Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Pesach: de overwinning op alles, wat antiBijbels is, wordt gevierd, door de dood heen!

https://www.frontnieuws.com/rusland-informeert-zijn-burgers-om-zich-voor-te-bereiden-op-nucleaire-vergeldingsaanval-van-de-navo/

Als dit artikel werkelijkheid gaat worden, dan gaat de oorlog in Oekraïne tussen Rusland en de NATO een stap verder, mogelijk op weg naar WO III, waarbij de globalisten hun doel, een wereldregering, verder proberen in te vullen.
De antchrist is verschenen in vele gestaltes,  maar zal nu  het dieptepunt kunnen gaan bereiken met een marxistische samenleving, zoals in China, Noord-Korea, Rusland via de bezigheden van Soros, Schwab, Biden, Clinton e.d.
Yeshua heeft ons er op gewezen: let op de tekenen des tijds, ze kondigen Mijn komst aan en de wereld zal dan zijn zoals in de dagen van Noach en Lot (Sodom en Gomorra).
Dat kan heel goed deze tijd zijn, gezien wat er gaande is met een samenleving, die wereldwijd “van God los” leeft.

De parallel met Pesach is duidelijk: Yeshua ging ons voor, door de dood heen kwam Hij tot de opstanding en daar mag ieder mens deel aan hebben, op Zijn voorwaarden: erkenning van onze eigen overtredingen van de Tora, waarmee we de doodstraf verdienen, maar die Yeshua als onschuldig Pesachlam voor ons doorgemaakt heeft !
Wie dat proces van bekering en vervolgens heiligmaking niet wenst door te gaan, blijft voor eeuwig verloren en als de “dag des Heren”, de oordeeltijd dus, voor de deur staat, is dit tevens de laatste kans om na te gaan of je met de Schepper in het reine bent.
Als we door deze moeilijke tijd, de tijd van oordeel en dood, heen gaan is dat Yeshua volgen in de dood met de zekerheid van de opstanding en dat hebben Bijbelse gelovigen geleerd, als het goed is.

Voorbereidende acties als voedselvoorraad aanleggen, ook medicijnen , brandstof voor verwarming en auto, zijn allemaal verstandige  zaken, maar geestelijke voorbereiding nog veel meer!
Groeiend geloof in de beloften van JHWH, dat Hij in Yeshua met ons zal zijn, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld, kun je elke dag leren nu alles nog “normaal” lijkt te gaan, maar dan kan zo maar ontaarden in genoemde dagen van oordeel.
Als je dat niet hebt geleerd, zal het leven extra moeilijk zijn of onmogelijk, JHWH waarschuwt ons om niet onvoorbereid in het geloofsleven de eindtijd door te maken:

Jeremia 12:5,6 :

De Heer zegt: “Jeremia, als je met mensen hardloopt, word je al moe. Hoe wil je het dan opnemen tegen paarden? Als je alleen in een vredig land op Mij kan vertrouwen, hoe wil je Mij dan vertrouwen in de bossen vol wilde dieren langs de Jordaan? 6 Denk erom: zelfs je broers en ooms laten je in de steek. Ze schelden je uit als je langskomt. Maar ook als ze vriendelijk tegen je doen, moet je hen niet vertrouwen.”

In de eindtijd zullen mensen de waarheid niet willen horen en liever voor allerlei misleiding kiezen (2 Thessalonizen 2:1-17)
en zal de mensheid er als volgt uit zien:   (2 Timotheus 3:1-13)

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend.
Keer u ook van hen af.
Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.
Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk.
Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was.
Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding,
in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost.
En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

Shalom, welkom voor gesprek per mail, telefoon en/of in een persoonlijke ontmoeting.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to Pesach: de overwinning op alles, wat antiBijbels is, wordt gevierd, door de dood heen!

 1. Op 24 april 2022 @ 19:54 schreef Martha de Vor

  Beantwoorden

  Mooie overdenking.
  Dank u Ben Kok.

  • Graag gedaan Martha, kun je iets vertellen van jouw geloofsleven? Mag hier of per mail, zie contact.
   Altijd goed om met Geestverwanten de relatie met de Schepper te delen.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*