://tora-yeshua.nl/2023/02/actueel-antisemitisme-nog-steeds-in-de-kerken/

Schokkend, want daarmee is men slechts de basis van het evangelie gaan verkondigen en wordt er elk zondag hetzelfde verteld: Jezus is voor onze zonden gestorven, heeft daarmee onze doodstraf gedragen en Hij is opgestaan uit de dood, wie Hem aanvaardt, heeft eeuwig leven.
Wie Hem niet aanvaardt, blijft verloren, los van God ( JHWH).

En zelfs dat evangelie in de basis wordt nog afgezwakt, het hele besef, dat we als. mensen allemaal zondaars zijn, onvolmaakt en overtreders van de Tora, de norm van JHWH voor ons mensen,  wordt verdoezeld en over de noodzaak van heiliging wordt nog amper gepraat, terwijl in Hebr.12:14 toch echt staat:“zonder de heiliging zal niemand de Here God zien”.
Want wat is nog zonde, zonder de Tora-norm? Helemaal niets, dat maakt ieder mens voor zichzelf wel uit , alles moet kunnen, toch?

De Bijbel maakt echter heel duidelijk, dat heiliging (dat is Yeshua volgen en leven zoals Hij leefde) een noodzakelijk vervolg is, lees maar in Lucas 14:33, waarin Yeshua zegt:
“Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.”
In dat gedeelte, 14:25-35, zegt Hij, dat je alles minder belangrijk moet achten  als het volgen van Hem, want het volgen van Hem maakt dat we JHWH steeds beter leren kennen en zo gaan leven als Hij bedoelt, opdat we niet alsnog verloren gaan.

Dus van groot belang, dat we duidelijk begrijpen, wat Yeshua leerde en dat dit allemaal van uit de Tora was, we kunnen dat per evangelie na gaan en dan praktiseren.
Yeshua leerde Zijn toehoorders, discipelen, lezers de Torapraktijk en dat niet als een set regels, waarmee je de eeuwigheid kunt verdienen, zoals wettische gelovigen ook in die tijd dachten.
Het is noodzakelijk om de Toraprincipes te kennen en te doen, maar de vergeving van het overtreden er van is Gods genade, Hij vergeeft elke zondaar, die om vergeving vraagt op basis van het offer van Yeshua.

Door het naleven van de Tora ontwikkel je een God welgevallige leefstijl, wat je dan vervolgens bewaart voor het doen van zonde.
Het leven uit die vergevende genade van JHWH in Yeshua blijft uiteraard de basis van leven en groei en daarom zijn beide noodzakelijk: Tora en Yeshua.
En als je Yeshua oprecht volgt vanuit de basis van genade, ga je Hem ook volgen in de Torapraktijk, wat dat is wat Hij onderwijst in het evangelie van het Koninkrijk.

Paulus waarschuwt ons voor een ander evangelie dan dat hij verkondigd heeft, afwijkend van hetgeen de Galaten hebben ontvangen via hem, want degene, die een ander evangelie brengt, die zij vervloekt! Gal.1:6-10
Hij bedoelt hier met “ander evangelie” de Tora houden als weg tot behoudenis in eigen kracht als prestatie, wat nooit mogelijk is en nooit de bedoeling was en dan daarbij ook Yeshua aanvaarden.
Dergelijke gelovigen willen op 2 wegen vertrouwen voor hun redding, voor alle zekerheid, terwijl er maar  1 weg is,  dat is de weg van geloof in JHWH, door Yeshua.
Heel scherp is hij in Gal. 6:11-18 , waar hij besnijdenis afwijst nadat men tot bekering is gekomen in Yeshua.
We worden behouden door  geloof in de genade door Yeshua bewerkt en volgen Hem in de Torapraktijk ter vorming en bescherming.

Niemand wil in een staat van  “vervloekt zijn” en toch gebeurt dat vol op, her en der met on|Bijbelse misleiding, politieke correctheid, weglaten van de Joodse context , van de Tora.

Lees vast de evangelien  door en streep aan, waar de Tora wordt geciteerd, dan zie je de onderbouwing van het onderwijs van Yeshua.
Vervolgartikel komt er aan, te beginnen met Mattheus.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*