Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Doe mee met ons pro-Israel geluid vs. 65.000 Israelhaters, die de muur willen afschaffen op “Palestijns gebied”

Burgers eisen Kamerdebat over Israëlische muur

13-12-2012 15:29 | gewijzigd 13-12-2012 17:35 | 0

Burgers eisen Kamerdebat over Israëlische muur - Foto RD, Henk Visscher

Foto RD, Henk Visscher

(met dank overgenomen van http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/burgers_eisen_kamerdebat_over_israelische_muur_1_699235 )

DEN HAAG (ANP) – De Tweede Kamer moet waarschijnlijk een debat houden over de muur die Israël heeft gebouwd op de Westelijke Jordaanoever. Een burgerinitiatief met ruim 65.000 handtekeningen, dat de Kamer oproept tot het debat, wordt na het kerstreces in januari aangeboden aan de Kamer door oud-premier Dries van Agt.

De initiatiefnemers van ‘Sloop de Muur’ willen dat Israël de muur op Palestijns gebied afbreekt en de getroffenen schadeloos stelt. Zolang dit niet gebeurt, moet de regering Israël sancties opleggen. Een flink deel van de muur is op Palestijns grondgebied gebouwd.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft de bouw van de 700 kilometer lange afscheiding in 2004 veroordeeld. De afscheiding moet Israël beschermen tegen aanslagen. Het Internationaal Gerechtshof oordeelde dat Israël de muur, daar waar die over gebied loopt dat ten oosten van de zogenoemde ‘Groene lijn’ (de grens tussen Israël en de Westoever voor de oorlog van 1967) ligt, moet afbreken en de schade die de bouw aan de Palestijnen heeft toegebracht, moet compenseren.

Met het burgerinitiatief kunnen burgers sinds 2006 een onderwerp op de agenda zetten van de Tweede Kamer. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. Het onderwerp mag echter niet de laatste 2 jaar aan de orde zijn geweest in de Kamer. Volgens de initiatiefnemers is dat het geval.

Commentaar:

Ik heb de volgende reactie ingestuurd onder het artikel in het RD:

De “muur” maakt, dat er per jaar ca. 200 Joden minder vermoord worden door moslims.
Gaan Dries c.s. dat ook oplossen of is dat nu net de bedoeling, dat dit aantal weer wordt gehaald?
Immers, die  200 is naar 5 gezakt, een forse teruggang.
Heel Palestina “Judenrein” is toch het diepste verlangen bij velen in de anti-Israel bewegingen, dus weg dat hek.
Het toppunt van antisemitisme.
En gaan onze volksvertegenwoordigers over deze onzin ook nog een debat houden?
Interessant: wil de ware antisemiet opstaan, juist ook in de Tweede Kamer!
Dan weten we tenminste wat we aan elkaar hebben.
Es zien, wie “een Arabische lente” wil bevorderen in en rond Israel.
“Wie Israel zegent, wordt gezegend en wie het vervloekt, zal vervloekt worden”
Shalom,
Ben Kok (joods-chr pastor)

update  23 jan. : http://www.refdag.nl/opinie/juridische_basis_burgerinitiatief_sloop_de_muur_uiterst_zwak_1_708958

En verder:

In 2004 liep ik voor het eerst mee in een pro-Israel demonstratie, georganiseerd door Chr.v Israel, samen met Israelvrienden demonstrerend tegen de eis, dat het Int. Gerechtshof in Den Haag Israel zou verbieden om de muur te gaan bouwen.
Immers, die muur was hard nodig, jaarlijks werden er ca. 200 Israeli’s vermoord door moslims, die vanuit de “Palestijnse gebieden”, te weten Judea/Samaria en Gaza,  Israel binnen trokken om aanslagen te plegen.
Een inspirerende dag, waar ik mensen als Jan van Barneveld en Hans Holtrop leerde kennen en waar we met een paar duizend (!) mensen liepen.

In 2010 vroeg een Joodse man uit Sneek of ik mogelijk kon helpen om de actie van antisemieten “Stop de muur” van een tegengeluid te voorzien.
Er trok een groepje “vijanden van Israel” met een “muurkaravaan” door Nederland en in 30 steden was men aan het roepen dat die “muur” weg moest en dat Israel zo slecht was, er was nergens een tegenactie.
Ya’akov Siepman had allerlei kerken en synagoges en organisaties gevraagd hem te helpen, maar niemand reageerde en het sneed me door het hart, dat  zoveel jaren na de shoa een Joodse man tevergeefs om hulp vroeg blijkbaar.
Dus 2 dagen later kon ik mmv. diverse Israelvrienden in het noorden van ons land demonstreren en het deed velen goed, om uiting te kunnen geven aan hun verontwaardiging over dit soort antisemisme en  ook om zo hun steun aan Israel te betuigen,
Zie http://tora-yeshua.nl/2010/11/gasstschrijver-jaakov-siepman-over-vijanden-van-israel/

http://tora-yeshua.nl/2010/11/tora-yeshua-protest-tegen-israelhaters-met-hun-stop-de-muurboycot-israel/

Zie http://www.lc.nl/friesland/regio/article12676101.ece  , een goed verslag in de Leeuwarder Courant en we waren in gesprek met de tegenstanders in Groningen, Haren, Drachten, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen.
Mensen die toen meededen waren o.a. Leen de Ruiter, Gerbrig Arends en diverse anderen, deels uit gemeentes in de Tora-Yeshua lijn te Leeuwarden en Drachten.
Een Gideonsbende in die 6 plaatsen op 2 dagen, heel waardevol!

Die Israelvriendenkring is aardig gegroeid, 19 nov. stonden we in Drachten met een pro-Israel demonstratie om  de Tzahal muziekgroep te verdedigen tegen  anti-Israelfiguren en dat was met ca. 45 mensen tegenover slechts 1 tegenstander, journalist van de lokale krant, zie verslag op http://tora-yeshua.nl/2012/11/pro-israel-actie-in-drachten-was-een-geweldige-bemoediging/
Heel goed, dat er ook diverse mensen waren uit de vriendenkring van E.J.Bron, die de actie op zijn site had aangekondigd en verslag deed: http://ejbron.wordpress.com/2012/11/20/pro-israel-actie-in-drachten-was-een-geweldige-bemoediging/
Met dank ook aan de gemeentes in Drachten en Leeuwarden, waar mensen zijn aangemoedigd om met ons mee te doen.

Ook de pro-Israel demonstraties in Den Haag (met ca. 70 tegenstanders) en op de Dam in Amsterdam (slechts enkele tegenstanders) waren heel zinvol, maar geconstateerd moet worden, dat ook hier onze Tora-Yeshua beweging de enige was, die in actie kwam voor Israel.
Zie http://tora-yeshua.nl/2012/11/hoe-verliep-onze-pro-israeldemonstratie-25-nov-enorm-zegenrijk/  (Amsterdam)  en
http://tora-yeshua.nl/2012/11/video-en-fotos-tv-west-van-onze-pro-israel-demonstratie-den-haag-bij-concert-tzahal/

Vorig jaar hebben we ook dezelfde Tzahal groep verdedigd tegen leuzen als “Israel moordenaars” en “Israel schande, bloed aan je hande-n”,  maar opnieuw als enige organisatie.
Dat was in Groningen , Barneveld en Dordrecht, vooral de laatste was confronterend met neo-Nazi’s, die  Sabeel ondersteunden:
http://tora-yeshua.nl/2011/02/israel-moordenaars-werd-gescandeerd-in-dordrecht/

In onze actie tegen Sabeel/Kairos zijn we ook steeds de enige, die als kerk/organisatie opkomt voor Israel, zie bijv. de recente actie in de
Bergkerk, waar  Kairos/Sabeel de kerken oproept om Israelproducten te boycotten:
http://tora-yeshua.nl/2012/10/de-enigen-die-israel-verdedigden-in-de-bergkerk-tora-yeshua-vrienden/

Gelukkig doen er regelmatig mensen mee, die wel de noodzaak zien om voor Israel op te komen, hartelijk dank ! en zodra we iets kunnen ondernemen tegen het komend kamerdebat, leest u het op deze site.
Blogs als die van Keesje Maduraatje, Franklin ter Horst, Likoed,  Xandernieuws, Peter Frans Koops, Amsterdam Post, WAAR , Harry Sleijster e.d. geven onze berichten af en toe door, doen mee, E.J.Bron noemde ik al en ook Chr. v Israel en  Pillar of fire hebben  voor het eerst onze actie  in Amsterdam en Den Haag aangekondigd.
Ook op Facebook ging de actie rond bij o.a. “Like for Israel”.
En natuurlijk stellen we dan weer, net als altijd, zo veel mogelijk pro-Israel groepen op de hoogte, zodat men mee kan doen:synagoges, kerken, div.organisaties  en de media.

Steun ons, zie  http://tora-yeshua.nl/steun-ons-met-uw-gaven/  en dat kan door
*gebed,
*onze website doorgeven in uw kennissenkring, kerk, synagoge, partij ,
*zeker ook met financiele steun,
*meedoen met de acties,
*kom naar onze samenkomsten als u meer wilt weten van het Tora-Yeshua geloofsleven,
zoals Yeshua (Jezus) praktiseerde : http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
*Reageren met uw commentaar onder de artikelen op deze site wordt ook zeer gewaardeerd.
Het begin van onze actie om Israel te steunen kan dan ook op genoemde wijzen en laat dat dan even weten a.u.b hieronder met een reactie, waarin u uw mening geeft en wat u concreet gaat doen.
*onze petitie tekenen: http://petities.nl/petitie/laat-het-veiligheidshek-staan,  in samenwerking met  Succat Yeshua

Hartelijk dank aan ieder, die op zijn of haar manier heeft mee geholpen en alle dank aan JHWH, de God van Abraham, Isaak en Israel,  die ons samen zegende om tot zegen te zijn.

Shalom ,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: en dan te bedenken dat er tal van hekken staan in deze wereld, waar je nooit over hoort, zie bijv.:
http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2012/12/hek.html   : “Grieken bouwen Turkenhek”
http://brabosh.com/2012/05/13/pqpct-hsr/#more-68723 , een uitstekend artikel, overgenomen van Ynet:

Vandaag bestaan er zowat 50 barrières en omheiningen in de wereld. Bill Clinton die, toen hij aan de macht kwam, beloofde om “een brug te bouwen naar de 21ste eeuw”, schonk de Verenigde Staten een muur met Mexico, Spanje bouwde omheiningen om Marokkanen buiten te houden; India ommuurt van Kashmir en Bangladesh; Zuid- en van Noord- Korea deelt de zwaarst versterkte grens in de wereld.
Zie verder op genoemde link.

Griekenland bouwt hek langs grens Turkije

Geplaatst op
Met dank aan http://www.destentor.nl/2.2545/buitenland/griekenland-bouwt-hek-langs-grens-turkije-1.3565377
Afbeelding

ATHENE (ANP) – In zijn poging om de toestroom van illegale migranten in te dammen heeft Griekenland aan de grens met Turkije een 10,4 kilometer lang hek gebouwd. De werkzaamheden, die begin dit jaar begonnen, zijn nu afgerond, meldde het persbureau AMNA zondag.

Het hek is vier meter hoog en voorzien van prikkeldraad. Het hek staat op een gebied, waar de grens tussen beide landen niet wordt gemarkeerd door de rivier Evros (of Meriç in het Turks). Volgens de aannemer kan niemand zonder speciale uitrusting over het hek klimmen.

Migranten kunnen nog wel via de zee naar Griekenland. Vrijdag zonk bij het eiland Lesbos een primitief vaartuig, waardoor zeker 21 mensen omkwamen.

Commentaar:
Hier ligt toch weer een mooie taak voor de diverse anti-Israel groepen, die met een Gaza-flotilje bezig zijn geweest om op het strand van Gaza de blokkade van Israel doorbrekend “hulpgoederen voor Hamas” te bezorgen.
Waarom gaan Gretta en Dries en Anja en Hans e.a. niet in een mooi bootje protesteren tegen dat lelijke hek, wat de moslims uit Turkije tegenhoudt?
En dan kunnen ze gelijk in hun bootje die moslims mee Griekenland in nemen. Er wacht Kairos/Sabeel/Stop de muur etc. nog een schone taak en dan kunnen ze ook meteen al die geleende miljarden uit Griekenland mee terug nemen.
Met Dries en Gretta het schip in.


Navigeer naar andere artikelen

46 Responses to Doe mee met ons pro-Israel geluid vs. 65.000 Israelhaters, die de muur willen afschaffen op “Palestijns gebied”

 1. (per mail ontvangen:)
  Beste Ben,

  een hartelijk shalom.
  Ik ben dankbaar voor mensen zoals jij.
  Moge de HEER met je zijn in al je ijveren voor Zijn volk. .

  Je hebt zeker wel kennis genomen van de brief die Jaap Spaans aan mw.
  van Miltenburg heeft geschreven.
  Hans H. heeft die brief ook gepubliceerd via zijn adressenbestand.
  Als inderdaad al die andere ‘muren’ tegelijk ter sprake komen wordt
  het lachwekkende van de actie van van Agt meteen aan de kaak gesteld.

  De HEER zegene je uit Sion.

  jan van barneveld

 2. (per mail ontvangen:)
  Hallo Ben
  bedankt dat je het voortouw neemt en deze actie op gang brengt. Natuurlijk doe ik mee.
  De oproepen zal ik in de Facebookgroep “Pro-Israelgroep Nederland en Vlaanderen” zetten.
  Als er een vergadering in Amersfoort is doe ik graag mee.
  hartelijke groeten
  Keesjemaduraatje

 3. (per mail ontvangen:)
  Hans Holtrop: bericht doorgestuurd in achterban !

 4. (Per mail ontvangen:)

  14 december 2012 09:55 heeft Jaap Spaans het
  volgende geschreven aan de Voorzitter van de Tweede-Kamer :

  > Bijlage: Muren en hekken op de wereld ter onderbouwing van mijn verzoek
  >
  > Geachte mevrouw van Miltenburg,
  >
  >
  > Vandaag las ik in diverse media dat oud-premier Van Agt samen met
  > Marokkaanse, Afghaanse en Palestijnse organisaties en vredesgroepen een
  > burgerinitiatief heeft ondernomen, om na het kerstreces een Kamerdebat te
  > houden over de veiligheidsmuur in Israel. Zie o.a.:
  > http://www.telegraaf.nl/binnenland/21154738/__Debat_over_muur__.html,
  > http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/burgers_eisen_kamerdebat_over_israelische_muur_1_699235,
  > http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3362952/2012/12/13/Burgers-eisen-debat-in-Tweede-Kamer-over-Israelische-muur.dhtml
  >
  > Nu dat debat vermoedelijk toch zal worden gehouden, verzoek ik u het debat
  > uit te breiden tot andere muren en electronische hekken op de wereld zoals
  > de duizenden km’s lange muren tussen Marokko en Mauretanie, India en
  > Pakistan, Saudie-Arabie en Yemen en de electronische hekken tussen de VS en
  > Mexico, Botswana en Zimbabwe, Noord- en Zuid Korea, Turks en Grieks Cyprus,
  > de ‘digitale hekken’ die overal ter wereld worden opgericht etc. etc.?
  >
  > Ik neem aan dat deze uitbreiding van een debat in onze democratie geen enkel
  > probleem kan zijn en zal dit verzoek daarom ook onder de aandacht van de
  > fractievoorzitters brengen.
  >
  > Hoogachtend,
  >
  > J. Spaans

 5. (Per mail ontvangen:)
  Artikel vermeld op onze site, vergadering.nu, Harry Sleijster.

 6. (per mail ontvangen:)

  Uit het nieuws 17-12-2012

  Door: Franklin ter Horst

  Dries van Agt en consorten eisen Kamerdebat over Israëlische ‘muur’.
  Dries van Agt en groep anti-Israël activisten waaronder een Ander Joods Geluid willen een debat in de Tweede Kamer over de ‘muur’ die Israël heeft gebouwd in de Bijbelse gebieden Samaria en Judea. Ze hebben 65.000 handtekeningen verzameld om daarmee een debat in de Twee Kamer af te dwingen. Ze willen dat de Kamer de regering dwingt sancties op te leggen aan Israël zolang de 700 kilometer lange ‘muur’ niet is afgebroken. In werkelijkheid gaat het om 5% muur en 95% hek! Volgens de organisaties, verenigd in ‘Sloop de muur’ is Nederland verplicht tot sancties door een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat bepaalde dat delen van de ‘muur’ op Arabisch grondgebied staan, moeten worden afgebroken en degenen die schade door de bouw hebben geleden worden gecompenseerd. De handtekeningen zullen door “De prins van Palestina” ,Dries van Agt zelf aan de Kamer worden aangeboden.Maar wat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over deze zaak heeft besloten is niet bindend en niet meer dan een advies-oordeel

  Anti-terreurhek

  In haar advies van 9 juli 2004 achtte het Hof de bouw van deze afscheiding een schending van internationaal recht en concludeerde dat het afgebroken moest worden en zelfs dat er schadevergoedingen moeten worden betaald aan benadeelde Arabieren. Israël en de Verenigde Staten verwierpen de uitspraak, en Brussel vond dat de barrière slechts gedeeltelijk afgebroken moest worden. Israël had volkomen terecht van tevoren al aangekondigd de uitspraak te zullen negeren.

  De voormalige Israëlische premier Ariel Sharon beschuldigde het Gerechtshof in Den Haag van het goedkeuren van terrorisme. Na een aanslag waarbij een 19-jarige vrouwelijke militair werd gedood en 32 wachtenden op een bus gewond raakten, zei Sharon de vijftien rechters daar medeverantwoordelijk voor te stellen: “Deze moorddadige daad is de eerste die plaats vond met volledige goedkeuring van het wereldhof in Den Haag. Het besluit van het hof over het veiligheidshek is in wezen een destructieve boodschap, die terreur aanmoedigt en landen die de heilige plicht hebben zich te verdedigen, verdacht maakt”, aldus Sharon. Hoewel de uitspraak van het hof niet bindend is, blijkt het in de praktijk gebruikt te worden door allerlei antisemieten, NGOo’s en anti-Israël activisten die er een hobby van hebben gemaakt, de Staat Israël te ondermijnen, zowel als diegenen die trachten haar te vernietigen waaronder de terreurbewegingen in Ramallah en Gaza.

  Veertien van de vijftien rechters van het hof achtten de afscheiding in strijd met het internationaal recht en kozen met deze uitspraak zoals verwacht, de kant van Jasser Arafats moordende bendes die de levens van honderden onschuldige Israëlische burgers hebben verwoest. Een deel van de rechters waren afkomstig uit landen als China, Rusland, Sierra Leone, Venezuela en Jordanië. China dat Tibet is binnengevallen en dat land al jaren illegaal bezet houdt en daarbij culturele en humanitaire verwoestingen heeft aangericht. Rechters uit dit soort landen spraken hun veroordeling uit over de enige democratie in het Midden Oosten. Alleen de Amerikaanse rechter Thomas Buergenthal stemde niet in met de uitspraak.

  In het 60 pagina’s tellend document is met geen woord gesproken over de essentie van de afscheiding. Ook in de 88 bijlagen werd er niet over gerept. De rechters hebben er geen enkele rekening mee gehouden dat de aanleg van de afscheiding puur noodzakelijk was teneinde de door Arafat en consorten op pad gestuurde zelfmoordenaars de toegang tot het land te beletten. Na de aanleg zijn de aanslagen tot een minimum beperkt. Geen enkel land zou anders hebben gereageerd dan Israël gedaan heeft. Zolang het terrorisme doorgaat zal Israël geen andere keus hebben dan zichzelf en haar burgers tegen de moordmachines te beschermen. Israël heeft de uitspraak terecht naar de prullenbak verwezen. De werkelijke barrière is niet het hek, maar het terrorisme.

  Het Anti-terreurhek is niet de zaak waar het in werkelijkheid om draait. Waar het om gaat is dat men iedere gelegenheid aangrijpt om Israël te demoniseren. Wereldleiders, diplomaten, de internationale media, en zelfs rechters zijn bereid daarvoor de kant te kiezen van Israëls tegenstanders. Door de veroordeling van het hof ontzegt men Israël het recht zich te verdedigen. Het neerhalen van het hek blijkt voor de rechters van het hof van groter belang dan het tegenhouden van zelfmoordenaars.

  Aanslag op de Sbarro pizzeria in Jeruzalem. Vijftien doden en honderdertig gewonden.

  Het hof in Den Haag is uitgegaan van verkeerde feiten en daardoor is de veroordeling van Israël niets anders dan een schertsvertoning, een kwalijke klucht slechts bestemt voor de prullenbak. Gelukkig ligt het lot van Israël en van het Joodse volk niet in handen van Dries van Agt en consorten, noch van Nederland, Europa, de islamitische wereld of de Verenigde Naties want dan was er al geen Joods volk meer geweest. De naties concentreren zich op Jeruzalem en drijven de wereld naar het rijk van het Beest. Israël staat eenzaam boven aan de lijst van landen waar de wereld haar aandacht op heeft gevestigd en wat uit de weg geruimd moet worden. Het land en het volk van Israël is het eindstation van de haat van de volken tegen de God van Israël. Overheden, diplomaten, rechters, alles en iedereen doet mee aan de poging Gods volk zoveel mogelijk te vernederen en als het kan te vernietigen. Het ‘recht’ is in handen van hen die de duivel aanhangen. Ze strijden tegen de God van Israël en deze strijd zullen ze met zekerheid gaan verliezen.

  Met vriendelijke groet,

  Franklin ter Horst

  • Franklin heeft weer eens GEEN WOORD te veel gezegd , scherp en informatief
   natuurlijk gelijk de petitie getekend en doorgestuurd die link met jouw achtergrond verhaal , ook over gesproken met onze israel groep .. alles helpt
   op naar de 100.000 krabbels tegen de anti israel manie .. wat een aandoening is dat ..

 7. Op 17 december 2012 @ 13:40 schreef Hendrik-Teun van Faassen

  Beantwoorden

  Goed dat je dit ons weer onder de aandacht brengt, Ben! Weet nog goed dat ik deze griezelige man zag zitten bij het anti-semitische middagje van Sabeel cs. Soms is het nog lastig om liefde te vinden om iemand niet te haten. Gelukkig hoeven we ook dat -net als Israel- niet alleen te doen.
  Ik kijk uit naar de actie die ondernomen gaat worden om dit waanzinnige geblaat van 65000 nederlanders aan het licht te brengen. Ik hoop ten zeerste dat er niet mensen in mijn omgeving zijn geweest die hier een handtekening voor hebben gezet!!
  Het zou, als laatste, ook van den zotte zijn als het kabinet zich hier wel over zou uitspreken, terwijl ze zich binnen de VN onthouden van stemming!!
  Shalom!

  • Hi H-T, het artikel rond sturen in je omgeving is al een mooi begin, dan ontdek je gelijk of er Dries-lingen tussen zitten.
   Maar dat zal wel mee vallen denk ik, er zal toch best veel Israel steun zijn in de familie van weerskanten?
   Shalom, ook aan Leonie,
   tot overmorgen,
   Ben

 8. (per mail ontvangen:)

  Goed plan Ben,
  zou er een oud politicus bereid zijn om op het zelfde moment aan te kloppen voor het tegenovergestelde? ik ken ze helaas niet. We hebben natuurlijk de CU en de SGP.. misschien heb je connecties om een oud boegbeeld te strikken
  in een volgende mail stuur ik nog een artikel van wim verdouw van Franklin ter Horst overgenomen wat ook mooi uiteenzet de rechten van Israel.
  Charlie Lengkeek

 9. Op 17 december 2012 @ 21:55 schreef Joost de Kok

  Beantwoorden

  Israel heeft onze volledige steun als enige democratie in de regio.
  Arabieren hebben de mogelijkheid in het door God geliefde land
  te participeren tot zegen voor Israel en henzelf!!

 10. Saoudi-Arabië heeft net z’n volgende bouwactiviteit voltooid in de vorm van een muur over de complete lijn welke de grens voorstelt tussen Irak en Saoudi-Arabië
  Totale kosten; meer dan 10 miljard Euro.
  ’t Trieste is dat de nomadische clans vroeger vrij konden reizen en nu ‘etnisch’ worden gedwongen zich ‘aan te passen’ .
  D’r staat ook een muur van ruim 22 kilometer tussen Zuidoost Libanon en Syrië
  wat in strijd ismet ’t ‘ internationale recht’.
  65000 NSB’ers die wederom actief een nieuwe shoa proberen te legitimeren en later allemaal maar 1 ding kunnen blijven herkauwen: Ich habe Es’ nicht gewust’
  Zoals Hollande 3 maanden geleden dit fenomeen verwoordde;
  De ‘nieuwe’ nationaal-socialisten zien er tegenwoordig net even iets anders uit!

  • Hi Loet, je slaat de spijker op zijn kop: 65000 medelanders, die mee wensen te werken aan de vernietiging van Israel.
   Stuur het artikel door, in de hoop dat er velen wakker geschud worden.
   Shalom
   Ben

 11. Hallo Ben,

  Wanneer wil je deze actie gaan doen? Dan kan ik kijken of ik mee kan doen. Dit jaar nog? En weet je al waar? Laat het mij snel weten a.u.b.

  Shalom,

  Paul

  • Hi Paul,
   De actie loopt al, aan het eind van het artikel staan de mogelijkheden, die ieder kan benutten.
   Jij bedoelt met je vraag dan wellicht, wanneer er een demonstratie komt. Dat kan pas als al de aangeschreven organisaties hebben gereageerd en dat heeft voorlopig wel een week nodig.
   Wie niet reageert , ga ik nog bellen en de antwoorden zet ik in een vervolgartikel.
   Maar we wachten niet op de mensen die niets doen, we gaan gewoon door en natuurlijk komt het verdere nieuws op deze site.
   Stuur het artikel vast door!
   Shalom
   Ben

 12. (via mail ontvangen:)

  Hallo Ben,

  Ik heb de volgende mail naar Joel Voordewind gestuurd en ga hem ook nog naar Van der Staaij sturen:

  Beste meneer Voordewind,

  Graag wil ik uw aandacht voor het volgende.

  Zoals u misschien wel weet, is dhr. van Agt van plan om na het kerstreces een burgerinitiatief met 65.000 handtekeningen aan de Kamer aan te bieden.

  Hierin wordt opgeroepen tot de sloop van de muur op Palestijns gebied en tot schadeloosstelling van de getroffenen.
  Zoals u waarschijnlijk wel weet, staat de muur er niet om Palestijnen te pesten, maar is het een bewezen bescherming tegen aanslagen van Palestijnse kant.
  Sinds de muur er staat, is het aantal aanslagen aanzienlijk af genomen.
  De muur heeft dus duidelijk een functie.

  Nu benader ik u, als vriend van Israel, zoals u uzelf noemt, onlangs nog bij het aansteken van de Chanoekia op de Dam in Amsterdam, waar ik bij was, om hier aktie tegen te ondernemen.

  Ik denk, dat u als Kamerlid zelf het beste de wegen te bewandelen weet en ik wil u daarin ook geen advies geven.
  Maar ik wil u wel attenderen op de volgende website waarvan de beheerder, die zich zorgen maakt over deze ontwikkelingen. Hij wijst op de vele hekken in de wereld, waar geen of nauwelijks kritiek op is.

  http://tora-yeshua.nl/2012/12/doe-mee-met-ons-pro-israel-geluid-vs-65-000-israelhaters-die-de-muur-willen-afschaffen-op-palestijns-gebied/

  Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht en hopende op een goede aktie van u en de Christenunie, wens ik u Gods zegen toe.

  Met een hartelijk shalom,

  Wia de Jong

 13. Hi Wia,
  Het idee is, dat ik naar alle kamerleden een mail ga sturen namens alle reageerders onder dit artikel, met uiteraard het verzoek alle tegenargumenten in het debat naar voren te brengen.
  Alle pro-Israel groepen heb ik aangeschreven hierover en we gaan zien, wie er mee doen.
  Prima dat je al vast een schot voor de boeg geeft, stuur het artikel door aub, zo breed mogelijk.
  Shalom,
  Ben

 14. Van 200 naar 5 doden per jaar (en dan hebben we het niet over de gewonden en gehandicapten..). Daar willen deze 65000 wel verantwoordelijkheid voor dragen? Misschien, ware het mogelijk, zouden ze zelfs wel persoonlijk aan willen wijzen wie ze voor de vriendelijke “palestijnen” willen offeren? Wordt wel moeilijker als er gezichten bij komen.. Als het familie en/of vrienden zouden zijn welicht nog iets moeilijker.. Maar natuurlijk hebben deze “vredesactivisten vast een goed ander alternatief bedacht om de geliefden waar het hier om gaat in bescherming te nemen. Mocht het echt zo zijn dat de israelische buren zo slecht zijn dan hebben de arme “palestijnen er eigenlijk alleen maar voordeel van! zou je denken.. en dan is deze “muur” ook nog door de boze vijand bekostigd! haha, mooier kan het niet! Wel zielig voor die 1,4 miljoen Arabieren die in Israel gevangen zitten en het zo vreselijk slecht hebben aan de boze kant van de muur.. Of hebben die het nu eigenlijk beter??

  • Hi Rein, inderdaad, wie zit er binnen/buiten?
   Shalom, help de actie verder, stuur het bericht door en vraag mensen te reageren onder dit artikel,
   Ben

 15. Had ik reeds gedaan Ben. Bedankt en succes met de verdere actie.

  Shalom

 16. Op 18 december 2012 @ 14:25 schreef N Miedema

  Beantwoorden

  Wat triest dat een man als van Agt zich zo verlaagt en zo op de media kickt
  triest te zien en te lezen dat hij zijn christelijke waarden op deze manier verloochend
  laten we hem meenemen in onze gebden dat hij tot inzicht mag komen. Israël heeft het recht om zichzelf te beschermen tegen mensen die kwaad in de zin hebben. Shalom , vrede voor Jeruzalem en Gods volk.

  • Hi N.Miedema,
   Zie http://tora-yeshua.nl/2012/11/hoe-veragterlijk-kan-een-mens-zich-uitdrukken/
   Een goed uitgangspunt vind ik altijd in Ps.83: “Vader, pak ze zo hard aan als nodig is, opdat ze tot erkenning komen dat U de Enige God bent!”

   Gebed om straf voor de vijand

   1 Een lied, een psalm van Asaf.

   2 O God, zwijg niet, houd U niet doof,
   wees niet stil, o God!
   3 Want zie, Uw vijanden tieren,
   wie U haten, steken hun hoofd omhoog.

   4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
   en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
   5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn
   en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.

   6 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd;
   dezen hebben een verbond tegen U gesloten:
   7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
   Moab en de Hagrieten,

   8 Gebal, Ammon en Amalek,
   Filistea met de bewoners van Tyrus.
   9 Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten,
   zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela

   10 Doe met hen als met Midian, als met Sisera,
   als met Jabin aan de beek Kison:
   11 zij zijn weggevaagd te Endor,
   zij zijn geworden tot mest op de aardbodem.

   12 Maak hen en hun edelen als Oreb en als Zeëb,
   al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna,
   13 die zeiden: Laten wij deze woningen van God
   voor onszelf in bezit nemen.

   14 Mijn God, maak hen als een werveldistel,
   als stoppels voor de wind.
   15 Zoals vuur een woud verbrandt,
   zoals de vlam de bergen verzengt,

   16 achtervolg hen zó met Uw storm,
   jaag hun schrik aan met Uw wervelwind.
   17 Bedek hun gezicht met schande,
   dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken.

   18 Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid,
   laten zij rood van schaamte worden en omkomen.
   19 Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen
   de Allerhoogste bent over de hele aarde.

 17. Dries van Agt

  Kom tot berouw en bekeer je tot de leven God, wat de bijbel verteld over de ware Israël en dan zullen ook jou ogen geopend word, want anders zul je over Israël vallen !

  Jesaja 54: 15 Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen

  Want Dries hebt nog een bedekking over zijn gelaat:
  Lees . 2 Corinthiërs 3:14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.
  2 Corinthiërs 3:15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart,
  2 Corinthiërs 3:16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.
  2 Corinthiërs 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

  Door de profeet Ezechiël laat God weten dat het land Israël speciaal gereserveerd is voor het Joodse volk:
  Asdod: Filistijnse stad, gelegen in de huidige Gaza-strook. Asjdod was in de oudheid de noordelijkste van de vijf steden van de Filistijnen – Encarta 2002.

  “Maar gij, o bergen Israëls! gij zult weer uw takken geven, en uw vrucht voor Mijn volk Israël dragen, want zij naderen te komen. Want ziet, Ik ben bij u, en Ik zal u aanzien, en gij zult gebouwd en bezaaid worden. En Ik zal mensen op u vermenigvuldigen, het ganse huis Israëls, [ja], dat geheel; en de steden zullen bewoond, en de eenzame plaatsen bebouwd worden … En Ik zal maken, dat men de schimp der heidenen niet meer over u hoort, en gij zult de smaad der natiën niet meer dragen; en gij zult uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere JAHWEH” (Ezechiël 36:8-10, 15).

 18. Op 19 december 2012 @ 00:36 schreef Louk Broug

  Beantwoorden

  Ik ben het helemaal eens met uw artikel en standpunt. Het is te gek voor woorden hoe Israel voortdurend in de beklaagdenbank wordt gezet. Graag doe ik mee met een handtekening of aanwezigheid net zoals op de Dam afgelopen november. Goed werk!
  Gods zegen over uw werk u toegewenst.
  Louk Broug

 19. (Met dank overgenomen van Amsterdam Post, reactie 380)
  G.Deckzeijl zegt:
  19 december 2012 om 00:12

  Ik hoop dat F.T. door de reaguurders op beleefde maar duidelijke wijze aan het verstand gepeuterd gaat worden dat iedere vorm van steun aan islamofascisten van hamas dan wel de palestijnen als geheel, volstrekt uit den boze is.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21167280/__Timmermans_weer_op_Facebook__.html
  En als F.T. daar commentaar op heeft moet hij DIT nog maar eens gaan lezen…
  http://tinyurl.com/7p636na
  … en DIT nog eens rustig gaan bekijken..!!!
  http://tinyurl.com/d5j7t4g

 20. Op 19 december 2012 @ 17:38 schreef Wim van Duijvenbode

  Beantwoorden

  Ik ben erg blij dat Israël het veiligheidshek heeft geplaatst en dat daardoor het aantal bomaanslagen zo drastisch is verminderd.
  De petitie zou ik wel willen tekenen, maar ik vind de tekst daarvan zo zwak, dat ik denk dat die averechts gaat werken.
  We kunnen beter aan de Tweede Kamer vragen of zij geen beslissingen wil nemen die israël verbieden of hinderen om zichzelf tegen bomaanslagen te verdedigen.

  • Dag Wim,
   We zijn het in elk geval eens over het feit, dat Israel recht heeft op een veiligheidshek.
   Verder is dit geen petitie, maar een toelichting op het bestaan van het hek met een aantal praktische suggesties, die men kan doen.
   Een er van is hier reageren met inhoudelijke steun.
   Een petitie is niet aan de orde, die zouden we later kunnen formuleren. Het gaat er nu om, dat mensen zich uitspreken over het standpunt, dat Israel recht heeft op zo’n hek.
   Shalom
   Ben

 21. Op 19 december 2012 @ 21:08 schreef Jan C. Luitjes

  Beantwoorden

  Mijn oma leerde mij :”Met een dom mens valt te praten, maar met een verdwaasd, verblind mens beslist niet!” Dhr. van Agt met zijn vazallen (Meta Floor e.a.) zijn niet te overtuigen. We kunnen alleen maar bidden tot de Almachtige dat dat de physieke muur stand houdt en de “‘geestelijke” muur geslecht wordt.
  Uiteindelijk komt het heil uit de Joden. Jezus Messias onze Verlosser. Tot ziens in Jeruzalem.

 22. Bericht aan Wilders met link onder aan dat bericht :

  Geachte Wilders,

  Wat vind u ervan dat er iets op touw wordt gezet om een debat te krijgen over de muur tussen ‘Palestina’ en Jisraël?

  Hieronder kunt u er meer informatie over vinden.

  Shalom,
  Jan.

  • Goede tip Jan; helaas is tot op heden gebleken, dat Geert Wilders niet reageert op soortgelijke verzoeken.
   Niettemin ga ik het toch nog es voorleggen, zien of er nu wel antwoord komt.
   Shalom,
   Ben

   • Ik denk dat hij het ook erg druk heeft.
    hij zit ook met zijn beveiliging waardoor het lastig is om iets op touw te zetten.
    die man zit gevangen in zijn eigen wereld.
    ditmaal letterlijk, het is erg voor hem.
    alleen maar omdat je een ideaal heeft en erin gelooft.
    op veel fronten ben ik het niet met hem eens.
    maar het is wel erg dat je een leven moet leiden zoals hij het doet.
    in en in triest.

 23. Op 20 december 2012 @ 11:09 schreef wim pasma

  Beantwoorden

  Elk land heeft het recht/ de plicht zijn burgers te beschermen tegen terroristen zo ook Israel. Dit hek heeft inmiddels honderden levens gered. Sinds 14 mei 1948 blijkt de leer van de RK-kerk,dat de kerk het stokje van Israel heeft overgenomen een leugen, en dat is juist de oorzaak van de blinde haat van Van Agt t.o.v. Israel

  • Hi Wim,
   Die leugen dateert al van 325 na Chr., en is na de shoa en na 1948 wel ontmaskerd, maar men handelt er helaas niet naar.
   Shalom
   Ben

 24. Het sssssssssssserpent uit het hof van Eden kan heel tevreden zijn over Driesssssssssss met zijn veragtelijke vertoningen en volger van de romeinssssssssse pausssssssssss

 25. Beste Ben,

  Goede zaak om hier een tegenactie voor te willen gaan voeren.
  Want anti-israel is er al veel te veel, de wereld keert zich steeds meer (ook in NL) tegen het beloofde land Israël.

  Lieden al van Agt die vanuit “christendom” plegen te spreken geven aan dat de hoer van Babylon zich flink aan het vormen is. De hoer van Babylon, misleide christenen die zich aansluiten bij de wereld tegen het volk Israël…….

  Tel daarbij de voortdurende beslissingen tegen de wetten van G’d in Nederland zoals afschaffing verbod op Godslastering en afschaffen zondagsrust en het antichrist(elijke) beeld in ons land openbaart zich.

 26. Op 22 december 2012 @ 10:09 schreef henk mohr

  Beantwoorden

  beste Ben,
  van Agt is voor mij geloofwaardig als hij in de openbaarheid een debat met premier Netanyahu aangaat, of dat hij eigenhandig vanuit Judea-Samaria een daadwerkelijk begin maakt met de sloop van de muur.
  Mooipraters als clown dries hebben het makkelijk in dit veilige Nederland.
  Trouwens, ik heb nog een oude overall en een moker voor hem, dus die kosten hoeft hij niet te maken.
  Hij kan direct eigenhandig aan de slag, dan pas is hij een kerel!
  Anderen voor je karretje spannen is ongeloofwaardig.

  • Hi Henk,
   Wellicht kan Dries dan die 65000 anti-Israel ondertekenaars meenemen naar Israel, dan kunnen ze bij Sderot es een buitje raketten ervaren, of de voortdurende dreiging van Iran met een atoombom.
   En ze kunnen es zien hoe geweldig Israel als land is en als samenleving.
   Shabbath shalom ,
   Ben

 27. Op 22 januari 2013 @ 00:51 schreef Rien Blom

  Beantwoorden

  Laten we nu eens proberen wat genuanceerder te reageren. Het lanceren van raketten op burgerdoelen is een verwerpelijke zaak. Maar ook het bouwen van een muur waardoor mensen een stuk van hun land wordt afgepakt is verwerpelijk. We moeten proberen niet anti-Israel of anti-Palestina te zijn, maar pro-medemens, waar die ook woont, of van welk ras dan ook. Dat is moeilijk genoeg.
  Rien

  • Hi Rien,
   Met dit soort denken (“alle mensen zijn goed en hebben ons begrip nodig”) gaan we nu net de mist in.
   Bijbels denken is: “er is niemand goed, zelfs niet 1″ en we kunnen alleen mens worden door Gods genade. Die is:” iedereen krijgt de doodstraf wegens al diens overtredingen van de Tora, maar het ware Pesachlam, Yeshua , sterft in onze plaats en ieder die in eerlijkheid en vertrouwen dit aanvaardt, kan weer mens worden zoals onze Vader bedoelt.
   Echter, mensen die door gaan in een eigen systeem en denken zelf met hun eigen “godheid” tot een hanteerbare wereld te kunnen komen, gaan te gronde en dat soort godheid/wereld met hen.
   De islam en de NWO zijn daar voorbeelden van en weigeren te erkennen dat Israel recht heeft krachtens de afspraken in San Remo op het gebied aan weerszijden van de Jordaan, dus inclusief Judea/Samaria, wordt heel misleidend en manipulerend “Westoever” (van 20 kilometer breed bij een riviertje van 10 meter breed) wordt genoemd.
   Dat een aantal moslims/Arabieren, die geen volk zijn, daar het slachtoffer van is, is niet de schuld van Israel, maar van de islamlanden om Israel heen, van de EU en de USA,die met elkaar het conflict slepend houden, wegens de olie en hun belang in het M.O.
   Echter, de moslims, die in de islam blijven hangen, steunen actief of stilzwijgend de instandhouding van dit conflict en kiezen ook nog es in meerderheid voor de Hamas regering in Gaza.
   Wie met zijn volle verstand en kennis van de islam, zoals in koran/ahadith/leven van Mohammed, overtuigd moslim blijft, laat zien heel kwalijk in elkaar te zitten, gelijk een overtuigd Nazi of partij lid in communisme a la Noord Korea.
   Genuanceerd is leuk Rien, zolang de feiten maar op tafel blijven.
   Zie http://tora-yeshua.nl/2012/10/israel-heeft-100-recht-op-de-afspraken-die-in-san-remo-1920-zijn-gemaakt/
   heel overtuigend en feitelijk.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*