Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wiens schuld is de uitbraak van dit Corona-virus ? update!

Zie https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2020/buitenhof-22-maart-2020.html

De pest, ebola, de Mexicaanse griep en nu ook het coronavirus. Het zijn maar een paar voorbeelden van infectieziekten die van dieren op mensen zijn overgegaan: zoönosen. Het meest recente coronavirus, COVID-19, heeft binnen drie maanden de hele wereld in zijn greep. Dat roept de vraag op: wat staat ons nog meer te wachten? Een gesprek met Roel Coutinho, arts, microbioloog en voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding en Dick Heederik, hoogleraar One Health Risk Analysis en voorzitter van Netherlands Cente for One Health.

Roel en Dick zijn het wel eens: de oorzaak ligt bij de mens, daar waar men de grenzen van territoria en culturen ging overschrijven, nam men de eigen virussen mee, waardoor zo’n virus , al dan niet gemuteerd, te keer ging.
In het verleden bij ontdekkingsreizen, kolonisatie e.d., wellicht ook zending,  gebeurde dat en recent  met saus, mers, nu ook dit Coronavirus.

Ik voeg er aan toe: de mens wilde globalisering, een nieuwe “toren van Babel” met een NWO, alle grenzen weg en dat geeft dan genoemde problematiek,  de mens is niet in staat tot een maakbare samenleving, laat staat op wereldnivo.
JHWH heeft de volken grenzen gegeven en de Tora principes, om optimaal te leven, zodra je gaat experimenteren tegen die regels in, gaat het goed fout.
Homofilie is een gruwel voor JHWH, aldus de Bijbel, toch doen en het HIV virus resulteert in aids .
Niet kosher eten, dus vleermuizen, ratten, slangen, zoals op de markt in Wuhan, geeft mogelijk dit Coronavirus,
Wat niet genoemd werd in Buitenhof was de zoektocht naar een anti-corona virus , gestart in Amerika, overgenomen in Wuhan en bewust of onbewust mogelijk uit de hand gelopen via het verkopen van testdieren voor consumptie op genoemde markt.
Zie ook https://nl.gatestoneinstitute.org/15780/coronavirus-china-propaganda

https://nl.gatestoneinstitute.org/15833/china-dubbelzinnigheid

waar de Chinese drang om wereldmacht te worden wordt genoemd, via biologische oorlogsvoering of om via de nood een deugd te maken en nu de redder uit te hangen via grote leveringen van goederen aan de EU.

NB https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/26/risico-van-pandemie-was-reeel-a3995082

Kabinet Rutte werd al vanaf 2016 gewaarschuwd door onze eigen veiligheidsdiensten, dat het risico van een epidemie en/of pandemie aanwezig was, maar men deed er nauwelijks iets mee, praktisch in elk geval niets.

commentaar Kees vd Staaij, SGP in WNL 27 maart:” achteraf is makkelijk praten en je kan  niet op alles voorbereid zijn.
Een kritische terugblik is wel goed natuurlijk”
Mijn commentaar: Die komt niet, hoor je ergens een excuus voor fouten? Nee dus. En verder hoor ik ook Kees  niet over het Bijbelse antwoord, dat mogen we zelf dan lezen hier onder.
Kees werd ook gevraagd  naar evt. verandering in kerkdiensten, maar daar deed hij niets mee, blijkbaar is daar onderstaande boodschap niet aan de orde.
In de 2e ronde kwam het er dan toch (eindelijk) uit, wel desgevraagd en nalv een artikel in het RD: “God roept wel op tot nadenken door deze ramp”  aldus Kees.
De andere gast, dir. ANVR, had er , ook desgevraagd, niets mee, als humanist.

Het antwoord van Yeshua in Lucas 13 over de oorzaak van rampen is echter  als volgt:

1Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had.
2En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben?
3Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.
4Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle anderemensen die in Jeruzalem wonen?
5Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

Zie ook het antwoord van Yeshua in Johannes 9:3,4

1En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.
2En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?
3Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.
4Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.
5Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.

 

Shabbath shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Hoe leer je de enige ware God kennen?

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

twee × 5 =