Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“the Passion”, do. 24 maart Amersfoort, enkele vragen en een antwoord

Wie was die Joodse man, ene Jezus, die vermoord is aan een kruis  op  Golgotha in Yerushalayim ?

En dat  via een onrechtmatig politiek/religieus proces, valse getuigen, vermoord omdat Hij zei dat Hij God in mensengestalte was.
Dat bewees Hij bovendien met vele wonderen en tekenen, lees de ooggetuigenverslagen in de Bijbel.
Pilatus oordeelde dat Hij onschuldig was, maar liet Hem kruisigen !

Lees hier Wie  Jezus echt is :
-een goed mens,  een revolutionair, een profeet, geschikt voor film, musical, mediaspektakel
-de verwesterde RK-Jezus , los van de Joodse context, met lang blond haar, blauwe ogen of
-de in de Tenach geprofeteerde “Zoon des mensen”, de “afdruk van het Wezen van JHWH”,  het vleesgeworden Woord.

Almachtige God, Schepper van de kosmos, van deze aarde, van mij, wilt U me helpen?
In de Bijbel legt U uit, dat U  er alles aan doet om Uw schepping te redden van de ondergang.
U heeft het perfect geschapen, het was allemaal goed, maar wij mensen hebben de boel grondig verziekt, wereldwijd en persoonlijk.
Om de schepping te herstellen , spreekt U de doodstraf uit over alle mensen, omdat niemand met respect , laat staan volmaakt, zich aan Uw leefregels voor de mens houdt.
Uw Tora met als kern de 10 geboden, wordt met voeten getreden, Uw Feesttijden worden niet gevierd en de door U gegeven principes in de Bijbel worden zeer onvoldoende gepraktiseerd.
Gelukkig is Uw liefde er ook, naast Uw terechte boosheid over ons wangedrag: U heeft de doodstraf, die wij verdiend hebben, Zelf gedragen door in Yeshua (Jezus) als mens onder ons te verschijnen.
U werd mens, liet zien hoe we de Tora moeten praktiseren om zo  als mens tot bloei te komen naar Uw bedoeling, zodat we heel goed kunnen weten hoe dat moet.
Schokkend genoeg bent U in die mensengestalte vermoord aan een kruis op Golgotha, de mensen hadden de duisternis liever dan het Licht.
U ontmaskerde de slechtheid van de mensen door Uzelf te laten vermoorden in die mensengestalte, als Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus), om zo Zelf als mens zonder enige fout , zonder zonde, voor ons de doodstraf te dragen.
Immers, Yeshua had niets gedaan wat strafwaardig was, Hij werd als onschuldig Lam vermoord.
En juist omdat U kwam als  “God in mensengedaante” en zonder enige zonde, doorbrak U in Hem de dood en stond op na 3 dagen, verscheen nog 40 dagen lang aan de discipelen en voer toen ten hemel.
U kwam in mensengestalte op aarde en ging door de dood heen, stond op met een verheerlijkt lichaam en steeg ten hemel om weer in eenheid met U als Heilige Geest te zijn.
Uw Naam is JHWH (Jehovah) , de God van Abraham, Isaak en Jacob, zoals in de Bijbel (Exodus 3) staat , in Yeshua leert U ons bidden tot “onze hemelse Vader” en ik vraag U om hulp.
Ik wil graag Uw genade  aanvaarden, ik erken dat ik een onvolmaakt mens ben, die onbewust en zeker ook bewust Uw Tora overtreedt en negeer en dat is de oorzaak van het leven met fouten en gebreken.
Wilt U me mijn zonden vergeven en redden van deze eeuwige dood en me eeuwig leven schenken, naar Uw belofte ?
Dank U wel, dat U voor mij de doodstraf droeg, die ik verdien; ik wil graag de vrijspraak van die doodstraf aanvaarden, Uw genade, in Yeshua bewezen.
Hartelijk dank dat ik in de relatie met U eeuwig leven ontvang, naar Uw belofte.

Dat is mijn gebed, wilt U me helpen met mensen, die hier ervaring mee hebben en er ook zo over denken van uit de Bijbel.
In de Naam van Yeshua (Jezus), Amen.

Voor meer hulp:
-koop een Bijbel en lees die van begin tot eind door.
-ga naar tora-yeshua.nl , lees de artikelen daar, stel uw vragen, neem contact op,via mail of telefoon, bezoek onze samenkomsten.

Shalom, wees hartelijk welkom, we zien naar u uit !

Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to “the Passion”, do. 24 maart Amersfoort, enkele vragen en een antwoord

  1. We zien de verschuiving zeer goed ook bij de huidige paus de mens staat centraal niet de verlossing van Yeshua op het kruis! Hun jezus is de jezus van hun denkbeeld een Griekse Apollo en zeker geen jood! Jezus was veel meer dan een louter goed mens hij is de rechter over levenden en doden! Yeshua was mens dit was tegen zijn natuur hij die een aroma van heiligheid uitstraalde ( 2 Kor 2 vv) die zondeloos was onbesmet, heilig hij was tussen de mensen maar eigenlijk hoorde hij er niet thuis maar God zoekt de mens niet wij! dit is de ware Passion!Shalom

  2. Hallo Ben,

    Goede tekst voor op de flyer Ben! Het zondaarsgebed zit erin verwerkt!

    Ik zie je donderdagmiddag tegen halfzes. Ik hoop op een gezegende avond!

    Shalom,

    Paul

Laat een reactie achter op Paul Jansen Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

twintig − 16 =