Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De financiele macht van de Rothschilds ( “davidsster” als wapen)

Met dank overgenomen van

http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/11/voor-iedereen-op-aarde-70-miljoen-als-rothschild-zijn-vermogen-deelt/#.VKF_0B1A

zie mijn commentaar onder het artikel en ook de kanttekening  met info over de oorspronkelijk goede betekenis van de Davidsster op http://www.franklinterhorst.nl/De%20Davidster.htm

Voor iedereen op aarde $70 miljoen als Rothschild zijn vermogen deelt

door op nov.03, 2013, onder Economie

Astronomisch kapitaal vergaard in tweeënhalve eeuw

0000218645-002

Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- (vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie “De Rothschild” onder de wereldbevolking verdeeld zou worden dan zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen.
Dit is een astronomisch bedrag die het voorstellingsvermogen vér te boven gaat. Zo verschrikkelijk veel geld kan onmogelijk in één mensenleven bij elkaar worden geharkt. Het lijkt zelfs onmogelijk dat zoveel familiebezit opgebouwd kan worden over een aantal generaties. Toch heeft de Rothschild familie dit huzarenstukje geleverd in nog geen tweeënhalve eeuw. (****  red: zie mijn commentaar hierop  onder dit artikel, Jubeljaar, Lev. 25 !)

(door redactie toegevoegd op 6 nov) Als uitgangspunt voor dit enorme vermogen is $ 6 miljard dollar genomen waar de Rothschild familie volgens Frederick Morton (officiële biograaf van de familie) in 1850 over beschikte. Dit bedrag is omgerekend met een investeringsgroei van 8% over 150 jaar met als resultaat $ 491,409.triljoen. (internationaal worden er verschillende waarden aan een triljoen gegeven,wij hebben gekozen voor de goedkoopste variant, nl. een 1 met 12 nullen).

Rothschild

red-shield1De stamvader van de Rothschild familie werd in 1744 in Frankfurt (Duitsland) geboren als Mayer Amschel Bauer. De vader van Mayer was de Asjkenazische Jood Moses Amschel Bauer, goudsmid en in het bezit van een pandjeshuis. Toen Moses Bauer overleed nam Mayer het pandjeshuis over van zijn vader en begon van daaruit zijn imperium op te bouwen. Boven het pandjeshuis van de oude Bauer was een rood schild geplaatst die op de kleine Mayer Amschel veel indruk maakte. Toen hij op latere leeftijd in contact kwam met de hoge adel en daar als goudhandelaar zaken mee ging doen liet hij de familienaam Bauer veranderen in Rothschild.

Papieren goud en fractioneel bankieren

Als goudhandelaar en goudbewaarder brachten de rijken en de adel hun goud bij Rothschild en kregen hiervoor een document als bewijs van het gewicht in goud wat in bewaring was afgegeven. Als spoedig gingen die  documenten een eigen leven leiden en werden deze gebruikt om financiële transacties te doen zonder dat het goud de kluizen van Rothschild hoefde te verlaten. De sluwe Mayer Amschel merkte al gauw dat het bij hem in bewaring gegeven goud zelden of nooit werd opgeëist, omdat deze documenten als een soort van bankbiljetten gingen functioneren waarmee de transacties betaald werden. Men vertrouwde er volledig op dat, wanneer een document werd ingeleverd, het op het document vermelde gewicht in goud zou worden meegegeven. Dit bracht hem op het idee  om het bij hem in bewaring gegeven goud uit te gaan lenen aan derden die hem hiervoor een rentevergoeding moesten betalen. Zodoende werd hij de eerste bankier die het ‘papieren goud’ introduceerde en het fractioneel bankieren in praktijk bracht, maar feitelijk een crimineel was omdat het vertrouwen van degenen die het goud bij hem in bewaring gaven door deze manier van handelen ernstig werd geschonden.

Obsessie voor centrale banken

Mayer Amschel Rothschild kreeg vijf zonen en vijf dochters. Zijn vijf zonen stuurde hij naar vijf belangrijke Europese steden die alle vijf belangrijke posities in de bankierswereld bemachtigden. De belangrijkste van de vijf zonen was de naar Londen gestuurde Nathan Mayer Rothschild. Gedreven door het succes van zijn vader werd hij geobsedeerd door de wens een centrale bank op te richten met het recht om geld te mogen creëren. Als voorbeeld had hij de “Bank of England” die in 1694 werd gesticht als de bankier van de Britse regering onder het koningschap van Willem III, koning van Engeland en stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. In 1688 werd Willem III de Engelse troon beloofd als hij de heersende bankiers het recht gaf om geld te creëren. Zijn twijfel hierover werd weggenomen doordat hij tegen 8 % rente zoveel mocht lenen als hij wilde en de bankbiljetten het opschrift kregen “The Bank of England – redeemable (inwisselbaar tegen) in Gold or Silvercoins”. In 1694 werd de  Bank of England (BoE) gesticht, die op haar beurt weer een voorbeeld werd voor de banken op het continent. Het brein hierachter was William Patterson; een vooraanstaand bankier. Hij stemde er in toe de koning te voorzien van goud uit zijn eigen bankreserve en papiergeld, om zodoende de enige bankier te worden van de Engelse schatkist. Zodoende werd de Bank of England een privé-onderneming. Nathan Mayer Rothschild kwam in 1814 in het bezit van de Bank of England toen hij door manipulatie van de beurs tijdens de val van Napoleon Bonaparte de zeggenschap kreeg over de totale Engelse economie inclusief de Bank of England. Uit die tijd stamt zijn gezegde: “Give me control of a nation’s money, and I care not who makes the laws”.

Grootste schuldeiser ter wereld

Evelyn-Robert-de-Rothschild

Hierna hebben de nazaten van de Rothschild familie niet stilgezeten en zijn, samen met hun bancaire vriendjes,  gestaag in het bezit gekomen van bijna alle centrale banken in de wereld, waaronder ook de Amerikaanse Federal Reserve System in 1913. Met hun uit het niets tevoorschijn getoverde geld kopen zij staatsobligaties op van alle landen ter wereld waardoor de overheidsschulden mondiaal inmiddels zo hoog zijn opgelopen dat deze nooit meer kunnen worden terugbetaald. Op 1 januari 2012 bedroeg de totale globale buitenlandse schuld een miljoen keer een miljard dollar. Als geweten is dat het proces van renteontvangsten al 250 jaar lang aan één stuk door dag in dag uit richting centrale bankiers gaat en we tellen ook de renteontvangsten uit de particuliere sector hierbij op dan komt het duizelingwekkende vermogen van de Rothschild bankiers in een meer geloofwaardig perspectief te staan. De machtspositie van de bankiers is buiten alle proporties geraakt en maakt dat zij zich inderdaad geen zorgen meer hoeven te maken over wie de wetten maakt. Voor de vele misdaden die de afgelopen decennia door de bankiers zijn gepleegd is er letterlijk niet één van in de gevangenis terechtgekomen. Zij zijn de grootste schuldeisers ter wereld en laten de bevolking van complete landen in armoede creperen. Ondertussen plunderen (bail in Cyprus, Griekenland) en frauderen (Libor) de bankiers en hun politieke lakeien er nog steeds naar hartenlust op los en wordt alle welvaart die de afgelopen 100 jaar met bloed, zweet en tranen is verkregen opgeofferd aan de schathemelrijke particuliere eigenaars van de banken c.q. centrale banken.

Ondanks de schulden die zij uit hebben staan wentelen zij zich in een rijkdom die zijn weerga niet kent. Niet zo verwonderlijk natuurlijk omdat zij voor de schulden, die voor ons angstig reëel zijn, zelf geen cent hebben hoeven investeren. Deze uit het niets getoverde geldstroom levert hen al 250 jaar lang dag in dag uit astronomische rente inkomsten op en iedereen die deze particuliere geldcreatie aan de kaak stelt wordt vakkundig uit de weg geruimd (moord op President Lincoln, mislukte  aanslag op President Jackson, moord op President Garfield en moord op President Kennedy)

Is dit nou echt wat de mensheid wil? Het recht op geldcreatie en de revenuen ervan behoren toe aan het volk en niet aan een kleine kliek van ‘elite’ en criminele private bankiers. Wordt het geen tijd dat we ons eens achter de oren gaan krabben en het heft in eigen hand gaan nemen?

_______________________________________________________________________________________

Aanvullende info over de Joodse bankiers: http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/03/poetins-strijd-tegen-de-rothschilds/#.VJb6RWcDXA  , citaat hier uit:

“De bankiersfamilie “de Rothschild” heeft het, na een voorbereiding van ruim 200 jaar, eindelijk voor elkaar dat zij nu op het punt staan om, samen met een klein aantal machtige vazallen, waaronder de Rockefellers, Georg Soros, Goldman Sachs en Morgans een mondiale greep naar de macht te doen. Zij zijn in het bezit van de totale bankensector, inclusief de centrale banken. Ze beheersen het mondiale monetaire systeem, en hebben het wereldwijde monopolie op geldcreatie. Zij zijn de financiële krachten achter alle grote multinationals en de zware industrie met inbegrip van de wapenindustrie. De complete financiële handel en wandel van de Rooms Katholieke Kerk is al sinds 1823 overgenomen door de Rothschilds en dat is nog zo tot op de dag van vandaag. De spelregels voor de politici worden door hen bepaald via hun instituten als, IMF, Wereldbank en BIS. Ook maken zij de dienst uit bij de Wereld voedsel organisatie (FAA), Wereld Handels Organisatie (WTO) en de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Kortom, de gehele samenleving wordt door hen gedomineerd. Door gebruik te maken van allerlei ingewikkelde constructies en stromannen blijven zij zelf op de achtergrond en treden niet of nauwelijks in de openbaarheid.”

En hier over de occulte achtergrond van de Davidsster, wapen van de Rothschilds:
http://bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134:symboliek&catid=152:qkerkq-en-qkerkqgeschiedenis&Itemid=93

Zie ook mijn eerdere artikel ivm de Davidsster:
http://tora-yeshua.nl/2013/11/davidster-doordrenkt-van-vrijmetselarij-helaas-als-symbool-voor-de-staat-israel-gekozen-ipv-de-menora/

en dit is helemaal schokkend (waarbij ik wel afstand neem van de schrijver van  goedenieuws.nl  en joodscomplot.nl, J.de Kreek, die behoorlijk verdwaald is m.i.; ik neem de volgende links mee vanwege  de links in die artikelen, die wel heel informatief zijn)
http://www.goedenieuws.nl/buro/holocaustfraude/feiten

http://goedenieuws.nl/vandaag/zionisten-het-parasitaire-ras

http://www.joodscomplot.nl/

Wat denken we hiervan: http://cdn.preterhuman.net/texts/conspiracy/Illuminati/Bloodlines%20of%20the%20Illuminati%20-%20By%20Fritz%20Springmeier.pdf

http://www.keepandshare.com/doc/3095832/be-wise-as-serpents-fritz-springmeier-1991-pdf-august-24-2011-2-10-pm-5-1-meg?da=y&dnad=y  (hier wordt ook het Wachttorengenootschap en de Vrijmetselarij ontmaskerd !)

http://curiales.nl/2015/02/02/goldman-sachs-politiek-griekenland/

Mijn commentaar:

Het is van groot belang, dat we genuanceerd denken over “het uitverkoren volk”.
Vaak in uitersten, wat helemaal fout is: alle Joden zijn slecht enerzijds of alle Joden zijn goed en behouden voor Gods Koninkrijk anderzijds.
Joden geven dat terecht toe: in welk volk is ieder lid van dat volk goed? Nergens, niemand.
Pas dus altijd op voor antisemitisme (Jodenhaat omdat iemand Joods is) en ook voor het ophemelen en idealiseren en vereren van Joden, beiden zijn fout.
Persoonlijk ben ik dankbaar, dat JHWH het volk Israel heeft gekozen om Zijn heil aan deze wereld te openbaren in Tora resp. de hele Bijbel en bovenal in Zijn verschijning in mensengestalte, dwz. in Yeshua ha Mashiach.
Geweldig, dat er bovendien heel wat  Joodse gelovigen en profeten zijn geweest, die het Woord van JHWH gestalte gaven ! En ik ben dankbaar voor de ca. 400.000 Yeshua-belijdende Joden wereldwijd !
Daarnaast is de Bijbel er heel duidelijk over, dat er ook nog al wat Israelieten fout bezig waren, met moord, overspel, afgoderij etc., zodat door hen het hele volk in ballingschap ging, diverse keren tot aan de definitieve diaspora na de verwoesting van de tempel  en de stad Yerushalayim in 70 na Chr. , definitief in 135.
****De Rothschilds hadden en hebben ook duidelijk maling aan de Tora, want in Leviticus 25  wordt geboden, dat  alle eigendom weer terug dient te keren naar de eigenaars na het 7e shabbathsjaar, dat is dan het Jubeljaar.
N.b. JHWH Zelf voorziet een een prima gebod, wat voorkomt, dat er zo’n idiote absorptie van geld en macht bij een kleine groep kan ontstaan !
Sinds eind 19e eeuw is er een politieke beweging gaande, gestart door Theodor Herzl en gesteund van uit de Rothschilds, om tot een Joodse staat te komen, de zionistische beweging genaamd en door Joden met een communistische levensovertuiging geleid.
Dat had allemaal weinig of niets met persoonlijk Joods geloof in JHWH te maken, hooguit speelde de Joodse religie als systeem voor een aantal orthodoxe Joden een rol, maar dan als vormendienst en al helemaal niet gepaard gaande met geloof in Yeshua ha Mashiach; Hij werd als valse Mashiach beschouwd tot op heden door de overgrote meerderheid van Joden.
Lees hier meer over de Rothschilds:
http://www.pakalertpress.com/2014/12/26/putin-foils-the-rothschild-zionists-in-syria-stopping-rothschilds-central-banking-scheme-for-nwo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pakalert+%28Pak+Alert+Press%29

Schokkende info, al langer bekend, maar dat werd binnen de christenheid na de oorlog weggeduwd vanuit de schuldgevoelens mbt. het antisemitische verleden van de kerken(wat zeer verwerpelijk was en zeker ook het presenteren van een “eigen ontjoodste Jezus”, een eigen anti-Joodse evangelieverkondiging en een andere geest -2 Cor. 11-) en  enkele jaren na de holocaust en het stichten van de staat Israel was het roer om: Joden zijn vooral goed en moeten geholpen worden.
Binnen die ongenuanceerdheid konden de Rothschild-Joden hun macht verder uitbreiden en dat is het plaatje van het huidige Israel: de 51e staat van de USA, die als machtsblok in het M.O.  voor het NWO machtsspel wordt gebruikt met  veel leiders in verleden en heden in USA en Israel (en wereldwijd), die vrijmetselaar waren resp. zijn.

Wat betekent deze onthulling?

Op zijn minst een genuanceerde Israelvisie , met dankbaarheid voor het heil van JHWH, wat ons door Israel heen is geopenbaard.
Met evangelieverkondiging aan ieder mens en dus ook aan elke Jood, die dat horen wil.
En met ontmaskering van “Joden, die geen Joden zijn” in de Bijbelse zin des woords,  zoals die ook in het Bijbelboek Openbaringen worden genoemd, zie Opb. 3:9, maar ook vs. 10,11 voor de categorie Joden, die wel  het Woord van JHWH in Zijn Geest hebben bewaard.
Het gaat immers om “het Israel Gods”, Galaten 6:16 , waartoe alle mensen behoren, die oprecht de Schepper, JHWH, zochten en zoeken.
Rom. 2:28 ,29 ” het gaat om hen, die in hun hart Joods zijn”.
En ja, JHWH komt in de gestalte van Yeshua terug te Yerusahalyim om Koning te zijn over deze aarde, Hij kent ieders hart en kent dus de Zijnen.
Ik zie uit naar uw reacties, want ik besef, dat dit een wakker schuddend artikel is, het gaat mij om de waarheid en zoals u weet is Yeshua “de weg ,de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem”.
In het licht van Zijn waarheid moeten we de historische feiten ook onder ogen zien , zoals ze zijn.
En vol vertrouwen op onze hemelse Vader  leven we Zijn komst tegemoet, want het loopt Hem nooit uit de hand, wat mensen in hun hoogmoed, toren van Babel, NWO,  antichrist, ook denken te kunnen doen.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

35 Responses to De financiele macht van de Rothschilds ( “davidsster” als wapen)

 1. Ben……. ik was al lange tijd op de hoogte van de absurd hoge bedragen die deze heren in hun bezit hadden maar dat het zoveel was dat een ieder van deze wereld 70 miljoen bij verdeling zou kunnen ontvangen was geheel onbekend.
  Maar wat te doen met deze wetenschap.
  Ik kan je stuk alleen maar met Amen bevestigen en bedankt dat je dit eens aan de kaak hebt gesteld
  GBY
  Yiooda.

  • Hi Joop,
   Het schokkende van het hele verhaal is, dat juist mensen, die zich Joden noemen of Joden zijn qua afstamming, bezig zijn met de NWO en derhalve zelf denken te kunnen regeren over deze wereld, JHWH en Zijn Tora negerend.
   En daarbij gaat men over lijken, letterlijk en heel veel, als we kijken naar het genoemde manipulerende gedrag mbt. oorlogen, crises , om nog meer macht en rijkdom te vergaren.
   Die macht zal in een uur tijd in elkaar storten, als we de profetie in Opb.18 op dit imperium mogen toepassen.
   Shalom
   Ben

 2. Nou Ben dat is een hoop geld en dat zonder Zijn zegen ?. Joden die geen Joden zijn maar een synagoge van satan. Je hebt de Familie ontmaskerd en nu maar hopen dat ze zich bekeren en hun geld uitkeren. Dan kunnen wij het de armen geven, o nee die hebben dan genoeg. Maar de grote vraag lijkt mij, wanneer is er nu Bijbels gezien een sabbatsjaar ? Hoe konden de Joden die uit de ballingschap kwamen dit weer oppakken en hoe doen wij dat nu. Wij horen die nog te houden maar zijn dat nog volledig kwijt lijkt mij.
  Volgens Joseph Dumond is 2016 een sabbatsjaar !
  Wat denk jij daarvan ?
  Groeten Bas.

  • Hi Bas,
   Volgens de gedachte “in 1967 kwam Yerushalayim onder Israelisch bestuur” en dan 50 jaar er bij, kom je op 2017, dus dat zegt ook iets; 1967 zou een Jubeljaar zijn geweest volgens sommigen.
   Dit jaar, 2014/15 zou een shabbathsjaar zijn, het 7e en dan zou 2015/16 het Jubeljaar zijn, waarin met Sukkoth de wederkomst van JHWH in de gestalte van Yeshua zou zijn, ook weer een gedachte.
   Dumond zit met 2016 op dezelfde lijn en ik hoop van harte, dat het zo is, moge onze hemelse Vader spoedig komen in de gestalte van Yeshua om Zijn Koningschap zichtbaar voor de hele wereld in te vullen.
   Maar zeker weten over tijd en uur, dat is weer wat anders, er is onder de Joden ook verschil in uitleg over wanneer er een shabbathsjaar is en dus ook wanneer het Jubeljaar valt.
   Wat ik wel zeker weet , is het we dagelijks in de verwachting van Zijn komst moeten leven, elke dag kan je laatste zijn en Zijn komst is volgens heel wat “tekenen des tijds” steeds spoediger,dus alle reden om Hem toegewijd te leven en het evangelie van Yeshua door te geven.
   Shalom,
   Ben

 3. Hallo Ben,
  Ik heb het net gelezen en kom tot dezelfde conclusie. Met dien verstande dat als ik moet kiezen tussen Israël en elk ander land dat Arabisch en islamland is, ik altijd voor Israël zal kiezen. Dat lijkt mij logisch. Verder is het zo dat natuurlijk onder elk koren kaf aanwezig is. Dat kan niet anders. Plus dat als een Jood niet gelooft dat Yeshua ha Messiach ook voor hem aan het kruis gestorven is en uit de doden opgestaan en weer ten hemel gevaren is, dan is ook die Jood niet gered! Alleen door de Zoon komt men tot de Vader! De Zoon is de Vader! Wie dit niet begrijpt moet nog veel leren.

  Als laatste denk ik dat het zo is dat het juiste tijdstip van de terugkomst van JHWH in de gestalte van Yeshua Ha Messiach, alleen aan de Vader bekend is. Dus wat Ben zegt dat we elke dag in verwachting moeten zijn dat dit gebeurt, is een zeer goed advies! Wij wachten het af!

  Shalom,

  Paul

 4. Op 30 december 2014 @ 19:50 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Deze joodse familie zou in één klap alle armoede in Israël kunnen weg werken. Dan behoeven er geen wereldwijde acties meer gedaan te worden ten behoeve van de voedselbanken in Israël en voor de mensen die getraumatiseerd zijn en dure therapieën moeten ondergaan. enz.

  Ik vraag mij nu af: wie en wat is babylon!!

  Is deze joodse familie nu de vrouw/hoer met haar ..”geheimenis en die de naam draagt: babylon,, moeder der hoeren. Ze is schat en schatrijk. Handel. Koop en verkoop . Banken en alles wat daarmee te maken heeft. De touwtjes achter alle schermen goed in handen!! Ze zit er boven ..OP!!
  Ik ben geneigd te zeggen: ja…

  Wordt er aan het joodse “volk “niet gezegd: gaat uit van haar….
  Neem er afstand van…
  Dit zijn zo mijn gedachten hierover…
  W/lelie

 5. Als ik er zo over nadenk en ik zie dat kleine landje Israël in die grote Arabisch/islamitische wereldzee.
  Dan vind ik… eh… dit Rothschild-verhaal een zaak voor de Here God, zoals ik al eerder aangaf.
  Israël is in oorlog.
  Ook geestelijk, zoals wij zien. Heel goed mogelijk dat ook het juridische systeem (Hooggerechtshof) deel uitmaakt van de financiële wereld, die misschien wel een boze geest is van satan.
  Maar wat heeft het voor zin om deze dingen breed uit te meten zolang je niet precies weet wat je er aan kunt doen?
  Arabische olieboeren hebben Europa in hun zak, omdat zij schatrijk zijn.
  Nemen wij dit ook mee in onze gebeden?

  • Hi Peter,
   Alles is de zaak van onze hemelse Vader, maar vanuit dat besef moeten we de waarheid leren kennen en ook de duisternis ontmaskeren.
   Zie verder mijn antwoord aan Maurice.
   Shalom,
   Ben

 6. Hallo Ben,

  De geschiedenis van de Roth schild familie was mij globaal wel bekent. Dus ook hun macht in de wereld door hun rijkdom.
  Mijn vraag aan jou/jullie is, Zou het zo kunnen zijn dat god hen juist heeft gebruikt als middel om zijn belofte aan Israël te vervullen? En dat hun wensen en invloed irrelevant zijn voor wat betrekking heeft tot Israël?

  Ik wilde ook even reageren op de laatste reactie die jij beaamde. Deze komt namelijk niet overeen met mijn focus en bevindingen.
  Ik las dat er verband wordt belegt met de hoer van Babylon en de rs familie.
  Mijn vraag aan jou is, gaat het hier niet om een stad en een religie i.p.v. een familie? Volgens mij refereert de bijbel terug naar het religieuze systeem van de toenmalige stad Babylon. Naar mijn mening moeten we een stad ontmaskeren en niet een familie.
  Wie streefde het hardst naar de vernietiging van Israël in de bijbel en tegenwoordig. Uit mijn bescheiden bijbel kennis kan ik hieruit maar 1 systeem ontdekken… islam/Mekka(rijkdom door olie). De hoer van Babylon..de moeder van alle cultsystemen.
  Laat dit systeem haar volgers niet een teken op hun voorhoofd dragen? Leert dit systeem niet de haat tegen Israël. Executeert dit systeem niet door middel van onthoofding, hier hint de bijbel ook naar. Volgens mij Jezus himself.
  In het oude testament word gerefereerd naar de vernietiging van Babylon, alleen liggen de steden in het tegenwoordige Saoedi Arabië. Hier ligt god een topje van de sluier.
  Daarnaast streeft de islam naar verandering van wetten(sharia).
  Zijn de landen waar god letterlijk mee strijd op de dag van de heer tegenwoordig niet allemaal islamitisch.

  Anyway, ik sta open voor jullie bevindingen over de nwo(vrijmetselarij), informeer mij. Op dit moment ben ik gefocust op het Midden-Oosten. Hier zie ik het herstel van het dodelijk gewonde beest. Het Ottomaanse rijk(het laatste kalifaat).
  Onderliggende vraag; Waar wordt de nwo genoemd in de bijbel??

  Hartelijke groet,
  Junior bijbelstudent maurice

  • Hi Maurice,
   We hebben dit punt nader besproken in onze samenkomst in Kaatsheuvel en dit thema speelt al langer.
   Het eenzijdig “verafgoden” van Israel en alle Joden is onzin en dat blijkt uit de bezigheden van de Rothschilds, George Soros, Madoff.
   Anderzijds is antisemitisme zeer verwerpelijk en mijn bedoeling is in een gezonde visie op het “uitverkoren volk” te komen, die op feiten berust.
   Bijbelse en historische feiten.
   Zoals je mogelijk weet, is de Joodse verwachting van de Mashiach “een Joodse man, zeer rechtvaardig, maar een gewoon mens (niet de menselijke verschijning van JHWH dus!!), die de Joodse staat leidinggevend in de wereld zal maken, als “koninkrijk van deze wereld”.
   Zie http://tora-yeshua.nl/2013/11/wie-is-de-mashiach-joods-orthodox-of-bijbels-tenach-nt-groot-verschil-voor-jouw-toekomst/
   Yeshua maakt heel duidelijk, dat Zijn Koninkrijk NIET van deze wereld is, maar een geestelijk Rijk, de wereld ver overstijgend.
   Rothschilds, vrijmetselaars, NWO, passen in het wereldse plan en dat is te lezen in mijn artikel, verwijzend naar een paar sites.
   Ook de RK-kerk en de islam spelen in grote rol in dit wereldse plan, we zitten m.i. in de eindfase, kort voor de komst van die NWO-antichrist en dan de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua op de Olijfberg te Yerushalayim.
   Er zijn diverse kandidaten , die de wereldmacht wensen en zullen knielen voor satan, wat Yeshua dus niet deed, zie Matth. 4
   Allereerst de NWO (elite groep met steun van Bilderbergers, Skull and Bones, CFR ,Vrijmetselaars etc.), maar ook de RK-kerk, de islam met het kalifaat, het Russisch/Chinese/Noord-Koreaanse blok en uiteindelijk worden die groepen door de antichrist verenigd in een schijnwereldvrede.
   De profetieen zijn dan ook , zoals zo vaak, op meerdere nivo’s en situaties toepasbaar.
   Allemaal heel interessant en spannend dus, maar bedenk: het belangrijkste is je persoonlijke relatie met onze hemelse Vader, die je ervaart in het doen van Zijn Tora.
   Hoe interessant kennis van geestelijke zaken ook is, ons dagelijks praktisch geloofsleven in verbondenheid met Hem gaat dat alles verre te boven.
   Shalom
   Ben

 7. Op 31 december 2014 @ 13:45 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  En wat ik nog meer ontdek is het volgende: er komt inderdaad een schijn wereld vrede. Met een wereldreligie. En daarbij hoort een wereld boek ( het zal niet meer Gods /JHWH’s Woord zijn maar ..het woord van de ..mens!)

  Momenteel heb ik te leen de bijbel in gewone taal.
  Verbolgen lees ik het.
  Het begint al op de eerste bladzijde .
  Mijn Bijbel zegt: Laat..ONS!! = de Here God/JHWH mensen maken. Naar..ONS.. beeld.

  Gewone taal zegt: Nu wil ik( kleine letter) mensen maken. Ze moeten op mij( kleine letter) lijken.

  IN Johannes 19 vers 30 staat: en Hij zeide: Het is VOLBRACHT!! en Hij boog het hoofd en ..GAF!! de Geest.
  Gewone taal: Mijn werk is klaar . Toen boog hij ( kleine letter) zijn hoofd en stierf!!

  Johannes 20 svers 1 staat: En op de eerste dag der week ging Maria enz.
  Gewone taal: Na de sabbat, op !!zondagochtend!! ging Maria enz.

  Hoezo brontekst???
  De naam zondag voor de eerste dag der week is pas meer dan 400 jaar na Chr. ingevoerd door het roomse.

  Alles bijelkaar opgeteld dus zien we dat de weg naar eenheidsreligie met daarbij horend de eenheids boek geplaveid is door de satan die zal verschijnen in mensengestalte en die zich zal zetten in “de plaats van ” in de tempel Gods!

  Waakzaamheid is geboden. Niet kijken en staren naar één hoek. Alle hoeken in de gaten houden.
  Satan speelt zijn spel!! driftig uit. Totdat….

  W/lelie

  • Inderdaad W/lelie, de vertalingen zijn steeds slechter, grondtekst lezen blijft het beste en anders de SV of HSV,
   shalom,
   Ben

 8. Maar beste Ben,

  Als de Joodse Mashiach, een rechtvaardige Joodse man en gewoon mens, de Joodse staat leidinggevend in de wereld zal maken als het koninkrijk van deze wereld, zou De Rothschild dan niet deze Joodse Meshiach kunnen zijn die de Joodse staat leidinggevend gaat maken, gezien zijn veronderstelde (financiele) macht over vrijwel alle landen?

  Slm
  Jahira

  • Dag Jahira,
   Opnieuw blijkt, dat je het spoor bijster bent, regelmatig positief over de islam en nu zie je een superJood als mens komen als de Mashiach, wat jouw betreft kan zijn naam Rothschild zijn.
   Je kunt je reacties hier gerust achterwege laten, je dient er niemand mee.
   Shalom toegewenst, alleen verkrijgbaar als je de Mashiach gaat zien zoals Hij is: JHWH in mensengestalte.
   Ben

 9. Ik zou graag de nieuwsbrief van u ontvangen

 10. Artikelen over het kerstfeest zijn zeer interessant. Deze wil ik in onze werkgroep Kerk & Synagoge bespreekbaar maken. Zal het nodige stof doen opwaaien.

  • Hi Ton, dank voor je enthousiasme; desgewenst kom ik e.e.a. graag bij jullie toelichten.
   Nieuwsbrief is technisch in de reparatie, lees dus voorlopig de website.
   Shalom
   Ben

 11. Ik las hierboven een reactie t.a.v. Yeshua’s profetie over het feit dat er mensen zijn die zich Joden noemen, maar het niet zijn, maar de synagoge van satan zijn. Het lijkt mij dat deze profetie betrekking heeft gehad op de Khazaren, die zich tegenwoordig Joden noemen, maar eigenlijk Georgiërs zijn. Dit geldt dan ook voor de Rothshild familie waarvan uit verschillende bronnen al bekend was dat het Khazaren zijn:

  http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

  Of de 90% van de Joden dat zijn zoals het artikel bepleit, lijkt mij nogal een statement, maar i.i.g. is er een deel van de huidige Joden die eigenlijk géén Joden zijn, maar hen wel een slechte naam hebben bezorgd en blijven bezorgen met hun NWO machtsspelletjes.

  • Hi Andrew,
   Profetie is vaak op meer nivo’s en bij herhaling invulbaar, als een steen in een vijver, waarom steeds grotere , maar concentrische cirkels ontstaan.
   Dus “de synagoge des satans” was ook al in de tijd van de Opb. brief aan de orde, nl orthodoxe Joden, die Yeshua afwezen en de Yeshua-belijdende Joden gingen vervolgen, gelijk Paulus in zijn oude “foute Joden” leven meewerkte aan de steniging van Stefanus.
   En dan krijg je de voortzettingen daarvan, bijv. de RK-kerk, die antisemitisch aan de gang ging en in figuurlijke zin een “synagoge des satans” is, die onder het mom van “ware gelovigen” de Yeshua-belijdende Joden en oprechte gelovigen uit de goyim uitroeit in Noord-Afrika met name.
   Ook de islam kun je als zo’n satansclub zien van “ware gelovigen” die de Bijbelse gelovigen uitmoordt.
   En dat geldt dus ook voor de Rockefeller-Joden e.d., op weg naar de Joodse wereldleider met een dominerend Israel in eigen kracht los van JHWH
   Shabbath shalom
   Ben

 12. Nog even toevoegen dat ik nu zie dat het artikel verder naar beneden toch wat absurder wordt. Bovenaan staat dat niet iedereen met een achternaam veroordeeld moet worden of een volk, maar verderop wordt de artikelschrijver toch te paranoide t.a.v. bijvoorbeeld de gebeurtenissen in 1967 waarbij Egypte, Syrië e.d. Israël wel degelijk aanvielen op Yom Kippur.

  Maar goed, mijn punt was meer dat er ook Khazaren zijn en dat die moeilijk te onderscheiden zijn van de echte Joden.

  • Hi Andrew,
   Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Isra%C3%ABl
   ” 1967: The treatment of the Palestinians by the Zionist Jews, finally ignites enough anger in the Arab world for Egypt, Jordan and Syria to mobilise on Israel’s borders. All of these three countries are suddenly attacked by Israel and as a result the Sinai which included Gaza was stolen from Egypt, and the West Bank and the Jordan River stolen from Jordan. ”

   Het gaat dus in het artikel, waarvan jij de link geeft, ( http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm ) om de oorlog in 1967, de 6-daagse oorlog, niet om de Yom Kippur oorlog in 1973 en de opmerking in het artikel is helemaal niet “paranoide” maar gewoon juist, overeenkomstig de feiten.

   Terecht concludeer je dan verder, dat het onderscheid tussen Joden met een werkelijk Joodse afstamming niet makkelijk zijn te onderscheiden van Kazaren-Joden.

   Het punt, waar het echter om gaat in mijn betoog, gaat over het feit, dat er een scheiding is tussen enerzijds de foute Joden (Joden, die op een eigen , machtige staat uit zijn, die als wereldleider functioneert, los van JHWH , Rothschilds, vrijmetselaars) en anderzijds Joden, die oprecht JHWH zoeken en dan ook op enig moment Yeshua aanvaarden of al hebben aanvaard.

   Shabbath shalom
   Ben

 13. Excuses heb inderdaad de oorlogen door elkaar gehaald. Niettemin denk ik dat het te eenzijdig is om bij Israel de schuld te leggen, terwijl de Arabische wereld zich destijds mobiliseerde tegen de Joden t.b.v. een verzonnen volk als dat van de Palestijnen. Bovendien de Palestijnse vlag bevatte van origine ook de Davidster: http://3.bp.blogspot.com/-VeZRdYTgn2o/VGiQ9WZs5dI/AAAAAAAAkRg/B9EmDt1NAhk/s1600/palflag.png

  Is dat ook hetgene deze 3 landen wilden verdedigen? Lijkt mij wel interessant hoe Palestijnen hierop zouden reageren. Volgens mij i.i.g. het bewijs dat het land nooit van hun is geweest, of het moet zijn dat de Davidster een inventie van hun was in eerste instantie en dat de foute Joden dit hebben overgenomen. Dat kan ook zijn, ken ik de geschiedenis niet goed genoeg voor.

  • Hi Andrew,
   De geschiedenis blijft altijd complex, vol leugens en herschrijven van de geschiedenis, inderdaad.
   Ik was een keer in Egypte en daar werd en wordt van de Egyptische nederlaag gewoon een overwinning gemaakt , als nationale feestdag.
   Interessante link met die Palestijnse vlag met Davidsster, geeft te denken, want men sprak in het hele Israelgebied met aangrenzende stukken over de gezamenlijke bevolking als “Palestijnen”, Joden en Arabieren samen.
   Pas na 1967 werd dat anders.
   Die Palestijnse vlag met Davidsster lijkt me eerder een Rothschildpoging om tot een Joodse staat te komen, maar voor de juiste interpretatie moeten we toch eerst weten van welke datum die vlag is.
   Wellicht kun jij dat nog es uitzoeken?
   Shabbath shalom,
   Ben

 14. Hi Ben,
  Van wat ik heb kunnen terug traceren was het gedurende de jaren 30 de bedoeling van Israel om deze vlag van Palestine, als het vlag van hun nieuw te vormen land te gaan gebruiken als het Britse mandaat afliep.

  Echter werd de zespuntige ster ook al eerder gebruikt door Augustus en door het Ottomaanse rijk: http://star-of-david.blogspot.nl/2012/02/six-pointed-star-and-crescent.html

  • Bedankt Andrew, dat zegt dan weer genoeg over de “ster van David” en daarmee de overeenkomstige Israelvlag.
   Prima link, waar blijkt dat de moslims die Davidsster volop gebruikten. Occult en islamitisch, hoe dwaas zijn de Rothschild-joden en vrijmetselaar-joden bezig!
   Ik hoor nog graag wat Winnie er van vindt en ben blij met onze Tora-Yeshua vlag , waarin de Menorah als een beter symbool van Israel is verwerkt, met de Naam !
   Shalom,
   Ben

 15. Mayer was een slimme herbergier. Wat heeft zijn religeuze afkomst er mee te maken!

  God bestaat niet! Is een verzinsel danwel de grootste leugen op aarde! Deze planeet is voor ons allemaal en niet van de 1% rijksten der aarde.

  • Tja, KdK, als God niet bestaat in dit leven, dan ook niet er na. De hel is een eeuwige leegte.
   Dat is heel jammer, voor mensen, die Zijn genade niet willen leren kennen.
   Die ervaren geen shalom en krijgen die zo voortgaande ook nooit.
   Ben

 16. In een mailgroep , waarin ik al lang schrijf, werd er fors gereageerd op dit stukje, ene E.N. stelde mbt. het Russische communisme dat:

  ” 9 van de 10 tycoons die de Sovjet unie hebben leeggeroofd waren ook joods, maar niet belijdend.
  Het enige wat dit aantoont is dat als je je nageslacht gedurende eeuwen op “lernen” selecteert, dat ze dan ook inderdaad veel intelligenter zijn.
  Net als eeuwen inteelt IQ van 75 of 80 oplevert.”

  Ik reageerde op zijn opmerking en op andere opmerkingen als volgt:

  Net als Marx (joods), die het communisme de wereld in hielp, ook niet alles.
  RJW zou jou antisemiet noemen, vrees ik.
  Er zijn, zeker ook in een deel van de christelijke wereld, van die mensen, die helemaal doorslaan als het over Joden en Israel gaat , want elke Jood is goed of kan in elk geval niet van iets verkeerds worden beticht.
  Knettergek, allereerst volgens Joden zelf, want ik ken er niet 1 ,die dat beweert. N. B. Olmert , ex-premier kreeg pas ruim 6 jaar cel, ook Moshe Katsav, ex-president , veroordeeld tot 7 jaar cel in Israel zelf dus.
  Opperrabbijn Metzger in Israel gearresteerd, verdacht van fraude.
  Dus Joden erkennen dat er foute Joden zijn (uiteraard) en pakken ze ook aan.
  Groot sex schandaal in de orthodox Joodse gemeenschap in New York mbt kindmisbruik recent, schokkend.
  Dan die 90% rovende tycoons die jij noemt.

  Dus alles, wat ik in een enkel artikel heb gedaan op mijn site, is duidelijk maken, dat er in het Jodendom genoeg mis kan zijn en dan ging het in mijn artikel over Rothschild, Soros, Madoff e.d.

  Dat doet niets af aan mijn waardering voor het volk Israel, wat door JHWH is gekozen voor de taak, om de Tora en de Mashiach in de wereld te brengen, alleen daarom waardeer ik ze in het bijzonder.

  En ik ben blij dat jij net als anderen gewoon ronduit erkend, dat er natuurlijk wel degelijk allerlei complotten zijn, RJW (daarin gesteund door Wim en Sam) stelde en stelt wel degelijk dat die niet bestaan en ik vraag me af waarom hij dat doet, wel degelijk beter wetend natuurlijk.

  Uiteraard besef ik, dat er om verwarring te zaaien genoeg idiote complot verhalen in de wereld zijn, desinformatie is ook een truc, die o.a. vanuit het communisme, maar overal elders, wordt gebruikt en het is zaak daar niet in te vliegen en ook geen aandacht aan te besteden, hoewel de gekte ook ontmaskerd moet worden, juist om te voorkomen dat mensen, die wat simpeler denken, er in vliegen.

  Helaas zijn de nepverhalen zo groot in aantal, dat je 10 levens nodig hebt om al die onzin te filteren , dus beperk ik me tot de grote lijnen, is al werk zat.
  En liever richt ik me op de waarheid, waarin de duisternis en de leugen vanzelf verdwijnt.

  Natuurlijk heeft iedereen recht op zijn waarheid, maar die moet dan wel bestand blijken te zijn tegen kritische kanttekeningen en de Bijbelse waarheid, dat er een Schepper is, die ons in vrije keuzes ons gang laat gaan , heb ik inmiddels 45 jaar getest, blijkt het best houdbaar in vgl. tot elke andere poging.
  JHWH heeft deze wereld lief en zal er een volmaakte samenleving van maken, door de rotzooi heen ,die we er van maken in onze vrije keuze tijd, maar als Hij orde op zaken komst stellen, is de rotzooi over en is het ook over voor degenen, die Hem niet als de Schepper wilden erkennen.
  Bovendien heeft Hij voorzien in genade voor het feit, dat elk mens wegens genoemde rotzooi de doodstaf verdient; Hij werd mens in Yeshua ha Mashiach en bewijst nog eens de slechtheid van de mensen, doordat Hij via een Joods complot (Sanhedrin met illegale rechtszaak en valse getuigen) vermoord werd aan een kruis.
  Maar daarmee kan Hij , als onschuldig veroordeelde, het dragen van die straf laten gelden voor elk mens, die erkent, dat hij zelf de doodstraf verdient, dat is Zijn genade voor elk mens, die deze wil aanvaarden.

  Natuurlijk heeft m.n. de RK kerk (zeer kwalijk instituut) dit als antisemitisch argument omgedraaid, “de Joden zijn Godsmoordenaars” , vervolg ze en ook Luther hield die onzin in stand, dit ging ook de protestantse kerken deels door, pas na de holocaust begon men die gruwelijke denkfout met veel antisemitisch gedrag in te zien.
  De RK kerk erkent ook officieel de koranAllah als “dezelfde God als in de Bijbel” en laat daarmee zien hoe crimineel ze zijn, op weg naar een interreligieuze wereld, die in wezen RK moet zijn.
  Let op wat de VN de wereld gaat flikken in samenwerking met Mohbama en de RK kerk:
  http://tora-yeshua.nl/2015/06/sept-2015-oprichting-palestijnse-staat-start-eindfase-armageddon/

  NB: de orthodox Joodse verwachting van de Mashiach is, dat hij een gewoon mens zal zijn, een zeer rechtvaardige Jood en dat hij Israel zal bevrijden van alle vijanden en Israel leidinggevend in de wereld zal maken, wat dus op een Joods “kalifaat” neer komt.
  De dikke meerderheid van de Joden is seculier, niet “belijdend” zoals jij dat terecht noemt en dat idee spreekt hen ook aan, via de staat Israel is men op weg naar een Joodse macht, zeker gesteund door de joodse tycoons en joodse mediamacht, die niet almachtig is of wereldwijd, maar wel degelijk aanwezig.
  Maar dan ben je meteen antisemiet, als je dat zegt, niet waar RJ Wentholt?
  Ook moslims hebben hun Mahdi verwachting, IS doet haar best , op weg naar een islamkalifaat olv een supermoslim. Oeps, nu ben ik islamofoob.
  Het communisme zou spontaan wereldwijd uitgroeien in een paradijs; hoe noem je anti-communisten ook weer ?
  De RK-kerk heeft altijd de macht willen hebben en blijft het proberen in samenwerking met de NWO-politici; foei hoe ketters en papenhatend.
  De NWO (politieke elite isw met de tycoons op financieel en industrieel gebied religieuze machthebbers en koningshuizen) werken er ook naar toe. En dan ben je pas echt een gestoorde complotdenker.

  Maar als Bijbelse gelovige werd je opgesloten in inrichtingen voor psychisch gestoorden tijdens het communisme in Rusland, vermoord in islamlanden en tegenwoordig zijn Bijbelse gelovigen de meest vervolgden mensen wereldwijd.
  Knettergekke mensen en dat zeiden sommige Joden in de tijd van Yeshua ook al van Hem en van Johannes de Doper: de laatste zou een boze geest hebben en Yeshua zou van de duivel bezeten zijn.
  Het is bizar , hoeveel moeite mensen met de Bijbelse waarheid kunnen hebben, terwijl het toch volgens zeer knappe koppen de beste benadering van onze werkelijkheid is.
  Newton was er 1 van en ik kan een heel indrukwekkend lijstje noemen.

  Yeshua kreeg van de duivel de wereldmacht aangeboden, als Hij de duivel zou aanbidden en daarmee Zichzelf zou verloochenen.
  Maar Hij weigerde dat resoluut, in het besef dat alleen JHWH het toekomt om de Schepper en Bron van alles te zijn en dat alleen de verbondenheid met de Schepper ons leven tot een zegen maakt, in dit leven en er na.
  Zie dat verhaal in Mattheus 4: 1-11
  Alleen het Koninkrijk van JHWH zal voor eeuwig functioneren met ieder mens, die in Yeshua de genade heeft aanvaardt, die Hij ons aanbiedt.
  En genoemde menselijke “complotten”, waarvan het streven historisch bewijsbaar is, gaan ten onder.

  Shalom,
  Ben

 17. Hallo pastor Ben,

  Het is al een oud artikel maar wilde toch even reageren. Dank dat je dit naar buiten wilde brengen. Hoewel ik altijd vel tegen het “Zionistisch complot” idee was (nog steeds eigenlijk), moeten we toch de feiten onder de ogen zien dat er veel niet “koshere” Joden zijn die zich met smerige spelletjes bezig houden en dat er misschien zelfs dubieuze bedoelingen achter het ontstaan van het huidige Israel zitten. Maar dat betekend echter niet dat alle Joden hier zich mee bezig houden en dat we als Christenen ze niet moeten verstoten of anderzijds, zoals u zelf al zei, kritiekloos op moeten hemelen vanwege het holocaust verleden. Ik denk dan altijd; we Israel liefhebben om wie ze ZIJN in JHWH’s ogen en niet om wat ze doen.

  Nadat ik enkele artikelen had gelezen die verwezen naar het “Zionistische complot” werd ik in eerste instantie kwaad en wilde er niets van weten. Maar ben toch voorzichtig aan wat meer gaan onderzoeken en met name Christelijke bronnen gelezen (waaronder uw website). Nu weet ik er wat meer vanaf en heb daar nu ook rust en vrede mee. Maar mijn liefde voor Israel is er niet minder van geworden. Wel wat meer nuchter. Het is goed om de waarheid te onderzoeken, ook al kan die heel pijnlijk zijn. Want ja, bepaalde takken van het Christendom hebben ook dubieuze banden met het NWO en zelfs met de satan zelf. Zelfs de protestante/evangelische kringen zijn besmet!

  In ieder geval, ben ik heel benieuwd wat YHWH in petto heeft voor het volk Israel, voor ons en de wereld in de komende tijd. We leven in zeer spannende dagen!

  Shalom
  Rigtje

  • Hi Rigtje,

   VAn harte eens, we zijn onze hemelse Vader zeer dankbaar, dat Hij Zich in het bijzonder via Israel (Tora, Yeshua) heeft geopenbaard en dus zijn we het volk Israel zeer genegen wegens hun prachtige en moeilijke taak, een zegen voor de wereld.
   Helaas hebben ze die taak grotendeels niet goed ingevuld met alle vloek van de Tora voor hen zelf van dien.
   Maar welk volk zou het wel goed hebben gedaan? Niet 1 !
   Met Paulus zeggen we echter, dat we grote bewogenheid hebben om juist Israelieten het evangelie aan te reiken, dus de waarheid over de teleurstellende aspecten van het volk Israel vermindert onze liefde voor hen niet.
   We beseffen bovendien dat we zelf ook tekort schieten in het Tora-leven en daarin dagelijks moeten groeien, op basis van het offer van Yeshua en de vrucht van de Geest.
   Shabbath shalom
   Ben

 18. https://www.google.nl/amp/s/www.nu.nl/nucheckt/4784391/nucheckt-kunnen-rothschilds-elke-aardbewoner-70-miljoen-dollar-schenken.amp

  God maakt gebruik van mensen om Zijn plan uit te voeren. Sommige Rothschild leden hebben aan de basis gestaan van de heroprichting van de staat Israël. Andere Rothschild leden zijn juist anti-Zionistisch.

  Vijanden van God proberen nu de Rothschilds in een kwaad daglicht te zetten om zodoende het bestaansrecht van Israël te ondermijnen.

  Ik ken overigens nog een andere schathemeltjerijke Jood. Hij was zowel geestelijk als materieel zeer vermogend. Weten jullie wie dit is of was?
  Koning Salomo!
  Weten jullie hoe het met hem is afgelopen? Hij hield zich nou niet bepaald aan de Joodse wetten (zoals de Rothschilds) en toch hield God zoveel van hem dat hij Zijn tempel mocht bouwen en dat uit hem de Messias geboren zou worden.

  Dat heet Genade.

  • Dag Tom, dank voor je reactie. Ik ken je nog niet, kun je iets van jezelf vertellen, geloofsleven e.d., als je dat wil, mag ook prive, zie contact.
   Zie https://tora-yeshua.nl/2019/08/israel-gods-en-goddeloos-israel/
   Israel is door JHWH gekozen om Zijn Persoon en het leven met Hem te openbaren, maar is daarin fors tekort geschoten, diverse ballingschappen, na afwijzen van Yeshua verspreid over de wereld, straks nog door een laatste verdrukking, zie genoemd artikel.
   Dat koningen, politiek leiders en geldschieters gefaald hebben in hun geestelijk leven, wil niet zeggen, dat daarmee het bestaansrecht van Israel zou vervallen, het is en blijft de keuze van JHWH en Hij zal zijn plan volvoeren, uiteindelijk zal het “overblijfsel” tot het doel van JHWH komen.
   “Genade” ontvangen we dankzij Yeshua, op basis van schuldbelijdenis van onze persoonlijke fouten en overtredingen van Zijn Tora.
   Ik lees niets over de schuldbelijdenis van Salomo, laat staan van Rothschild en de lijst van tekort schietende Joden is schokkend, Harvey Weinstein, Epstein, Madoff (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff).
   NB: de lijst van alle andere volken is zeker net zo treurig, maar het gaat nu over Israel als voorbeeldvolk.
   De Bijbel is daar duidelijk over, we hebben allemaal de genade van JHWH nodig en dat JHWH Zijn plan volvoert ondanks ons, is alleen maar tot Zijn eer en ondanks onze tekorten.
   Als die tekorten openbaar worden gemaakt in de Bijbel en in de actualiteit, dan doet dat niets af aan Zijn plan, gelukkig maar.
   Shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

 19. Beste Ben,

  We kennen elkaar reeds van andere forums.

  Ik respecteer je inzet voor Israël maar met dit artikel sla je m.i. toch echt de plank mis.

  “24 Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathseba, en ging tot haar in, en lag bij haar; en zij baarde een zoon, wiens naam zij noemde Salomo; en de HEERE had hem lief.
  25 En zond heen door de hand van den profeet Nathan, en noemde zijn naam Jedid-jah, om des HEEREN wil.”

  Jedidjah betekent “Gods Lieveling”.

  Salomo ging de afgoden aanbidden… En toch gaf God hem de naam “Gods lieveling”.

  In bovenstaand artikel wordt de naam “(de) Rothschild” gelijk gesteld aan het ultieme kwaad. Jij geeft aan dat de Rothschilds niet aan schuldbelijdenissen doen. Ik snap dit niet… Moeten ze dan bij jou schuldbelijdenis komen doen? Sorry dat ik het zo cru zeg maar wat heb jij hier mee van doen? Is dit niet een zaak van God? Kun jij in de harten kijken van alle leden van de Rothschilds die over één kam worden geschoren in bovenstaand artikel?
  Wie van de Rothschild familie ken jij persoonlijk?

  Verschillende Rothschild familieleden doen door de jaren heen aan liefdadigheid. Ziekenhuizen, onderwijs, behandelingen van zieke kinderen maar ook het steunen van Joden in Israël (en wereldwijd) behoort hier toe.

  In de tweede wereldoorlog zijn veel van de Rothschild bezittingen geconfisceerd door christelijk nazi Duitsland.

  Israël (Joden) is (zijn) zeker een voorbeeldvolk. Door de geschiedenis van Israël, zoals beschreven in de Bijbel / Tenach, wordt ons (christenen) een spiegel voorgehouden. Wij bewandelen namelijk hetzelfde pad als de Joden. Belangrijk is dat wij leren dat door de Liefde van God Genade mogelijk is en absoluut niet door menselijk handelen. Wij christenen mogen ons rekenen tot het heidense gedeelte van Gods volk en ook wij dienen als voorbeeld… Misschien dat je dan ook een artikel kunt plaatsen over tekortschietende christenen.

  Niet alleen de Rothschilds hebben Genade nodig maar ook jij en ik, dagelijks.

  Dat de Rothschilds (althans sommige) extreem rijk zijn is geen geheim en dat ze in zonden gevallen zijn, zoals de rest van de mensheid, is ook geen geheim. Echter ik stoor me aan al die broodjes aap verhalen die steeds meer overdreven worden en eenzijdig worden gebracht. Het draagt er aan bij dat langzaam maar zeker de gehele wereld zal optrekken tegen Israël (Jeruzalem) zoals beschreven staat. Ik vraag je om daar niet aan mee te werken.

  Hieronder een paar willekeurige links.

  https://www.bankofengland.co.uk/knowledgebank/who-owns-the-bank-of-england

  https://www.britannica.com/topic/Banque-de-France

  https://www.usagold.com/cpmforum/who-owns-and-controls-the-federal-reserve/
  Lees de conclusie op het eind.

  En ga zelf verder eens op zoek naar alle liefdadigheidsprojecten die gesponsord worden door de Rothschilds.

  • Dag Tom,
   Onder aan het artikel over Rothschild, Soros e.d. heb ik geschreven:
   Wat betekent deze onthulling?

   Op zijn minst een genuanceerde Israelvisie , met dankbaarheid voor het heil van JHWH, wat ons door Israel heen is geopenbaard.
   Met evangelieverkondiging aan ieder mens en dus ook aan elke Jood, die dat horen wil.
   En met ontmaskering van “Joden, die geen Joden zijn” in de Bijbelse zin des woords,  zoals die ook in het Bijbelboek Openbaringen worden genoemd, zie Opb. 3:9, maar ook vs. 10,11 voor de categorie Joden, die wel  het Woord van JHWH in Zijn Geest hebben bewaard.
   Het gaat immers om “het Israel Gods”, Galaten 6:16 , waartoe alle mensen behoren, die oprecht de Schepper, JHWH, zochten en zoeken.
   Rom. 2:28 ,29 ” het gaat om hen, die in hun hart Joods zijn”.
   En ja, JHWH komt in de gestalte van Yeshua terug te Yerusahalyim om Koning te zijn over deze aarde, Hij kent ieders hart en kent dus de Zijnen.

   Genuanceerd denken over Israel is juist liefde voor Israel ! Alle Joden goed praten is belachelijk, Israel bestaat uit goede en minder goede mensen, net als elk volk.
   Ook de Bijbel is daar duidelijk in, zie mijn artikel over “Israel Gods en goddeloos Israel”.
   Ik werk nooit mee aan antisemitisme, dat hoef je me ook niet te vragen. Ik schrijf de realiteit over Israel, zoals de Bijbel dat doet en dan blijkt dat JHWH Zijn doel met Israel bereikt in het “overblijfsel”, het “Israel Gods”.
   Dat geldt ook voor de rest van de wereld: het niet-Joodse overblijfsel zijn de oprechte gelovigen uit de goyim, de volken en samen met het overblijfsel uit Israel is dat het “Israel Gods”.
   Daar is geen plaats voor “christen-lijken”, nep-Joden en wie verder ook Yeshua afwijst als de enige weg tot JHWH.
   Mbt Rothschild e.d.: nergens lees ik in de Bijbel, dat je toegang verleend wordt tot het Koninkrijk van JHWH door liefdadigheidsprojecten, hoe goed bedoeld ook.
   Het is de genade van JHWH in Yeshua betoont, wat daarvoor de basis is en ik hoop dat de Rothschild, Soros, Madoff, Epstein, Weinstein e.d. die genade willen ontdekken tijdens hun leven, want daarna kan dat niet meer.
   Gelukkig zijn er ca 400.000 Yeshua-belijdende Joden wereldwijd, helaas slechts minder dan 3% op de 15 miljoen, maar gelukkig zijn die er; in Israel zijn er ruim 100 Tora-Yeshua gemeentes, die uit een mengeling van Joden en niet-Joden bestaan, men gaat uit van 15.000 Yeshua belijdende Joden daar.
   Zie hun getuigenis: https://tora-yeshua.nl/2017/03/rabbijnen-yeshua-als-mashiach-aanvaard/

   Shalom
   Ben

Laat een reactie achter op Waterlelie Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*