Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Christen-lijken liegen met moslims tijdens ramadan !

De jaarlijkse “gebedsactie” voor moslims tijdens ramadan lijkt erg mooi, maar is de valsheid ten top. Even afgezien van de mensen, die er oprecht en goed bedoeld aan mee doen, is de werkelijke bedoeling er achter duivels.
Want de organisatoren van het verleden, Frontiers en YwaM, stellen al jaren , dat de koranafgod Allah “dezelfde” is als JHWH in de Bijbel en dat is schandalig, daarmee geven ze aan dat ze de Vader in niet kennen.
Immers, als je een persoonsbeschrijving uit de koran maakt van Allah ( haat alle niet-moslims en dwing elkaar in een onderdrukkende slavernij) en vervolgens van JHWH vanuit de Bijbel (liefde voor alle mensen, rechtvaadigheid, genade, wordt mens in Yeshua om voor  ons de doodstraf te dragen), dan is het verschil overduidelijk.
Lees anders nog even http://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/  , samen met de pas overleden arabist prof. Hans Jansen mochten we toen de Nederlandse vertaling van het boek van Mark Durie “dezelfde God ?”) van commentaar voorzien.

Ik belde vanmorgen met http://www.frontiers.nl/index.php  , kreeg Leo Zwart aan de lijn en hij wilde geen antwoord geven op de vraag, of men nog steeds belijdt, dat de koranAllah “dezelfde is  als JHWH.
Hij gaf aan mij wel te kennen en inderdaad heb ik wel es aan een stand van Frontiers met mensen van deze organisatie gesproken over dit punt, de reactie was toen ook al zeer afwijzend.
Toen ik een persoonlijk gesprek voorstelde, draaide hij er om heen, “wellicht komen we elkaar nog wel es tegen” en op mijn aanbod, om gelijk wat af te spreken, was het antwoord, dat hij het intern zou bespreken, maar het antwoord voor nu bleef nee.
Belt u zelf met die organisatie, stel ze de vraag en ik hoor graag van u, wat u voor antwoord krijgt.
Op hun site wordt de vraag gesteld, waarom ze onder moslims werken en als je dan verder aanklikt, vind je een mededeling, dat er een storing is; hoe is het mogelijk, net bij de kernvraag.
Nergens vind je ook maar iets, dat nader in gaat op Wie  God is op die site !!!

Daarna met YwaM gebeld, Amsterdam en Heidebeek: voicemail resp. receptioniste, was niemand die antwoord kon geven, ik zou terug gebeld worden.
Op hun site vind je ook geen duidelijkheid over Wie men daar bedoelt met “God” en de receptioniste op Heidebeek kon er ook inhoudelijk niets over zeggen.
Vanuit Amsterdam kreeg ik echter vrij vlot een controlerend telefoontje: of ik wellicht iemand kende bij YwaM of eerder contact had gehad? Ik stond blijkbaar niet in het bestand.
Later werd ik teruggebeld door Marloes van personeelszaken, prettig gesprek, maar Marloes wist niet van betrokkenheid bij de 30 dagenactie en had over mijn vraag van “dezelfde God” nog niet nagedacht.
Ze begreep mijn standpunt echter goed, was het er wel mee eens en zou me laten terugbellen; dat er niets over op de YwaM website stond, was het beleid van YwaM en dat is waar.
Aan het einde van de dag belde ene Els, die het ook niet wist, maar ik gaf haar onze site door, dan kan ze het lezen en met een reactie komen.
Belt u zelf eens, ik hoor het graag: http://www.jmeo.nl/
In hun geloofsverklaring hebben ze het wel over Jezus als de Zoon van God, maar nergens dus over Wie God is: dezelfde als de koranAllah of is Hij  JHWH zoals in de Bijbel of  gaat het over Dezelfde ?
Jeff Fountain, de vorige directeur van YwaM, hield er  verbijsterende opvattingen op na, zie
http://tora-yeshua.nl/2012/06/moderne-devotie-zwolle-2-junikennismaking-met-arie-slob-cu-jeff-fountain-ywam-en-jan-hoogland-filosoof/

Ter elder ure ontdek ik, dat  YwaM dit jaar niet mee organiseert, maar  het is de combi Frontiers en Open Doors; ik heb met de directie van Open Doors over dit punt gebeld en na een prettig gesprek kreeg ik als antwoord mee, dat het officiele standpunt niet echt duidelijk was, maar dat het na intern overleg aan mij zou worden toegestuurd.
Daar wachten we dan op, maar  Frontiers en Open Doors zijn dus samen verantwoordelijk voor het in het vage laten van Wie God is in het gebedsboekje en tijdens deze 30 dagen actie.
Ook op https://www.opendoors.nl/  vind ik  geen duidelijke uitspraak over Wie God is: dezelfde als de koranAllah of de Enige ware God, JHWH, God van Abraham, Isaak en Jacob.
Totaal verschillend of “dezelfde”, hoe moeilijk kan het wezen voor de 3 genoemde organisaties, om daar klip en klaar
over te zijn !!
Zie ook http://tora-yeshua.nl/2015/04/pastor-uit-damascus-vertelt-hoe-het-daar-nu-is-op-predikantenconferentie-open-doors/

Het is werkelijk verschrikkelijk, hoe de Nederlandse christenheid en het jodendom zich hullen in laf zwijgen over het enorme verschil tussen JHWH en de afgod uit de koran, ene Allah.
Dat bleek , toen ik 17 chr. organisaties, die onder moslims werken met hun aangepaste evangelie van  “dezelfde God” daarover sprak, zie het schokkende resultaat op http://tora-yeshua.nl/2013/06/enguete-m-de-hond-nederlandse-volk-is-de-islam-spuugzat-nu-er-nog-naar-handelen/
I
n dat artikel staan bij die 17 chr. org.  ook YwaM, Frontiers en Open Doors, toen ook al zonder duidelijk standpunt, 4 jaar geleden.

Vandaag, 22 juni 2015, is er nog niets veranderd, lees maar wat de “30 dagen-organisatie” schrijft op
http://www.30dagen.nl/bestellen/30-dagen-gids/30-dagen-van-gebed-voor-de-moslimwereld.html

Tijdens de vastenmaand (Ramadan) zijn moslims op zoek naar een ontmoeting met God. Daarom willen wij voor hen bidden. Elk jaar horen we van bidders zowel als moslims dat zij een bijzondere ontmoeting met God hebben gehad. Het is een tijd om met moslimvrienden te praten over hoe God zich aan u persoonlijk openbaart en met christenvrienden over de zegen die u deze dagen ontvangt.”

(citaat van de organisatie, die de “gebedsactie” voor moslims organiseert, een samenwerking van Frontiers en Open Doors)

120416_muslim_kids

LEUGENAARS ! moslims zoeken tijdens de ramadan de koranAllah, de duivel zelf dus. En jullie hebben het dan over een ontmoeting van moslims met “God”, waar men in Nederland dan toch meestal de God van de Bijbel onder verstaat, vanuit de joods-christelijke samenleving, die we waren, soms nog een beetje zijn.
Moslims, die met ramadan de koranAllah zoeken, hebben een ontmoeting met die afgod en niet met JHWH en waar dat incidenteel zich kan voordoen, is het een moslim, die dan tot bekering komt, ook zeer duidelijk, dat hij verlost moet worden van de oude afgod en in Yeshua  dan de enige God, JWHW , de Vader ontdekt.
Het woord “God” is ook onjuist, want je legt dan niet uit, welke “god” je bedoelt: Wodan, Zeus, Vishnu, Allah,  etc. , of de enige ware God en Hij openbaart Zijn Naam in Ex. 3 en ook in het gebed, wat Yeshua ons leert:
“Onze Vader in de hemelen” , of “God van Abraham, Isaak en Jacob” of “JHWH”.

Lees het getuigenis van een ex-moslim, die  het wel goed is gaan begrijpen in zijn zoektocht naar de waarheid, zeker na zijn bekering en doop in onze Tora-Yeshua gemeente:  http://tora-yeshua.nl/geloofsgetuigenissen/

Maar in de islam wordt geleerd , dat de ene ware God  de koranAllah is en dat dit voor christenen dezelfde God is, maar dat in de Bijbel de beschrijving is verdraaid door de Joden en christenen.
Dezelfde duivelse leugen als: ” islam is vrede, maar dat beeld wordt beschadigd door extremisten als IS, Boko Haram etc, dat zijn geen moslims” (volgens de aartsleugenaars  Ahmed Marcouch en Abutaleb).

Bidden voor moslims ??
Ja zeker, ga dat vooral doen , bid dan tot JHWH in de Naam van Yeshua, dat Hij vele moslims overtuigt “van zonde, gerechtigheid en oordeel” (Joh. 16:8-11).
En print onze folder uit:  http://tora-yeshua.nl/2014/12/gewaardeerde-moslimmedemens-geschapen-door-god/  om die na een vriendelijk gesprek te geven aan moslims in uw omgeving.
Er zijn er 1 tot 1,5  miljoen in ons land, dus dat lukt altijd, ik kom er dagelijks  meer dan genoeg tegen en u ook, zelfs als u in een klein dorp woont, moet u wel es op reis.
Stuur dit artikel ook aub. naar uw kerkenraad, vraag hen een duidelijk standpunt op de website van de kerk of synagoge te zetten over de islam, want dat doet niet 1 van de 6000 kerken en 50 synagoges in dit land, behalve dan de Tora-Yeshua gemeente.
En als ze er geen raad mee weten of het niet durven, kom ik graag  een keer langs om e.e.a. uit te leggen desgewenst.

“We ontmaskeren de islamduisternis (en elke duisternis)  uit liefde voor moslims (e.a.)  en uit liefde voor alle medemensen, die gevaar lopen door de islamisering, want de liefde van Yeshua ha Mashiach dringt ons.”

“Ieder die zwijgt over de islamduisternis, heeft het bloed van de slachtoffers van de islam aan zijn handen”

Shalom, moge onze hemelse Vader ons zegen in deze actie met liefde  en duidelijkheid voor de moslimmedemens.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Update: zie http://www.habakuk.nu/opinies/item/4336-een-ongekende-wending
In dat artikel  wordt  door Open Doors  de 30 dagenactie geprezen.
Ton Hamming, de organisator isw. met Frontiers en YwaM, eindigt met: “‘In een periode waarin zij zich meer dan anders richten op hun geloof, mogen wij voor moslims bidden dat God zich aan hen openbaart als hun Vader en redder.’
Klinkt mooi, maar nergens maken ze in dat gebedsboekje duidelijk, dat moslims dan de koranAllah achter zich moeten laten als een afgod en dan door Yeshua de Vader moeten aanvaarden als de Enige ware God.
Als ik dat dan op de website habakuk.nu ( van Heil des volks, blad De Oogst) aan de orde stel, krijg ik een aantal reacties van de christenlezers daar over me heen, die van een dergelijk laag nivo zijn, dat ik ze  hier niet herhaal, lees de link ter plekke.
Slechts  2 personen  (Kirsten en Billy), mogelijk nog een paar, w.o. Jan Punt, snappen het en ondersteunen mijn standpunt, ik citeer  Kirsten:
“Wie de Bijbel maar enigszins kent weet dat God Zijn naam en zijn eer aan geen andere god geeft: ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben’. Terecht dat Ben opkomt (niet voor zichzelf) maar voor de Naam!
Trouwens moslims weten heel goed dat allah een andere god is dan de god van de Bijbel. Als ze in de gelegenheid zijn, verbieden zij christenen de naam allah (voor God) te gebruiken. En wie heeft ooit een moslim gezien die het iets kon schelen als God en Zijn dienst gelasterd werden?”

De rest van de schrijvers is inhoudsloos, dom en erger, geestelijk vals en villein.
Ik heb meegedeeld in een van de laatste reacties om er niet meer op te reageren, uitzonderingen daar gelaten en ja hoor, vervolgens reageert de redactie met een ban.
De hoofdredacteur, Gert Jan  de Jong, bestaat het om mij te blokkeren op zijn site, voor de 4e keer in een paar jaar tijd en niet deze christen-lijken.
Na het vertrek van Henk van Rhee (inmiddels ook overleden), de vorige hoofdredacteur, is het er niet beter op geworden op deze site, het nivo van de reaguurders bereikt steeds tragischer diepte.
Nog een treffende reactie van Kirsten:

“Nog maar een keer. Als argumenten ontbreken, de feiten niet liegen, de uitspraken niet weerlegd kunnen worden, rest niets dan op de man te spelen (toon niet goed, liefdeloos). Zwakker kan niet.
Een oude tactiek die we ook kennen van achter het ijzeren gordijn: ineens is iemand psychisch gestoord, heeft hulp nodig, en (stap verder) moet opgesloten worden.
Maar ook dat kennen we uit de Bijbel. Zei Festus niet tegen Paulus; ‘Gij raast’ en zeiden ze niet eerder van Hem: Hij heeft de duivel’?”

Dat zijn de laatste antwoorden van ongeestelijke mensen, die zich verlagen tot genoemde domheid, dan gaat men demoniseren, net als bij Yeshua je voor “bezeten” uitmaken  (Matth. 9:34  en 12:24of zoals bij Johannes de Doper (Matth. 11:18).
Of Paulus inderdaad bij Festus: “je raaskalt”.

Ik ben geschokt, voor de zoveelste keer overigens, van de christen-lijken, die zich in politiek en kerken openbaren, met inhoudsloos gekrijs en misleiding.
M.n. de overtuiging, dat de koranAllah voor “dezelfde God” wordt gehouden , in RK kerk, PKN en bij vele anderen, ook bij de genoemde 17 chr. organisaties ,die onder moslims werken, is verschrikkelijk en de geest van de antichrist.
NB: bij alle 6000 kerken en 50 synagoges zwijgt men over de islam op de eigen openbare website en achter de schermen wordt er in zeer weinig gevallen werkelijk wat tegen ondernomen.
Van harte hoop ik, dat u als lezer hier anders in elkaar zit, dat u wel bereid bent te getuigen van uw geloof in JHWH door Yeshua als de enige weg ten leven, in tegenstelling tot de islamafgoderij.
In liefde voor moslims , zodat ze uit de duisternis gaan komen en in liefde voor de samenleving, die kapot wordt gemaakt door christen-lijken, nep-joden en alle mensen , die zonder JHWH wensen te leven.
Tja , als je dat openlijk zegt, word je vervolgd, maar weet je , dat de zegen van JHWH op je rust.
En als je zwijgt, hobbel je met de stroom mee de afgrond in en heb je het bloed van de slachtoffers van de islam aan je handen.
Aan u de keuze.
Mag ik u es vragen, wat u als Bijbelse gelovige aan vervolging ervaart, persoonlijk  ?

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to Christen-lijken liegen met moslims tijdens ramadan !

 1. Hallo Ben,

  Je zegt het wederom goed. Kerken en synagogen moeten eens opkomen voor hun oorsprong en deze niet verloochenen! Ze roepen het onheil over zichzelf af! Tijdens de ramadan zie je nog meer dan anders publieke figuren aanpappen met de islam (Rutte met zijn prettige ramadan wens!) etc. Het wordt steeds gekker!

  Shalom,

  Paul

 2. Beste Ben
  allah is een afgod en mohammed is een leugenaar, bedrieger en moordenaar.
  Dit moet je eerst erkennen, dan pas kun je evangeliseren onder moslims.

  • Dag Daan,
   Dat schrijf ik al jaren op onze site, Mohammed is een leugenaar, valse profeet, misleider, polygamist, pedofiel, verkrachter, moordenaar, allemaal uit de eigen islambronnen vast te stellen.
   En uiteraard is de koranAllah een afgod.
   Maar daarbij wijs ik moslims voortdurend op de Enige ware God, JHWH, de God van Abraham , Isaak en Jacob, die we alleen in Yeshua kunnen kennen.
   Dus wat is de zin van je opmerking?
   Ben je de “Daan” , die op habakuk.nu reageert?
   Hoor het graag van je,
   Shalom
   Ben

   • Mij gaat er om, dat iedere christen, dit moet erkennen, dan kun je pas met moslims in gesprek. Bij mijn laatste gesprek met een moslim, zei hij: jij gelooft niet in het 3e boek. Het was voor hem duidelijk waar ik stond. Daarom vind ik ook dat een christelijke organisatie, op dit gebied duidelijk moet zijn. Zelfs een bijbelgeleerde als WJO noemt allah geen afgod, dit vind ik heel erg. Ik ben de zelfde daan.

    • Hi Daan,
     Dan zijn we het van harte eens op dit punt; mag ik je aanraden op habakuk.nu net zo duidelijk te zijn?!
     Ik heb over het nivo van die site in bovenstaand artikel genoeg geschreven, lijkt me voldoende.
     Of laat ik er nog aan toevoegen dat ene “Waterlelie” ook zeer misleidend bezig is, ook met haar idee . dat de koranAllah “dezelfde “God” is als JHWH en dat de zgn. “vervolging” van moslims als neven van de Joden net zo erg is als de Jodenvervolging.
     Onder een hoop vroom lijkende praatjes zaait ze dit soort gif.
     En dat laat de webredactie wel toe, waarbij Gert Jan de Jong als redacteur op dit punt ook niet echt duidelijk, de CU moet blijvend worden gesteund daar, met hun onzincredo ” de islam is een gelijkwaardige religie in ons land”
     Bedankt voor je reactie, ik hoop je vaker hier mee te maken,
     shalom
     Ben

 3. Hallo Ben,

  Ik ben van mening dat vervolging van groepen mensen of hele volkeren, zeer laakbaar en slecht is! De islam is een slecht instituut en moet bestreden worden en zeker de terroristische jihadisten! Uiteraard! Maar er is toch geen christelijk/westers land dat moslims wil uitroeien als volk? Of ben ik abuis?

  Shalom,

  Paul

  • Hi Paul,
   De islam heeft inmiddels 57 landen tot islamland gedwongen, van 0 tot 57 in 1400 jaar tijd.
   En ze gaan gewoon verder, Boko Haram met Nigeria, Taliban met Afghanistan, Hezbollah/Hamas met Israel en Iran als ze de kans krijgen met de hele regio.
   De koranAllah gebied dat en van binnenuit willen ze graag de hele EU veroveren.
   JHWH gebiedt ons dat nergens in de Bijbel, behalve t.t.v. Mozes en Jozus, inmiddels 3300 jaar geleden mbt. dat kleine landje Kanaan, wegens de ten hemel schreiende misdaden werden toen de Kanaanieten verdreven, dat is de enige situatie, waar dat in de Bijbel geboden wordt.
   Helaas hebben de zgn. christelijke en niet-christelijke landen wel met de kolonisatie landen veroverd in Afrika en M.O., maar dat wordt dus nergens in de Bijbel geboden en is politiek misbruik van macht vanuit christelijke landen geweest en is dat nog, waar landen als Rusland, USA, China aangrenzende landen inpikken.
   Maar volken uitmoorden, zoals de islam dus doet, is uniek voor de islam.
   Shalom
   Ben

 4. Dat dacht ik ook Ben!!!

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

4 × 5 =