Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Yom Kippur met voeten getreden door 2 antichristtypes: Mohbama en de paus /update !

Uitgerekend vandaag, op Yom Kippur, moeten Mobama en de paus vergaderen over hun NWO plannen in het Witte Huis te Washington, de stad van de Vrijmetselaars.
Ze zeggen daarmee, dat ze Yom Kippur niet vieren, omdat ze  maling hebben aan de Schepper; ze zijn zelf “god” en gaan in eigen kracht verder met hun NWO plannen, om als een kleine elite de wereld te regeren.
Uiteraard gebeurt dat niet zonder degenen, die het geld van deze wereld hebben, in het bijzonder Rothschild, die als Jood al helemaal niets met de Torapraktijk doet en die we nog even 160 miljoen geven voor 2 schilderijen van Rembrandt.
Zie over http://tora-yeshua.nl/2014/12/de-financiele-macht-van-de-rothschilds-davidsster-als-wapen/
E
n dat terwijl we ons verder in de schulden steken met het opvangen van “bootvluchtelingen”/mosliminvasieleger, wat dankzij de manipulaties van Mohbama op gang is gekomen.
Saillant detail: de Chinese president Xi Jinping is ook vandaag in de USA gearriveerd voor een staatsbezoek en hij zal later in de week met Mohbama overleggen, zie http://www.standaard.be/cnt/dmf20150923_01882155

En ja hoor, ik miste hem al, update: http://www.nu.nl/buitenland/4132340/poetin-praat-in-vs-met-obama.html  , dus binnen een week zijn ze er allemaal: Mohbama, paus, Xi Jinping en Poetin, in Vrijmetselaarcity Washington, het NWO committee.

Zie http://ivarfjeld.com/2015/09/23/the-pope-and-obama-to-make-a-wave/  waarin we het volgende lezen:

The Pope and Obama agrees on most global policy issues. Many look up on them as a dream team, and hope they can bring peace to Earth.

Here are the main issues:

1. The nuclear deal with Iran will bring peace to the Middle East.
2. There is a need to recognize a “Palestine state”
3. Israel must withdraw to 1949 cease fire lines.
4. Turbo capitalism is bad. We need to care for the poor.
5. The USA and Europe must receive the migrants from Syria.
6. Through a new environment regime we shall save the Earth.
7. We must not condemn gays who honestly are seeking God.
8. It is quite normal to have an abortion, and forgiveness for this sin must be granted.

The problem is that the name of Jesus is deleated from their agenda. They talk a lot about “god”, and agree that there are many holy books and paths to salvation. In this way, these two leaders are building the end time region. They will jointly set up a new One world Government, who will be hailed by the multitudes.

_________________________________________________________________

Niettemin een gezegende Yom Kippurviering toegewenst vandaag,  zie http://tora-yeshua.nl/2015/09/yom-kippur-yom-yeshua-zinvol-vasten-is-ontmaskeren-duisternis/

Shabbath shalom, we zien uit met groot vertrouwen naar de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua, ziende op Hem komen we door deze antichristwereld heen.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Zie  hier onder een uitvoerig artikel over de paus van Franklin ter Horst:
http://www.franklinterhorst.nl/Is%20paus%20Franciscus%20de%20valse%20profeet.htm

over Mohbama schreef ik al vaker, zie http://tora-yeshua.nl/2009/08/mohbama-islam-de-antichrist/  , zet  zijn naam maar in de zoekmachine van tora-yeshua.nl  als Mohbama en Obama, dan schrik je van de veelheid bewijs over zijn antichristgedrag.

Is paus Franciscus de valse profeet?

 Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 22 september 2015)

Het wemelt op internet van de artikelen waarin paus Franciscus wordt gezien als de valse profeet uit het boek Openbaring (13:11-18). De op 13 maart 2013 tot paus van de Rooms-katholieke Kerk gekozen Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) wordt onder meer als zodanig gezien vanwege zijn inspanningen in het tot stand brengen van een wereldkerk. De Jezuïet Franciscus is namelijk niet vies van verregaande interreligieuze dialoog. Hij noemt zich naar Franciscus van Assisi en dat is meer dan opvallend. Niet alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de islam, ook de huidige Franciscus is daar heel nadrukkelijk mee bezig. Hij is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt waaronder de islam. Tijdens een bijeenkomst op 20 maart 2013 met een tiental vertegenwoordigers van verschillende religies, maakte hij bekend de samenwerking met moslims verder te willen bevorderen ten behoeve van het algemeen belang. Ook beloofde hij de ‘broederlijke’ dialoog tussen de rooms-katholieke kerk en het Jodendom voort te zetten. Alles wijst erop dat hij alle religies in één superkerk wil onderbrengen, een ontwikkeling waar reeds paus Pius X (†1914) zijn stem tegen verhief.

Al in de tijd dat Bergoglio nog de rol van kardinaal vervulde in Argentinië, was hij al groot voorstander van de dialoog met de islam. Dat bleek onder meer uit zijn buitengewone felle reactie op de zogenaamdeRegensburgtoespraak van de vorige paus Benedictus waarin hij de islamitische geleerde Ibn Hazms (†) bekritiseerde, die stelde dat als God het wil we zelfs afgodendienst moeten bedrijven. De reactie van Bergoglio werd gepubliceerd in de Spaanse uitgave van Newsweek: ‘Ik identificeer mij niet met de woorden van de paus. Indien een paus islamitische waarden niet erkent, verstoort hij in twintig seconden wat in de afgelopen twintig jaar is opgebouwd.’ Ook als paus heeft hij zijn warme sympathie voor de moslims getoond. Zo hield hij op 8 juni 2014 een gebedsbijeenkomst voor de vrede met de Palestijnse terreurleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas), waarbij ook de toenmalige president van Israël de Jezuïet Simon Peres aanwezig was. Er werden koranverzen geciteerd en de islamitische voorganger besloot zijn gebed met: ‘Moge Allah ons leiden naar de overwinning op de ongelovigen (alle niet moslims!)

Franciscus is niet alleen een fanatiek pleitbezorger voor het samenvoegen van alle religies, maar is tevens groot voorstander van de vorming van een Wereldregering. Ook houdt hij zich bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en dient daarmee de belangen van de Elite. Hij sprak in april 2015 onder meer met de gerenommeerde Duitse klimaatwetenschapper Hans Joachim Schellnhuber over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Die ontmoeting vormde de opmaat naar een encycliek, een belangrijke pauselijke brief, over milieu en klimaat die op 18 juni 2015 onder andere door Schellnhuber werd gepresenteerd in Vaticaanstad.

Franciscus houdt er bijzonder vreemde ideeën op na en doet af en toe uitspraken die volstrekt niet Bijbels zijn. Zo is hij van mening dat atheïsten (goddelozen) gered kunnen worden door het doen van goede werken omdat Jezus voor iedereen is gestorven. Vreemd, want de Bijbel geeft duidelijk aan dat de mens alleen maar gered kan worden door geloof in de Here Jezus. (Efeze 2:8-10:8-9-10). Zowel de paus zelf als het Vaticaan reageerden geschrokken op de golf aan negatieve reacties op deze uitspraak. De officiële woordvoerder van het Vaticaan, de priester Thomas Rosica, die de opdracht kreeg de druk van de ketel te halen, zei vervolgens dat er alleen maar redding is als mensen zich aansluiten bij de Rooms Katholieke Kerk. Gekker kan bijna niet want geen mens wordt gered door lid te zijn van de kerk van Rome noch van enige ander kerk of gemeente. Ook zegt Franciscus dat je niet in God hoeft te geloven om in de hemel te komen.

Is het Vaticaan de zetel van de antichrist?

Er heerst al eeuwen een schaamteloze aanbidding voor satan binnen de muren van het Vaticaan. Al duizend jaar en langer hebben gelovigen Rome geïdentificeerd als de hoer van Openbaring 17. Zo noemde aan het eind van de 9de eeuw : “Tergandus, bisschop van Trier, de paus antichrist en Rome Babylon” (Martyrs Mirror, 5th English edition, p. 240). In de 11de eeuw wees Bérenger van Tours Rome’s dogma’s af en beweerde dat de Roomse kerk de Zetel van Satan was  (tekstdeel afkomstig uit The History of the Ancient Vallenses and Albigenses. Ook de Waldenzen identificeerden in hun lange geschiedenis de paus als de Antichrist. De Waldensische verhandeling Noble Lesson, gedateerd op 1100 n.Chr. stelde: “Antichrist, de voorzegde moordenaar van de heiligen, is reeds verschenen in zijn ware karakter, gezeten als koning in de zevenheuvelige stad”(Rome). In 1206, op een conferentie te Montréal, bekenden de Albigenzen: ‘de Kerk van Rome is niet de Bruid van Christus maar de Kerk van de verwarring, dronken van het bloed van de martelaren.’ DeLollards van de 14de en 15de eeuw zeiden ‘dat de Kerk van Rome niet de Kerk van Christus is, maar van ongelovige heidenen die alle kerkelijke wetten met voeten treden, samen met alle bisschoppen en bedienaren van de Kerk’.

Gedurende de hele reformatietijd werd Rome beschouwd als de Moeder van de Hoeren. Net voordat hij leven verbrand werd, op 9 september 1560, beschuldigde pastor Jean Louis Paschale van Calabria, paus Pius IV in zijn bijzijn in Rome ‘als de vijand van Christus, de vervolger van zijn volk, en de Antichrist van de Schrift, en besloot met te zeggen dat hij en al zijn kardinalen zich zullen moeten verantwoorden voor de troon van het Lam voor al hun wreedheden en moorden. ’ Alle leiders van de Reformatie beschouwden de paus als de Antichrist, inbegrepen Martin Luther, Johannes Calvijn, Johannes Huss, en hun opvolgers in de 16de, 17de, 18de en 19de eeuw deelden deze mening. Bijbelvertaler William Tyndale identificeerde de paus als de Antichrist in zijn verhandeling The Practice of Prelates en ook in de inleiding van de 1534-editie van zijn Nieuwe Testament. Vele van de vroege protestantse Bijbels bevatten dramatische houtsneden die de scharlakenrode hoer van Openbaring 17 identificeren als de paus en de afvallige Rooms-katholieke Kerk.

Zo adopteerde Paus Gregorius XIII (1572-1585 n.C.) zelfs de gevleugelde draak als zijn wapenembleem terwijl de Bijbel toch duidelijk leert dat de draak een symbool is van satan. Deze paus liet in 1572 ook een medaille slaan met op de achterkant, in de rand, opnieuw de gevleugelde draak, die zijn staart grijpt (symbool van eeuwigheid), en centraal is de geitenbok te zien – een ander symbool voor Satan! Klik hier voor ‘Draken en monsters in de kerk’. 

Paus Leo XIII waarschuwde in 1846 dat Rome het geloof zou verliezen en de zetel van de Antichrist zou worden: ‘De Kerk zal in duisternis zijn…. In de heilige plaats zelf, wat de zetel van de meest heilige Petrus is, zullen zij de troon van hun afschuwelijke goddeloosheid hebben opgericht.’ Paus Paulus VI meldde in 1976 dat er satanische rituelen binnen zijn kerk waren geconstateerd en aartsbisschop Emmanuel Milingo verklaarde in het openbaar dat in het Vaticaan satanisme werd bedreven.

Ook spreekt men over zwarte missen die in het Vaticaan zijn gehouden. Milingo heeft deze zaken beschreven in zijn boek ‘Face to Face With the Devil’.In deze video verklaard een priester dat de duivel inderdaad in het Vaticaan zit. Verder kunt u ook in deze clip zien hoe de kelder bij het Vaticaan is ingericht. Dr. Malachi Martin, voormalig Jezuïet, vertelde in een interview in Amerika dat Lucifer volledig in de Rooms-katholieke kerk is geïntroduceerd. Hij herhaalde deze bewering nogmaals in het katholieke tijdschrift “The Fatima Crusade”, waarbij hij verder opmerkte dat hoge geestelijken binnen de kerk hun trouw aan satan met hen eigen bloed hadden ondertekend. Martin sprak openlijk over de Illuminatie-Luciferiaanse overname van het Vaticaan. In zijn boek “Windswept House” schrijft hij dat gezagsondermijnende elementen in de hoogste geestelijke posities van het Vaticaan, toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde.

In Windswept House gaf Martin ook details over een Luciferiaanse kroning door satanisten in het Vaticaan: ,,De kroning van de gevallen aartsengel Lucifer vond op 29 juni 1963 plaats in de Rooms Katholieke Citadel.” Deze kroning ging gepaard met een parallelle zwarte magieceremonie in Charleston South Carolina in de Verenigde Staten. Martin schrijft dat er bij deze parallelle ceremonie gebruik werd gemaakt van het pentagram, zwarte kaarsen en speciale gewaden, net zoals bij de hoofdceremonie in Rome. In het boek “The Keys of this blood” schrijft Martin dat satanische pedofilie gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters wijd verspreid is en dit door professionals wordt beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel Lucifer. Malachi Martin was een man die de waarheid durfde te vertellen in een tijdperk vol met universele leugens en misleiding.

Volgens verschillende onderzoekers zou na Benedictus XVI er nog één paus op het wereldtoneel verschijnen: paus  Petrus Romanus. Dat zou volgens diverse internetsites dan de huidige paus Franciscus moeten zijn. Zowel katholieke, protestante als evangelische Bijbelwetenschappers waarschuwen al eeuwen voor het verschrikkelijke moment dat de door de machtselite geplande gebeurtenissen, die moeten leiden tot de eenwording van de mensheid en de totale onderwerping aan de Antichrist, werkelijkheid worden.

Taoïstische monnik in het Vaticaan

Drs. H.Luns schreef in Profetisch Perspectief van december 2014 dat Franciscus op 8 november 2013 de taoïstische monnik Liu Ming in zijn presidentieel paleis in het Vaticaan ontving en hij toen enkele exemplaren van het door Ming uitgegeven tijdschrift TAO zegende. Hiermee werd een en ander aan het licht gebracht over de persoon Bergoglio. Ming is een Chinese taoïstische monnik die in 2003 naar Argentinië trok. Twee jaar later verzorgde hij Bergoglio die kampte met gezondheidsproblemen. Bergoglio was diabetisch, had een galblaasoperatie ondergaan en leed aan een zware leverkwaal. Verder was op jonge leeftijd het grootste deel van een long weggehaald. Bovendien had hij ernstige hartklachten. Een artsenteam schreef een hartoperatie voor. Toen verscheen Liu Ming op het toneel, en die wist hem helemaal te genezen. De hartoperatie werd afgelast. Sindsdien is Bergoglio een adept van deze oosterse geneeswijze en filosofie. Sinds hij paus is, prijkt hij samen met Liu Ming op de cover van het tijdschrift TAO met als bijschrift: ‘Onder redactie van Liu Ming, de oosterse geneesheer van paus Franciscus.’ Er kwam ook een nummer met Franciscus op de omslag met: ‘Ter herinnering! Blad met zegen van de paus.’

Het taoïsme is nauw verweven met verschillende oosterse godsdiensten. Het taoïsme van Liu Ming streeft naar een energetische balans, waarbij via massage de patiënt kan worden gemagnetiseerd. Van magnetisme is bekend dat er geesten mee kunnen worden overgebracht. Het taoïsme leert dat iedereen in en buiten zichzelf dienende geesten heeft waar, zo luidt het, niet aan valt te ontkomen. Deze dienende geesten, in feite demonen, worden karmameesters genoemd. Tao betekent ‘de weg’.

Dit is natuurlijk een heel andere weg dan die van Jezus. Een genezing bewerkstelligen door magnetiseren of het ‘richten van energie’ in iemands lichaam is niet anders dan iemand genezen door de kracht van de duivel zelf! Immers, Psalm 96:5 leert dat alle goden van de heidenen duivels zijn. Tijdens een behandeling vloeien demonische krachten van de geneesheer over naar de zieke persoon. Op die manier kan maar al te gauw bezetenheid ontstaan en op zijn minst een zekere gebondenheid. Hoe kan het anders, dankzij deze ervaring, dat de pontifex het heidendom gunstig gezind is? Zegt niet het Bijbelwoord: ‘Ik ben de Heer, uw Heelmeester’(Ex.15:26)?. Er is meer dan het lichaam. Ons eeuwig heil staat op het spel!

Koran ouder dan Mohammed

Zoals gezegd wemelt het op internet van de artikelen waarin Franciscus als de valse profeet wordt gezien. Maar over de vraag wie de valse profeet werkelijk is, bestaat heel wat discussie. Diverse Bijbeluitleggers menen dat de rol van valse profeet is weggelegd voor Mohammed. Islamwetenschappers beginnen steeds meer te twijfelen of de islamuitvinder Mohammed ooit als historisch persoon geleefd heeft. Sommigen menen zelfs dat Mohammed niets anders was dan een sprookjesfiguur.In een nieuw wetenschappelijk boek, “Good Bye Mohammed”, geschreven door een islamwetenschapper onder het pseudoniem Norbert Pressburg, wordt duidelijk hoe gemakkelijk de mensen tegenwoordig allerlei islamitische sprookjes voor ware gebeurtenissen aannemen, met name om de aanhangers van deze sprookjes niet te beledigen. Ook in deze video wordt ernstig in twijfel getrokken of Mohammed ooit heeft geleefd. Dat dit soort kritische bespiegelingen over de islam tegenwoordig een hachelijke zaak is geworden, mag duidelijk zijn. Moslims gaan namelijk vanwege heel normale wetenschappelijke vragen onmiddellijk op de barricades.

Voor de moslims is Mohammed hun grote profeet waar zij hun geloof aan ontlenen. Er komen echter steeds meer bewijzen dat Mohammed ook niets van doen heeft gehad met het ontstaan van de Koran. Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham zeggen daar bewijs voor gevonden te hebben door de vondst van een aantal perkamenten. Deze perkamenten zijn namelijk ouder dan Mohammed. De tekst op de perkamenten is geschreven in een vroege vorm van het Arabisch, schrijft het Britse dagblad The Daily Mail. Al met al lijkt het er op dat Mohammed gezien moet worden als de valse profeet en dat het Vaticaan onder leiding van de Jezuïet Franciscus een grote rol zal spelen in de opkomst van de antichrist. De toekomst zal leren hoe het werkelijk zit.

Franciscus zal op 23 september Obama bezoeken in het Witte Huis. Ook zal hij de ‘World Meeting of Families’ in Philadelphia bijwonen en zal hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Er is al heel wat gespeculeerd op internet over wat er vanaf 23 september allemaal staat te gebeuren. We zullen zien.

Terug naar: Inhoud

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

3 × 1 =