Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Yom Kippur = Yom Yeshua ; zinvol vasten is “ontmaskeren duisternis!”

Vanavond begint  Yom Kippur, Grote Verzoendag, een door JHWH ingestelde shabbath, zie Num. 27:7-11 , een dag met een heilige samenkomst ter verootmoediging en schuldbelijdenis, doorlopend in de woensdag tot zonsondergang.
Vaak is er geen gelegenheid om zo’n samenkomst in de buurt bij te wonen, dus dan kun je dat in kleine kring thuis vieren.
Zie http://www.beleven.org/feest/jom_kippoer_grote_verzoendag  voor een beschrijving, van wat men er in deze tijd van maakt, zonder besef van het feit , dat JHWH gekomen is in mensengestalte als Yeshua, als zondebok,  om voor ons de doodstraf op onze zonden te dragen.

In Leviticus 16 lezen we een uitgebreide beschrijving van Yom Kippur,   zie eerdere artikelen op onze site, o.a.
http://tora-yeshua.nl/2012/09/yom-ha-kippoerim-dag-van-de-verzoeningen/
en ik citeer daaruit:

“Prima om daar op deze bijzondere dag extra bij stil te staan, het te vieren in een gemeenschappelijke samenkomst, vooraf op shabbath er al naar uit te zien (wat we in Waalwijk deden afgelopen shabbath en komende shabbath in Sneek zien we er op terug).

Echter: in Jesaja 58 lezen we waar het echt om gaat bij alle moadiem en vasten:
Noemt u dat vasten
en een dag die de HEERE welgevallig is?
 6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
dat u de banden van het juk ontbindt,
dat u de onderdrukten vrij laat heengaan
en dat u elk juk breekt?
7   Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt,
en de ellendige ontheemden een thuis biedt,
dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,
en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad,
en uw herstel snel intreden.
Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan
en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.
9 Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden,
dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik.

Het ontmaskeren van de duisternis, dus ook de “boeien der Goddeloosheid” van islam, NWO en alles, wat tegen JHWH en Zijn Tora in gaat, dat is wat er het hele jaar door ook moet zijn, plus de liefdevolle zorg voor wie die nodig heeft.
Alleen moadiem houden is niet anders dan “kerkje of synagoogetje spelen”, het gaat om zowel de vorm (moadiem vieren) als de praktijk en de vorm moet met de Geest van de praktijk  gevuld zijn.
Shalom, hallelu-Yah voor Zijn genade in Yeshua bewezen. ”   (einde citaat).

Hoe vier je deze dag ?
Zo dicht mogelijk bij de Tora, dus  Lev. 16 lezen en overdenken, met elkaar bespreken in het besef, dat de tempel er niet meer is, dus geen symbolische dierenoffers meer mogelijk, maar ook niet nodig, omdat JHWH met Zijn bloed in de mensengestalte van Yeshua verzoening gebracht heeft, voor elk die dat aanvaard heeft.
Leg Joden, die dat nog niet hebben willen begrijpen, het evangelie uit en leg niet-Joden, die de Tora afwijzen, de prachtige symboliek van Yom Kippur uit.
*** Zie hieronder de tragische visie van sommige Joden (Chabad): je leven lang leren door studie om zonder zonde te leven ! Lukt nooit en wat doe je met die berg zonde, die achter je ligt, als je al ooit zo ver zou kunnen komen?
Waar staat, dat je na schuldbelijdenis op Yom Kippur weer een jaar lang geaccepteerd bent door JHWH ? Nergens, behalve in de rabbijnse traditie, menselijke onwijsheid !
Alleen de vergeving van JHWH in Yeshua voorziet in vergeving, voor een leven lang ipv een “jaarcontract”, zoals orthodoxe Joden geloven, je staat dan weer een jaar lang in het “Boek des Levens” en dat is pure misleiding !
Elke dag moet je in het reine leven met JHWH en je naaste, laat de zon niet ondergaan over zonde, belijd en vergeef elke dag.
Dat is ook helemaal in overeenstemming met de Tora, in de tempel werden er elke dag offers gebracht om daarin te voorzien ! En elke keer , als iemand een zonde beging, diende hij naar de tempel te gaan om een zondoffer te brengen, zie Lev. 4:2 (n.b. ook nog “zonder opzet”), Lev. 4:13 (hele volk), 4:22 (de koning) , 4:27 (iemand van het “volk des lands”).

Maak het goed met je naaste, als die tot enig gesprek en/of verzoening bereid zou zijn en maak het bovenal “goed” met JHWH, elke dag, in de Naam van Yeshua.

Shabbath shalom, een gezegende Yom Yeshua dag toegewenst,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

****  hier onder citaat van : http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/68259-torastudie-143-vredezondoffer-leviticus-3-en-4.html

Visie van Etsel

Wat zegt de Rambam over zondigen? Wanneer een Jood zondigt moet hij/zij:

 1. Erkennen dat hij/zij gezondigd heeft.
 2. De zonde berouwen.
 3. Beloven het nooit meer te doen.

De Tora vertelt dat een offer een integraal onderdeel uitmaakt van het berouwproces. Ten tijde van de Tempel moest in de Tempel geofferd worden. Een zondoffer is het equivalent van het erkennen van de zonde. De zondaar moet zijn handen op het hoofd van het offerdier leggen en de zonde opbiechten. Hiermee wordt de zonde berouwd. Het offer kan echter niet bewerkstelligen dat er nooit meer gezondigd zal worden. Dit is het moeilijkste onderdeel van het berouwproces. Het vereist zelfevaluatie.

Toelichting:
De zonde erkennen en berouw tonen is feitelijk het ‘makkelijkste’ onderdeel van het berouwproces. Het moeilijkste is om nooit meer te zondigen. Dit vereist veel training. Bij het Chabad Chassidisme onderkent men dit probleem. Er is zelfs een heel boek aan gewijd: de Tanja, geschreven door Rebbe Schneur Zalman. De Chabad Chassidiem bestuderen dit boek elke dag om te leren hoe een zondig vrij leven te leiden. In het kort komt de boodschap van het boek hierop neer dat een heel leven lang hard gewerkt moet worden om zonder zonde te leven. Oefening baart kunst en op den duur gaat het makkelijker. Maar ieder mens moet zich realiseren dat het gevaar van de zonde steeds op de loer licht. God heeft de mens immers geschapen met de neiging om te zondigen. Dit geldt overigens niet voor de Tzaddikiem (rechtvaardigen).
(zie voor “tzaddik”  http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2367724/jewish/Tzaddik.htm  )

En een ander citaat van deze site: ” Anno 2015 offeren we niet meer. Maar vanwege onze zonden zouden we eigenlijk dagelijks offers moeten brengen. Wij snakken naar geestelijke bevrijding en spirituele verheffing.”

         einde citaat ————————————————————————————————————————

Mijn commentaar:

Wat een geestelijke armoe, wat een tragiek spreekt hier uit de Joodse denkwijze, waarin men wel de Tora vasthoudt, echter mismaakt door de Talmud en rabbijnse traditie en  zonder  Yeshua als de ware zondebok.
Men heeft liever het bloed van bokken en stieren (en dat dus nog niet eens, want de tempel is weg, dus ook geen offerdienst meer), dan eerlijk te onderzoeken of in Yeshua de Mashiach al gekomen is en ook dat Hij terugkomt als Koning-Mashiach te Yerushalyim.

Orthodoxe Joden verwachten een”superJood” als Mashiach, een gewoon mens, maar uiteraard een tzaddik bij uitstek en hij zal de wereld  vrede brengen en zorgen voor de bouw van de 3e tempel.
Kortom, de NWO leider/antichrist, de wereld leidend in een zeer tijdelijke schijnvrede, die in een hel ontaarden zal.
Zie de beschrijving van deze superJood als Mashiach op http://www.chabad.org/library/moshiach/article_cdo/aid/1121893/jewish/The-Basics.htm

Dezelfde tragiek geldt de grote meerderheid van alle mensen wereldwijd, die in Goddeloosheid en afgoderij ten onder gaat.
JHWH komt spoedig, het loopt Hem nooit uit de hand, wacht op Zijn komst en kom tot bekering: lees http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Navigeer naar andere artikelen

5 Responses to Yom Kippur = Yom Yeshua ; zinvol vasten is “ontmaskeren duisternis!”

 1. heb even gegoogled naar Joodse feestdagen, tot mijn verbazing zag ik dat de Islam ook op 22 sept. een zelfde soort feest houdt!
  wat betekent dat?

  • Hi D-havila,
   Moslims vieren het slachtfeest,lijkt niet in de verste verte op Yom Kippur.
   Ze slachten in navolging van Abraham een schaap, snappen niets van de betekenis, die er in de Bijbel aan wordt toegekend, nl. dat JHWH Zichzelf van de Ram (Schaap) zal voorzien, te weten Yeshua als het ware Pesachlam/zondebok.
   Dan zijn er zeer dieronvriendelijke slachtpartijen her en der en dat vlees delen ze dan uit in de familiekring, zgn. voor de armen.
   Als je moslims verder naar enige betekenis vraagt, komen ze er verder niet uit.
   Dit wetende, valt je mond weer open van verbazing, als je christen-lijken hoort blaten, dat het toch allemaal om “dezelfde God” gaat in Bijbel en koran.
   Shalom
   Ben

 2. Helemaal waar Ben!

  Shalom,

  Paul

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*