Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

PKN-judas e.a. omarmen koranafgod Allah in “chrislam”. UPDATE !

UPDATE: de  synode is live te volgen op
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/generale_synode_pkn_live_op_rd_nl_1_733907
en tot dusver vind heel christelijk Nederland het wel best, dat de PKN verder verislamiseert.
Of had u ergens enig protest gezien, behalve ons artikel hier? Morgen nadere , actuele info.

Overigens worden in het RD ook wat kanttekeningen gemaakt, zie
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/analyse_haken_en_ogen_aan_synodestukken_protestantse_kerk_1_733949

Vrijdag 26 april gaat de PKN-Judas synode vergaderen over de vervolgnota “Integriteit en Respect” (IR) nalv de PKN-islamnota van nov. 2010.
Daar werd ik al niet vrolijk van, zie
http://tora-yeshua.nl/2010/11/pkn-synode-1112-nov-islam-gelijkwaardig-koranallah-en-de-ene-ware-god-in-de-bijbel-jhwh-dezelfde/
De PKN heeft het in haar wijsheid niet nodig geacht te reageren op mijn artikel en ook Arjan Plaisier, waar ik een uur mee heb gepraat, doet niets met mijn commentaar, heeft 7 jaar in Indonesie gewerkt en “weet er alles van”: het is dezelfde God in Bijbel en koran.
Zie hier de integrale tekst van de vervolgnota met de samenvatting van het Friesch Dagblad er na.

http://www.pkn.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Vervolgnota%20%27Integriteit%20en%20Respect%27%20%28MDO%2013-01%29.pdf

Gezamenlijk bidden met moslims moeilijk
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=63757
“De vraag of christenen en moslims in dezelfde God geloven moet niet het voornaamste gesprekspunt zijn tussen kerk en moskee. Dat stelt de vervolgnota Integriteit en Respect, die de synode van de PKN op 26 april bespreekt. De nota is een vervolg op de islamnota die de synode in november 2010 aanvaardde.
Wat betreft de vraag of christenen en moslims in dezelfde God geloven stelt de nieuwe nota: er is ,,in de christelijke en de islamitische traditie één God, de God die Abraham heeft geroepen om Hem alleen te dienen en alle afgoden achter zich te laten. Belangrijker is echter de vraag: wie is de God die wij belijden?” Deze vraag is breder en speelt ook een rol in intern kerkelijke gesprekken.
De islamnota uit 2010 werd na enkele aanpassingen, unaniem aanvaard als „bouwsteen” voor beleid. Wel werd afgesproken dat opmerkingen van christelijke, joodse en islamitische organisaties in een vervolgnota zouden worden verwerkt. Slechts een kwart van de ongeveer veertig partners die om een reactie werden gevraagd reageerde, meldt de vervolgnota teleurgesteld. Uit islamitische kring kwam in eerste instantie slechts één reactie. Wel ontving de PKN spontaan reacties van diverse kanten.
Bij de synodebespreking van de eerste nota werden vooral vragen gesteld over gezamenlijk bidden van christenen en moslims bij interreligieuze ontmoetingen. Ook latere reacties op de nota gingen daarop in. Impliceert deelname van een christen aan de salaat, het gebed als pilaar van de islam, niet dat hij moslim wordt? was een vraag die bij de PKN binnenkwam. Onderdeel van dit gebed is namelijk de islamitische geloofsbelijdenis dat er geen God is dan God alleen en dat Mohammed zijn profeet is. Maar, stellen de schrijvers van de vervolgnota, tegelijk kan bidden in Jezus’ naam voor een moslim betekenen dat hij geen moslim meer is. Hij verbindt zich aan het geloof in Jezus Christus. De vervolgnota raadt mede daarom aan ,,in gezamenlijke bijeenkomsten van christenen en moslims (biddend) teksten te lezen die uit een van beide tradities afkomstig zijn maar ook binnen de andere traditie kunnen worden herkend”. De nota sluit af met een ‘positiebepaling’, die als kader voor verder beleid kan dienen.”

Mijn commentaar:

Naar verwachting en tegen de RK-kerk aanleunend gaat de PKN-judas verder op het spoor van “dezelfde God” in Bijbel en koran.
Via  het uitganspunt:” we moeten de vraag niet willen stellen of het om “dezelfde God” gaat of niet” en “de vraag is niet relevant (!)” komt men tot de duidelijke uitspraak, dat het in de Abrahamitische religies om “dezelfde God ” gaat.
Wat een onzin. Omdat Abraham in alle 3 voorkomt? De duivel ook en noemen we het dan “de 3 duivelse religies”?
Als je wilt vergelijken, dan moet je  een Persoonlijkheidsschets maken van uit de bronnen .
Ipv. te praten over God  is het  veel juister en respectvoller om Hem aan het Woord te laten en wel als volgt:

Tenach: God openbaart Zich als JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob (Ex. 3:14-16), dat is Zijn Naam voor eeuwig .Er zijn vele namen voor JHWH, die Zijn karakter nader openbaren.
Zijn karakter wordt door Hem Zelf beschreven  in Ex.34:6,7
Toen de JHWH bij hem voorbijkwam, riep Hij: JHWH, JHWH, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,  Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en  de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.
Zijn karakter  komt ook tot uiting in de 10 woorden, Ex.20 en Zijn verschijning op de berg Sinai

Tenach + NT : Joh. 14: 9  “Wie Mij (Yeshua) gezien heeft, heeft de Vader gezien” en
Hebr. 1:3   “de Zoon (Yeshua is de afdruk van het wezen van JHWH en de afstraling van Zijn heerlijkheid” en in vs. 8
“de Zoon (Yeshua) wordt daar God genoemd, Wiens troon in alle eeuwigheid is en Die gerechtigheid liefheeft
en ongerechtigheid  verafschuwt”
Joh. 14:6   ” Ik (Yeshua) ben de weg , de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij”
Kortom , in de complete Bijbel zien we dat JHWH verschijnt in mensengestalte bij Abraham, Jacob, ouders Simson, maar ook als Engel des Heren en ten volle in Yeshua, in Wie JHWH Jes. 53 vervult, als het ware Pesachlam, dat de doodstraf draagt voor elk mens die zijn overtreden van de Tora belijdt.
In totaal komt de Naam van JHWH wel 7000 keer voor in de Bijbel incl. het NT dan wel miv. de benamingen voor Yeshua.

Koran:
Totaal andere naam, Allah, wat een algemeen woord is voor “god” en in de praktijk dan maar als eigennaam dient. Er schijnen 99 namen
voor deze “godheid” te zijn, maar die van “Vader ” is er niet bij, omdat het de grootste vorm van zonde is om aan de koranAllah een
metgezel toe te dichten. Het idee dat de koranAllah in mensengestalte verschijnt is ondenkbaar in de islam.
De moslims (“onderworpenen”) moeten in jihad de aarde voor de koranAllah onderwerpen en men moet zelf een plaats in de
islameeuwigheid verdienen door goede daden, de fouten moet men zelf compenseren door goede daden en het negatief saldo wordt
bijbetaald doordat men zolang als het Allah goed dunkt , gemarteld wordt in de islamnhel.
Kortom: Allah zit er bij en kijkt er naar, de moslim moet in eigen inspanning of martelaarschap in de jihad zijn “zaligheid” bewerken.
Degenen die geen moslim wensen te worden, zullen voor eeuwig (en dat is erg lang) in de islamhel worden gemarteld.
Yeshua (Jezus) komt niet voor in de koran, de dwazen die menen dat  Isa dezelfde is als  Yeshua in de Bijbel, dienen te beseffen, dat de
Isa in de koran “niet Allah in mensengestalte is, niet gekruisigd is en niet de doodstraf draagt voor de overtredingen van moslims, die
hun schuld erkennen”
En uiteraard is dat een van de grootste verschilpunten tussen JHWH en de koranAllah.

Conclusie: wie het verschil niet ziet tussen de koranAllah en de JHWH in de Bijbel, is blind en kent onze hemelse Vader niet.
Dat geldt dan voor de PKN-judas synode, die de ingeslagen weg van Godslasterend verraad verder gaat voorzetten, gezien de vervolgnota “integriteit en respect” (respect voor wie ? voor de koranAllah blijkbaar!) en tot  een soort “chrislam” overgaat.

Hoe kunnen PKN voorgangers en kerkleden hier nog verantwoording voor dragen?
Een half miljoen Syrische christenen zijn hun land uitgevlucht, velen zijn vermoord, verkracht, door moslims, die dan “dezelfde God” dienen?
Het bloed van de slachtoffers van de islam kleeft aan de handen van hen, die niet waarschuwen voor de islam als duivels, totalitair systeem met uiteraard een totaal andere God dan in de Bijbel, de koranAllah is een duivelse manifestatie dan wel de duivel zelf.
Hoe kunnen al die PKN voorgangers en leden in bestuur en medewerkers van Christen voor Israel deze dwaling  en de ellende die er het gevolg van is, blijven accpeteren?
Waarom blijven de ondertekenaars van  de protestbrief mbt. de islamisering van de PKN   nog langer lid van deze judaskerk ?
Deze brief, een initiatief van dr. Hebe Kohlbrugge, dr. Piet van Veldhuizen, dr. Hans Kronenburg en Henk Stolk is inmiddels ondertekend door zo’n 80 leden uit de breedte van de Protestantse Kerk, zie http://www.woordenmetzielenzin.nl/openbrief.html
Al eerder protesteerde een groepje PKN-ers op initiatief van ir. J.v.d. Graaf,
zie http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/openbrief_sep07/openbrief.pdf

Wat is de visie van de bekende chr. organisaties die onder moslims het evangelie zeggen te brengen?
Arab Vision, dir. Inge Verhoef, verklaarde al eerder het standpunt van Bernard Reitsma (opsteller PKN islamnota) te volgen.
Evangelie en Moslims, Cees Rentier zit ook op de PKN lijn.
St. Gave , Arabische Wereld Zending, Youth with a Mission, Open Doors, EO, zelfde foute PKN koers.
Dan de CU, die zich ook al jaren weigert uit te spreken op dit punt, Segers voorop met het credo  :” de islam is een gelijkwaardige religie in ons land”, Rouvoet die wegloopt voor het antwoord (zie onze DVD “islam en waarheid”) , net als Slob, die het gesprek belooft en niet invult.

Dringend verzoek aan iedereen, die dat wil, in het bijzonder genoemde personen en organisaties, om hieronder te reageren met uw standpunt: “dezelfde God in Bijbel en koran, ja of nee en uw onderbouwing van dat standpunt graag”.
Met dank, stuur aub. dit bericht door naar elke geestelijk leider die u kent  en verder elke bekende in uw  geloofsnetwerk.
Shalom
Ben Kok (joods-chr pastor)

PS: dezelfde God ? leg uit aan de nabestaanden van Anne Smedinghoff en vele anderen!
http://www.answeringmuslims.com/2013/04/us-diplomat-anne-smedinghoff-killed-in.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+answeringmuslims/ynNl+%28Answering+Muslims%29

Navigeer naar andere artikelen

35 Responses to PKN-judas e.a. omarmen koranafgod Allah in “chrislam”. UPDATE !

 1. Op 8 april 2013 @ 00:32 schreef Josefientje

  Beantwoorden

  Zeer gewaardeerde br Kok,
  Zaterdagmiddag luisterde ik nog even naar De Verbazing van WJO op de EO-Zaterdag Radio 5 om plm 12.30 uur.
  Ik hoop dat u de uitzending terug kunt vinden, ik kreeg het niet voor elkaar om mijn verbijstering kenbaar te maken, deze was zó groot, ik was diep geschokt.
  Ik zal alsnog proberen de site te vinden, het was verschrikkelijk, wat een loochening van de waarheid, die nmm luidt:
  Dat islamieten in het algemeen en Marokkanen in het bijzonder alleen maar door de valse leer uit hun boek crimineel zijn, zij mógen Christenen (niet gelovigen) beroven, beliegen, zelfs doden. Wrschnlk zijn wij té fatsoenlijk om dat te wíllen geloven maar het is nu eenmaal zo.
  WJO zei dat die criminele uitwas kwam door de achterstand, het was weer: weg met ons, wij zijn schuld aan hun verderfelijke opvattingen (mijn woorden).
  WJO waarschuwde om als Christen toch vooral niets op te hebben met de PVV.
  Nu, ook al is voor mij de SGP de partij, de PVV is (samen met de SGP maar nog duidelijker) de enige die het duidelijk ziet en de criminaliteit relateert aan het verderfelijke boek.
  Het kàn niet anders dan dat WJO dat afgrijselijke boek nimmer heeft gelezen of hij liegt tegen beter weten in en saves his life.
  Hij heeft zeker Pat Condell nog nooit gehoord.
  Met vr. groet.

  • Hi Josefientje,
   WJO oftewel Willem Ouweneel heb ik al eerder horen zeggen, dat de koranAllah dezelfde God is als onze Vader in de hemel en ik zal de uitzending proberen na te luisteren.
   Inderdaad heeft Pat Condell,die dan als niet-gelovig bekend is, er vele malen meer verstand van, net als andere niet-gelovigen: Ayaan Hirsi Ali , Afshin Ellian, Geert Wilders.
   Al die politiek correcte christen-lijken moeten zich dood schamen, als ze zien dat mensen zonder Bijbels geloof hen voor gaan als goede wachters, die wel waarschuwen.
   Shalom
   Ben

   • Op 27 april 2013 @ 09:41 schreef Wim Rijstenberg

    Beantwoorden

    Ik heb de gewraakte uitzending geluisterd.
    Hoewel ik niets kan met wat Willem zegt, zegt hij niets over, waar het in deze topic over gaat.

    • Hi Wim,
     Ik heb de uitzending niet beluisterd, te druk met andere zaken, maar misschien kan Josefientje e.e.a. nader aangeven?
     Shabbath shalom
     Ben

     • Op 28 april 2013 @ 08:51 schreef Ben

      Ok, helder. Als je het alleen over “Willem” hebt, denk je in deze dagen al gauw aan een andere Willem, toch?
      Shalom
      Ben

  • Op 8 april 2013 @ 10:18 schreef Michael Shabbatsvierder

   Beantwoorden

   De link naar de domme verbazing is deze :
   http://www.eo.nl/radio5/programmas/leefjegeloof/aflevering-detail/leef-je-geloof-7cf0696e51/ minuut 27 ca.
   Zo zie je maar , je kunt ook professor in de Domheid zijn..,christenDomheid.
   Wij zijn dus zelf schuld aan “het marrocanen” probleem. In scandinavië heeft men de islam nòg meer vrije ruimte gegeven als hier in Holland.
   Gevolg…, het probleem is daar nog véél groter !
   In de logica van Ouweneel bestaat er dan ook geen link met de koran , en ik hoor hem derhalve ook niet praten over de invloed van haat-imam’s e.d.
   Ik heb me al eerder groots verbaasd over uitspraken van deze man ; ook een theedrinker , een judas,…een christen-demagoog.

 2. Op 8 april 2013 @ 01:04 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Het verschil tussen Christendom en Islam is het verschil tussen dag en nacht!! Organisaties die hun bijbels godsbeeld aanpassen om de Islam te paaien laden een zware verantwoordelijkheid op zich. Zegt JHWH niet, wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, gaat het niet in deze richting? Wie zijn leven verliest om Mijnenwil, die zal het behouden.
  Joh. 3:16-21 Je gaat het Woord toch niet krachteloos maken?
  Gods Woord is krachtig genoeg om moslims tot inkeer te brengen.
  De godheid van de islam is een levensgevaarlijke afgod!!!!

  • Amen Feike, inderdaad, ze zullen hun leven verliezen met hun landverraad en hun politieke correctheid om bij het establishment te willen horen.
   Shalom
   Ben

 3. NEE!!!!!!
  Ik gebruik de engelstalige HalleluYah scriptures versie. Gebod 1:

  “I am YHWH, your Elohim, who brought you out of Mitsrayim, out of the house of slavery. You have no other mighty ones against my face.”

  Nergens staat er allah, er staat Elohim. Geen titel voor god maar zijn echte naam YHWH.. Daar waren de Orthodoxe joden toch ook ingetrapt. Terwij er zelfs duidelijk beschreven staat:

  “You do not bring the Name of YHWH your Elohim to naught, for YHWH does not leave the one unpunished who brings His Name to naught.”

  Nergens een profeet mohammed, maar de geliefde zoon van Yah zelf, Yahushua.. Het is gewoon NIET dezelfde leer.

  Zij van de PKN, hadden waarschijnlijk al een andere leer (dan zoals ik hem uit de Torah ontvang) en dat is misschien wel de zelfde god als die van de Koran, ja. Het is zeker niet de leer uit de hebreeuwse Torah.

  Zo zie ik op een plaatje van een pkn site dat ze een baby dopen door besprenkelen. Dat zegt toch al genoeg?

  Ben ik nou zo slim of zijn zij nou zo dom?

  Dat ze (en we) hier nu nog over moeten discuseren. Het is nu 2013! Waarom waren ze al niet eerder met de andere overtuigingen in zee gegaan.. Het maakt voor hun en voor de rooms katholieke paus ook, blijkbaar toch niet uit met wie je in zee stapt?

  Zij zien niet dat bepaalde krachten(die ik nu niet noem, maar die we allemaal kennen(Uit onze bijbel)), hun bijbels uit context heeft getrokken. Ze laten zich leiden door NWO en zijn op weg naar één wereldreligie.
  Zij zijn overtuigd van hun gelijk. In hun trots houden ze dat waarschijnlijk vol, tegen alles dat je zou inbrengen en door hun trots, zullen ze waarschijnlijk ook zelfs vechten voor hun (on)gelijk. Dit alles staat toch ook beschreven in ONS boek(Revelation)? We zijn in het einde d’r tijden. We moeten dit soort dingen verwachten.

  People, Come out of her!!!

  De mensen zijn gewoon verblindt door al dit soort overtuigingen. Het maakt blijkbaar niet uit wat je gelooft, als je maar gelooft? of je nou Katholiek, Christen, Islam, misschien zelfs Wicca of Satanisme? allemaal goed? Volgens de paus, de door zichzelf benoemde intermediair tussen (hun) god en de mens, wel. Volgens de PKN ook?
  Maar volgens YHWH zeer zeker niet!!

  Voor hun volgers moeten wij bidden dat ze tot inzicht en daardoor tot inkeer komen.

  Shalom

  • Hi TorYah,
   Helder en inderdaad: gebed voor degenen, die door die misleiders in het duister zitten.
   En zelf ook aan de slag, door bovenstaand artikel rond te sturen en mensen er op aan te spreken.
   Shalom,
   Ben

 4. Op 8 april 2013 @ 03:28 schreef M. van der Reijden

  Beantwoorden

  Of ze kennen de bijbel niet, of erger, ze kennen de Vader niet.
  1 Joh. 4: ‘Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.’
  Dit lijkt me toch een duidelijke uitspraak?
  En mijn bekeringstekst: Joh. 14:6 ‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’
  Lucifer (islamgod) probeert zich nog steeds met JHWH gelijk te stellen. En wat met het meest verbaast: christenen trappen erin!!

  • Dag MvdR,
   Ze kennen noch de Bijbel noch de Vader en inderdaad: ze zitten in de lijn van de antichrist, als we de Bijbelse definitie in 1 Joh. 4 hanteren.
   Want als de PKN e.a. al geloofden dat Yeshua de Mashiach is, dan is dat een verwesterde , ontJoodste Jezus geworden, een 2e Persoon in een Drie-Goden constructie (puur heidendom om zo te denken, want JHWH is echad en verschijnt weliswaar in meerdere gestaltes, maar blijft 1).
   Het begrip, dat JHWH Zelf in de mensengestalte van Yeshua is verschenen , zijn ze in hun steeds meer Roomse denken kwijt geraakt en rijp voor hun onzindenken, dat de koranAllan “dezelfde” is.
   Shalom
   Ben

 5. Op 8 april 2013 @ 10:47 schreef Josefientje

  Beantwoorden

  Dit zojuist op de EO site geplaatst:

  Josefientje
  8-april-2013
  Nog geen enkele reactie op De Verbazing?
  Hier zijn enkele:
  http://tora-yeshua.nl/2013/04/pkn-judas-e-a-omarmen-koranafgod-allah-in-chrislam/

  Met verbijstering “De Verbazing” aangehoord. En dat wordt zonder commentaar de ether ingegooid.
  Terwijl ik dr. dr. dr. WJO tot plm 1998 zó hoog had!

 6. Van het kastje naar de muur, van de regen in de drup?
  Hopelijk komt hij tot breder inzicht, andes bid hij straks uiteindelijk toch weer samen met z’n ex collega’s.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21441194/__Gevluchte_imam_bekeerd__.html

  • Hi Tor-Yah,
   Niet alle PKN voorgangers zijn fout, alhoewel ik niet snap hoe ze dan toch bij die foute club menen te kunnen blijven.
   Het kan zeker een oprechte bekering zijn en inderdaad is het te hopen, dat deze ex-imam niet in de misleiding van de PKN zal vallen.
   Ik kom er nog op terug, had al geprobeerd met de PKN voorganger te bellen.
   Shalom
   Ben

 7. Dat weet ik.. Het zit hem niet in de mensen. Het zit hem in de leer die ze beleiden. Als die leer nu dus zelfs dreigt te veranderen naar een leer waar we praten over een soort gelijke g-d en een soort gelijke leer.. Iets anders hier en daar, nou ja.. dan nemen we dat op de koop toe, alles tenslotte voor pais en vree op aarde.. G-d heeft het zo bedoeld, toch? Nee, het blijft alleen maar een leuke ideologie van mensen, meer niet.. Dat valt niet te rijmen met de harde letter in de scriptures, waarvan we géén teken mogen veranderen. De volgers van die leer volgen zoals altijd de leider, want de pastoor of wat dan ook zal het wel beter weten..?

  (Yahushua haatte de nicolodeans!! http://www.insearchofmanna.com/2010/03/13/who-are-the-nicolaitans-part-onein-ephesus/)

  Het zit hem niet in de mensen.. en weer wel een beetje.. In onze scriptures staat dat we alles zelf moeten onderzoeken en zo onszelf waardig tonen. Als ze zouden zoeken, vonden ze dit soort punten zelf ook. Ik vindt ze toch ook?

  Het zit hem in de afleiding in de leer en het gemak van de volgers om iets aan te nemen en niet te vragen. Dus in mijn ogen is de (verbasterde) leer de hoofdschuldige (Het is niet meer de (hebreeuwse) leer uit de torah, zoals bedoeld) en de mensen zijn lui of ontwetend, ze zoeken niet actief (en dat is met hart en ziel). Het klinkt misschien hard, maar de waarheid is toch ook kei-hard? De realiteit wordt in de toekomst nog veel harder.

  • Hi Tor-Yah,
   Het misleidingsproces gaat sluipend en is sinds de zondeval, al eeuwen dus.
   Er komt uit de mensen wat er in zit, JHWH ziet het hart aan en o.a. aan de keuzes die mensen maken in die misleiding wordt duidelijk aan de mens zelf, aan de omstanders en aan JHwH bovenal , wat voor mens je bent: koren of onkruid.
   Shalom
   Ben

 8. Voor diegene die langs deze pagina komt en onze reacties lezen en zelf niet onze torah kennis deelt, of daar soepeler over denkt, zal mogelijk vooroordelen krijgen als.. “dat zijn religieuze extremisten, etc” Daar zou ik tegen willen zeggen.. Lees dit engelstalige artikel door, dan snap je waarom wij zo gebrand zijn op onze waarheid (Torah) en die niet laten mixen met welk andere geloofsovertuiging ook.

  http://www.eliyah.com/talmidim/repent.html

  Shalom

 9. Ik denk ook dat ie laagdrempeliger is, maar ik denk dat uit die andere link blijkt hoe belangrijk het voor ons is om de Torah na te WILLEN leven en niet te kunnen toegeven aan een mix van diverse leren en dus af te wijken voor een fals idee van pais en vree.

  En samen dekken die links een nog breder idee/plaatje (en publiek) van het hoe en waarom. Nederlands en Engelstalig. Als ze het hiermee nou nog niet snappen, dan willen ze het gewoon niet snappen.

  Shalom

  • Hi Tor-Yah,
   Dat is inderdaad het punt: wil een mens zich laten overtuigen door JHWH, door Zijn werk in de Geest, Joh. 16, overtuiging van zonde , gerechtigheid en oordeel.
   Shalom
   Ben

 10. Op 10 april 2013 @ 19:17 schreef Joost Barten

  Beantwoorden

  Dank je Ben voor dit artikel. Je weet neem ik aan waar PKN voor staat. Zeker gezien de blikbaar groeiende invloed van Sabeel! PKN is Palestijnse Kerk Nederland. Geen wonder dat ze allah en God als dezelfde willen zien. Gelijktijdig weer samengaan met de RKK en de NWO is bijna klaar om opgelegd te worden.

 11. Wat een verschrikkelijk nieuws. Dit is nog erger dan terreur!

  Ik heb uit de eerste hand van een ex-moslim uitleg gekregen hoe de islam ontstaan is. Ook weet ik wie de Mahdi is en op wie hij lijkt met het oog op de eindtijd en de beschrijving van de anti Christ.

  De PKN haalt het paard van Troje binnen… en ze hebben het niet door!

  De RKK is met ’t zelfde bezig… ook al ziet niet iedereen dat. De volgelingen zijn ziende blind!

  Vertrouw op Jezus, geloof in Hem, doe wat Hij zegt, deel het Evangelie… laat je geen rad voor de ogen draaien. Er is geen plaats voor een universeel geloof of christendom met een (flinke) schep islam erdoorheen (want dat is letterlijk een traag werkend maar snel bedwelmend gif).

 12. Ik heb bovenstaande discussie gevolgd met grote belangstelling maar ook met bevreemding. Het moet een ieder nu toch wel duidelijk zijn dat ook de PKN gewoon fout zit. Ik ben blij dat ik daar jaren geleden op gevoelsbasis al mee gestopt ben. Maar nu, na enkele jaren tora-yeshua aanhanger en gelovige, te zijn, en de dingen bestudeerd te hebben, ben ik ervan overtuigd dat hen die geloven dat God echad is en de enige ware God, de enige ware weg bewandelen. Er is geen andere God dan Jahweh, de God van Abraham, Jacob en Izaäk. Allah is een afgod en heeft niets te maken met Jahweh.

  Shalom,

  Paul

  • Zo is dat Paul, we strijden de goede strijd tegen deze Godslastering en het is bizar, dat er niet meer protesteren.
   Shalom
   Ben

 13. Op 17 april 2013 @ 06:56 schreef luckybee

  Beantwoorden

  Een interkerkelijke zamen doen zo als dat in Boston geschiedt, is alleen goed als wij niet van de leer van Jezus Christus verwijderd.Of anders moeten wij hier van afstand nemen.Ook als het zo mooi klinkt.

  • Hi LB, die “interkerkelijke dienst in Boston” oogde voor mij ook niet kosher en de PKN is het op zich ook al lang niet meer. Een verplichte fusie tussen vervrijzinnigde Gereformeerden, Luthers (was al vervrijzinnigd) en NH inclusief hun vrijzinnige deel.
   Wat houd je dan over? de huidige Godslasterende bende.
   O ja, hier en daar vind je nog wat individuele oprechte gelovigen, die overigens nog steeds niet de moed hebben om het zinkende PKN schip te verlaten.
   Shalom
   Ben
   Ben

 14. Op 15 februari 2017 @ 17:16 schreef Erik- Jan

  Beantwoorden

  Hoe zouden wij überhaupt met een religie om tafel kunnen zitten die niet gelooft dat God een zoon heeft, zij brengen onderwerping en het geloof Zoals wij die kennen vrijheid en genade en een eeuwig leven voor ieder die belijdt dat JEZUS CHRISTUS IS HEER. Hoe kunnen wij spreken van respect voor de islam maar deze zelfde islam kent dit niet kijk maar naar landen als Syrië en de Afrikaanse landen, India, Indonesië enz, miljoenen christenen zijn gevlucht of vermoord in naam van allah,sorry daar kan ik geen respect voor op brengen laat staan er mee samenwerken. Allah,isa of wat dan ook is niet dezelfde god als van de bijbel, het is de anti geest van satan niets meer en niets minder. Wij christenen moeten niet willen samenwerken met een religie die Israël niet erkent , die joden en christenen wil vervolgen, wij moeten hen de moslim Jezus ( Yeshua ha masiach ) brengen, Hij Yeshua is de WAARHEID, DE WEG EN HET LEVEN. Ik bedoel dus ik wijs de Koran resoluut af en al zijn ideeen en alles wat in strijdt is met de bijbel het woord van God , de enige waarachtige. Moeten wij om deze heidense tempels een haag vormen om de moskee te beschermen, dat doen zij niet voor een synagoge of kerk. En de Synode spreekt over samen werken en respect, sorry dan hebben zij de bijbel met een Donald duck gelezen en totaal niet begrepen wat een gevaarlijk spel zij spelen. Er staat ook heel duidelijk in de Koran , dat het zwaard gebracht moet worden, er is geen genade, geen liefde, alleen totale gehoorzaamheid en overgave aan allah en als je het goed doet misschien kom je dan in het paradijs, wat een leugen, Jezus als je mij hebt aangenomen ben je al in het hemels koninkrijk. Als ik de lege blikken zie van hen die moslim zijn, dan bedenk ik wat een genade het is dat ik een kind van God ben, en dat er genade is.

  Ben we moeten echt waken en weer bidstonden oprichten en gericht bidden voor de moslim, dat er een openheid komt om het evangelie te kunnen brengen. Er zal veel weerstand komen, maar wij zijn overwinnaars in Jezus Christus.

Laat een reactie achter op Ben Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*