Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hemelvaart of Davos ? Yeshua ha Mashiach of antichrist

Vandaag vieren we hemelvaartsdag, maar wie viert die dag nog en wie dankt onze hemelse Vader voor dit grote wonder?
Lees het in Handelingen 1, Yeshua  is opgestaan uit de dood na 3 dagen , Hij is zichtbaar in de mensengestalte, zoals Hij onder ons mensen was, in alle opzichten de mensen gelijk, maar zonder de Tora te overtreden, zonder zonde dus.
De verandering na de opstanding is, dat Hij wel voor de ogen van de discipelen voedsel at, geen geest dus, maar wel in een verheerlijkt lichaam  verscheen en verdween.
Hij sprak met de discipelen, onderwees hen 40 dagen lang over “al wat het Koninkrijk van  JHWH betreft” , Hand. 1:3 , “nadat Hij hen door de Heilige Geest Zijn bevelen had gegeven”, vs. 2 .

In die zin lezen we in een paar woorden de essentie van  de verschijning van JHWH in Yeshua als mensengestalte: immers, JHWH is Geest,  maakt Zich zichtbaar in Yeshua als mens gedurende 33 jaar op aarde en leert ons in die gestalte de essentie van de Tora, draagt de doodstraf voor de overtreders en schuld belijdende mensen in hun plaats en staat op na 3 dagen uit de dood!
In die verschijning, in dat opgestane lichaam, gaat Yeshua weer terug in de Geest tot JHWH tijdens de hemelvaart en verschijnt daarmee fysiek uit het zicht , maar beloofd “op dezelfde wijze weer zichtbaar te worden, tot ons te komen.
JHWH zal opnieuw zichtbaar worden in de gestalte van Yeshua als Hij temidden van de rampen op aarde allen zal redden, die op Hem hebben vertrouwd  en Hij zal die mensen tot. Zich nemen, de dan levenden en de doden, die in Hem ontslapen zijn al die eeuwen vanaf het begin.

Het steeds verder mislukkende koninkrijk van de Goddeloze mens, die in eigen kracht denkt het klimaat te kunnen regeleen, de gezondheid van de mens met steeds meer vaccins en zelfs via techniek en transplantaties tot een aards “eeuwig leven” denkt te kunnen komen, zal dan voorgoed ten onder gaan.
Van al die aardse wereldrijken zal niets overblijven, ook niets van VN, WHO, WEF en de NWO en bedenk even, dat ook Nederland in Davos vertegenwoordigd is met Rutte, Maxima e.a., zie https://www.nu.nl/economie/6202123/world-economic-forum-weer-van-start-waarom-heeft-deze-club-de-schijn-tegen.html

De aarde zal geregeerd worden door JHWH in de verschijning van Yeshua ha Mashiach, Zijn majesteit, gerechtigheid en liefde als de schepping vervullen en Zijn Koninkrijk zal neerdalen op aarde.

JHWH, die de Heilige Geest is, openbaart Zich in Zijn schepping, die door Hem goed is gemaakt in oorsprong.
Die schepping is door de mensen en de duivel kapot  gemaakt, maar wordt verlost uit haar ellende door JHWH in Zijn verschijning in Yeshua in Zijn plaatsvervangend dragen van onze doodstraf, opstanding, hemelvaart en wederkomst!
Verlost van onze schuld en doodstraf leven we de komst van de Koning tegemoet, Hij verschijnt opnieuw zichtbaar voor de hele wereld om te oordelen wie niet op Hem wensten te vertrouwen, maar kozen voor hun eigen Goddeloze “koninkrijk” .
Hij komt als Redder in ons hart, als we tot bekering komen en Hij komt als Koning van het heelal op aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen, waarbij iedereen en alles, wat niet op Hem wenste te vertrouwen, voor eeuwig zal verdwijnen in de zelf verkozen duisternis, los van de Schepper.

Zorg dat je in het reine bent  met JHWH in Yeshua, voordat je dood gaat en voordat Zijn komst een feit is, want dan is het voor ieder persoonlijk eeuwig Shalom of eeuwig zonder  Zijn Shalom.

Joh.14:1-14 ,  citaat vs 2    ” …..want Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer Ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen , op dat ook gij moogt zijn waar Ik ben.”

Shalom, dwz. de ultieme vrede met JHWH, voor eeuwig  toegewenst, dat is de essentie van hemelvaart.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS vragen en/of reacties zeer welkom, graag onder dit artikel of via “contact”.

PS2 zie de voorafschaduwing van hemelvaart in de Tora, op de 40 e dag van de Omertelling:
https://hebrew4christians-com.translate.goog/Holidays/Spring_Holidays/Sefirat_HaOmer/Ascension/ascension.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*