Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Leger des Heils werkt samen met moslims, boedisten, bahai, RK, hindoes, jodendom e.d.

Het LdH werkt samen met ruim 30 religieuze organisaties, zie de lijst hier:  http://www.salvationarmy.org/thegeneral/endingextremepoverty .

df507ee0-995f-4a2c-97d9-4ba55e16acf1_225-GeneralCox

Een citaat van int. leider van het LdH, generaal Cox, daar uit:

Our approach to this staggering need must be holistic, rooted in the spiritual visions of our respective faiths, and built on a shared recognition of the intrinsic dignity and value of every life on Earth.

Oftewel: onze aanpak van deze schrijnende nood moet holistisch zijn, geworteld in de geestelijk visie van onze religies en zijn gebouwd op een gedeelde erkenning van de intrinsieke waardigheid en waarde van elk leven op Aarde.
“Aarde” met een hoofdletter, dat is de nieuwe Godheid, moeder Aarde.
En let op de duivelse verwoording “geworteld in de geestelijke visie van onze respectievelijke geloofsbelevingen”, waarmee de islam en het hindoeisme erkend worden als positief en respectvol voor de waardigheid en waarde van elk leven op Aarde.
Generaal Cox in een tijd niet in het M.O. , Nigeria, Pakistan, Egypte, Libye e.d. geweest blijkbaar, waar moslims de niet-moslims net zo makkelijk de keel afsnijden alsof het niets is, met  een “diep besef van de waardigheid en waarde van elk leven op Aarde”.
In het artikel legt generaal Cox, de internationaal leider uit, dat  ze met elkaar in 2030 de ergste armoede de wereld uit willen hebben.
Nergens gaat het over de oorspronkelijke boodschap van het LdH : bekering en heiliging, de naam van JHWH en/of Yeshua klinkt nergens, bij de wederkomst staat men al helemaal niet stil.
De slagzin “soup, soap and salvation” oftewel op zijn Amsterdams “soep, zeep en zaligheid” is beperkt tot “bed,bad, brood” zonder evangelieverkondiging.
Ontmaskering van de islam is al helemaal niet aan de orde, men werkt gezellig samen voor een op zich goed doel , verzwijgt het evangelie en laat al die afgodsdiensten , waarmee men samenwerkt, alle ruimte om die misleiding en afgoderij uit te stralen.

Zie http://www.legerdesheils.nl/actueel/leger-des-heils-strijdt-mee-extreme-armoede-uit-de-wereld-in-2030  voor het Nederlandse bericht.

Het LdH werkt met de NWO aan de “vermindering van armoede op maatschappelijk vlak” en  helpt  tegelijkertijd de geestelijke armoede van het interreligieus denken de wereld in.
Niet toelevend naar de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua , maar werkend en toelevend naar de komst van de antichrist !

Ik zal de leider van het LdH in Nederland, Hans van Vliet, dit artikel sturen  als open brief en hem om een reactie vragen, die ik dan ook hier zal publiceren.

Mijn reactie: het LdH is inmiddels zover verwereldlijkt, dat men blijkbaar de NWO heeft omarmd en mee hobbelt in het daarbij horende interreligieuze geloofsleven, waarbij men het zicht op de Ene ware God, JHWH , geheel kwijt is en ook de enige weg tot  Hem, Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus).
Net als de meeste kerken en organisaties overigens: geen geestelijke, Bijbelse leiders, maar NWO misleiders.

Onze hemelse Vader zegende onze tijd in de LdH-Bijbelschool van 1976-78 met het realiseren van een nieuwe gemeente, van waar uit we in 1980 werden overgeplaatst naar een volgende  LdH gemeente.
Dit “korps Amstelveen” lieten we achter met  ca. 150 bezoekers  in de zondagmorgendienst en ca. 60 in de avondsamenkomst, met een goed jeugdwerk, vrouwenwerk en impact op de samenleving, dat alles dankzij de zegen van onze hemelse Vader en gebouwd op evangelisatie en heiliging.
In die tijd was de zoon van de huidige generaal Cox als chef van de staf in Nederland en hij en zijn vrouw kwamen ook in ons LdH korps Amstelveen, waar de kolonels Cox  dus luisterden naar de Bijbelboodschap van de luitenants Kok (“s”) en blijkbaar is die boodschap niet bij hun zoon door gedrongen.
Want daarna is het stelselmatig afgebroken en het restant werd ca. 20 jaar later in een reorganisatie gevoegd bij een Amsterdams korps.
Het LdH kende in onze tijd ca. 100 gemeentes in Nederland, inmiddels hoog uit  de helft er van en dan korpsen, waar je doorgaans een zeer  oppervlakkige Woordverkondiging vindt met meer aandacht voor collectes, kleding verzamelen, muziekkorps  en de gemeente als organisatie overeind houden.

De verklaring om  met allerlei afgodsdiensten, w.o. de islam, in zee te gaan, is een volgende doodsklap voor een kerk en organisatie, die  toch voor velen in het verleden een wegwijzer naar het evangelie was en naar de persoonlijke relatie met de Enige ware God , JHWH, door Yeshua.
Daar zijn alle officieren, die niet gewaarschuwd hebben en er terwille van hun baan in zijn blijven hangen, verantwoordelijk voor en ik zou niet graag in hun schoenen staan als men zich daarvoor moet verantwoorden als  “huurlingen” tegen over de Herder.

Een uitspraak van William Booth is: “als ik mijn officieren en soldaten maar es een half uur over de rand van de put van de hel kon laten kijken, dan zouden ze pas gemotiveerd zijn om al hun energie te stoppen in het redden van mensen met de evangelieboodschap”.
Hij waarschuwde ook voor een tijd van “‘Het grootste gevaar van de twintigste eeuw zal zijn: EEN RELIGIE ZONDER DE HEILIGE GEEST, EEN CHRISTENDOM ZONDER CHRISTUS, VERGEVING ZONDER BEKERING, VERLOSSING ZONDER WEDERGEBOORTE, EN EEN HEMEL ZONDER HEL’

Er is vergeving voor alles, maar alleen op basis van schuldbelijdenis en ik roep die ex-collega’s daar toe op: belijd schuld en protesteer en stap op als officier, want dit wanbeleid gaat gewoon door, al sinds we zelf uit protest tegen deze afkalving vertrokken in 1982.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS zie hoe het ons verging  na ons vertrek uit het LdH op  http://tora-yeshua.nl/wie-zijn-wij/  ;  neem ook  je verantwoordelijkheid en weiger deel te hebben aan misleiding en wanbeleid.

Navigeer naar andere artikelen

20 Responses to Leger des Heils werkt samen met moslims, boedisten, bahai, RK, hindoes, jodendom e.d.

 1. Ik ontving de volgende reactie van een vriend:
  William Booth was a minister of the Methodist New Connexion before founding the Salvation Army. Booth’s travelling ministry, organisational skill, outreach to the poor and patriarchal image identifies him as a true ‘Gospel Son’ of John Wesley, Booth is buried next to his wife Catherine Booth.

  Even when the gospel was preached it was also being undermined by William Booth’s acquaintances, especially with one luciferian, in particular Lord Rothschild (a high ranking freemason who appreciated Booth’s work so much he gave him £1000) [1] Booth had no issues in receiving money from anyone or group as he did not believe in dirty money.

  Even though Booth was mixed up with Lord Rothschild and had Masonic friends, I have no reason to believe that he himself was a mason; he just got mixed up and associated with the wrong type of people. This did him no justice. There is confusion because many Masonic sites list the “General” as a famous mason. However what we have here are two different William Booth’s. The William H. Booth, who is listed as a freemason, was married to Mary Kelso Booth [2], The William Booth, founder of the Salvation Army, was not a freemason and did not even have a middle name. He was married to Catherine Booth [3] This affirmation therefore is simply not true.

  Because of William Booth’s association with Lord Rothschild this had led to The Salvation Army coming directly under the influence of freemasonry.

  Acording to a reference quoted by many (Wilson, op. cit., p. 92.) The Rothschilds also wielded much influence and power not only in Secret Societies, but also in Christendom’s churches. The Salvation Army under the suggestion of the Rothschilds adopted the Red Shield (Roth-red Schild-shield) for their logo. One history of the Rothschilds remarks, “The Rothschilds had rapidly propelled themselves into a position of immense financial power and political influence. They were an independent force in the life of Europe, accountable to no one and, to a large extent, reliant on no one. Popular lampoons depicted them as the real rulers of Christendom…”

  Zie verder https://secure.gn.apc.org/members/www.bilderberg.org/phpBB2/viewtopic.php?t=6535&sid=afe3045df0546ee1be25231c1e968911

  Samenvattend: William Booth was tegen lidmaatschappen van geheime genootschappen, dus ook van de Vrijmetselarij, maar hij accepteerde wel een grote gift van Rothschild (hoge vrijmetselaar) en vervolgens werd het “rode schild” van Rothschild verwerkt in het LdH logo, tot op vandaag, zie maar linksboven op http://www.legerdesheils.nl/
  In het volgende artikel wordt dit ook bevestigd: http://erwinlensinkvrij.nl/het-rothschild-imperium
  Op de eerstegenoemde link staan heel wat leden van het LdH , die wel lid zouden zijn van de Vrijmetselaars of zijn geweest.
  Helaas past de huidige LdH theologie bijna naadloos in het Vrijmetselaarsverhaal: er is wel een God/Schepper/Grote Architect, maar alle religies hebben dat, dus niet te veel zeuren over evt. verschillen en Jezus Christus vooral niet als de enige weg tot de Vader proclameren.
  Hier nog een bron over de verwevenheid van Vrijmetselarij en LdH : http://www.freemasonrytoday.com/features/tag/Salvation%20Army

  Tragisch, maar beter ontmaskeren en waarschuwen dan door laten rotten.
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

 2. Hallo Ben,

  Erg teleurstellen zo’n samenwerking en zienswijze van het Legder des Heils! NWO ten top dus!

  Shabbat shalom,

  Paul

 3. Op 16 mei 2015 @ 22:35 schreef Anneke Verhagen

  Beantwoorden

  Beste meneer Kok,
  Los van wat ik vind van hetgeen u hierboven beschrijft vind ik het jammer dat u een openbare site gebruikt om de (in uw ogen) fouten van het Leger des Heils te beschrijven. Wat wilt u hiermee bereiken?…………..
  Het lijkt mij geen goede zaak wanneer mensen elkaar via sites als deze ‘bestoken’ met ‘de waarheid’. Dat levert niets op. Het is zeker niet tot eer van God.
  Vriendelijke groeten en Gods Zegen gewenst!
  Anneke Verhagen

  • Dag Anneke,
   Gezien je mailadres ben je actief bij het LdH als werknemer en/of heilsoldaat en/of LdH-officier.
   Dan mag ik toch minimaal verwachten, dat je met argumenten komt, die mijn artikel tegenspreken of, als ik blijkbaar gelijk heb, dat je dan gaat uitleggen, waarom het LdH samenwerkt met allerlei afgodsdiensten.
   En waarom er blijkbaar zo’n verwantschap is met de Vrijmetselarij, de afgodsdienst pur sang, motor van de NWO.
   Duisternis ontmaskeren is een Bijbelse opdracht en het is goed, dat mensen weten aan wie ze geld geven, als ze dat aan het LdH doen: een interreligieuze club met een flink vleugje Vrijmetselarij en een afgevlakt evangelie, wat sociaal werk doet, grotendeels door ons belastinggeld via de overheid gesubsidieerd.
   Meer tot een “Leger des onHeils” verworden dus, wat niet bereid is tot een antwoord op mijn open brief, want commandant Hans van Vliet heeft nergens gereageerd , staat blijkbaar met een “mond vol tanden”.
   William Booth zou zich, bij wijze van spreken, in zijn graf omdraaien van ellende, als hij het huidige LdH in ogenschouw zou moeten nemen.
   Shalom, slechts in Yeshua verkrijgbaar,
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

 4. Op 17 mei 2015 @ 10:42 schreef Ton Kerssens

  Beantwoorden

  Hallo Ben,
  In de lijst van bekende vrijmetselaars staat ook de naam van William Booth (oprichter van het LdH) vermeld, evenzo bekende USA presidenten-rechters-advocaten-acteurs en Billy Graham en Walt Disney vermeld.
  Dus de verwevenheid van de vrijmetselaarrij zat er al van den beginne bij het LdH al in.
  Shalom Ton

  • Hi Ton,
   De verwevenheid was er, maar het zou zo zijn, dat ene “William H. Booth” (bijna dezelfde naam dus) daadwerkelijk vrijmetselaar was en dat klopt,zie http://shreveportscottishrite.com/?page_id=16 , waar deze William H op de lijst staat; William Booth zelf niet dus, hoewel hij wel een grote gift van Rothschild aanpakte, zie het volgende citaat uit de eerste reactie onder het artikel.
   Die reactie ontving ik overigens van Sylvester :

   “Even when the gospel was preached it was also being undermined by William Booth’s acquaintances, especially with one luciferian, in particular Lord Rothschild (a high ranking freemason who appreciated Booth’s work so much he gave him £1000) [1] Booth had no issues in receiving money from anyone or group as he did not believe in dirty money.

   Even though Booth was mixed up with Lord Rothschild and had Masonic friends, I have no reason to believe that he himself was a mason; he just got mixed up and associated with the wrong type of people. This did him no justice. There is confusion because many Masonic sites list the “General” as a famous mason. However what we have here are two different William Booth’s. The William H. Booth, who is listed as a freemason, was married to Mary Kelso Booth [2], The William Booth, founder of the Salvation Army, was not a freemason and did not even have a middle name. He was married to Catherine Booth [3] This affirmation therefore is simply not true.

   Because of William Booth’s association with Lord Rothschild this had led to The Salvation Army coming directly under the influence of freemasonry.

   Wie deze “William H.Booth” dan was, weet ik verder ook niet,William Booth had een zoon, die Herbert heette, zie http://en.wikipedia.org/wiki/William_Booth
   Maar dat is dan nog geen “William H.”
   Er zijn meer hondjes die “Fikkie” heten, dus ook meer mensen met de naam William Booth en allicht ook 1 , die “William H. Booth” heette en vrijmetselaar was.
   De conclusie blijft echter dezelfde: het LdH is vanaf het begin, ook via de stichter William Booth, verweven met de Vrijmetselarij en dat die band is steeds inniger geworden, tragisch genoeg.

   Shalom,
   Ben

   Hier nog een bron: http://www.propheticexplorer.com/william_booth.aspx

   En in deze link http://tamrin.proboards.com/thread/691/general-william-booth vind je de opmerking, dat Ballington Booth, zoon van William Booth, vrijmetselaar was, evenals een zoon van Ballington, ene Charles B.Booth.

   Je noemde gisteren nog , dat de padvinderij, Baden Powell, ook banden met de Vrijmetselarij heeft en wat blijkt?
   http://nl.scoutwiki.org/Leger_des_Heils , dikke vrienden, Booth en Baden Powell, het LdH heeft een sterke padvinderij-geschiedenis en praktijk. Nooit wat van gemerkt overigens, maar dat werd opgestart in de vorige eeuw, vanaf 1913 en is nog steeds actueel , zie http://ldhscouting.nl/

   Zie http://www.scoutlodge9783.org.uk/freemasonry.html , de vrouw van Baden Powell heeft bevestigd, dat Baden Powell vrijmetselaar was en de Padvinderij wordt wel “de vrijmetselarij voor de jeugd ” genoemd, omdat de hele structuur en het gedachtengoed naadloos past op die van de Vrijmetselarij.

 5. Op 17 mei 2015 @ 14:01 schreef Anneke Verhagen

  Beantwoorden

  Beste Heer Kok,

  Het klopt, ik ben werkzaam als officier bij het Leger des Heils.
  Het feit dat ik niet inhoudelijk (via een openbare site!) inga op uw stelling(en) heeft te maken met wat ik eerder schreef; het lijkt mij niet goed dat we elkaar via openbare sites ‘bestoken’ met ‘de waarheid’.
  U geeft aan dat de stichter zich , bij wijze van spreken, zou omdraaien in zijn graf als hij het Leger des Heils van nu zou aanschouwen. Dat laatste weet ik niet maar wat ik wel weet is dat het niet in lijn met het Evangelie van Jezus Christus is om dergelijke berichten zoals u die schrijft op openbare sites te zetten. Dergelijke actie’s zijn een slecht getuigenis naar ‘de wereld’. Het is geen kunst om, bij verschil van injzicht, elkaar aan te vallen (zo zou de wereld dat ook doen) Het zou beter zijn om in liefde elkaar te wijzen om mogelijk verkeerde inzichten. Dat laatste mis ik in uw berichtgeving volledig!
  Inhoudelijk zal ik niet via deze site op uw berichten ingaan.
  Vriendelijke groeten en Gods Zegen gewenst,

  Anneke Verhagen

  • Dag Anneke,
   Zoals je wellicht weet , zijn mijn vrouw en ik ook LdH officier geweest, onze hemelse Vader heeft ons werk destijds bevestigd met het stichten van LdH korps Amstelveen, wat gebeurde toen we in de kweekschool onze opleiding deden, 1976-1978.
   Ik noem die achtergrond ook in http://tora-yeshua.nl/wie-zijn-wij/
   We werden in 1980 overgeplaatst naar een volgend korps, korps Amstelveen was gegroeid van niets tot 150 bezoekers ’s morgens, in de avondsamenkomst ca. 60 mensen, vrouwenbond, muziekkorpsje, tienerwerk, velen die tot bekering waren gekomen en een aantal ook heilsoldaat.
   Majoor en mevr. Verhagen waren in ons 1e opleidingsjaar kweekschoolleiders en met dankbaarheid kan ik zeggen, dat ik met majoor Verhagen een goede geestelijk band had, waardering was over en weer; helaas overleed hij in die tijd.
   Wellicht familie?
   In 1974/75 heb ik als maatschappelijk werker in het LdH opvangcentrum in Den Haag gewerkt en voor die tijd was mijn vrouw vanaf haar jeugd LdH soldaat, ik werd dat in 1973.
   Tijdens de kweekschoolopleiding deden mijn vrouw en ik stage bij majoor Bosshardt in het Goodwillwerk, wat ook erg leerzaam en zegenrijk was.
   In 1982 zijn we gestopt met het LdH, omdat we steeds meer gingen begrijpen dat het LdH ongeloofwaardig bezig was in allerlei opzichten en wij wilden daar niet langer mede verantwoordelijk voor zijn, want alle heilsoldaten en officieren zijn samen verantwoordelijk voor het beleid, indirect en direct.
   Geloof me, we hebben heel wat gesprekken gevoerd met de LdH leiding, maar zoals je weet, is het LdH gewoon de foute weg verder gevolgd, van de 100 korpsen toen zijn er nu nog 50 over en inhoudelijk is het er niet beter op geworden, integendeel.

   Ik wijs in mijn artikel heel duidelijk op de verkeerde LdH inzichten, zoals ik dat in het verleden ook in liefde heb gedaan, met de illusie, dat men er wat mee zou doen, zeker ook, nadat onze hemelse Vader ons werk zo bijzonder had bevestigd.
   Helaas, het is niet opgepakt.
   In jouw reactie lees ik geen enkele weerlegging van wat ik benoem als fout in het LdH, alleen maar “dat het toch jammer is, dat er zo negatief over het LdH wordt geschreven”.
   Heel zwak, als je het LdH wil verdedigen en van mening bent, dat de kritiek niet terecht is, weerleg die dan. Je excuus , om dat niet te doen, slaat nergens op, want het is alleen maar positief te waarderen, als je evt. onjuistheden in mijn artikel recht zet, met redenen omkleedt.
   En als het waar is,wat ik zeg, wees dan positief over de eerlijkheid , waarmee ik schrijf en doe wat met deze scherpe waarschuwing, want het samengaan van het LdH met de interreligieuze NWO/vrijmetselarij gaat gewoon door !

   Ook met jou wil ik graag het gesprek aangaan, als je daar prijs op stelt, bel of mail even. Alleen met eerlijkheid en het onder ogen zien van de werkelijkheid kom je verder, aan kwakzalvers en politiek correcte zwetsers heeft niemand wat en daarom ontmaskeren we hier de duisternis, waar we die tegen komen.

   Overigens dank voor je reacties op zich , want jij bent de enige, die vanuit het LdH reageert, de rest laat het maar gewoon zitten en dat zegt ook weer genoeg.

   Shalom
   Ben Kok
   benjackok@gmail.com
   06-39696349

 6. Op 17 mei 2015 @ 22:01 schreef Anneke Verhagen

  Beantwoorden

  Beste heer Kok,
  Ik ga niet in op uw uitnodiging om een gesprek met elkaar te voeren daar ik het vermoeden heb dat we er niet uit zullen komen. Ik hoop van harte dat alle christenen zich ervoor in zullen zetten om door hun woorden (ook woorden die je op een site zet) en daden de liefde Van God te laten zien Die Zich geopenbaard heeft in Christus. Ik hoop van harte dat ook moslims die liefde van God mogen zien door onze woorden en daden. Jezus is ook voor hen gestorven en opgestaan!
  Vriendelijke groeten,
  Anneke Verhagen

  • Dag Anneke,
   Yeshua draagt ons op, als er “iets is tussen gelovigen”, dat uit te spreken om elkaar te winnen, eerst onder 4 ogen, dan met een derde er bij zo nodig en vervolgens in het openbaar/gemeente, zie Matth. 18:15-18
   Wie het gesprek al in de eerste fase weigert, doet niet alleen een zwaktebod, maar is ongehoorzaam aan de opdracht van Yeshua.
   Ik heb de nodige gesprekken gevoerd in het verleden met het LdH, maar zoals gezegd, dat leverde niets op en de afgelopen ruim 30 jaar is wel bewezen hoe het ldH achteruit is gehold, zowel in aantal als in geestelijk nivo.
   Mbt. moslims: het LdH doet niets aan de ontmaskering van de islam als duivels systeem, maar accepteert deze afgoderij net als alle kerken en synagoges en bovendien werken jullie interreligieus samen met de moslims en andere afgodsdienaren, zoals generaal Cox heel duidelijk aankondigt in het artikel hierboven.
   Yeshua is alleen gestorven en opgestaan voor hen, die Hem willen aanvaarden als de enige weg tot de Vader, Joh. 14:6, dus kraam geen onzin uit, dat Zijn genade voor iedereen geldt.
   Wel beschikbaar voor elk mens, maar pas effectief als iemand zijn zonden belijdt en het zondaarsgebed bidt en “volhardt in zijn geloof tot het einde”.
   Het LdH verkwanselt het evangelie, door in genoemde samenwerking met moslims e.a. te doen, of het om “dezelfde God” gaat in de diverse religies, precies zoals men in de Vrijmetselarij doet !
   Ik hoop , dat je als nog wakker wordt en bereid gaat zijn voor gesprek hierover. Zo niet, dan is dat jouw verantwoording en die van het LdH.
   Shalom, alleen verkrijgbaar in waarheid , in Yeshua,
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

 7. Op 17 mei 2015 @ 23:16 schreef Sylvester

  Beantwoorden

  Dag Ben,

  Het is inderdaad wel degelijk een bijbelse opdracht om alles aan het licht te brengen.
  Een kleine aanvulling vanuit de bijbel:
  Efeziers hoofdstuk van 5 vers 11.
  Vers 11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,
  Vers 12 want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;
  Vers 13 maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.
  Vers 14 Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
  Vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,
  Vers 16 u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
  Vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
  Shalom,
  Sylvester

 8. Dag Ben,
  Ik sta versteld van de ijver die u heeft om iets op te helderen.
  Wat is onze drijfveer!
  Het leven hangt af van wat in Joh.17:3 staat.
  Als we daar een Mysterie van maken zoals uw kerk dat geloofd.
  Moet dat niet eens op gehelderd worden. Rom10:2.
  Drie-eenheid is on-Bijbels net zoals een Twee-eenheid.
  We willen de teksten toch niet aanpassen aan deze zienswijze!
  JHWH zegen hiermee gewenst.
  Vr.gr. Dinie

 9. Ben,
  op de Tora site staat de volgende opmerking;
  “Moeten we begrijpen hoe de Eenheid van Yeshua en Zijn Vader is? Nee, begrijpen is iets anders dan geloven.”

  U beaamde dat in uw reactie.
  in een andere reactie gaf u toe dat het een mysterie was.
  U vertrouwd op uw raadgevers.
  Dat is heel gevaarlijk!!!
  gezond verstand is heel belangrijk in een wereld van ‘deskundigen’ waardoor we makkelijk misleid worden.
  Omdat ik in uw oprechtheid geloof, waarschuw ik u.
  Vr.gr. Dinie

  PS; Psalm 90:2 heeft betrekking op de Almachtige God JHWH.
  ” U bent o God van EEUWIGHEID tot EEUWIGHEID”.
  Micha 5:2 heeft betrekking op Jezus de Zoon van God.
  “die voor mij over (geestelijke) Israël zal heersen, zijn OORSPRONG ligt in lang……enz.

  • Hi Dinie,
   Niet zo hoog van de toren blazen graag.
   Ik zeg, dat JHWH echad is en dat we dus niet mogen spreken van 2 of 3 Goden in een 2- of 3-eenheid. JHWH verschijnt op een aantal momenten en manieren aan de mensheid, het meest bijzonder in Yeshua.
   Dat gezegd hebbende, voeg ik er aan toe, dat JHWH zo groot is, dat we niet moeten menen met onze redeneringen Hem te kunnen omschrijven met ons mensenverstandje, daar is Hij nogmaals veel te groot voor en inderdaad in Zijn Totaliteit een mysterie, Die Zich in Yeshua openbaart.
   Ik beperk me dan ook tot de feiten, die JHWH Zelf over Zichzelf in de Bijbel zegt.
   En verder heb ik geen specifieke raadgevers, dan Hem alleen vanuit het Woord, waarbij we de gedachten van uit dit Woord samen delen in onze gemeente en iedereen mag daar in mee praten vanuit datzelfde Woord.
   Shalom
   Ben

 10. Leger des Heils wordt geïnfiltreerd door geheime diensten, zoals alle groepen.
  Vrijmetselarij was oorspronkelijk een vakbond voor bouwvakkers, zelfs in de 19de eeuw was de Vrijmetselarij nog oprecht genoeg om de pauselijke staten te vernietigen.
  Ik kijk nu al 10 jaar geen TV meer, maar herinner me wel, dat toen ik vroeger aan me geschiedenisleraar wat de religie was van Adolf Hitler, dat hij dat niet wist. Niemand wist dat, alleen Majoor Boshart van het Leger des Heils wist op TV te vertellen dat Adolf Hitler een Rooms Katholiek was. Ik heb dit kunnen controleren vanuit buitenlandse bronnen, als juist gesproken door Majoor Boshart.

  Dus u zit er allemaal ver naast meneer.
  Ook uw groep zal geïnfiltreerd worden, is dat waarschijnlijk al.
  De oprechte artikelen die ik nu vind hier, zullen de komende eeuw zeker verworden tot een occult sprookje zoals de Vrijmetselarij, als u zo slechts geïnformeerd bent.
  Majoor Boshart, moge zij ruste in vrede, zij is en was mijn heldin, omdat ze de enige was uit mijn jonge jaren die ik de waarheid hoorde vertellen over de Holocaust.
  Leger de Heils geïnfiltreerd is een grote ramp, wat ook blijkt uit andere bronnen over dit onderwerp, zoals ook de infiltratie van de vrijmetselaars een grote ramp was.
  Begrijpt u dit, of is u niet moedig genoeg de realiteit onder ogen te zien?
  Rome is in ieder geval gebouwd op 7 heuvelen, zoals ook de Bijbel er voor waarschuwt.

  • Dag Geus,
   Je schrijft in een andere reactie, dat de RK een vorm van antichrist is, helemaal eens.
   Hier schrijf je , dat het LdH inderdaad geinfiltreerd is door Vrijmetselarij. Overigens is dat wel meer dan een vakbond uit een 19e eeuw, er loopt een lijn vanuit de RK kerk, Tempeliers, Jezuiten, naar Vrijmetselaars.
   Zoals je kunt lezen, hebben we majoor Bosshardt goed gekend, dat ze de waarheid over de holocaust vertelde, is niets bijzonders, ze had de Duitse bezetting zelf meegemaakt en dat de holocaust is geweest, weet iedereen, die de geschiedenis kent.
   Dus we zijn het op die punten allemaal eens.
   En vergis je niet, Bosshardt deed veel goed werk, maar Bijbels werd ze gaandeweg steeds “ruimdenkender” oftewel vrijzinniger, dus overdrijf je waardering niet met “heldin”.
   Je kent ons niet, hebt alleen de site gelezen, geeft aan, dat we het eens zijn mbt de RK kerk en Vrijmetselarij, maar wat ik dan even niet snap, is dat wij er allemaal ver naast zitten volgens jou, zonder dat je noemt op welke punten dat dan is. Kun je dat even uitleggen ?
   O ja, we zouden volgens jou de realiteit niet onder ogen zien. U bedoelt???
   Heb je een gemeente , waarde Geus, waar je je thuis voelt en het idee hebt, dat ze goed Bijbels bezig zijn? Hoor het graag, welke gemeente en stuur dan even de link van de website mee, dat spreekt vaak boekdelen.
   Shalom
   Ben

 11. Op 30 mei 2015 @ 17:41 schreef Wayout

  Beantwoorden

  Ik wist het. Ik heb voor LdH gewerkt. In een Domus. Met leugens en manipulaties werd mijn contract niet verlengd. Waarom? Ik was een jongen die vragen stelde bij de methoden die gehanteerd worden bij LdH. Verslaafden daklozen die al een onderhoudsdosis methadon kregen, dus de methadon, die nog verslavender is dan heroïne, werd nooit afgebouwd, kregen toestemming heroïne te gebruiken op hun kamer. Ik kwam hier als, SPW begeleider, christen en bovendien ervaringsdeskundige tegen in verweer. Ik heb gezegd tegen de manager dat zij, en alle begeleiders totaal geen interesse hadden in hun de genezing en clean worden van de cliënten maar alleen hun eigen stoeltje warm willen houden. Bij het gesprek aan het einde van mijn contract van 1 jaar werden dood leuk de ergste leugens en manipulatieve onwaarheden uitgekraamd om mij maar geen contract verlenging te hoeven te geven. Achteraf zie ik: Ik ben blij dat ik de kracht had om me nooit te onderwerpen en te conformeren aan hun machtsspelletjes !

  • Duidelijk Wouter.
   En het LdH zwijgt mbt mijn artikel, wat ook weer genoeg zegt.
   Hoor graag meer van je,
   shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*