Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hemelvaartsdag, Feest in de hemel en voor jou en mij !

Hoe vier je Hemelvaartsdag, wat betekent het ?

Het wonder van Shavoeoth (Pinksterfeest), de 50 ste dag na Pesach , gaat via het terug keren van Yeshua naar de hemel en dat is op zich al een geweldig Feest!
Want stel je es voor wat het voor JHWH moet hebben betekent dat Yeshua als het innerlijk van JHWH (Hebr. 1:3 en Col1:15) , neergedaald uit de hemel  op aarde , gestorven in onze plaats voor onze zonde en opgestaan uit de dood in een verheerlijkd lichaam weer eenheid wordt met de Vader!
Wat een blijdschap en vreugde moet dat geweest zijn voor JHWH om Zijn Spiegelbeeld weer in hemelse eenheid met Zichzelf te ervaren, zeker ook in het besef, dat daarmee de toegang tot Hem  voor alle mensen, die dat willen, weer mogelijk is.
Het paradijs is weer hersteld , zoals het in eerste volmaaktheid geschapen was.

En die blijdschap wordt nog groter als dan 10 dagen na de Hemelvaart van Yeshua Shavoeoth wordt gevierd, dat is dan als we de Bijbelse kalender volgen op 11,12 juni, op de 50 ste dag (7 weken) na Pesach, wat we op 22 april vierden dit jaar.
Helaas volgen de kerken in hun eigen wijsheid een  van de Bijbel afwijkende kalender, maar wie dat ontdekt, kiest er uiteraard voor om Yeshua te volgen in de oorspronkelijke Bijbelse kalender, die sinds Mozes (en voor die tijd) tot Yeshua al 1300 jaar gevolgd werd en tot op de dag van vandaag vieren we op die manier de Feesten van JHWH op Zijn tijd.
In al die eeuwen werd Shavoeth (betekent “weken’),  het Wekenfeest dus, gevierd in dankbaarheid voor de eerste tarweoogst, maar vooral ook in  dank voor het geestelijk brood, de Tora met al de normen en waarden , die een mens als levensbeschermende visie nodig heeft.
En als Yeshua dan neerdaalt op aarde als het “Levende Brood”, dan is Hij daarmee ook “de Levende Tora” en komt Hij  na het wonder van dood en opstanding en hemelvaart weer tot ons terug als de Heilige Geest.
Omdat de Joden op Shavoeoth in Yerushalayim al eeuwen lang naar de tempel kwamen op daar de Feesten van JHWH te vieren, waren ze op die Pinksterdag in dat jaar na de opstanding en hemelvaart in grote getale aanwezig
En juist op dat moment was er toen een bijzondere ervaring van JHWH, die voelbaar en zichtbaar neerdaalde op de 12 apostelen in een windvlaag en iets wat leek op vlammetjes vuur, wat vergelijkbaar is met het ontvangen van de Tora op de berg Sinai via Mozes: Ex. 19:16-20.
Toen donder en vuur, heftig onweer, maar nu met Shavuoth na de opstanding veel liefelijker, zachter: naast oordeel en vergeving toen nu ook de aanwezigheid van het volbrachte werk van verzoening in Yeshua !
Genade op genade, zoals staat in het evangelie van Johannes, 1:17 .
Daarop volgde een zeer duidelijke toespraak van Petrus, waarin hij alle aanwezigen, nagenoeg allemaal Joden, opriep om vergeving te vragen voor het niet herkennen van Yeshua als de Mashiach en tot bekering te komen en 3000 Joden beleden hun schuld en kwamen tot bekering !
Daarna ging het evangelie de wereld door en herkennen we degenen, die het “evangelie van Gods Koninkrijk” aanvaarden als “mensen van de weg”, als Yeshuavolgers, als Mashiachvolgers, Christusvolgers, christenen.
Zie het boek “Handelingen van de apostelen”, hoofdstuk 1 en 2 en verder.

Shalom, chaq Shavoeoth sameach !

Ben Kok (joods-christelijk pastor)

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to Hemelvaartsdag, Feest in de hemel en voor jou en mij !

 1. Op 26 mei 2024 @ 22:26 schreef J.J. Vos

  Beantwoorden

  Dank voor deze zeer heldere uitleg die helpt het grotere geheel en samenhang te begrijpen.

  • Bedankt Ko, we leven voort vanuit deze Bijbelse kernwaarheid de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua tegemoet!
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*