Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Oud/Nieuwjaarsviering 31 dec/1 jan. : heidens antisemitisme !

Rabbijnen verbieden viering van Nieuwjaar in Israël

donderdag 1 januari 2015 |  David Lazarus, NAI
(met dank overgenomen van  http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/25748/language/nl-NL/Default.aspx   )
5142_newyear_m

Het opperrabinaat van Israël heeft verklaard, dat er geen nieuwjaarsviering mag zijn in Israël, en dreigt het kosher-certificaat in te trekken van hotels en restaurants die zulke vieringen houden.Het rabbinaat stelt uitdrukkelijk, dat ‘het plaatsen van verwijzingen naar heidense feesten aan het einde van het gewone jaar niet is toegestaan.’ Dat betekent voor veel Israëli’s geen oudejaarsavond.

Genoemd naar paus Sylvester
De Israëlische term voor oudejaarsavond is ‘Sylvester’, de naam van de Romeinse paus, die de leiding had over de bekering van Constantijn en regeerde tijdens het concilie van Nicea (325 AD). Het was Sylvester die Constantijn overtuigde om Joden te verbieden in Jeruzalem te wonen en een groot aantal venijnige anti-Joodse eisen in het Romeinse christendom instelde.

In een groot deel van Europa wordt oudejaarsavond, evenals in Israël, ‘Sylvester’ genoemd. Oost-Europese Joden denken aan 1 januari als een dag van pogroms. Al lang geleden, sinds de viering van de geboorte van Christus werd ingesteld op 25 december, interpreteerde het christendom het nieuwe jaar als een symbool van de heerschappij van het christendom, en de dood van het Jodendom. Nieuwjaarsdag werd een tijd voor anti-Joodse activiteiten: verbranden van synagoges en boeken, openbare martelingen en moord.

Die antisemitische praktijken op oudejaarsavond zijn door de geschiedenis heen voortgezet.
Op nieuwjaarsdag 1577 verordende paus Gregorius XIII, dat alle Romeinse Joden, op straffe van de dood, de verplichte katholieke bekeringspreek, gehouden in de synagoges van Rome na de vrijdagavonddiensten, moeten beluisteren.
Op nieuwjaarsdag 1578 ondertekende Gregory de wet die Joden dwingt belasting Joden te betalen voor de ondersteuning van een ‘Huis van Bekering’ om Joden te bekeren tot het christendom.
Op nieuwjaarsdag 1581 beval Gregory zijn troepen om alle heilige literatuur in beslag te nemen van de Romeinse Joodse gemeenschap. Duizenden Joden werden vermoord in de campagne.

Straf voor het vieren van oudejaarsavond
Deze week publiceerde het Opperrabbinaat kennisgevingen met de waarschuwing, dat elk Israëlisch etablissement dat een oudejaarsavondviering houdt, gestraft zou worden door de religieuze autoriteiten. Hoewel het rabbinaat geen wettelijke bevoegdheid heeft om te verhinderen dat iemand het nieuwe jaar viert, kunnen ze hun wil opleggen aan grote delen van de Joodse bevolking omdat zij de controle hebben over Kosher certificatie.
Het Opperrabbinaat van Israël waarschuwde, dat het kosher-certificaat (hechsher) wordt ingetrokken van elk hotel of restaurant, dat een oudejaarsavondviering houdt. Ook werd gewaarschuwd tegen het plaatsen van kerstbomen en het ophangen van oudejaarsversieringen.

Rabbijnen walgen van christelijke activiteiten
Het rabbijnse verbod op het vieren van niet-Joodse feesten in Israël weerspiegelt de diepe afkeer die religieuze Joden hebben van christelijke activiteiten in de Joodse natie. Ook is het niet de eerste keer dat het Opperrabbinaat zijn bezorgdheid uitspreekt over christelijke vieringen in Israël. Het is zelfs niet de eerste keer in het afgelopen jaar.

Afgelopen jaar eisten de opperrabbijnen tijdens het Loofhuttenfeest, dat de regering zou verhinderen dat de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ) een gebedswake zou houden nabij de Huldapoort van de Oude Stad. In hun beroep hiertegen stelde het rabbinaat dat de gebedsbijeenkomst ‘echte Joodse verlossing’ zou verhinderen, en dat de ICEJ beoogde om ‘zijn klauwen in de Heilige Stad en het land te zetten en onze Joodse broeders af te snijden uit het land der levenden.’

Andere plaatselijke rabbijnse autoriteiten hebben ook geprobeerd om een einde te maken aan de christelijke gebeden die plaatsvinden in de buurt van de Tempelberg. Ze beschrijven christelijk gebedsbijeenkomsten als ‘ceremonies van afgoderij die bidden tot “die persoon” om te heersen over Jeruzalem,’ en sluiten af met een vervloekend gebed, ‘Moge de naam van de goddelozen wegrotten’ (Spreuken 10:7). De typische manier waarop de meeste rabbijnen naar Jezus verwijzen is ‘die persoon’, ze weigeren om zelfs zijn naam te noemen.

Toch gewoon Nieuwjaar gevierd
Ondanks alle rabbinale waarschuwingen werd in Israël het nieuwe kalenderjaar gevierd zoals men dat in Europa gewend is, met veel drinken en dansen, maar zonder vuurwerk. Er werd vooral de hoop uitgesproken dat 2015 wat vreedzamer zal zijn dan het vorige, omdat het land werd geteisterd door oorlog en terreuraanslagen, zoals we lang niet meer hebben meegemaakt. Daarom was het voor velen niet moeilijk om afscheid te nemen van het voorbije jaar.

De jaarwisseling ging echter niet voorbij zonder ongevallen, waarbij 137 personen gewond raakten. 25 mensen hadden een auto-ongeluk, vijf van hen zijn in kritische toestand. Bij gevechten raakten 24 mensen gewond, waarvan twee ernstig. Alcohol deed 54 personen in het ziekenhuis belanden, en 23 anderen zijn gewoon ingestort.

Een zegen voor het nieuwe jaar
Ik hoop dat door middel van de artikelen, nieuwsberichten en onderwijs gedurende het hele jaar op deze website, en in het maandelijkse Israel Today Magazine, zowel Joden als christenen de echte persoon van Yeshua de Messias leren kennen, en dat Zijn naam worde geheiligd in waarheid in Israël. Moge jullie allemaal een gelukkig en gezond Nieuwjaar hebben!

Update: het Bijbelse nieuwjaar begint met Pesach,  zie Leviticus 23:55. ,dat is in 2023 dus op woe. 5 april

Navigeer naar andere artikelen

7 Responses to Oud/Nieuwjaarsviering 31 dec/1 jan. : heidens antisemitisme !

 1. Het is waar dat vele pausen jodenhaters waren en antisemitisch. Vele pausen moesten zelfs niet onder doen voor de vele dictators die de wereld hebben gekend. Ook de kruistochten waren niet om de joden te helpen maar om de bedevaartsoorden in Jeruzalem en het H.Land te beschermen.Maar ook het jodendom van vandaag is erg nerveus van het zendingsijver van de messiaanse joden in Israel waarvan het aantal stijgende is! Men wil zelfs deze zendingsijver graag aan banden leggen met een aantal wetten.Ik hoop en bidt dat men mag inzien dat de joods-christelijke kerk niet hun vijand is omdat ook wij geloven in de God van Abraham-Isaak en Jacob die geincarneerd is in Yeshua en de God van Mohammed Allah en islam staat voor de absolute maar valse religie waarvan iedereen zich zou aan moeten onderwerpen.Spijtig genoeg hoor ik sommige joden zeggen dat de islam dichter tegen het jodendom staat! terwijl de koran gewoon een plagiaat is van het Eerste testament. Er is dus nog veel werk en gebed nodig . Shalom

  • Dag Willy,
   Inderdaad, maar de duivel heeft een nieuwe valkuil: Joodse vriendschap met de RK kerk , positief naar de islam toe, samen monotheistisch, zonder Yeshua als de enige weg tot JHWH, een instrument in de NWO.
   Leidinggevende Joden , vaak Vrijmetselaar, samen met de paus en Mohbama op weg. Peres is er een groot voorbeeld in.
   En dan heb je het over de “joods-christelijke kerk”, waar vind je die nog?
   Als Tora-Yeshua gemeente zijn we zo bezig, dan heb je nog de zgn. ‘messiaanse gemeentes” die ook op die lijn zitten, maar niets aan ontmaskering van de duisternis doen (islam, NWO , orthodox Jodendom, RK kerk etc.) en verder ken ik niets, wat zich met enig recht van spreken “joods-christelijk” in Bijbelse zin kan noemen.
   Jij wel?
   Shalom
   Ben

 2. Beste Ben,

  vond dit artikel in het financieel dagblad ( fd.nl)
  Vond dat opmerkelijk, dat dit in een belangrijk financieel medium stond althans.
  Alleen ter kennisgeving…ook de klokl bij de antichrist tikt immers door?

  Kerkleiders prediken verdraagzaamheid in azc’s
  • Eduard van Horst Pellekaan
  Gisteren, 14:37
  Update: gisteren, 15:08
  Vier vooraanstaande religieuze leiders in Nederland gaan in het nieuwe jaar gezamenlijk bezoeken brengen aan asielzoekerscentra in ons land. Doel is ‘een boodschap van tolerantie en verdraagzaamheid’ uit te dragen. Dat is de uitkomst van een indringend gesprek tussen opperrabbijn Binyomin Jacobs, Scriba Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland, Imam Mohammed Chappih en de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Polycarpus. Op verzoek van het FD bespraken de kerkelijk leiders hoe religie een rol kan spelen bij de opvang van vluchtelingen.
  Humanitair
  Volgens hen hebben religies met elkaar gemeen dat het belangrijk is zich te bekommeren om de medemens. Dat humanitaire principe moet vluchtelingen die hier komen zo snel mogelijk duidelijk worden gemaakt, zo stellen de vier.
  ‘We gaan niet om te preken’, zegt Jacobs. ‘Maar we kunnen praatjes maken, belangstelling tonen. Het gaat om het samen daar naartoe gaan. Dat we laten zien dat we in dit land samen optrekken. Dat is een belangrijke boodschap. Een krachtig beeld!’
  Plaisier vult aan: ‘De spelregels moeten duidelijk zijn. Ik vind het een slecht signaal als we in azc’s mensen van elkaar scheiden omdat er spanningen zijn tussen moslims, christenen en homo’s. Dat staat haaks op waar we voor staan.’
  Geloof geheim houden
  Polycarpus vertelt dat de geloofsgenoten die hij in azc’s bezoekt vaak heimelijk het centrum moeten verlaten om daarna met de bisschop naar een kerk te rijden. Binnen het azc houden de mannen hun geloof geheim uit angst voor sommige islamitische bewoners. ‘Dat is wrang’, constateert Polycarpus. ‘Ze zijn juist de geloofsvervolging ontvlucht. Er zijn meer incidenten. We verzamelen ze en maken ze aanhangig bij de autoriteiten.’
  Volgens Chappih kan het initiatief een bijdrage leveren om de onrust tussen bevolkingsgroepen te verminderen: ‘De weerstand tegen alles wat met islam te maken heeft, lijkt met de dag te groeien. Ik proef onder moslims steeds meer dat ze het zat zijn. Ik kan me voorstellen dat de spanningen uitmonden in een clash tussen moslims en niet-moslims.’
  Het hele gesprek zaterdag in FD Morgen
  Lees ook: Het (bijna) perfecte AZC

 3. Het is zo dat de rk kerk positief staat tegenover het jodendom hun Romeinse ballingschap eindigde met de holocaust en ook Hitlers leven eindigde in verbranding toeval? In hun document Nostra Aetate uit 1965 staat dat de kerk een groot geestelijke band heeft met het joodse volk er staat niet Israel als politiek feit! Ze heeft van het jodendom het OT ontvangen en de apostelen zijn er uit voortgekomen ze erkennen de joodse wortels ervan. Maar de rk kerk ziet haar geloof en uitverkiezing reeds bij Mozes en de Profeten de rk kerk ziet zich dus voorafgebeeld in het uitverkoren volk van God. Voor de rk kerk blijven joden dierbaar en ze verwerpen in hun document alle vormen van antisemitisme tegenover de joden. Ook anti-joodse termen werden uit hun goede vrijdag liturgie geschrapt. En onlangs verklaarde de paus dat men joden niet moet bekeren omdat dit in God geborgen is hun redding bedoelde hij dan! Dus hun humanistisch geloof vindt iemand bekeren dus discriminatie! Zover is het reeds gekomen! De paus is de hoer die alle religies wil omarmen. Maar er blijft een probleem ze verklaren dat de volheid van God alleen in Jezus te vinden is maar dat maakt nu juist deel uit van de misdadige leugen,er had beter gestaan dat er op aarde geen andere naam gegeven is dan Yeshua waarin redding te vinden is( Hand 4-12). En inderdaad over die joods-christelijke kerk was ik blijkbaar wat te overijverig. Shalom Ben

 4. hoi
  heb geen kerstmis of nieuwjaar gevierd
  vier wel de bijbelse feesten Pesach wekenfeest en Loofhuttenfeest
  ook vier ik elke week de shabbat
  als we de bijbel lezen zien we dat God het nieuwe jaar instelt in de maand nissan
  dat is als de lente begint
  doch viert de knesset en de stam dan de machthebbers van Israel het nieuwe jaar in september ?
  maar veel joden in Israel vieren het nieuwe jaar in nissan maar dat word volledig geband op de media
  in mijn hart begint het nieuwe jaar ook pas in de lente
  dus eigenlijk worden wij misleid door de vrijmetselarij
  de laatste 10 jaar was er bijna dagelijks een valse opname voorspeling
  desondanks er geschreven staat niemand kent de dag of het uur
  omdat ik de joodse feesten vier noemen sommigen mij “ziek, geradicaliseerd,een valse geest enz…”
  vind ik nie erg hoor zolang ik maar in het boek des Levens sta :-)
  izebel ten tijde van elia was ook gespecialiseerd in het joodse volk te verleiden met feesten en rozijnenkoeken zo kan je kerstmis vergelijken met een voorbeeld van een izebel feest ook wij worden verleid door de geest van izebel met haar feesten “pasen , sinterklaas, kersmis, haloween enz..”
  sommigen zeggen dat Pesach samenvalt met pasen maar dat klopt niet je joden hebben een maankalender en dus een schrikkelmaan om de zoveel jaar waardoor soms Pesach een maand eerder begint dan het izebelfeest pasen
  greetz ludwig
  p.s leuke site

  • Bedankt Ludwig, onze site is meer dan “leuk”, ik zou eerder zeggen:” wakker schuddend, profetisch ( in de zin van elkaar vermanen , stichten en bemoedigen, zoals dat staat in 1 Cor. 14:3), maar dat bedoel je denk ik ook.
   Van harte eens, stuur onze site aub door in je kennissenkring.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*