Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Pesach of Pasen ?

Wat is het verschil?  Goed om te weten, het valt dit jaar samen bovendien.

Pesach: is ingesteld t.t.v. Mozes, ca. 1300 jaar voor Christus in opdracht van JHWH, als feest van bevrijding, uittocht uit de slavernij en afgoderij , waarin het volk Israel leefde in Egypte.
We vieren dat op de 14e Nissan, volgens de maankalender en dan vier je op seideravond met een geslacht lam, ongezuurde broden en bittere kruiden, zie Ex. 12 , lees het hele hoofdstuk voor goed begrip.
Van de 14 tot de 21 Nissan is dan het feest van de ongezuurde broden, begint en eindigt met een sabbath.
Dit jaar dus een dubbele shabbath, want de 1e dag van het feest valt samen met de weekshabbath !
Uiteraard staat voor ons, Yeshua volgers, het ware Pesachlam centraal, JHWH verscheen in mensengestalte , droeg voor ons de doodstraf wegens onze overtredingen van de Tora en stond op uit  de dood !
Genade op genade (Joh. 1:17), want de Tora is door Mozes tot ons gekomen, die was ook “chesed ve hemed”, genade en waarheid en Yeshua heeft al de symboliek van de Tora vervuld, gelegitimeerd!

Deze woorden, chesed ve hemed, staan ook in Ex. 34:7, waar JHWH Zijn karakter beschrijft (vs.6 en 7 ), Zichzelf  voorstelt en daar worden deze woorden vertaald met “goedertierenheid en trouw”.

Uiteraard vierde Yeshua Pesach, al de 33 jaar, die Hij op aarde was en dan blijkt dat er 4 bekers wijn bij werden gedronken, als symbool van uitleiden, redden, verlossen, aannemen
Zie https://www.shalomvoorisrael.nl/Pesach-en-uitleg-over-de-Sedermaaltijd
voor een compleet beeld, er is in de loop der eeuwen  e.e.a. aan toegevoegd.
Het is beter zo dicht mogelijk bij de bron te blijven, Ex. 12 dus, zodat  de geestelijke betekenis de meeste aandacht krijgt ipv een lange maaltijd met allerlei details, die door de eeuwen heen zijn toegevoegd.
Je kunt dan Joh.13 t/m 17 doornemen, daar staan de woorden van Yeshua, die Hij sprak op seideravond, incl. de voetwassing als diepe les om elkaar dienstbaar te zijn.
Sommigen doen dat dan ook, maar het is geen Tora gebod, dus m.i. is dat weer iets er aan toevoegen, wat niet geboden is.
Neem de woorden van Yeshua ter harte, het hele jaar door, dat schiet meer op.
Zie ook Lucas 22:14-23  waar de bekers wijn en (ongezuurd)brood worden genoemd door Yeshua.
In de kerken heet dat dan “avondmaal”, het is de seidermaaltijd (die was ook in de avond, dus dat klopt) en werd eens per jaar gevierd met Pesach.
Dus wie Yeshua wil navolgen, doet dat dan ook zo, als onderdeel van een hele week feest van ongezuurde broden.
En uiteraard ook de overige Feesten van JHWH, zie Lev. 23, zoals Yeshua die ook vierde en de hele gemeente van Yeshua-belijdende Israelieten  te Yerushalayim na de opstanding !

Wat dan Pasen is?

Zie https://www.amen.nl/artikel/654/waar-komt-pasen-vandaan

Van oorsprong is het feest dat wij ´Pasen´ noemen een heidens feest. Het Engelse woord voor pasen is: ‘Easter’, terwijl men in Duitsland ‘Ostern’ zegt. Deze namen zijn bijna letterlijk afgeleid van de heidense godin van de dageraad en van de lente: Eostre. Eostre was volgens de legende degene die de poorten van het Walhalla opende om Balder te verwelkomen. Die Balder werd de ´witte god´ genoemd wegens zijn zuiverheid en en ook wel ´zonnegod´ omdat zijn voorhoofd de mensheid licht verschafte. In het begin van de lente werd de zon wedergeboren, na in de wintermaanden dood te zijn geweest. Een opstanding van de zon.

Ook kunnen deze namen gezien worden als een afleiding van de naam van de oude Assyrische en Babylonische godin Isjtar. In de oude Chaldeeuwse zonaanbidding, zoals die door de Foeniciërs werd bedreven, was Baäl de zonnegod, Astarte was zijn gemalin of vrouw. En Astarte is dezelfde als Isjtar.
In de Romeinse mythologie heet zij Venus en in de Griekse mythen Aphrodite. De god Baäl of Bel is in andere culturen bekend als Jupiter (Rome), Zeus (Griekenland), Osiris (Egypte), Mithra (Perzië), Wodan/Donar (Germaans).
De heidense achtergrond van het paasfeest verklaart ook bepaalde gebruiken rond Pasen.
_______________________________________

Mbt. de islam, waar men Ramadan viert en na die periode van vasten de iftar, (het breken van het vasten) viert, is er ook nog een overeenkomst met het kerkelijk Pasen te zien.
Immers, in de RK kerk is er een vastenperiode na  carnaval tot aan Pasen en zoals hier boven opgemerkt, is Pasen afkomstig van Isjtar, Astarte dus.
Helaas is men dan verdwaalt in heidendom, totaal verwijderd van de Bijbels Joods-christelijke basis.

De RK kerk heeft het geloof van de Handelingengemeente misvormd en ontjoodst,  de Tora  afgeschaft en volgt de zonnekalender ipv de combinatie zon- en maankalender, zoals in Israel.
Daarin volgt de kerk heidense feesten, het is maar net wat je vieren wil.
Hoewel deze misvorming bekend is in de kerken, volgt men nog steeds de pauselijke wijsheid en onfeilbaarheid van de 4e eeuw, t.t.v keizer Constantijn, die de zon aanbad als godheid.
De paus heeft toen bepaald dat geboorte van Jezus, ook zijn sterfdag met opstanding, moesten worden gevierd , wat nergens in de Bijbel wordt geboden!
Dus dat werd Kerst (zonnewende) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest, Pasen dus.
Bovendien werd de shabbath geschrapt en de zon-dag ingesteld door de paus, allemaal geent op de zon-aanbidding.
Het is zeer kwalijk dat de kerken deze achtergrond verborgen houden en niet de moed hebben om Yeshua te volgen in de Feesten van JHWH, zoals de  Bijbel toch heel duidelijk leert.
Wij doen dat inmiddels al ca 20 jaar, met veel zegen en we helpen u graag op weg, als u vragen heeft.

Shalom, gezegend Pesach toegewenst al vast, begint dus op maandagavond 22 april, gevolgd door se Pesach shabbath aansluitend tot 20 april zonsondergang, dan dus 7 dagen het feest van ongezuurde broden met als afsluiting de slot-shabbath 29 april.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS:

Blijft u Pasen vieren, dus eitjes zoeken, paashaas van chocola eten, paastakken in een vaas in de woonkamer, paasontbijt, meubelboulevard dit weekend

of volgt u Yeshua met het vieren van Pesach over 3 weken?
Dat is de seidermaaltijd als start, zoals Yeshua dat met de 12 discipelen vierde, zoals Joden dat al sinds Mozes vierden met daaraan verbonden het  feest van de ongezuurde broden (matzes) , met Yeshua als het ware Pesachlam centraal sinds Zijn komst.
Ik hoor graag van uw viering, shalom,
Ben

Actueel antisemitisme nog steeds in de kerken !

Navigeer naar andere artikelen

15 Responses to Pesach of Pasen ?

 1. Helder uiteengezet Ben

 2. Tja een baptisten gemeente hier in de buurt gaat Pesach vieren zoals Jezus deed op 21 april
  Prijken met Joods Messiaans en heen verwijzing naar Jezus Messias.
  Een meneer in filmpje aangkleedt met Tallit en Kippah.
  Hebreeuws liedje en Joodse elementen.
  Ze preken dat wet niet meer geldt maar is volbracht.
  Ze vieren kerst.
  Ben zelf ook niet veel met geloof bezig.
  Maar dit soort praktijken snap ik niet

  • Dag Jan,
   Helaas half werk en daarmee verkeerd, hoog uit goed bedoeld, maar het blijft fout.
   Net als de 7e dag Adv., alleen sabbat vieren elke week, maar de overige moadim niet, zoals dus Pesach, feest ongezuurde broden, Shawoeoth, Yom Kippur, Sukkoth en kosher eten.
   Dat is wat Yeshua deed en dat is dan uit respect voor JHWH, waarbij dan de vrucht van de Geest dient te groeien en het om het hart vol liefde voor JHWH en de naaste gaat.
   Shalom,
   Ben
   PS: er zijn meer van die kerken met een “Israelgroepje” of een “Israelzondag” eens per jaar of een zgn. Pesachviering met Pasen.
   Men bedenkt dan niet , dat je JHWH niet “half kunt dienen” en Yeshua niet “half kunt volgen”, naar eigen smaak.

 3. Op 12 april 2019 @ 05:32 schreef dre de zeeuw

  Beantwoorden

  Shalom Ben,
  Wat mij opvalt in de onderwerpen die je schrijft dat er zoveel liefde uit gaat voor de Thora (Bijbel)
  Ook ik heb het Woord lief, maar mijn liefde voor de Here Jezus is groter. De letter maakt dood en de Geest maakt levend.

  Ik snap je schrijven over die Israël groepjes en Israël zondag, misschien de positieve kant eens bekijken dat mensen langzamerhand wakker worden. Vergeet niet dat de kerk vele eeuwen de vervangingsleer heeft gepredikt en dat mensen tijd nodig hebben om de Bijbel vanuit Joodse kant te gaan lezen. En dat vergt gebed en tijd… Nu ram je wel vol gas de waarheid in je stukjes, maar je bereik zo niet veel op deze radicale manier. Ik dreig als ik eerlijk ben af te haken van de site.. Ik lees je commentaren graag, en blijf radicaal. Je lokt nu reacties uit op je commentaren die voor andere voer zijn om ook zo fel te reageren.. Reacties met agressieve benaderingen vanuit de Bijbel.Losse teksten vliegen je om de oren…

  Straks gaan we gedenken met Pasen (Pesach) wat Yeshua voor ons en de wereld gedaan heeft…. Laten we daar eens bij stil staan..
  Shalom Dre

  • Hi Dre,
   Ik zet het verschil tussen Pesach, de Bijbelse bedoeling dus en Pasen, de kerkelijke verdwaasdheid, op een rij.
   Niet zoveel nieuws, is al sinds de 2e eeuw bekend, dus zo “boem pats” is het allemaal niet.
   Het is wel een schok voor mensen, die dit niet weten, zoals dat ook voor mijn een schok was, 20 jaar geleden.
   Maar ik ben het gaan onderzoeken, het bleek gewoon waar te zijn en we kunnen de geschiedenis niet overdoen, dat is zoals het is.
   Wat we wel kunnen doen, is alsnog de Bijbelse lijn herstellen in ons geloofsleven en dan heb je de Tora-Yeshua gemeente, met veel zegen te praktiseren.
   Yeshua staat daarin centraal en de bedoeling van het Feest van JHWH komt daarmee veel meer tot Zijn recht.
   Wie dat wil gaan onderzoeken en uitleven , zal gezegend zijn, wie het liever bij het oude houdt, zal die zegen blijven missen.
   Je had het laatst over een verandering van jullie gemeente in dit opzicht, heel mooi, maar dan redden jullie het niet met een Israelzondag of een keertje “Joods Pasen ” vieren.
   Dat kan niet, als je Yeshua volgt, hoort daar alles bij, wat JHWH ons in de Tora leert, shabbath, alle moadim, kosher eten, de waarden en normen van de hele Tora en juist dan ontstaat er een leefstijl, waarin Hij geeerd wordt.
   Voeg er niets bij, haal er niets af.
   Shalom, ik hoor weer graag van je.
   Ben

 4. Sinds deze week vraag ik mij af, ‘het kon allemaal wel een competitie zijn. Kijk mij eens dit doen ik doe het op de bijbelse manier.
  En anderen denken dit ook.
  Het zijn de vele nutteloze discussies tussen
  Visies en bijbel intrepetaties of elke andere brede discussie dan ook.
  Alsof we aan elkaar iets moeten bewijzen.
  Dit is geen aanval hoor !

  Zo begint voor mij de dagelijkse wereld aan te voelen.
  Mensen accepteren elkaars visie niet meer.
  Zelfs in de kerken iemand aanspreken mag niet meer, want men is meteen op de teentjes getrapt.
  Iedereen die standaard afwijkt van de visie is geestelijk in de war. Hoor ik al maanden.
  Het is ook het hele visie op het nep nieuws.

  Mensen leveren niet een competitie tegen de waarheid van Gods woord maar misschien dragen ze eerst nog bij aan de verdeeldheid in onze maatschappij waarvan Satan zo houd.
  Het is de verdeeldheid waarvoor de Farizeeërs ook zorgden.
  Vele Christenen heb ik al hoogmoedig gezien
  Ik deed daar zelf aan mee.

  Al die dingen en wijzende vingers vanuit de Messiaanse beweging naar Christenen en Christenen naar de mensen uit de Messiaanse beweging… God kijkt naar het mensen hart.

  Sinds gisteravond heb ik de keus gemaakt geen competitie meer te gaan leveren.
  Ga niet meer mijn best doen geaccepteerd te worden.
  Ga niet meer kijken naar andere mensen en het van hun verwachten.

  Zou de liefde van Gods Woord niet gewoon op andere mensen afstralen als je ermee vervuld wordt?
  Paulus zei dat ons zien onvolkomen is.
  En als christenen een bepaalde visie hebben en ze honen mij uit.
  Of mensen uit het GGZ zeggen dat ik achterlijk ben , ga uw gang.
  Dan draai ik mij om en loop gewoon weg.

  Jesjoea was precies zo.

  Mensen hoef ik niets meer van.
  Alleen respect.
  Als dit niet eens kan.
  Is het klaar.

  Hoe kom ik tot deze inzichten?
  God brengt soms mensen op onze pad waarvan we het niet verwachten.
  Juiste deze ontmoetingen kunnen tot een veel bredere kijk op het leven leiden.

  • Hi Jan, inderdaad, verdeeldheid overal. Het best blijft zelf groeien in het Woord van JHWH en zelf doen wat Hij vraagt, Yeshua volgend en genieten van de momenten met Geestverwanten, als je die treft.
   Shalom
   Ben

 5. Op 14 april 2019 @ 14:02 schreef dre de zeeuw

  Beantwoorden

  Shalom Ben,

  Je red het inderdaad niet met een Israel zondag, of een Joods paasfeest. Maar ik ben blij dat er steeds meer ruimte komt om Israel op de agenda ze zetten…in de kerk..niet zo radicaal als jij….maar ik geef de mensen graag lucht om te ademen zodat ze kunnen nadenken over dit prachtige Joodse Boek…….(Bijbel/Thora door God geïnspireer)

  En blijf bidden dat er in de kerken in het Westland meer ruimte zal komen voor Israel en alles wat daar bij hoort vanuit de Thora. Met met de zegen van de Vader..
  Shalom Dre

  • Hi Dre, vast een gezegend Pesach gewenst, valt dit jaar samen met Pasen, wellicht komen er goede momenten om met de “kerkganger” iets te delen van uit de Tora, Ex. 12 is toch echt de basis van Pesach.
   Chag Pesach sameach,
   Ben

 6. Op 18 april 2019 @ 11:49 schreef dre de zeeuw

  Beantwoorden

  Shalom Ben,
  Ook jij een gezegend Pesach gewenst, en tevens ook alle mede broeders en zusters die mee reageren op de website…….
  Alles zal straks wegvallen, elk geluid,elke discussie als Jezus terug zal komen….
  Hoe heerlijk zal dat zijn. Nu zijn wij nog onvolkomen,maar straks in het Eeuwig Vader huis zal alles volmaakt zijn. Zullen wij volmaakt zijn……
  Hou vol …..

  Shalom

 7. Aan allen;
  Chaq Sameach Pesach.
  Nog een kleine tijd en JaH Shuah is er.

 8. Shalom;
  Een lied dat in Ha Thorah staat geschreven:
  “ha ru ach ve ha ka la om rim bo………”.
  De huwelijks voorschriften zijn duidelijk.
  ………….Ik ga nu naar het huis van mijn Vader; om u plaats te bereiden.
  In het Huis van Mijn Vader, zijn vele woningen………..
  ……..bruidsgemeente, eeuwig Hem ten eigendom……
  Hallel u JaH.

 9. Pieter A Meijer. De scheidsmuur is weggenomen, de twee zijn één geworden. Jood en heiden zijn daar samengevoegd en vormen 1 bruidsgemeente.
  Trouwens lees eens op het moment dat het volk Israël binnentrok bestond het niet alleen uit Joden, doch er trokken vreemdelingen met hen op het land binnen.
  Die vreemdelingen zijn niet door God in bijv.Gaza ondergebracht, maar hebben zich gemengd onder het volk Israël. Zijn daar misschien huwelijken uit voort gekomen. Scherpslijpers zeggen nu vervullingsleer-dus fout.Maakte God een fout door de vreemdelingen met het volk te laten ingaan in het land Israël?
  Pieter, Genesis 10 is ook geen foutje van God. Heb je al duidelijkheid?

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*