Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Geen kerk of sjoel, dan maar een website, welke ?

We zijn in 2009 met een eerste Tora-Yeshua gemeente begonnen, omdat er gewoon geen kerk, synagoge of “messiaanse gemeente” was, waar de Bijbelse boodschap compleet werd onderwezen en gepraktiseerd.
Ja, ja, er bestaat geen volmaakte gemeente, want de leden zijn onvolmaakt.
Maar dat wil niet zeggen, dat we geen  idee van de meest Bijbelse gemeente, zoals bijv. de Handelingengemeente moeten hebben en nastreven.
Zie ons idee daarover op   https://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/

We hebben 12 start-ups mogen doen, in bijna 10 jaar,  uiteindelijk allemaal gestopt na  1 tot max 3 jaar, sommigen niet eens doorgestart.
De reden was altijd: men wenste Yeshua niet te volgen in alle aspecten, graag zo makkelijk mogelijk, moet niet te veel inbreuk maken op het eigen idee van leven.
Dus we zijn nu voornamelijk “internetgemeente”, tot er weer een groepje beminde gelovigen opgestart kan worden, ter plekke.

De vraag, die ik vaak krijg, is: waar vind ik een compleet Bijbelse gemeente?
Mijn antwoord: geen idee, als iemand er 1 weet, hoor ik het erg graag.
Dan kan ik mensen doorverwijzen, die op zoek zijn in hun regio.
Loop even het lijstje na op de genoemde link en kijk of er de intentie is om dat allemaal na te streven, ik zie vol belangstelling uit naar aanmeldingen van gemeentes/synagoges die voldoen aan al de Bijbelse eisen.

Daarnaast heb ik ook veel belangstelling voor websites, die goed Bijbels onderwijs geven voor mensen, die geen Bijbelse gemeente in hun buurt hebben en dat geldt dus voor zeer veel mensen.

Hier alvast een begin van sites , die voorzien in dat idee:

http://tora-yeshua.nl
https://www.hebrew4christians.com

https://www.messiaanshetlevendwater.be/index.html

wordt aangevuld, zodra er meer info is.

Shalom, zie uit naar gemeentes en websites van compleet Bijbelse gemeentes ,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: de zgn. “messiaanse gemeentes” zijn helaas onvoldoende gekwalificeerd omdat ze het gebod “duisternis ontmaskeren” niet praktiseren op de eigen website en dat ook niet willen/durven; mocht dat wel zo zijn , horen we het erg graag.

Navigeer naar andere artikelen

19 Responses to Geen kerk of sjoel, dan maar een website, welke ?

 1. Op 11 juni 2019 @ 02:02 schreef P.de Jong

  Beantwoorden

  En wie is meneer B.Kok om te bepalen wat een ‘Bijbelse’gemeente of website is?

  Er is m.i. ook genoeg af te dingen op uw zogenaamde Torah interpretatie.

  Succes met het zoeken trouwens!

  • Dag P.de Jong,
   Ieder zijn vak, geen idee wat uw beroep is/was, maar daarin zou ik uw deskundigheid, mits onderbouwd, respecteren.
   Wie ik ben?
   Zie https://tora-yeshua.nl/wie-zijn-wij/
   Dat staat al 10 jaar op onze site, geen geheim dus.
   Wie bent u? Ik hoor het graag en vooral dan ook, wat u anders zou willen zien in het profiel van “complete gemeente” zoals geschetst op onze site.
   Graag met Bijbelse argumenten onderbouwd, zoals ik dat ook heb gedaan, we zijn altijd blij met suggesties, waarmee we e.e.a. kunnen verbeteren.
   Shalom,
   Ben Kok (joods-chr. pastor, al 45 jaar)

  • Dag PdJ,
   Ik zoek websites, waar een beeld wordt gegeven van de “complete gemeente” en waar dan op alle onderdelen onderwijs is.
   Een site met alleen getuigenissen is positief, maar zeer onvolledig.
   Check even de link, die het Handelingenmodel weergeeft.
   https://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/
   Shalom
   Ben

 2. Op 11 juni 2019 @ 02:13 schreef P.de Jong

  Beantwoorden

  zo reacties maar gelijk verwijderd?

  Tjonge tjonge

  • Dag Pde J.: niet zo snel aangebrand zijn, ik zit niet de hele dag achter mijn computer.
   Zie mijn antwoord onder uw opmerking.
   Shalom
   Ben

 3. Op 11 juni 2019 @ 02:15 schreef P.de Jong

  Beantwoorden

  En hoe staat het met de aanbevolen links ( rechts? )

  • De aanbevolen links mogen wel es herzien worden, maar dat vraagt een diepere aanpassing van de site, dus daar moet mijn techneut even tijd voor vinden.
   Maar de meesten zijn aanvullende info, in geen geval compleet in de zin van Bijbels onderwijs over de “complete gemeente”.
   Dat staat er ook niet boven.
   Shalom
   Ben

 4. Shalom;
  Het is zeer eenvoudig om ha Torah aan te houden. Maar er waren in de historie al zeer vroeg allerlei lieden, die het beter meenden te weten.
  Alle Feesten, die door de Almachtige zijn aan gegeven, dienen dan ook op Zijn aan gewezen tijden te worden gehouden/gevierd!
  Maar de mensen die van uit het heidendom binnen kwamen; hebben hun eigen data bepaalt.
  Zoals de 1ste dag van de week; met de naam: Solar. Dan wel de volgende dag; die bedoelt is om de maan te aanbidden.
  Er volgen dan ook nog eens enkele Germaanse goden namen.
  Dit alles wordt in Ha Thorah, NIET vermeldt.
  Daarnaast heeft “de kerk” ook nog eens een complete serie heiligen ter aanbidding ten tonele gevoerd; en de afval is compleet!
  Dus, meneer de Jong: er is geen enkele geldige reden om de Shabbaths-viering en de dagen-telling te kritiseren.
  Goede week.

  • Op 12 juni 2019 @ 09:25 schreef Elbert pezarro

   Beantwoorden

   Helemaal met je eens, Pieter.

  • Hi Pieter en Elbert,

   Inderdaad, gemeentes zonder de viering van de Feesten van JHWH, de Moadim genaamd en zonder sabbat en zonder kosher eten als leefstijl slaan een groot deel van de Bijbel over en dat terwijl Yeshua ons deze zaken voorleefde, omdat er geen “jota of tittel” van de Tora zal vervallen.
   Maar dat is niet het enige gemis, ook het ontmaskeren van de duisternis zoals NWO, islam, klimaatbeheersing door de mens, RK kerk, valse oecumene, interreligieus denken, Israel verheerlijken ipv JHWH, (de God van Abraham, Isaak en Jacob), allerlei vormen van antichrist etc.
   Als gemeente samen staan voor en in gesprek zijn over de “gezonde Bijbelse leer”, daar heeft men ook geen zin in, liever “ieder zijn mening, moet kunnen”, met alle vrijblijvendheid van dien.
   Laten we minimaal op deze site een goede Bijbelse internetgemeente proberen te zijn , reageer, stel je vragen, groei.
   En daar waar men elkaar op shabbath wil ontmoeten in deze Geest, geweldig, laat het weten, ik kom graag, al was het maar een paar keer per jaar.
   Shalom
   Ben

 5. Op 13 juni 2019 @ 01:46 schreef P. de Jong

  Beantwoorden

  @ Pieter Meyer
  U schrijft: Dus, meneer de Jong: er is geen enkele geldige reden om de Shabbaths-viering en de dagen-telling te kritiseren.

  En waar heb ik dat dan geschreven Hr. Meyer? Ik ben me er niet van bewust. Sorry!

  Een Bijbelse Gemeente , Br Kok, zult u waarschijnlijk niet aantreffen buiten Israel ( MJAof Egypte. Want in Egypte is er de Koptische Kerk van Egypte u ongetwijfeld bekend als nazaten van door de apostel Marcus gestichte gemeenten.

  Deze Kerk is door de Heer aangewezen in Jesaja 19.
  laatste verzen

  Of neemt u eens kennis van:

  http://www.copticchurch.net/topics/theology/the_Meaning_of_the_Holy_Trinity_fr_abraam_sleman.pdf

  Hier laat ik het bij Br. Kok

  Shalom

  • Dag PdJ.:
   Het gaat me om Nederland, als ik vraag om een complete Bijbelse gemeente; in Israel zijn er ca 120 Yeshua belijdende gemeentes, die bestaan uit Joden en christenen samen.
   Daar zitten hele goede tussen, sommigen zijn meer evangelische gemeentes, anderen, zoals Netivyah van Josef Shulam, doen meer het Handelingenmodel eer aan.
   De Koptische kerk is vglb. met oosters orthodox, Grieks orthodox en RK, allemaal zonder viering van de Moadim en de Torapraktijk, dus als u die als voorbeeld heeft, dan vraag ik u om uit te leggen, waarom men zich daar kan permitteren om de Torapraktijk weg te laten en heidense feesten te vieren en ook nog es met verering van pausen.

   Jes. 19 is natuurlijk helemaal geen bewijs, dat de Koptische kerk door JHWH is aangewezen als voorbeeldkerk, waar haalt u dat vandaan!
   De islam regeert daar, al eeuwen lang, Kopten zijn stap voor stap weggedrukt en uitgemoord, slechts 10% van de Egyptenaren wordt tot de Koptische kerk gerekend.

   Een laatste vraag, zoals u die aan mij ook stelde: wie bent u ?
   En waar blijft uw met Bijbelse argumenten onderbouwd commentaar op ons Bijbels idee van de meest complete kerk?
   Shalom
   Ben Kok (joods-chr pastor)

 6. Op 13 juni 2019 @ 14:50 schreef P. de Jong

  Beantwoorden

  Geachte Br.Kok,

  Heb een bijdrage willen plaatsen over uw vragen die opeens weg was toen ik op de reactie plaatsen button drukte.

  Uw site toont meer onvolkomenheden want op de buttons bovenaan wordt niet steeds weergegeven waar je naar klikt!

  Ik heb geen zin om alles opnieuw in te tikken maar wil alleen nog vermelden dat in de dorpjes waar de mannen vandaan kwamen die zijn onthoofd op het strand in Libië er nu vele wonderen gebeuren geheel in lijn wat het NT ook schrijft welke tekenen de gelovigen zullen volgen. Het is dan wel niet uw idee van hoe een handelingen- gemeente er uit hoort te zien ( ze hebben zelfs een paus die Kopten! Foei! ) maar gelukkig bouwt de Heer Zijn Gemeente en Zijn wegen gaan oneindig veel hoger als onze wegen. Zalig wie Hem aanvaard ook in de gemeente-opbouw!

  Overigens ben ik een sympathisant van de GVK en lees het standaard werk en de talrijke diepe beschouwingen van Prof. Schilder u waarschijnlijk welbekend.
  Ik raad u zijn werk aan van: ‘ Christus in Zijn lijden’. En de ingang en doorgaan en uitgang te Yerusalem.

  De toon van de Professor is bepaald anders als die van u en van hem weet ik dat de Here hem groots gebruikt heeft door de Geest om de Gereformeerde Kerk weer te leiden naar de Koning, Profeet en Hogepriester Jezus Christus.

  Het HA, daar gaat het om! De liefde van 1 Cor.13. Het Bloed der verzoening strijken aan de poorten van je hart!

  shalom

  PS uw website moet worden geupdate. Diverse links werken niet goed of niet meer.

  • Dag PdJ,
   Een beetje antwoord op de vraag wie u bent, nl. sympathisant van de Geref Kerk Vrijgemaakt, de GKV dus.
   En het gaat om het HA,aldus uw mening, ik neem dan aan dat u Heilig Avondmaal bedoelt.
   Zie https://tora-yeshua.nl/2019/04/pesach-of-pasen/
   Het gaat om de liefde tot JHWH en de naaste, oftewel na bekering de heiliging, zonder welk niemand JHWH zal zien.
   Daarbij is Yeshua volgen zoals Hij leefde en leerde essentieel.
   Shabbath shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)
   PS websites moeten voortdurend worden voorzien van updates, kost tijd en geld, dus mocht u ons willen steunen daarin, zie dan https://tora-yeshua.nl/steun-ons-met-uw-gaven/

 7. Op 14 juni 2019 @ 17:26 schreef mieneke

  Beantwoorden

  Christus Jezus /Yeshua volgen ? Jawel.
  de Weg gaan die Hij ging?
  Vraag: wat was Zijn Weg?
  Antw: tijdens zijn leven op aarde goed doende om toch te moeten Lijden en sterven en ..Opstaan .
  Na de Opstanding lezen we dat Hij niet meer in Jeruzalem /Synagog/tempel is geweest en Zich daar niet meer heeft laten zien.
  Ook lezen we niet dat Hij op de sabbath naar de synagoge of tempel ging.
  Hij vescheen alleen aan Zijn discipelen. 500 in totaal.
  Dat is de Weg die Hij ging en die zullen wij moeten volgen.

  Een wedergeboren Christen is toegevoegd aan de Heere.
  Het is goed om samen met andere Christenen samen te komen. Dat kan en mag elke dag.
  Onderwijl goed doende . Totdat Christus Jezus/Yeshua komt.

  • Dag Mieneke,
   Na de opstanding verscheen Yeshua aan de vrouwen, de 12, de Emmausgangers, onderwees de 11 apostelen 40 dagen lang te Yerushalayim, zie Hand. 1:3.
   De Handelingengemeente was in de tempel bij de vieringen, kwam samen , zie Handelingen.
   Wil jij nu beweren, dat we geen gemeente zouden moeten zijn, al die gemeentes waar Paulus aan schreef en die hij bezocht, de 7 gemeentes die door Yeshua werden aangesproken in Opb.?
   Wat dacht je van Hebt. 10:25 “we moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag (van Zijn komst) ziet naderen”.
   Shabbath shalom
   Ben

 8. Volmaakte kerken bestaan niet. Ik volg internetkerken, enz. Tevens op Facebook fijne gemeenschap, ook Family7 van Joyce Meyer en Prince uit Singapore, iedere dag op tv. Ik heb geen kerk nodig, lees de bijbel en bid. Praise the Lord and that makes me happy. Ik ging zwerven van de ene kerk na de andere gemeenschap, allemaal niks, weinig liefde en vrolijkheid ondervond ik. Het probleem is dat Vincent, mijn kennis en ik geen kerst vieren. Jezus had een avondmaal ingesteld en dat is het allerbelangrijkste. Na verlichting van de bijbel ben ik opnieuw bekeerd sinds een jaar. God liet zien dat de bijbel de waarheid is. Verleden losgelaten en al die mensen vergeven en vergeten. Praise the Lord.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*