Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“eerst sloegen ze ons dood, nu knuffelen ze ons dood”

Aldus rabbijn Lody vd Kamp en daarin heeft hij gelijk; men gaat van het ene uiterste in het andere, mbt. Israel/Joden.

Het verheerlijken van Joden en van de staat Israel stijgt tot ongekende hoogte bij Jeroen Bol, die Mark Kinzer laat optreden en als voorproefje meegeeft, dat “de opgestane Jezus ook Jood is en als Jood aan de rechterhand van God zit”.
“Heil des Volks” /De Oogst  staat daar blijkbaar achter, zie het hele verhaal hier:

http://www.habakuk.nu/index.php?option=com_focusblog&view=item&id=4400-israel-in-het-hart-van-de-kerk&Itemid=119

Na het kerkelijk antisemitisme en de vervangingstheologie (de RK kerk en ook de Prot. kerken zijn in die theorie het ware Israel geworden, weg met alle Tora-praktijk, die heeft afgedaan, het als heel Israel) komt men na de shoa tot een ander idee.
Dat varieert van “onverbrekelijk met Israel verbonden” (PKN, die verder zo pro-Palestijnen zijn als wat) tot “Israel wordt de belangrijkste natie en zal de wereld redden olv. een superJood, de orthodox-Joodse messiasverwachting”.
O ja, volgens Bart Repko, Chr. voor Israel en J.W. van der Hoeven moet je Joden ook vooral niet het evangelie gaan verkondigen, dat is eigenlijk een belediging, Joden horen al bij de Vader, aldus de al eerder geciteerde Lody vd Kamp en Willem Ouweneel in hun gezamenlijke boekje en gesprek  http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/jullie-houden-van-joden-zeg-dat-maar-thuis-tegen-je-teddybeer

Jeroen Bol maakt het dus helemaal bont, Jezus werd als Jood geboren, zo lijkt het, maar  het is niet meer, dan dat Hij via een Joodse vrouw in deze wereld kwam !
Yeshua leefde wel als een Joodse man, volledig conform de Torapraktijk !
JHWH kwam in mensengestalte  als Yeshua in deze wereld, niet als halfgod (fysiek nageslacht van God en een mens, dat is Griekse mythologie !), maar als “het vleesgeworden Woord”, van eeuwigheid zijnde.
Aangezien JHWH geen Jood is, maar de Schepper van alle mensen en volken,  is Hij in Zijn menswording ook geen Jood, maar na de besnijdenis ten 8e dage en Zijn volmaakte Tora-leven hooguit in Zijn mens-zijn als “Vreemdeling, die Joods werd in Zijn aardse verschijning”.
Vervolgens  is Zijn aardse leven voorbij en staat Hij op na 3 dagen en nachten met een verheerlijkt lichaam, wat door gesloten deuren heen gaat en Hij vaart na 40 dagen ten hemel, waar Hij opgaat in de alomtegenwoordige Geest, die JHWH is.
JHWH is echad, uniek, eenheid in Zijn  Geest-zijn en mens-zijn, maar nooit 2 of 3 aparte Personen, gelijk in macht en heerlijkheid, zoals de hoogst misleidende verwoording in de Nederlandse geloofsbelijdenis en in diverse andere luidt.
De heidense 3-Goden leer speelt Jeroen parten, in dat denken voortgaand kom je tot de conclusie, dat er een Joodse man naast JHWH op de troon zit.
Als je de Persoonlijkheid van JHWH Bijbels opvat, kom je tot de conclusie, dat JHWH echad is, eenheid en dat Hij Geest is, niet als een extra Persoon als Heilige Geest,  maar gewoon , in Zijn hoedanigheid, JHWH is Geest.
JHWH verschijnt vaker in mensengestalte ,bij Abraham, Jacob, ouders Simson en bovenal in Yeshua en in al die gevallen heeft Hij geen nationaliteit, is dus ook geen Jood !
JHWH komt dan als Vrucht in de moederschoot van Mirjam (Maria) en maakt aldus het volledige mens-zijn mee.
Maar dat houdt op bij de dood en opstanding, dan keert de menselijke verschijning van JHWH weer terug in de totaliteit van JHWH, het fysieke lichaam is veranderd in een opstandingslichaam en wordt weer eenheid met JHWH.
Yeshua is zeker de rechterhand Gods,  in de zin van de akties van JHWH, maar als u uzelf in de spiegel ziet of als u met uw rechterarm wat doet, dan spreekt toch niemand van ons over een ineens ontstane “2e persoon” ???!!
Yeshua is het ware Licht, wat voor de schepping aanwezig was in het ontoegankelijk Licht, JHWH Zelf dus en dat Licht kwam in mensengestalte  in de wereld, diverse keren, als Melzchizedek, de genoemde verschijningen aan Abraham, Jacob, ouders Simson en straks bij de wederkomst, waar JHWH verschijnt volgens Zach. 14 en spoedig komt in de gestalte van Yeshua, zie Hand. 1:9-11 .
JHWH is niet Joods, Hij is van eeuwigheid en staat boven alle volken; het volk Israel werd pas 2000 jaar na Adam en Eva tot een taak geroepen via Abraham, na de nodige  verachting van de Tora en afgoderij diverse ballingschappen, uiteindelijk blijft er slechts een restant (overblijfsel) van over (Rom. 11).
Hij verschijnt ons in Yeshua , niet qua afstamming van Joodse ouders, maar komt tot ons “in de ordening van Melchizek”, in de reeks van verschijningen als “Engel des Heren”.
En als JHWH in mensengestalte onder ons verschijnt als Vrucht in de moederschoot van Mirjam, die draagmoeder is, dan kun je hooguit zeggen, dat Yeshua via een Joodse vrouw in de wereld kwam, maar daarmee dus nog geen Jood is, omdat er geen sprake was van inbreng van  Jozef als vader en ook niet van een eicel van Mirjam, die immers draagmoeder was.
Hij leefde wel zoals elke Israeliet zou moeten leven, voldeed 100% aan de juiste bedoeling van de Tora, Zijn Tora, Hij was de Tora in levende lijve !
Het feit, dat JHWH van uit Yerushalyim zal regeren, geeft Zijn keuze van en verbondenheid met het land Israel aan, het volk van JHWH, het Israel Gods (Gal. 6:16) , de Bruid van JHWH, bestaat uit genoemd Israelisch restant samen met alle oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot de laatste , uit alle volken dus.

“Hoor Israel, JHWH elohim echad”, de Here , uw God, is 1, uniek.
Je zou toch zeggen, dat ze dat bij De Oogst/Heil des Volks/ habakuk.nu, maar ook bij Chr. voor Israel en bij de navolgers van Uri Marcus in Alblasserdam en Emmeloord  een keer zouden snappen, maar helaas, het tegendeel is waar.
Ook Jeroen Bol, vz. van 2 stichtingen (zie artikel op habakuk.nu ) en spreker in de Baptistengemeente, is  compleet verdwaald.
-Jezus als fysieke Joodse man, met een opstandingslichaam, aan Gods rechterhand zittend, Bol c.s.)
-Jezus als gewoon mens zonder pre-existentie (Uri Marcus c.s.)
-als verschijning van de aartsengel Michael (Jehova getuigen),
-een goed mens
-een profeet
-een valse Messias (orthodoxe Joden)
men verzint van alles om het hart uit het evangelie te halen en/of een vals beeld van Yeshua te schetsen.
Paulus waarschuwde hier al stevig voor in 2 Cor. 11:1-6 ” een andere Jezus, een ander evangelie, een andere geest” !

Omdat ik op habakuk.nu voor de 4e keer geblokkeerd ben en zelf ook heb bedankt, omdat  het geen zin heeft daar tussen de hoeveelheid geneuzel en dwaling nog iets te melden, zet ik  het commentaar hier  neer, met een cc naar Jeroen Bol en redacteur Gertjan de Jong.
Met de uitnodiging hieronder te reageren, goed onderbouwde reacties zijn hier altijd welkom, dat dan weer wel. En natuurlijk ga ik met beide broeders graag in nader gesprek.

Shalom, wees gewaarschuwd voor misleiding, zoals Yeshua ons leerde bij herhaling in Matth. 24.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: zie http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/  voor meer toelichting over de onzin van de 3-Godenleer, ook wel bekend als “Drie-eenheid”.

Navigeer naar andere artikelen

One Response to “eerst sloegen ze ons dood, nu knuffelen ze ons dood”

  1. Hallo Ben,

    Duidelijke bespiegeling Ben. Ik ben het daar helemaal mee eens!

    Shalom,

    Paul

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

zeventien + 10 =