Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Categorie Archief: Bijbels verantwoord geloven

5777 , het jaar van de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua ha Mashiach op de Olijfberg ?

https://www.youtube.com/watch?v=P7ouNvXHxes&list=PL2ApEsoj7vdf9sEaPWKKiT1A5ldeN9kgv Moge Zijn komst dit jaar zijn, Hij is de Enige, die ons vrede brengt, shalom. Veel tekenen des tijds lijken er op te wijzen, een waslijst van crises,  veel uitspraken van Yeshua over Zijn komst, zoals Hij die noemt in Matth. 24, wijzen er op lees het hoofdstuk maar door. En ook gedeeltes uit Daniel , Zacharia en Openbaring aan Johannes (het laatste Bijbelboek) wijzen […]

NT is een en al Tora, logisch, Yeshua is de levende Tora !

1050 geboden in het NT (met dank over genomen van  http://petersteffens.nl/artikelen/onderwijs/1050-geboden-in-het-nieuwe-testament.html )  Het Nieuwe Testament bevat meer geboden dan de Tora! Velen zijn zich er niet van bewust dat er in het Nieuwe Testament meer geboden staan dan de 613 geboden die Joden in de Tora tellen. Er staan ruim 1000 geboden in het Nieuwe Testament en zelfs wanneer we alle doublures eruit halen houden […]

Tora-Yeshua samenkomst Amersfoort za.mid. 14 mei: bel even als je komt.

Deze samenkomst   op het bekende adres in Amersfoort (zie https://tora-yeshua.nl/samenkomsten/  )   kan de laatste zijn voorlopig, hangt helemaal af van de wens bij voldoende mensen, om werkelijk te gaan voor het Bijbelse geloofsleven, zoals we in de Handelingengemeente zien. Daarom het verzoek om even te bellen voor a.s. shabbath, dus uiterlijk vrijdag , behalve dan degenen, die altijd trouw komen, met alle waardering […]

Pesachviering Tora-Yeshuagemeente Amersfoort za.mid. 23 april 14-17 uur

Pesachviering  komt steeds dichter bij de Bijbelse bedoeling en dat is ook precies wat we graag willen. Zoals geboden in Ex.12 : "gedenk de verlossing uit Egypte (slavernij, afgoden),  slacht een lam en eet dat met bittere kruiden en ongezuurd brood (matzes). Een symbolische maaltijd dus, geen uitgebreid dinée . Het lam, dat stierf, is het symbolische offer voor je zonden, het overtreden van Mijn Tora en op […]

Pesach in Yerushalayim, helaas nog steeds onder afwijzing van het Ware Pesachlam, Yeshua ha Mashiach

Kohanim stand by a replica of the Temple altar as offerings burn. (United Mikdash Movements)
Met dank overgenomen van: http://www.breakingisraelnews.com/66076/passover-sacrifice-makes-comeback-overlooking-temple-mount-photos/?utm_source=Breaking+Israel+News&utm_campaign=6cc52ed42b-BIN_morning_4_16&utm_medium=email&utm_term=0_b6d3627f72-6cc52ed42b-86440901#eHeIbWctJe704qHC.97 Heel indrukwekkend, ons gebed is dat het Joodse volk spoedig zal verstaan, dat Yeshua ha Mashiach het ware Pesachlam is, JHWH, Die in mensengestalte verscheen en zo voor ons de doodstraf droeg. Dwz. voor elk mens, die zich bewust is van zijn overtredingen van de Tora, begrijpt dat daarvoor een daadwerkelijk offer is van een zondeloos lam. De Enige "mens", Die zonder […]

Toename aardbevingen, doden door hagelstenen: tekenen des tijds!

http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/38-vulkanen-en-supervulkaan-Yellowstone-actief-Seismologen-vrezen-meer-zware-aardbevingen http://newsmonkey.be/article/66015 In Hunan, in het zuiden van China, zijn vier mensen gisteren omgekomen door hagelstenen zo groot als kippeneieren. De kracht van de hagelstenen bleek zo groot dat zelfs gelaagde autoruiten en daken van huizen niet tegen de inslagen bestand bleken. Zie het hele artikel met foto's op genoemde link. In de Bijbel worden deze verschijnselen  genoemd als tekenen van de eindtijd, […]

De onheilige Drie-eenheid: puur heidendom !!!

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid  met info, waar je echt van schrikt,  wat heeft de RK-kerk ons allemaal misleidt met de onzin van een aparte Vader, Zoon en Geest als 3 onderscheiden Goden. In de Tenach (OT) was er echt alleen sprake van JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, niemand haalde het in zijn hoofd om van Hem  2 Goden te maken, omdat er  ook […]

Wie is de anti-christ ? Schokkend nieuws !

Over de anti-christ zijn veel misverstanden, laten we es nuchter kijken waar die term voor staat. In het dagelijks spraakgebruik denken mensen meestal aan een "enge dictator in de laatste fase van de wereld". Maar klopt dat wel? Het woord komt uit de Bijbel, dus daar vinden we ook het antwoord. Zie bijv. 1 Joh. 2:22,23 "Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Yeshua de Mashiach is? Dit is […]

“Risen”, schitterende film, beslist gaan kijken !

risen_poster
Zie de trailer en  verder info op :       https://www.pathe.nl/film/21420/risen Clavius (Joseph Fiennes) is een machtige aanvoerder in het Romeinse leger, die samen met zijn rechterhand Lucius (Tom Felton) de opdracht krijgt van Pontius Pilatus om bij de kruisiging van Jezus aanwezig te zijn en het lichaam daarna te bewaken. Er ontstaat onrust in Jeruzalem vanwege het gerucht dat Jezus is opgestaan uit de dood en […]

Wie stond er op uit de dood, verscheen 40 dagen en voer weer ten hemel ?

De meesten mensen roepen dan: "Jezus!"  of "Christus onze Heer verrees, halleluja!" En dat is waar, dat geloof ik van harte al 46 jaar en zie het bewijs als ik Zijn geboden doe, geweldig om Hem als de opgestane Mashiach (Christus)  te ervaren. De vraag is dan wel, wie deze Yeshua ha Mashiach (Jezus de Christus) was. Daar zijn veel misverstanden over, ik noem er een paar en […]

Hoe was The Passion Amersfoort ?

8af8349f-5bfa-48ed-b7d1-192cd2bf6653
(klik op de foto voor vergroting) Indrukwekkend, wat een mensenmassa.  En daar liepen we door heen met 3 Tora-Yeshua vrienden en zakken vol folders met het evangelie, zoals dat in de Handelingengemeente werd beleefd. Zie de tekst van deze folder op: https://tora-yeshua.nl/2016/03/the-passion-do-24-maart-amersfoort-vragen-en-antwoord/ Wie deze folder wil hebben om zelf in eigen kring of bij een situatie in uw omgeving uit te delen, kan me mailen met het […]

“The Passion” A’foort met meer aandacht voor de opstanding van Yeshua ??

220px-Arjan_Lock
Volgens Arjan Lock in  WNL vanmorgen op tv is er gisteren ter elfder ure nalv. de moordpartij door moslimmoordenaars in Brussel  besloten  om iets meer aandacht voor de "liefde en verdraagzaamheid " in het script te verwerken en de opstanding. We zijn benieuwd, morgen verslag van hoe het allemaal was. Een echte weergave van het Bijbelse evangelie gaat het nooit worden, de hele Joodse context ontbreekt immers. Maar […]

“the Passion”, do. 24 maart Amersfoort, enkele vragen en een antwoord

Wie was die Joodse man, ene Jezus, die vermoord is aan een kruis  op  Golgotha in Yerushalayim ? En dat  via een onrechtmatig politiek/religieus proces, valse getuigen, vermoord omdat Hij zei dat Hij God in mensengestalte was. Dat bewees Hij bovendien met vele wonderen en tekenen, lees de ooggetuigenverslagen in de Bijbel. Pilatus oordeelde dat Hij onschuldig was, maar liet Hem kruisigen ! Lees hier Wie  Jezus echt is […]

Jacob Damkani te gast op diverse plaatsen in Nederland

flyer
Zie het schema van samenkomsten en plaatsen  (8-17 april)  op https://trumpetofsalvation.nl/   Jacob is de oprichter van Trumpet of Salvation to Israel, een organisatie die “zich heeft gewijd aan het brengen van de Joodse Messias aan het Joodse volk, op een Joodse manier zodat Gods Verbondsvolk hun Messias zullen herkennen, die hun voorvaderen was beloofd en die al vele generaties wordt verwacht […]

Persbericht: ontmoeting joden en christenen Tora-Yeshua gemeente Amersfoort 19 maart

Brons_A
Ontmoeting met Aart Brons, voorganger in de Chr. Geref.Kerk, te gast in Tora-Yeshua gemeente Amersfoort (Aart is het hele jaar door werkzaam in Israel, kent de praktijk dus heel goed). za, 19. maart, 14:00 – 17:00      Kraanvogelstraat 1, 3815 TP Amersfoort, Nederland Het thema tijdens het voorjaarstournee in 2016 zal zijn: Hoe kijken Joden tegen christenen aan? Aart Brons: "Als ik ergens een avond kom spreken, gaat het doorgaans over hoe […]

Het Koninkrijk van JHWH , ” Uw Koninkrijk kome!”

Ik werd er vanmorgen wakker mee, dat Koninkrijk van JHWH, wat een schitterend perspectief. Bedenk dat Yeshua ons leert om daar als eerste voor te bidden in Matth. 6:9-15, midden in de bergrede, dus 3 hoofdstukken lang uitleg over het blijvend belang van de Tora als koninklijke leefstijl: "Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd,  Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk inde […]

Hoe verzin ik het meest comfortabele “Bijbelse” geloofsleven ?

Paulus waarschuwde er al voor in 2 Cor. 11:1-6  " een eigen evangelie, een eigen Jezus, een eigen geest". Ik hoor het vaak zeggen, "in mijn Bijbel staat......." en dat is zo arrogant, alsof de persoon in kwestie zelf een bijbel heeft geschreven op het nivo van DE Bijbel. Ook moslims  vullen dat zo in, als je over de haat en moordlegitimatie in de koran praat, ze […]

Yeshua ha Mashiach: eeuwen vooraf 365 keer voorspeld in de Bijbel !!

1111111
https://sites.google.com/site/hbtvnet/02-365-messianic-prophecies-fulfilled 365 Messianic Prophecies Fulfilled AMAZING 2. Peter 1 19. We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts: 20. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private […]

Tora-Yeshua samenkomst Amersfoort za.mid. 27 febr. van 14-17 uur, maak het mee !

Feest, om elkaar als Geestverwanten weer te ontmoeten; zie alle info  en Bijbelleesrooster (parasha's) op  https://tora-yeshua.nl/samenkomsten/ Een reactie van een deelnemer: "een van de weinige plekken, waar je nog op Bijbelse basis over de huidige wereld kunt praten vanuit je geloofsleven, zonder politiek correct zwijgen over veel onderwerpen". Dat is waar, u ziet het wel aan de artikelen hier op deze site en dat is ook […]

WWIII zou aan het opstarten zijn !

https://www.superstation95.com/index.php/world/886 met live-updates. https://www.superstation95.com/index.php/world/895 Ook op https://www.superstation95.com/index.php/world/890 citaat  daarvan:  UPDATE 11:13 AM Eastern US Time -- After Syrian Troops captured Israeli-Made Mortars *** from rebels and terrorists earlier today, Russia has just announced they are giving Hezbollah advanced radar systems capable of locking onto Israeli aircraft. ***NB daaruit blijkt dus ook dat Israel de opstandelingen tegen Assad, w.o. IS, steunde met wapens, zoals door […]

Navigeer naar andere artikelen