Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Yom Kippur in deze eindtijd, in een verdeeld land

Elk jaar schrijf ik er wat over, zie hier onder enkele links over de Bijbelse onderbouwing , maar deze keer  meer persoonlijk.
De essentie is: je verootmoedigen, zie Lev. 16:29 en deze dag als een sabbat vieren, geen werk doen om zo de tijd te nemen voor deze verootmoediging.
Verootmoedigen, d.w.z. geestelijk naakt voor JHWH verschijnen, bereid zijn om Zijn liefdevolle, alles ziende blik te ondergaan, als Zijn kind en dat durf je omdat Hij in het offer van Yeshua je zonde kent en vergeeft.
Je doet je niet mooier voor dan je bent, onvolmaakt, maar Yeshua volgend op weg naar volmaaktheid, zoals Hij zegt in de bergrede, Matth. 5:48  “gij dan zult volmaakt zijn gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”.
Natuurlijk niet op Zijn nivo, we zijn niet gelijk aan Hem, maar op weg om op Hem te lijken, door Yeshua te volgen in de Tora geboden en  leefstijl.
Zo ingevuld is Yom Kippur een zeer gezegende dag, je realiseert je je status als kind van de Vader, zonder enige eigendunk, want alles wat je bent qua schepsel en mbt je ontwikkeling is in elk opzicht aan Hem te danken!
Wat een overvloed van genade , elke dag levend in Zijn aanwezigheid en bescherming. Gisteren nog ervaren, toen er bij het voorzichtig nemen van een onoverzichtelijke bocht met de auto in eens een forse vrachtauto met  te veel snelheid voor me langs flitste  en ik in de laatste milliseconde kon remmen.
Dank aan Zijn bewaring in die milliseconde, ik weet dat  mensen ook in zo’n moment dood zijn gegaan,  dan geen bewaring?
In al die 71 jaar ben ik blijkbaar wel bewaard gebleven en dat is uiteraard geen eigen verdienste, dat is genade en Zijn nabijheid en die is vanaf mijn bekering rond mijn 20 ste alleen maar toegenomen, doordat ik steeds mocht groeien in het zien van de noodzaak van Zijn nabijheid.
“Zie, Ik ben met u,  al de dagen, tot aan het einde der wereld” is Zijn belofte aan hen, die verbonden met Hem leven als ranken aan de Wijnstok.

Het is genieten, zo’n sabbat als Yom Kippur, tijd om te denken, te bidden , de Bijbel te. lezen, te schrijven en een heilige samenkomst te houden met een paar mensen, die begrijpen waarom het houden van de Moadim (de Feesttijden van JHWH) in acht te nemen en hoe Yeshua daarin  verkondigd wordt .

Shabbath shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Joodse man viert voor het eerst Yom Kippur dankzij Yeshua !

Yom Kippur = Yom Yeshua ; zinvol vasten is “ontmaskeren duisternis!”

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*