Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Pesach, de overwinning van JHWH in Yeshua over alle ongerechtigheid!

Te midden van alle valsheid van  het zgn. “vrije westen” (olv. het “Biden-beest”) en het “ideale communisme” ( paus Putin, Xi ping en  Kim Yung il ) vieren we Pesach, de hele week.
Zet maar “pesach” in de zoekmachine op onze site, je vind er dan genoeg info over en we danken onze hemelse Vader uitbundig voor Zijn reddingsplan: Hij verscheen in mensengestalte, Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) om ons de waarheid van Zijn Tora te onderwijzen.
En Hij deed wat Hij onderwees, Hij maakte Zijn woorden waar en schonk ons genade door in onze plaats de doodstraf te dragen en overwon de dood in Zijn opstanding.
Chesed ve hemed, genade en waardheid, wat een Koninklijke combinatie: ons duidelijk de waarheid zeggen, de Tora openbaart ons onze fouten, maar ook de vergeving in het geslachte Paaslam.

Blijkbaar leven we in de eindtijd, zeker gezien het streven van de globalisten naar een wereldregering, waarin men de Schepper als onbestaanbaar denkt te kunnen beschouwen.
Hun duivels streven zal leiden tot een marxistisch duivels systeem, zie China/Noord-Korea/Rusland en blijkbaar heeft de linkse kliek in het Westen (USA/VK/EU) daar een leidinggevende rol in met de Clintons, Mohbama, Biden,  Soros, Schwab en wat EU-leiders, waarbij ons land ook mee hobbelt.

Bij de “paasboodschappen” , die ik langs zag komen, zag ik o.a.  Bobby Schuller van de JvdBoschclub, zondagmorgen, het zgn. “Hour of Power”, waar de spreker, Bobby, het bestond om het bij de “verloren zoon” te houden, zonder iets van de kruisiging en opstanding te vermelden.
De verloren zoon was  in zijn verhaal ook geen zondaar, maar meer iemand, die te vrijgevig was en zo bij de varkens eindigde, maar die helemaal , zonder enig schuldbesef weer bij de vader te recht kon, zonder enig verwijt, feest.
Dat is in die club voortdurend de trend: de woorden ” ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u” werden niet genoemd, God  accepteert ons zonder schuldbesef en schuldbelijdenis,  want Jezus is er ooit voor gestorven en vanuit onvoorwaardelijke liefde mogen we allemaal zijn wat we zijn.
Dat zijn keiharde leugens, JHWH laat ons zien vanuit de spiegel van de Tora dat we zondaars zijn, des doods schuldig en wie zijn schuld belijd, is dankzij het offer van Yeshua (Jezus) welkom om een nieuwe start te maken.
Wie daarin volhardt tot het einde, is behouden en zal in Gods Koninkrijk zijn en dat vraagt na bekering een oprecht heiligingsleven, een leven vanuit de Toraprincipes, waardoor de gelijkvormigheid aan Yeshua groeit, als vrucht van de Geest en op basis van onze gehoorzaamheid.
Yeshua zegt immers: “wat noemt gij Mij “Here, Here” en doet niet wat ik zeg!” 

Lucas 6:46-49 NBG51
46Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? 47Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. 48Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. 49Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd één grote bouwval.

Bekering en heiliging zijn nodig om behouden te worden en te blijven en de misleiders in alle kerken en synagoges, om islam en hindoeïsme e.d. nog maar niet te noemen, zullen vergaan met de velen die hen als lemmingen zonder zelf na te denken, volgden.

Verder zag ik nog een evangelische paasdienst, van een gemeente , die vergelijkbaar is met de gemiddelde evangelische gemeente in ons land en daar had de spreker het ook met geen woord over kruising en opstanding, maar over “samen zijn, sociale gerechtigheid  e.d.”
Dat werd dan gesymboliseerd in een soort avondmaalsviering, met daarbij geen enkele  achtergrond werd verteld over de profetische uittocht uit Egypte, bevrijding uit de duisternis en afgoderij, de Toraleefstijl met vergeving en verzoening, vervult in Yeshua.
De hele essentie van het Pesachevangelie, verkondigd in de Tenach (OT) laat men weg, Yeshua die alles vervulde en voorleefde, laat men weg in die hoedanigheid, schokkend!
Men viert een antisemitisch RK paasfeest op de tijd van het vruchtbaarheidsfeest van Artmis/Astarte  met heidense vreugdevuren, paashaas, eieren ipv van de Feestdagen van JHWH te volgen, naar Zijn gebod,  zoals Yeshua voorleefde , naar Lev.23

En dan de KRO/NCRV met de “passion”, wat via de tv spotjes “een muzikaal evenement van het lijden van Jezus “ werd genoemd.
Een theaterstuk, met een open einde.

In de Mattheus en Johannes passion van J.S.Bach wordt gelukkig nog wel het evangelie gebracht, prachtig ! Helaas voor velen dan toch weer vooral iets muzikaals, zonder dat men dat in persoonlijk geloof herkent en uitleeft.

Als straks de toorn van JHWH losbreekt in wat de Bijbel “de dag des Heren” noemt, met alle rampen van dien, vergelijkbaar met de zondvloed en Sodom/Gomorra, dan zijn al die misleiders nergens meer, dan zal het voor velen te laat zijn.

Wie hier over door wil praten , is hartelijk welkom, mail of bel, zie bij contact op onze site en wie God oprecht zoekt, zal Hem vinden , naar Zijn belofte !
Hoe is het in uw kerk of gemeente of groep?

Chaq Pesach sameach, (gezegend Pesach) en shabbath shalom, vier 7 dagen lang het feest van Zijn overwinning over alle Goddeloosheid en verheug u over Zijn spoedige komst, het evangelie doorgevend aan wie het nog horen wil.

Ben Kok (joods-chr . pastor)

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to Pesach, de overwinning van JHWH in Yeshua over alle ongerechtigheid!

 1. Op 17 april 2022 @ 09:34 schreef elbert pezarro

  Beantwoorden

  Gezegend Pesach!,Ben.
  Elbert.

 2. Op 18 april 2022 @ 20:18 schreef Nieuw Begin

  Beantwoorden

  Ben, shalom!, even terzijde en off topic als het even mag…

  Heb je dit gelezen:

  https://www.xandernieuws.net/uncategorized/pasen-is-xandernieuws-nu-wel-of-geen-christelijke-site/

  Kreeg wel wat vragen na lezing van zijn standpunten zoals:

  wat dunkt X van het O.T. Ook allemaal fake?
  Gelooft X wel in de Opstanding nog?
  Gelooft X wel in de wonderen die de Heer Jezus deed?
  Heeft Mozes wel geleefd of maar een later bijgevoegde persoon?
  Statenvertaling is -met andere woorden- bullshit volgens X..niet te geloven!

  Nou nou nou, daartoe kan een streng Reformatorische opvoeding dus ook leiden en dan een theologische opleiding en alles wegsmijten …triest allemaal
  Maar wel dwepen met een mevrouw die het heeft over de AlVader, de AlMoeder, de Christelijke Vonk, Kosmische energie, Akasha velden, trillingsgetallen etc etc virussen met intelligent bewustzijn ( ja echt dat gelooft Helma Broekman schrijfster van de Akasha geopenbaard ( gebaseerd op het Hindoeisme)..waar X nu mee dweept…

  zie :
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/slangengif-en-covid-vaccins-vermenging-met-reptielen-dna-al-5-jaar-geleden-in-dit-nederlandse-boek-voorspeld/

  Het is te prijzen dat X openheid geeft over wat hij wel/ niet (meer) gelooft!
  Een XN is dus volgens hemzelf geen Christelijke site.

  Ik denk aan de woorden van mijn Heiland en Verlosser: ‘zal de Zoon des mensen het geloof nog vinden op aarde als Hij komt?

  Het is net of ik in de verte kukelekuuuu hoor kraaien….

  MVG

  • Dag Nieuw Begin, ik ga es beginnen met een persoonlijk telefoontje, daarna schrijf ik er mogelijk over.
   Maar zorgelijk en ook schokkend is het wel. Ik herken zijn kritiek echter heel goed op de refo wereld en ook op de Ev. en Pinkstergemeentes.

   Shalom
   Ben

 3. Op 29 april 2022 @ 11:09 schreef mieneke

  Beantwoorden

  Ben:
  Hoe bestaat het dat jij artikelen overneemt van Xander.
  Laat je niet met hem in en ontvang hem niet in je huis, zodat je geen deel hebt aan zijn uitlatingen en misleidende gedachten gangen.

  Ik ..MOET… dit tegen je zeggen.

  • Dag Mieke,
   Sander heeft jarenlang goede en Bijbels info geschreven, maar ik zie het laatste jaar een kentering en die heeft hij recent ook toegelicht.
   Desgevraagd heb ik al een antwoord gegeven aan een andere bezorgde lezer, nl. dat ik Sander zou bellen met een persoonlijk gesprek.
   Dat heb ik gedaan en in verdere betrokkenheid en bewogenheid heb ik eerst maar es zijn uitleg gevraagd.
   Makkelijk om iemand af te serveren, maar beter om in gesprek te gaan, dus met dat laatste ga ik mee door en ik kom nog wel met een waarschuwend artikel in bredere zin over alle misleiding.
   Tegenwoordig is misleiding schering en inslag,in alle kerkelijke stromingen en het is zaak ontmaskerend bezig te zijn, zoals ik altijd al ben en blijf.
   Het is de tijd van Noach en Lot, heel belangrijk om het gesprek in liefde en betrokkenheid te blijven voeren met mensen , die blijkbaar op essentiële punten verdwaald raken, zodat er in zicht komt, ook voor velen , die zich niet uitspreken , maar net zo goed zijn gaan twijfelen en dwalen!
   Hoe staat met jouw geloofsvisie en heb jij een groep mensen, waarbij je je als Geestverwant thuis voelt?
   Ik hoor het graag.
   Shalom
   Ben
   PS als ik een artikel over neem, wil dat overigens niet altijd zeggen dat ik het eens ben met alles in zo’n artikel of met alles wat een schrijver verder publiceert.

 4. Op 1 mei 2022 @ 23:25 schreef Nieuw Begin

  Beantwoorden

  @ Mieneke
  Heb je commentaar op XN ook gelezen. Helemaal mee eens. Je bent niet allen!
  Als ik dat op XN schrijf wordt het niet geplaatst vandaar dat ik even bij Ben schrijf.
  Dank Ben dat ik dit even naar Mieneke mag doorgeven dat ze niet alleen is!

  • Dag Nieuw Begin,
   Zie ook mijn antwoord aan Mieneke, waar blijft de bewogenheid met een mogelijk op enkele punten verdwaalde broeder?
   Weerleg dan op die punten zijn veronderstelde en mogelijke dwaling, om te zien of je hem de goede kant op kunt helpen en/of leer waar nodig zelf bij.
   Ik ben maar eerst es begonnen met een gesprek, artikel gaat volgen.
   Shalom
   Ben
   PS blijkbaar is deze schrijfster voor Sander een nieuw licht geworden, m.i. overduidelijk een verbijsterend dwaallicht:
   https://www.boekhandelheijink.nl/21593/de-akasha-geopenbaard
   Ik vind het vreselijk en zeer verdrietig.
   Het gaat verder, er is sprake van een vermenging, gezien de naam van een parallele website met de naam ‘Sander” er in:
   https://doedelsander.wixsite.com/lichtkind-actueel/post/hoe-het-kan-dat-je-zo-bang-bent-voor-corona

   In de hele geloofsgeschiedenis, vanaf Adam/Eva , zijn er velen verdwaald en we dienen allemaal toe te zien op ons zelf, om Yeshua zo eerlijk en getrouw mogelijk te volgen, om zo verdwaalde br. en zr. weer op de Enige Weg tot de Vader te kunnen helpen.
   In gesprek, ontmaskering en gebed, voor wie dan ook hulp wenst uiteraard.
   Na bekering dient heiligmaking te volgen en dat is Yeshua volgen in Zijn onderwijs, het evangelie van het Koninkrijk: Hij verkondigde de Tora, zoals altijd bedoeld was en daarin ligt een geweldige bescherming tegen afval.
   Zijn inwoning in onze persoon, Zijn geboden kennen en doen, in valharding tot het einde en dat kan om dat Hij met ons is, al de dagen, inderdaad tot het einde.
   Wie deze Tora-Yeshua geloofslijn niet een aanvaardt, verdwaalt en ken er zeer veel, dus laten we hier over verder praten a.u.b., om elkaar tot zegen te zijn en daarbij is Sander van harte welkom.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*