Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Abnormale hitte: eindtijdteken, Opb. 16:8, verzengende zon/update!

Het was wel es vaker warm, maar nu zijn de warmterecords verpulverd, aldus de NOS.
Eerst vond ik het een zwaar overdreven uitspraak, immers 1 of 2 graden meer dan in 1944, het recordjaar.
Maar toen zag ik een grafiek, waaruit blijkt, dat  de eeuwenlange schommeling van de gemiddelde wereldtemperatuur per jaar sinds de 21 eeuw stijl omhoog gaat, zie
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/duidelijker-wordt-het-niet-de-klimaatverandering-van-nu-is-echt-uniek~b6d1c9df/

Hierin wordt het “hockeystickmodel” als de verklaring opgevoerd van de huidige snelle klimaatveranderingen, zie het artikel.
Maar zie ook de update hier onder.

Waar de kritiek eerst was: “er is altijd klimaatschommeling geweest” , is het doorslaggevende argument nu, dat er inderdaad regionaal altijd verschillen waren en schommelingen, maar dat die schommelingen nu wereldwijd in stijgende lijn plaatsvinden !
Tja, als dat zo is, dan is temperatuurstijging wereldwijd het geval.

______________________________________________________________

Updatehttps://www.powerlineblog.com/archives/2019/08/michael-mann-refuses-to-produce-data-loses-case.php

De Nederlandse samenvatting staat op
https://fenixx.org/2019/08/28/klimaatleugenaar-verliest-rechtszaak/

en dan blijkt dat het hele “hockeystickmodel” niet waargemaakt kan worden en dat Michael Mann, de auteur van de theorie, is veroordeeld als fraudeur door de Canadese rechter tot het betalen van de  proceskosten van 9 jaar lang, een enorm bedrag.

______________________________________________________________

In de afgelopen 3 eeuwen, dus 1700-2000 is de temperatuur niet boven de 40 graden gekomen, aldus het KNMI op het NOS journaal vandaag 18 uur en dit werd ook op het NOS journaal genoemd.
Citaat: hoewel de invloed van de mens in deze studie niet werd onderzocht, zijn we er toch zeker van dat dit door de mens wordt veroorzaakt.

Toen herinnerde ik me, dat dit 1 van de 7 plagen is die in Opb. 16 genoemd worden, vs.8,9:
8En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur.
9En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Deze hitteramp wordt inderdaad veroorzaakt door de mens, nl. door het afwijzen van  JHWH als de Schepper ,de onderhouder en bestuurder van de aarde en de hele kosmos.

Zijn schepping is altijd verwaarloosd, terwijl de opdracht was die schepping goed te bewerken en te bewaren.
Vanuit de afwijzing van de mens van JHWH als Schepper is ook alle ontbossing, milieuvervuiling en plastic afval in alle wateren wereldwijd gegroeid en we  hebben zelfs ruimteafval.
JHWH probeert in deze tijd door deze rampen de mensen tot inkeer te brengen, door ze te laten beseffen hoe afhankelijk de mens is van Zijn schepping en vooral van Hem als de Bron van alles.
Het is domweg onmogelijk om zonder Hem te leven, wat denkt u dat er gebeurt als we naar de 50 graden gaan?
Of wat als er hagelstenen van ca. 35 kg. vallen, zoals  in vs. 21 , “van een talent groot”, en we hebben er al gehad zo groot als golfballen en zelfs van 0,76 kg, zie
http://de grootste hagelstenen

Als de Schepper zijn beschermende handen ook maar een beetje van ons af trekt, ervaren we meteen de gevolgen, bijv. door de zon, die buiten haar normalen bandbreedte te keer gaat.
Onze hemelse Vader houdt alles in Zijn hand, besef en ontdek  hoe het zonder Hem gaat, als Hij niet zou bestaan, zijn we aan de mensheid over geleverd en we weten , wat dat inhoudt!

JHWH weet, dat iemand, die zonder geloof in Hem de eeuwigheid in gaat, voor eeuwig verloren is en  Hij is in Yeshua ons verschenen, juist om ons van die eeuwige verlorenheid te redden, dus Hij doet alles, om ons tot inkeer te brengen.
Net zoals Hij na 120 jaar waarschuwen de zondvloed deed komen en iedereen, die niet in reddingsark, door Noach gebouwd, wilde gaan, verdronk.
Net als het volk Israel, dat na verlossing uit de Egyptische slavernij en duisternis  de relatie met JHWH verkwanselde in de woestijn en als 1e generatie verloren ging (Heb. 3), zodat JHWH verder ging met de 2e generatie en een paar getrouwen uit genoemde 1e generatie.
Uiteindelijk blijft van Israel slecht “een overblijfsel” bestaan van mensen, die oprecht op JHWH hebben willen vertrouwen en in hen zal JHWH zijn beloften vervullen.
Hetzelfde geldt voor de goyim, de overige volken: een restant blijft te willen worden gered en in het komende Koninkrijk van JHWH te zullen zijn.

Bedenk, dat elk mens zonder de vergeving van zonden , die Yeshua voor ons bewerkt heeft met Zijn kruisdood, (JHWH in mensengestalte stierf voor ons), verloren gaat.
Deze dag van overmatige hitte is een waarschuwing, spot niet met uw leven, maar  vraag u af of  u een relatie met JHWH  heeft, alleen in en door Yeshua mogelijk en of u oprecht met Hem leeft, Zijn geboden kennend en doende.
Dat staat heel helder in Joh. 14:21 , waar Yeshua zegt :”Wie Mijn geboden heeft (kent) en ze bewaart (doet), die is het die Mij liefheeft”.
Zijn geboden staan in de Tora: de 10 geboden, de Feesttijden van JHWH, shabbath, kosher eten, bovenal geloof en vertrouwen in JHWH, als Schepper en als genadige Rechter en Hersteller van deze verwoeste aarde en moreel zieke mensheid.
Voor degenen, die Yeshua afwijzen, is er  in Zijn komend Koninkrijk geen plaats, de boel is lang genoeg verziekt.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Hoe leer je de enige ware God kennen?

Navigeer naar andere artikelen

25 Responses to Abnormale hitte: eindtijdteken, Opb. 16:8, verzengende zon/update!

 1. Beste Ben, ben je moe?
  Moe van alles hoe het gaat.
  Moet van de tijd waarin we leven?

  De warme van de afgelopen dagen was zo itens, niet te harden.
  Ik zie om me heen dat de hele natuur in de war is.
  Ach dat weten we immers allemaal wel.

  Ik ben nu 33, maar het geloof allemaal wel langzamerhand.
  Ik zou graag terug willen naar een simpeler leven.
  De techniek gaat nu zo snel.

  Soms denk ik aan zelfvoorzienend te gaan leven.
  Maar iets zegt ook in mij dat wat er nu gebeurt in de wereld dat het niet meer te stoppen is, alleen kunnen mensen zelfs nog een persoonlijke keuze maken voor Hem.
  Moet ik misschien ook maar definitief gaan doen. Verder heb ik niets van mijzelf.

  In China en heel veel andere landen, zelfs in Frankrijk zijn hevige protesten.

  En ik?
  Ik heb steeds meer de behoefte al moderne media en zo uit te bannen.
  Of een periode op non actief te zetten
  Lijkt me fantastisch!

  Sterkte Ben.
  Jan

  • Hi Jan
   Dank voor je belangstelling, ik ben niet moe, maar zie dat door de toenemende barensweeen de komst van het Koninkrijk van JHWH snel dichterbij komt en dat is zeer goed nieuws.
   De “Dag des Heren”, beter gezegd de “tijd van de wederkomst van JHWH in de gestalte van Yeshua” is een tijd van toenemende rampen, om de mensheid wakker te schudden, dus ons getuigenis moet steeds duidelijker zijn.
   Laat de media maar roepen wat ze willen en ook dood zwijgen wie en wat ze willen, het loopt onze hemelse Vader nooit uit de hand, lees Zijn Woord, zie de tekenen des tijds en laat je niet ontmoedigen.
   Blijkbaar zijn er weinig Geestverwanten, die de moeite nemen om op dit artikel te reageren, men hecht wellicht meer waarde aan de menselijke klimaatgekte dan aan de extreme hitte als van uit de hand van JHWH volgens Opb. 16:8 als vervulling van die profetie.
   Er staat dan ook herhaaldelijk: “en de mensen bekeerden zich niet van hun boze werken (en afwijzen van JHWH).
   Net als t.t.v. Noach en van Sodom/Gomorra, slechts Noach en zijn gezin en Lot en zijn gezin op 1 na reageerden op de waarschuwende roepstem en redding van JHWH.
   Shalom, zie uit naar Zijn komst, hier was de verkoelende regen weer een verrukkelijke shabbathszegen !
   Ben

 2. He Ben,
  Er gebeurt nog veel meer.
  Sodom en gomorra ontpopt zich.
  Nederland gaat nog een zwaar oordeel tegemoet.

  als je alleen bent heb je veel tijd om na te denken en ook om jezelf te onderwijzen.

  Heb je stil gestaan bij de Gender gebeuren?
  Het wordt steeds gekker.

  Het feminisme en alles erom heen.
  Je ziet nu jongetjes als tien jaar oud verkleedt dansen voor volwassen mannen.
  Ze noemen dit dan een wonderkind…

  Sommige Social media sites hebben meer dan 70 verschillende genders die je aan kunt klikken.

  Op mannen is ook een jacht geopend.
  Mannen zijn toxisch en bepaalde mannelijke trekjes mogen niet meer.
  Lichaamshaar mag niet meer, want ja borsthaar is vies.

  Moderne reclame spotjes geven een reactie op hoe mannen behoren te zijn. Scheermerken.
  Sterker het aantal zelfmoord steigingen van mannen gaat radicaal omhoog door het feminiserende van onze maatschappij en de mannen die meestal de dupe van een scheiding. In voordeel van de vrouw .
  1 op de 3 huwelijk stopt.
  En zelfs in Gods gemeente.

  De media die vrouwen afbeelt als objecten.
  En vrouwen die weer mannen bashen.
  Er zijn nu mannen die zeggen ik ga mijn eigen weg en houden vrouwen op afstand .
  Ik vraag me af wat er gebeurt met generatie die nu opgroeit en hoe die zal gaan leven wat gaat er gebeuren daarna?
  Eerst schrok ik van een scheiding.
  Nu niet meer…

  Dit is nog maar het begin ben ik bang.

  • Hi Jan, de profetien in Openbaringen geven een beeld van de “dag van JHWH”, de rampentijd, de weeen ,die aan Zijn komst vooraf gaan en in Opb. 21:8 staan de categorieën van mensen, die zich nu volop manifesteren, maar dan zullen worden uitgewist, na hun oordeel.


   8Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

   Maar in de eerste verzen staat de bemoediging voor ieder, die wel op Hem vertrouwde en leefde tot Zijn eer.
   Shalom,
   Ben

   En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
   2En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
   3En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
   4En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
   5En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
   6En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.
   7Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

 3. Op 28 juli 2019 @ 22:03 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Amen.

 4. Op 29 juli 2019 @ 14:41 schreef Kees van Kesteren

  Beantwoorden

  Beste Ben en Jan,

  Wat een schitterende reacties van jullie beiden!
  Zo open en eerlijk en vol liefde aan JHWH………

  Ben jij schrijft;
  Blijkbaar zijn er weinig Geestverwanten, die de moeite nemen om op dit artikel te reageren, men hecht wellicht meer waarde aan de menselijke klimaatgekte dan aan de extreme hitte als van uit de hand van JHWH volgens Opb. 16:8 als vervulling van die profetie.

  Maar geloof me Ben, ik heb het artikel verschillende keren gelezen, maar ik vind het leven zo verschrikkelijk moeilijk worden om alle waanzinnige en serieuze zaken nog uit elkaar te halen. Nadenken waarin deze wereld zich momenteel bevindt doe ik dag in dag uit maar gelukkig hebben mijn vrouw en ik ons (warme) geloof in JWHW en wij weten dat alle waanzin in deze wereld niet voor niets is en er uiteindelijk de mooiste dingen gaan gebeuren……

  Dus laten wij volledig vertrouwen op God, dat is vandaag de dag onze enige zekerheid en de enige “ECHTE” waarheid.

  Ik wens u beiden heel veel kracht toe en een liefdevol leven!

  Shalom,
  Kees van Kesteren

  • Hi Kees,
   Dank voor je reactie, gezondheid ok of gaat het in elk geval de goede kant op?
   Shalom
   Ben

   • Op 1 augustus 2019 @ 16:06 schreef Kees van Kesteren

    Beantwoorden

    Beste Ben,

    Gezondheid gaat weer wat beter en helemaal als er mensen in je omgeving zijn die gelijkgestemd zijn. Heerlijk is dat!

    Hoe is het met de verbouwing, schiet het al op of is alles al klaar?
    Haal altijd veel kracht uit jouw onderwerpen, dus wat wil een mens nog meer?

    Ik wens je Gods zegen toe en doe de groeten aan je vrouw…….

    Shalom, Kees van Kesteren

    • Hi Kees, we zijn nog wel een jaartje zoet met e.e.a., maar tussendoor blijf ik doorgaan met onze website en zie uit naar de reactie van zo veel mogelijk Geestverwanten, maar ook naar die van mensen, die op zoek zijn en vragen hebben.
     Bel gerust als je vragen hebt , zeker mbt verdere invulling van je geloofsleven, zoals besproken.
     Shalom
     Ben

  • Hi Kees,
   Je woorden spelen door mijn hoofd.
   Dat het dagelijkse leven steeds zwaarder wordt.
   Of dat je dit zelf zo ervaart

   Ik kan hierop zeggen dat ik je begrijp.
   Ook om mij heen die ik het gebeuren.
   Ziektes en mensen die problemen krijgen.
   Ik leef zo goed als een kluizenaar.
   Daarover zijn ook veel meningen.
   Maar mensen teleurstellen mij teveel.

   Jesjoea is zo duidelijk in zijn taalgebruik dat de wereld die Hem niet kent gewoon verder gaat.
   Wanneer je een beetje de Engelse taal beheerst is Joodse bijbel van D H stern zo duidelijk.
   Mensen gaan door met eten, seksen, trouwen en werken.
   Ze maken daarnaast steeds meer ruzie en staan tegen elkaar op.
   Ook worden ze onreiner.

   Momenteel lees ik over het feminisme en verdiep ik mij in MGTOW en het gendergebeuren.
   Dat laatste daarmee ben ik de draad kwijt
   Eerst was het LHB nu is het al LHBTQI.
   En ik las een verhaal van een homoseksuele man die over dat laatste iets zei dat hij het helemaal zat was.
   Zelf de parades waarop mensen met hun blote billen staan te wiebelen.
   Tja… Het is maar de vraag wat is nog waarheid.

   Een broeder zei eens ‘ik kijk geen nieuws. Ik heb het goede nieuws al ontvangen.’

   Ik denk dat het een groot goedt is, alles uit te bannen.
   Ook tv, films en hedendaagse muziek.
   Als je het niet meer kijkt en niet meer luistert.
   Of alleen maar luistert onderweg in de bedrijfsauto dan hoor je dat moderne hedendaagse muziek vol zit met demonische yeksten.
   Beats worden zo gemanipuleerd qua snelheid dat het iets oproept.

   Sociale media is ook nep.
   Het echte leven wat is dat?

   Naar buiten, een boek lezen, een verhaal schrijven of bezig zijn in een hobby ruimte of schuur.
   Een schroeven draaier en iets uit elkaar halen teeft meer vreugde dan een spel op social media
   Wist je dat ook dit mensen manipuleert?

   Het lijkt wel een beetje op een klaagzang.
   Maar ik ben het goed zat, ook mijn eigen zonden.

   Er blijft in het eind toch niets meer over!

   Sjalom

   • Hi Jan, hoe zo je laatste zin “er blijft in het eind toch niets meer over”.
    Als Bijbelse gelovigen weten we, dat het Koninkrijk van JHWH door de geboorteweeen heen gaat en en juist dat dient ons met hoop, moed en blijdschap te vullen.
    Daar is alle reden voor, als we kijken naar de 6000 jaar beschreven Bijbelse geschiedenis, waarin JHWH Zijn plan laat zien en vele profetieën zijn vervuld, de grootste vervulling, Zijn komst op aarde in de gestalte van Yeshua was 2000 jaar geleden en zal spoedig zijn ultieme vervulling gaan krijgen.
    Shalom,
    Ben

    PS Kees zegt hetzelfde, als ik het zo lees, maar zijn antwoord aan jou komt vast ook nog.

   • Op 8 augustus 2019 @ 14:12 schreef Kees van Kesteren

    Beantwoorden

    Beste Jan,

    Het is fijn dat iemand je woorden begrijpt voor wat betreft, hoe je je met name in deze huidige wereld voelt. Ik wil beslist geen klaagzang ten gehore brengen of deprimerende woorden uiten, maar ik heb deze mensenwereld niet meer lief! Van de wereldse schoonheid en de dieren, kan ik gelukkig samen met mijn vrouw nog intens genieten, maar wat moet ik met de mensen.

    Uiteraard zijn er nog miljarden mensen die goede bedoelingen hebben en dat vind ik geweldig en gelukkig heb ik samen met mijn vrouw een aantal mensen in onze omgeving die vriendschap en liefde uitstralen, maar bij mij komen dan meteen de gedachten; Oké, ik kan en mag ergens van genieten, maar er zijn miljarden mensen die het ook goed bedoelen en waarom wordt hen de kans ontnomen. Waarom worden er op “dit moment” mensen onterecht vervolgd, vernederd en ga zo nog maar even door met elkaar negatieve dingen aandoen, omdat?

    Ja, waarom is het eigenlijk de laatste jaren zoveel anders geworden? Heeft dat met onze leeftijd te maken? Is dat een normaal iets c.q. gevoel dat je dan dingen vanuit een ander perspectief gaat bekijken?

    Ik ben er zeker van dat dit niet het geval is. Zoals ik al die snelle veranderingen zie is voor mij een teken c.q. profetie, welke in ‘De Bijbel’ beschreven staat; “alles zal veranderen”! Ik weet niet zo snel te benoemen in welk hoofdstuk dit geschreven staat, maar Ben zal dit vast en zeker wel weten, nietwaar Ben?

    En zijn die veranderingen onopvallend “NEEN”!, de gekste dingen maakt de huidige mensheid mee. Wat je in het verleden niet voor mogelijk hield is morgen al helemaal normaal en volledig werkzaam in het duivelse systeem. Alsof het nooit anders geweest is, zo gaat de mensheid er mee om. Om maar te zwijgen wat alle plannen zijn, die in mijn ogen te gek voor woorden zijn, zoals bijvoorbeeld; mensen en bouwmaterialen naar de Maan, Mars, een nieuwe NWO, Klimaat, Omvolking et cetera.

    Knetter, knettergek zijn ze aan het worden en beste Jan, dan zwijg ik maar over dat hele TRANS & GENDER gebeuren, want daaraan kan je m.i. met 100% zekerheid vaststellen dat het einde nabij is. Het grote voorbeeld komt immers ook weer vanuit de ‘De Bijbel’ waarin de vernietiging van Sodon en Gomorra beschreven wordt. Bekijk via deze link https://youtu.be/OGovStpdfC0 is wat er uiteindelijk over blijft van deze waanzinnige en verdorven mensenwereld!

    Voor wat betreft de ‘Joodse Bijbel’ van D.H. Stern moet ik jammer genoeg pas op de plaats maken want wij spreken alleen maar huis, tuin en keuken Engels en ik vind dat we onszelf dan beter kunnen verdiepen in het OT & NT van De Bijbel! Ik vermeld de bovenstaande woorden; “jammer genoeg”, want het Joodse volk en Israël staat bij ons beiden hoog aangeschreven en hopen ooit nog is naar Israël te gaan en daar de plaatsen en plekken bezoeken die in ‘De Bijbel’ staan vermeld en alleen het idee dat je bijvoorbeeld over een stukje grond loopt waarop ‘Yeshua’ misschien ook gelopen heeft, is voor mijzelf al zo mooi, zo emotioneel, dat ik niet onder woorden kan brengen, zo echt, zo volmaakt, zo mooi!!!

    Dus Jan, mijn vrouw en ikzelf vertrouwen volledig op ‘God de Almachtige’ zijn Zoon ‘Jezus Christus’ en ‘De Heilige Geest’ en spreken regelmatig tegen elkaar de woorden uit: “alles komt goed”..!!

    Shalom….. Jan en Ben, van Kees van Kesteren

 5. Mooi Ben! Am2n en halleluja!

  Shalom,

  Paul

 6. Op 30 juli 2019 @ 17:30 schreef Friesecanadees

  Beantwoorden

  ..let the one who is thirsty come, let the one who wishes take theWater of Life without COST

  Ik overdenk dit vaak als ik hier die prachtige onmetelijke schepping/natuur bewandel
  Groeten vanuit the northern prairie (Canada)

  • Hi Friese Canadees,
   Dus ook geen aanhanger van de evolutie theorie ?
   Gelijk heb je , prijs onze hemelse Vader voor Zijn wonderen, te beginnen met Zijn schepping en herschepping !
   Shalom
   Ben

 7. Shalom Chaverim;
  Enige tijd geleden trof mij het jaartal op mijn zojuist aangeschafte “Luach”.
  Het jaartal was mogelijk: 5779.
  Gelijkertijd merkte in een bericht, dat na de Ba Belse ballingschap; die van Egypte is gehalveerd. Met als argument, dat de 1ste helft “vrijwillig” zou zijn geweest.
  Dus:
  Het jaartal 5779 is synoniem met:2018–2019.
  Mogelijk is met die laatste, enige ‘vergissing’ gepaard gegaan.
  De ballingschap/verblijf in Egypte duurde dus 430 jaren. Waarin het verblijf in de Negev is ingesloten.
  Ook is van belang, dat: 1 dag is als 1000 jaar; en 1000 jaar als 1 dag.
  Dan geldt de Thorah-regel, dat de bruidegom(na de kennismaking) 2 (jaar) tijd heeft om de bruidskamer in gereedheid te brengen.
  Exact zoals Jashuah sprak:……..zie, IK ga naar het huis van Mijn Vader; om u;
  Bruidsgemeente, plaats te bereiden.
  Shavuah Tov.

 8. Op 3 augustus 2019 @ 12:21 schreef Kees van Kesteren

  Beantwoorden

  Op 1 augustus 2019 @ 14:04 schreef Pieter A Meijer

  Beste Pieter A Meijer,

  Is het mogelijk uw reactie te verduidelijken.
  Ik lees passages vanuit De Bijbel, maar er staan ook passages die mij onbekend zijn. Verdere uitleg van u zal ik zeer waarderen!

  Bij voorbaat mijn dank!
  Shalom, Kees van Kesteren

 9. Op 9 augustus 2019 @ 12:46 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Hoi Ben,

  Ik zat gisteren te kijken naar ‘de tekenen der tijden ‘op family7.
  Ds.Willem Glashouwer haalde daarbij ook opb.16.8 aan.
  Vanmiddag om 16.30 herhaling.
  Verder had hij het over de ‘witte ruiter ‘die met ons meegaat door de verdrukking heen. Is dat ‘Yeshua ‘ ?
  Ik hoor graag jouw uitleg.

  Sjabbath Shalom,

  Elbert.

  • Hi Elbert,
   Ging Willem ook zo ver, dat hij die hitte dagen van nu relateerde aan Opb. 16:8 ?
   Het witte paard, de meningen verschillen: https://www.zoeklicht.nl/artikelen/openbaring+6++de+eerste+zes+zegels+verbroken_4891
   https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/24871/de-ruiter-op-het-witte-paard/

   Heel hoofdstuk 6 gaat over de 7 zegels, allemaal rampen; er voor staat in heet hoofdstuk 6 er voor een beschrijving van het Lam, Yeshua dus.
   In deze context denk ik dan bij die 4 paarden als blijkbaar de eerste 4 van de 7 zegels aan rampen. Als het 2e, 3e en 4e paard rampen zijn, dan lijkt het logisch om dat bij het 1e paard ook te denken.
   Die ruiter, van het witte paard, krijgt een kroon (de macht) om te overwinnen en dat kan Yeshua niet zijn, want Hij heeft alle macht, zie Matth. 28:18 en bovendien is Yeshua de zichtbare verschijning van JHWH in mensengestalte, tijdelijk 33 jaar lang en verder incidenteel bij Abraham, Jacob en ouders Simson.
   Na de hemelvaart is Yeshua weer eenheid met JHWH, die Geest is en Yeshua is dan weer in JHWH.
   JHWH met Yeshua in ZichZelf gaat geen aparte macht geven aan Yeshua om te overwinnen, Hij heeft al overwonnen en aan Hem is alle macht in hemel en op aarde.
   M.i. zit Willem Glashouwer dus fout met zijn visie en dat is vaker het geval, hij hoort ook bij degenen, die het huidige Israel als het Israel Gods zien, terwijl slechts 0,5 % van het huidige Israel Yeshua belijdt als JHWH in mensengestalte, de overige 99,5 % ziet Yeshua als valse messias.
   Shabbath shalom
   Ben

   • Op 10 augustus 2019 @ 11:52 schreef Elbert pezarro

    Beantwoorden

    Hoi Ben,
    Dank je voor de info.Het zoeklicht is er helder over.
    De aflevering van Willem was van vorig jaar dus hij ging niet specifiek in op deze hitte.Verder geloofde hij ook niet in de opname van de gemeente.
    Doe jij morgen nog iets aan Tisha be’ AV ?

    Shabbath Shalom,

    Elbert.

    • Hi Elbert,
     Wij vieren alleen de Feesten van JHWH zoals in de Tora geboden, daar staat Tisba be’Av niet bij, dus ik laat dat voor wat het is: de tragiek van Israel, wat als volk steeds weer losraakte van JHWH en in ballingschap ging, de laatste keer na het afwijzen van Yeshua als de Mashiach en na ca 2000 jaar weer terug in het land, maar zonder schuldbelijdenis en bekering en aanvaarding van Yeshua.
     Aan de treurdag Tisha be Av zal nog de tijd van “Jacobs trouble” worden toegevoegd, waarna ze bij het verschijnen van Yeshua tot bekering zullen komen, zie Zacharia 13:7-9 en 12:10-14 en 14
     De aparte opname van alleen de christenheid vooraf aan de Dag van JHWH (de tijd waarin we nu zitten), waarbij dan de christenheid in de hemel zit te kijken naar het volk Israel op aarde, is pure misleiding, als Willem dat afwijst, ben ik dat met hem eens.
     Het gaat om het “Israel Gods”, Gal. 6:16, wat bestaat uit alle oprechte gelovigen van Joden en niet-Joden uit alle tijden en dat wordt opgenomen als JHWH komt in de gestalte van Yeshua, Hem tegemoet in de lucht, om als Zijn bruid met Hem de aarde te gaan besturen en bevolken.
     Shalom
     Ben

 10. Wij zullen allemaal verrast worden, Hij komt als een dief in de nacht. Waakzaamheid is geboden, maar als onze voorspellingen zullen de mist in gaan.

  • Hi LK,
   Yeshua roept ons op de “tekenen des tijds te onderscheiden, zodat we Zijn komst tijdig nabij zien komen.
   Ja, dat vraagt regelmatige Bijbelstudie, bijstellen van inzicht en dicht bij Hem leven.
   Maar alleen dat is al de moeite waard en verrast worden door onze hemelse Vader is dan alleen maar positief.
   Shalom
   Ben

  • Hi LK,
   Yeshua komt “als een dief in de nacht” voor hen, die Hem niet volgen en/of niet in grote verbondenheid met Hem leven en derhalve losgeraakt zijn van de Wijnstok, zonder zich daarvan bewust te willen zijn.
   Voor hen ,die met Hem verbonden zijn als een rank aan de Wijnstok, is Zijn komst geen overval, maar als een geboorte van een kind: op enig moment weetje dat het er aan komt.
   Shalom
   Ben

Laat een reactie achter op Ben Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*