Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

5777 , het jaar van de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua ha Mashiach op de Olijfberg ?

https://www.youtube.com/watch?v=P7ouNvXHxes&list=PL2ApEsoj7vdf9sEaPWKKiT1A5ldeN9kgv
Moge Zijn komst dit jaar zijn, Hij is de Enige, die ons vrede brengt, shalom.
Veel tekenen des tijds lijken er op te wijzen, een waslijst van crises,  veel uitspraken van Yeshua over Zijn komst, zoals Hij die noemt in Matth. 24, wijzen er op lees het hoofdstuk maar door.
En ook gedeeltes uit Daniel , Zacharia en Openbaring aan Johannes (het laatste Bijbelboek) wijzen er op.
Met zekerheid zeggen, dat het dit jaar zo zal zijn, kunnen we niet, onze hemelse Vader heeft de exacte tijd aan Zich gehouden, maar zal het ons zeker duidelijker maken op Zijn tijd.
Zie de belofte in Amos 3:7 , zou Hij  de “dag des Heren”, dwz. de dag van Zijn komst, waaraan vele rampen vooraf gaan, dan niet tijdig duidelijk maken?

We vieren Rosh Hashanna,beter gezegd Yom Teruah,  zoals onze hemelse Vader ons gebiedt in de Tora, Numeri  28 en 29, zie 29:1-6.
De Feesten van JHWH, de Moadiem genaamd, beginnen met shabbath (28:1-10),  dan elke maand het Nieuwe Maanfeest ( 28:11-15) ,
vervolgens Pesach in de 1e maand van het jaar (28:16-25), dwz seideravond + 7 dagen feest van de ongezuurde broden/matzes.
Dan na 7 weken het zgn. “Wekenfeest” oftewel Pinksteren (28:26-31) , gevolgd door Rosh Hashanna, een jubeldag/feestdag staat er in  29:1.
Dat gaat dan verder met Yom Kippur /Grote Verzoendag 10 dagen later en daarna Sukkoth, het Loofhuttenfeest.

De mensen uit de goyim/de volkeren, die niet uit Israel zijn geboren,  maar wel  door het geloof in Yeshua zijn geent op de edele olijf, het Israel van JHWH, dienen deze Feesten te vieren !
Als je dan geadopteerd bent in dat “gezin van oprechte gelovigen in JHWH door Yeshua”, dus dat Israel Gods, bestaande uit oprecht gelovige Israelieten en oprechte gelovigen uit de goyim, dan doe je samen zoals onze hemelse Vader gebiedt.
Dan vier je het hele jaar Zijn Feesten en die ga je niet vervangen door een “Israelzondag” (allen het woord is al een gotspe, vier dan een Israelshabbath op shabbath), maar veel beter, stop met zon-dag en zonnewende (Kerst) en voorjaarsfeest ter ere van Astarte, met een semi-christelijk idee overgoten.
Vier de Feesten van JHWH, zoals Yeshua ons ook leerde en voorleefde, gelijk de hele gemeente te Yerushalyim, zie het boek Handelingen.

Waarom Israel  voor Rosh Hashanna heeft gekozen als 1e dag van het nieuwe jaar, snap ik niet, het zou Pesach moeten zijn, dat is immers de eerste maand in de jaartelling, zoals Num. 28:16 aangeeft.
Inmiddels een begin van uitleg binnen, zie hieronder en later vond ik bovenstaande video met nog interessantere uitleg:  de juiste naam is Yom Teruah, het Feest der Sjofars.
Letterlijk: de aankondiging van de komst van JHWH, een ontzagwekkend gebeuren. Teruah verwijst naar  een klinken van een alarmsignaal, met een uiteindelijk vreugdevolle betekenis.
Vergelijkbaar met het klinken van de sjofars bij Jericho, de stad viel en Israel juichtte in de kracht van JHWH.

Bent u klaar voor de komst van de Mashiach , bent u in het reine met Hem, weet u/jij wie Hij is?
Zie  http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

We leven in de dagen van Noach en Lot, slechts weinigen wensen Yeshua te volgen, zoals Hij in Lucas 14:25-35 leert, in de bereidheid alles op een 2e plan te stellen, vergeleken bij het volgen van Hem, want “anders kun je Zijn discipel niet zijn”.
Slechts 8 mensen gingen in de ark, de rest, duizenden mensen , die niet wensten te geloven in JHWH, gingen verloren, verdronken, zie Gen. 6
Alleen Jozua en Kaleb gingen het beloofde land binnen, een minderheid volgde met Mozes  ook in de woestijn oprecht JHWH, maar de rest, een hele  eerste generatie kwam om in de woestijn, JHWH had geen relatie met hen, zie Hebr. 3.
Lot werd gekweld door de JHWH-loosheid om hem heen in Sodom/Gomorra en samen met zijn gezin,
(2 Petrus 2:6-8 ), nog geen 10 mensen dus, werd hij gered door engelen, die op bevel van JHWH hen die stad uit sleurden, waarbij zijn vrouw nog weigerde helaas; zie het verhaal  Gen. 18 en 19 met aanvullend Ez.16:46-63
JHWH  leidde Lot uit de ondergang van Sodom/Gomorra, op voorbede van Abraham,  Gen. 19:29

En zo mogen we zien op onze bevrijding , als JHWH komt op de Olijfberg, zie Zach. 14, in de gestalte van Yeshua, zie Hand. 1:9-11
Alleen zij, die in een oprechte relatie met Hem leven, uiteraard aan Hem te beoordelen, zullen dan behouden blijken te zijn, de rest gaat voor eeuwig ten onder, verloren.
Mogen we in dit jaar die bevrijding mee maken en beleven, door Hem aanvaard, omdat we Hem aanvaard hebben in Zijn komst op aarde als  JHWH, die in Yeshua mens werd en onze zonden droeg, zie Jesja 53

Shalom, in die zin “le sjana tova” : “moge je in het Boek des Levens van JHWH geschreven blijken te zijn in het komende jaar”
Dat gaat wel iets verder dan een “appeltje met honing”.
Yom Teruach: een duidelijke oproep om wakker te worden, de dag van JHWH nadert !

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

24 Responses to 5777 , het jaar van de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua ha Mashiach op de Olijfberg ?

 1. We leven in profetische tijden! jezus komt als een dief maar we mogen niet onwetend zijn het is zoals je in het artikel schreef we moeten waakzaam blijven. De zeven brieven in de Apocalyps leren ons dat we moeten vasthouden wat we hebben en hem moeten blijven verwachten dan zal hij niet onverwacht komen! Shalom

 2. Hoi we leven in de dagen van noach kijk maar naar
  de regenboog vlag uiteraard moet het zeven jarig verbond nog beginnen dus tijd is het nog niet nu zien we de wetteloosheid daarna moet de antichrist zich openbaar maken en daarna komt de Messias terug
  Het is nu uitkijken wanneer planeet x de rossige draak zichtbaar als de ster van bethlehem zichtbaar word aan de hemel het teken van de antichrist en dan nog zeven jaar en Jezus De Zoon Van God komt terug

  • Dag Ludwig,
   Dat “7 jarig verbond” is voor sommigen een gegeven, maar ik zou dat nog wel es willen nagaan, of dat zo zeker is.
   Voor mij kan het zich allemaal in dit jaar voltrekken, het is maar net hoe je sommige teksten uitlegt. En dan hebben we het nog niet over de zgn. “opname van de gemeente”, voorafgaand aan de eindfase, waar sommigen in geloven.
   Die “gemeente” is dan de christenheid vanaf de opstanding van Yeshua, de OT gelovigen laat men dan letterlijk achterwege.
   En dan “planet x” en de “rossige draak”, als ik al die kanttekeningen laat voor wat ze zijn, dan houd ik er los daarvan dus serieus rekening mee, dat Zijn komst eerder zal zijn, ik mag het hopen in elk geval.
   Shalom, we studeren verder en luisteren naar Zijn stem,
   Ben

 3. Dag Ben, je hebt het in je artikel over de Joodse feesten de Moadiem maar moeten niet Joden dit meevieren? Schreef Paulus niet over dat de feesten of nieuwe maan of sabbat slechts een schaduw is van de werkelijkheid die nog komen moest en dat was de Messias ( Kol 2:16) Mij lijkt het van niet ? Shalom

  • Hi Willy,
   Ik volg Yeshua, Hij vierde de moadiem en heeft ze nooit afgeschaft, ook de apostelen deden dit niet, staat nergens in de Bijbel.
   JHWH geeft Zijn Tora voor eeuwig, dus ook de moadiem.
   Col. 2:16 zegt juist duidelijk , dat de moadiem als schaduwen op Yeshua, de Werkelijkheid/Origineel wijzen en dat is zeker waar. Als we die feesten vieren, zien we dan ook voortdurend op Hem en Zijn volbrachte werk.
   Andere feesten vieren, zoals zonnewende, zon-dag, voorjaarsfeest (easter) is dwars tegen JHWH in en volkomen belachelijk. Paulus wijst er wel op , dat de Moadiem tot eer van JWHW/Yeshua moeten worden gevierd en niet als liturgie zonder dat je begrijpt dat het om Yeshua gaat en zonder dat je in een persoonlijke geloofsrelatie tot Hem staat.
   En ze moeten ook niet gevierd worden in de “kritiek op elkaar sfeer” over de juiste wijze van vieren, het gaat om je hart.
   Een schaduw is bovendien niet iets negatiefs, integendeel, een schaduw geeft een exact en correct beeld van het origineel en het woordje “slechts” geeft geheel ten onrechte een negatieve bijsmaak, wat niet bedoeld wordt, zeker ook omdat dit woordje niet eens in de grondtekst staat.
   Shalom
   Ben

 4. Ga eens naar website jewishstudies .be over dit onderwerp in vier talen !

 5. bedankt voor je reactie het is me duidelijker nu en de website is bestjewishstudies.be .Shalom

 6. Dag Ludwig we leven in profetische tijden of Jezus wederkomst nog lang op zich laat wachten weet ik niet maar bij velen zelfs bij Joden leeft een sterk gevoel dat zijn Komst nakende is.Maar ondertussen ga ik door met zijn werk ! Shalom

  • dag willy

   mattheus 10
   34Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

  • Bedankt Albert. Het ging me overigens niet om die verandering, maar om het gegeven, dat men ipv Pesach als begin van het jaar vast te houden, overging op Rosh Hashanna/Yom Teruah als begin, wat dan toch de 7e maand is.
   In het artikel, wat je noemt, wordt uitgelegd, dat dit ook belachelijk is en dat het voortkomt uit het Babylonische heidendom; men vierde daar 2 keer nieuwjaar en dat hebben de rabbijnen mee over genomen.
   Net zo dwaas als de christenen Kerst, zondag en voorjaarsfeest hebben overgenomen.
   Shalom,
   Ben

 7. Inderdaad we weten vanuit de profeten dat ook de Joden heidense invloeden invoerden en afgoden aanbaden ! Ik heb het ook gelezen wat Albert doorgaf zeer interessant. En de website sorry daarvoor maar het ging me over het artikel van de Joodse feesten ! Shalom

 8. Beste Ludwig , ik begrijp je Bijbeltekst niet zo goed in verband met men reactie? Als Jezus wederkomst zal hij vanaf de olijfberg naar jeruzalem gaan om daar het vrederijk te stichten en vanuit Jeruzalem zal de Thora uitgaan en Jeruzalem zal de VN worden van deze wereld en alle volkeren zullen ieder jaar naar Jeruzalem moeten gaan om het Loofhuttenfeest de vieren en elk land dat niet wil buigen voor Jezus zal geen regen krijgen dit eist de profetie laten we samen daar naar uitkijken ! Shalom

 9. Dag willy
  Ik bedoel dat als Hij terug komt is het om oorlog te voeren tegen al wat nog leeft op aarde buiten de 144000 joden als je als heiden nog leeft komt Jezus je doden Hij komt terug met hun die gedood zijn en opgenomen de levenden zullen op hun borst slaan omdat hun leven van toverij voorbij is

 10. bedankt Ludwig voor uw reactie laten we zijn komst verwachten ! Shalom

 11. Ik wil nog graag even terugkomen op de Bijbelse feesten die we kunnen lezen in Leviticus 23 dat deze feesten de feesten van God zijn en niet van het volk of voor het volk maar voor God zoals ook de sabbat zich toewijden aan God is er tijd kunnen en mogen voor nemen. Dus deze zeven feesten staan ook voor volmaking naar zijn eeuwig verbond ! ik moet eerlijk zijn dus daarom dat jezus deze moadiem steeds op zichzelf toepaste hij was er de vervuller van ! Shalom

 12. Zou het nu ook het jaar 5997 kunnen zijn i.v.m. ons langere verblijf als slaven in Egypte ?5777+220? Speculatie ?Hoe dan ook GODS tijden staan vast en ZIJN plan blijft het zelfde voor de hele mensheid tot op alle uiteinden der aarde!Shalom van Léon van Duren.

 13. Tip. Bekijk en luister op Advent Media: “Wie is Israël”? door David Asscherick.

 14. Beste broeders. Mijn naam is Bart.
  Ik ben sinds kort tot bekering gekomen in de weg van de Tora in Jezus
  Ik kom uit de pinkster evangelie kerk en ben door mijn hemelse Vader achter de waarheid gekomen Hij opende mijn ogen voor wat ik niet zag.

  Echter ik lees nu alle reacties en comentaren door.
  en mis in de terugkomst van Jezus de 2e terugkomst voordat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt. Het 1000 jarig vrede rijk? Ik mis de goedheid en erbarmen van JHWH en dat Hij zoveel mogelijk van Zijn kinderen wil redden.
  en een 2e kans geefd na zijn 1e komst maar dan zonder de Geest van JHWH.

  Het kan zijn dat ik het verkeerd begrijp maar kan iemand dit uitleggen. Het komt zo over van straf en oorlog en geweld ondanks de redding. dat vind ik jammer terwijl Hij door alles heen en in alles Liefde is in rechtvaardigheid.

  Vriendelijke groet Shalom

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*