Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hugo probeert het nog es: Coronapaspoort in de maak

Nee, geen fakenews, ik belde met ministerie van Volksgezondheid,  die konden de  brief van Hugo niet bevestigen, maar ontkenden hem ook niet en zouden mijn vraag naar de echtheid doorsturen, antwoord kon even duren.
Het antwoord van de Gezondheidsraad  stond echter al op twitter, zie de brief hier onder, de woordvoerder van de  Gezondheidsraad bevestigde het bestaan van beide brieven , zie

https://www.gezondheidsraad.nl/aankomende-adviezen/documenten/brieven/2020/12/24/startbrief-ethisch-kader-uitgebreid-testprogramma-covid-19


De Raad zal een wetenschappelijk advies gaan geven, het oordeel is dan aan de politiek, aldus  de woordvoerder.

Hugo de Jonge (CDA, “christelijke” partij) heeft eerder overleg gehad met de Raad, vraagt vervolgens advies en binnen het “wetenschappelijk denken van Hugo” zal het advies wellicht zijn kant uit gaan, tenzij de Raad voldoende wijsheid  en ruggengraat blijkt te hebben en dit paspoort met klem afraad.
Zoals bekend ligt er een uitspraak van de 2e kamer hier niet aan  te beginnen, motie Wilders aangenomen.

In een brief van 17 dec. , te zien op twitter, vraagt Hugo advies over het nodig hebben van een Coronapaspoort voor:
-onderwijsinstellingen
-zorginstellingen
-publieke voorzieningen
-werkomgeving
-sociale gelegenheden, horen

Hugo dramt door, tot hij een Corona-app heeft (inmiddels gelukt), een vaccin (komt er aan, kost wat, maar dan heb je ook wat) en nu inenten z.s.m., er is nog niet geprikt, nog niemand is genetisch gemanipuleerd, maar Hugo heeft het Coronapaspoort al in voorbereiding.
Als u een 2 deling van de Nederlandse samenleving wil voorkomen, dan zou ik even wachten met prikken, zeker tot dat er spijkerhard  is bevestigd dat er geen Coronapaspoort komt en als u niet wil, dat uw DNA genetisch wordt gemanipuleerd.
En als u niet wil, dat we tot onze dood geprikt blijven worden voor alle mutaties en ziektes, die er zullen blijven.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

____________________________________________________________________________________

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum: 24 december 2020 Uw kenmerk:1798930-215927-PDC19 Ons kenmerk: 1804935/SK/iv/043 Telef oon: 070 340 75 20 E-mail: v oorzitter@gr.nl Bijlagen: –

Onderwerp: adv iestraject Ethisch kader uitgebreidtestprogramma COVID-19

Geachte minister,

Op 17 december 2020 ontving ik uw adviesaanvraag inzake een ethisch kader voor het uitgebreid testprogramma als onderdeel in de bestrijding van COVID-19. Ik heb de vaste Commissie Ethiek en recht gevraagd deze vraag te beantwoorden. Deze vaste commissie is ingesteld om adviezen te geven over kwesties en ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheid(szorg) die vanuit ethisch of juridisch perspectief van belang zijn. Graag informeer ik u hierbij dat de commissie op 14 december 2020 van start is gegaan met de beantwoording van de adviesvraag. In deze brief stel ik u ook op de hoogte van de samenstelling van de commissie.

De samenstelling van de commissie voor dit advies is als volgt:

 •   prof.dr.M.H.N.Schermer,arts,hoogleraarfilosofievandegeneeskunde,ErasmusMC,Rotterdam, voorzitter
 •   mr.A.C.deDie,advocaat,Verlink&DeDieadvocaten,Amsterdam,vicevoorzitter
 •   prof.dr.T.A.Boer,bijzonderhoogleraaropdeLindeboomLeerstoelEthiekvandeZorg,Theologische Universiteit Kampen
 •   mr.dr.M.C.Ploem,universitairdocentgezondheidsrecht,AmsterdamUMC
 •   mr.drs.J.J.Rijken,advocaat,AKDadvocaten&notarissen,Amsterdam
 •   dr.G.J.M.W.vanThiel,universitairdocentmedischeethiek,UMCUtrecht
 •   prof.mr.dr.B.C.A.Toebes,hoogleraar,RosalindFranklinFellow-InternationaalGezondheidsrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 •   prof.dr.mr.A.A.E.Verhagen,kinderarts,hoofdafdelingKindergeneeskunde,UMCGroningen en hoogleraar algemene kindergeneeskunde, i.h.b. palliatieve zorg voor kinderen,Universiteit Groningen
 •   prof.dr.M.C.deVries,hoogleraarNormatieveaspectenvandegeneeskunde,LUMC,LeidenDe waarnemers van uw ministerie in de commissie zijn:  dr.A.Struijs
   drs.S.KoerhuisIk heb er vertrouwen in dat deze commissie de expertise verenigt die nodig is om de adviesvraag goed te kunnen beantwoorden. Met deze procedure zijn naar mijn mening goede voorwaarden geschapen voor een onafhankelijke, objectieve en evenwichtige advisering door deze commissie. De belangenverklaringen van alle commissieleden zijn te vinden op de website van de raad (www.gezondheidsraad.nl).

page1image60952704

Bezoekadres

Korte Voorhout 7 2511CW DenHaag

e. inf o@gr.nl
t. 070 340 75 20
www.gezondheidsraad.nl Pagina1van2

Ik verwacht u het advies half januari 2021 te kunnen aanbieden. Met vriendelijke groet,

prof. dr. B.J. Kullberg, voorzitter

1804935/SK/iv/043 | Pagina 2 van 2

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to Hugo probeert het nog es: Coronapaspoort in de maak

 1. Mooi dat de 2e kamer de motie van Wilders heeft aangenomen tegen invoering van het vaccinatiepaspoort. Laten we inderdaad maar hopen dat de Raad in wijsheid de rug rechthoud en er niet mee instemt. Als het om gezondheid gaat is het al voldoende dat 2/3 van de bevolking is gevaccineerd. Als Hugo nu al begint te drammen is dat al het begin van het teken dat het om meer gaat dan gezondheid. Wanneer het ons opgelegd gaat worden dan zou er toch bij ieder weldenkend mens de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Maar ik denk dat de simpelere onder ons eerder nattigheid zullen voelen.
  Over Hugo gesproken: kijkt hij de laatste tijd niet wat vreemd uit zijn ogen en staan z’n pupillen niet wat wijd? Zou dat komen omdat hij zo hard werkt en over vermoeid is? Of heeft ie al een prikkie gehad?!!

  • Hi Sammy,
   Vreselijk, hoe iemand als minister van christelijke huize het in zijn hoofd heeft om heel het land met zo’n onbetrouwbaar virus te laten in enten, onder indirecte dwang via een Coronapaspoort,dwars tegen de volksvertegenwoordiging in.
   Hugo de Jonge heeft het dictatorschap als natuurtalent en dat straalt uit in zijn hele houding, nu ook met feiten gestaafd:de kamer kan de pot op, ik moet en zal mijn eigenwijsheid met manipulatie doordrammen.
   En dat alles onder verantwoordelijkheid van kabinet Rutte, daarmee dus ook onder verantwoording van CU, VVD, D66 en reken maar dat de. hele CDA-top van dit valse gedoe op de hoogte is.
   Inderdaad: iedereen danst naar het pijpen van de NWO, van Bill Gates, die zelfs denkt de “opwarming van de aarde” denkt te moeten en te kunnen tegengaan met verduisterend stof in de ruimte als zonnewering.
   Dat laatste is terug te vinden in de rampen in de Openbaringbrief van Johannes, hfdst. 6:12 en 8:12 en 9:2
   In Opb. 9:5,6 gaat het over “prikken van een schorpioen, die 5 mnd. lang voor vreselijke pijn zorgen”, zo erg, dat je dood zou willen zijn, maar dat kan dan niet.
   Het doet me denken aan de bijwerkingen van de wereldwijde Coronaprikken, maar dat laatste kan ook een voorbode zijn voor een ergere vorm.
   Deze tijd staat bol van de eindtijdtekeningen, als signalen van de komst van JHWH, deze tijd blijkt steeds meer de oordeeltijd te zijn, waarin de ene ramp na de andere zich voor blijkt te gaan doen.
   Zorg dat je het zegel van JHWH hebt op voorhoofd , dus op basis van de ene weg tot JHWH, Yeshua dus, de Tora praktiseert in denken en doen.
   Dat zegel wordt genoemd in Opb. 9:5 (ook 7:3 /14:1 en Ezechiel 9:4 ) en die oprechte gelovigen krijgen die schorpioenprik niet, ze hebben oog voor deze “tekenen des tijds” en zien waarheen het gaat, naar de antichrist NWO wereld.
   Dwars door de geboorteweeen heen zien we de komst van de Mashiach , dwz JHWH in d gestalte van Yeshua, wie volhardt tot het eind, die zal behouden worden.
   Shalom
   Ben

 2. Kijk en oordeel zelf.
  https://docsfair.nl/covid19movie/

 3. Hi Ben,
  Je moet daarbij wel sterk in je geloof staan en schuilen bij de God van Abraham, Izak en Jacob om stand te kunnen houden. Waarschijnlijk heeft het consequent weigeren van het vaccin/teken ingrijpende gevolgen. Maar die wegen niet op tegen de Heerlijkheid die de volhardende gelovige in Yeshua te wachten staat.
  Shalom
  Simon

 4. De meeste christenen zijn naamchristenen en zullen het getal van het beest op de valreep gewoon aan nemen,ook de Gezondheidsraad zullen de duivel en zijn trawanten gewoon vrijspel geven om het beest systeem verder heel gluiperig uit te rollen !Ongeacht het opleidingsniveau van de mensen zullen de meeste mensen waarschijnlijk deze naar de hel leidende injecties gewoon toelaten!Nederland is vrijwel veroverd door satan en z’n volgelingen!!Wat nu gebeurt is nog erger als het verplichten van de davidster,waar toentertijd de gehele Nederlandse overheid ook vrijwillig aan meewerkte !Laten wij volharden door Yeshua,HIJ leeft!Onze GOD heeft niets gemeen met de zetel van het verderf (o.a.kabinet Rutte ),die onder schijn van recht juist nog meer onheil sticht !!

Laat een reactie achter op Sammy Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*