Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Ebola en Jihad: het ultieme kwaad; Sukkoth vieren tilt ons er boven uit.

Hans Jansen – Ebola en Jihad

(met dank overgenomen van http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/hans_jansen_ebola_en_jihad.html#more

imgres

Wat hebben Ebola en Jihad gemeen? Wie er aan lijdt, besmet zijn omgeving en richt rampen aan. Onder normale omstandigheden, in een op redelijkheid gegrondveste democratie, zou de overheid de maatschappij tegen dit olijke duo beschermen. Maar de ijdele aandachtshongerige Obama en de anonieme boosaardige eurotirannocraten hebben hoofd en hart zo vol van ideologie en politieke correctheid dat ze er niet toe komen dat te doen. Het is immers niet humaan de grenzen te sluiten en mensen de toegang te weigeren, menen deze wereldleiders. Is het wél humaan een bevolking bloot te stellen aan de extreme risico’s van Jihad en Ebola? Mensen gaan er vanuit dat hun overheid hen wil beschermen tegen extreem en ongewoon gevaar. Dus, in geval van Jihad of Ebola, de grenzen dicht. Maar, zal een goedmens tegenwerpen, niet iedereen die aanklopt aan de poorten van Europa en Amerika is gevaarlijk, en heeft Ebola of wil Jihad gaan voeren: het zou zielig zijn om, voor alle zekerheid, maar even niemand meer binnen te laten. Maar wat zouden de nog niet geïnfecteerden zelf doen indien ze het zelf voor het zeggen hadden, en niet onderworpen waren aan Brussel of een Obama?

Er komen duizenden mensen uit de oorlogsgebieden van het Midden-Oosten naar het Westen. Er komt tegelijkertijd een onbekend aantal verdachte ziektegevallen met mogelijk Ebola binnen. Er is dus werk aan de winkel voor een redelijke en effectieve overheid. Een orgaan dat zich overheid noemt, maar niks verstandigs tegen deze risico’s onderneemt, of het nu in Den Haag of Brussel kantoor houdt, is zijn gezag voorgoed kwijt.

Het ligt voor de hand dat de Jihadisten, en de geheime diensten uit het Midden-Oosten, hun eigen medewerkers en aanhangers vermengen met de stromen mensen die voor de Jihad gevlucht zijn. Het is uitgesloten dat de strategen van deze clubs deze kans laten liggen. Maar worden de huidige nieuwkomers systematisch gescreend? Worden de agenten van clubs die het slecht voor hebben met hun gastlanden er tussenuit gevist?

We importeren dan ook mogelijke agenten van buitenlandse mogendheden, alsmede Jihad-moordenaars in de dop, zonder vragen te stellen, want dat zou onbeleefd zijn. Vermeende onbeleefdheid tegenover vreemdelingen is volgens onze bestuurders een groter kwaad dan het importeren van kwaad. Er moet, uiteraard, iets gedaan worden voor de Jihad-vluchtelingen – maar wat is er mis met opvang in de regio?

Toen Hamas raketten op Israel afschoot, werd het vliegverkeer op Tel Aviv grotendeels gestaakt. Nu er Ebola heerst in West-Afrika, gaat het vliegverkeergewoon door. Wij zijn immers zo superieur qua hygiëne dat ons niets gebeuren kan. Ondertussen zijn er zowel in Amerika als in Europa desalniettemin de eerste Ebola-patiënten opgedoken. De eersten zullen wel niet de laatsten zijn. Wie uit Ebolaland Europa of Amerika binnenkomt, wordt niet serieus gescreend. Een eigen verklaring is voldoende. Vragen stellen zou immers inhumaan en onbeleefd zijn. Onbeleefdheid tegenover vreemdelingen is volgens onze bestuurders een groter kwaad dan het importeren van ziekte en een ontijdige dood.

Quarantaine is de enige methode die kan voorkomen dat Ebola zich verspreidt. Ebola is een kwaal die vanuit Afrika zijn opmars is begonnen. Afrikanen zijn natuurlijk zielig, en wie zielig is heeft recht op hulp, zelfs als hij het er zelf naar gemaakt heeft, maar er valt Afrikanen mogelijk een verwijt te maken: het eten van bush meat, vlees uit het oerwoud, een eufemisme voor het vlees van apen, heeft Ebola op de mens laten overslaan. Zonder wegen en vliegverkeer zou dat allemaal (behalve voor de getroffen Afrikanen) niet zo veel hebben uitgemaakt, ies koeltoer, hebben wij niets over te zeggen. Maar het is de aanleg van meer wegen en meer vliegvelden die de export van Ebola mogelijk gemaakt heeft.

Ook de verspreiding van het Jihad-virus is mogelijk geworden door de toegenomen mogelijkheden de planeet rond te reizen. In de koloniale tijd hebben uitbarstingen van Jihad in Nederlands-Indië of de Soedan nooit gevolgen gehad in de straten van Amsterdam of Londen. Maar een eeuw later heeft het Jihad-virus zich alom verspreid. Reizigers overal ter wereld gedenken dat dagelijks door op vliegvelden, uit respect voor de Jihad, eerbiedig hun schoenen uit te doen, net als in de moskee.

Een overheid die er in slaagt Europa en Amerika effectief te beschermen tegen Jihad en Ebola, zal decennia lang, tot we het weer zijn vergeten, alle legitimiteit van de wereld hebben. Een overheid daarentegen die daar niet in slaagt, kon het wel eens moeilijk krijgen om geaccepteerd te blijven, bijvoorbeeld doordat er bij de overlevenden en nabestaanden, zacht gezegd: enige wrevel gaat ontstaan over de ontijdige en onnodige dood van hun geliefden.

Nobele wedijver tussen Den Haag en Brussel om ons tegen Jihad en Ebola te beschermen – wat zou dat toch mooi zijn.

___________________________________________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Goed verhaal Hans,  als PVV-europarlementarier en als  “jezelf”.
En dat op de 1e dag van Sukkoth, het feest van de komende Mashiach, JHWH in de gestalte van Yeshua.  Want Hij is het enige antwoord op de ellende, die mensen hier op aarde aanrichten en we zien uit naar Zijn komst, juist in dit Loofhuttenfeest de komende 7 dagen.
Shabbath shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*