Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wat zegt Yeshua over het ontvangen van eeuwig leven?

Wat is het ?
Joh. 17:3 “de persoonlijke relatie met JHWH en Yeshua!”, waarbij Yeshua het “Plaatje/Selfie van JHWh is”, zie Hebr. 1:3 en Col.1:15
Ook Joh. 14:9 waar Yeshua zegt: “wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.
Die “eeuwig levenrelatie” begint bij je bekering en gaat door de dood heen in eeuwigheid, mits wij Yeshua tot het einde toe volgen (Hebr.3:6,14 /4:11/6:8,12,15

Bekering: zie https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Yeshua volgen:

dat is  na je bekering: “heiliging”, apart van deze wereld leven volgens wat Yeshua onderwijst,  d.w.z. : Hij onderwijst de Tora en maakt die ook waar in woord en daad!

https://tora-yeshua.nl/2023/06/wat-is-het-evangelie-van-het-koninkrijk-volgens-yeshua/

Je kunt Yeshua volgen in Zijn Torapraktijk op een goede en op een verkeerde manier: naar de letter als vermeende eigen verdienste  (dat heet dan “wettisch”) of naar de Geest,  als Yeshua Zelf in Persoon.
Veel schriftgeleerden volgden Hem naar de letter en Yeshua laat zien dat dit fout is en tot eigendunk en hoogmoed leidt.
Matth. 23:1 e.v.:”doe wel wat men voorleest uit de Tora, maar niet naar de manier waarop ze die menen in praktijk te moeten brengen”!
Yeshua Zelf leefde zonder enige overtreding van de Tora zonder zonde en kon daarom ook voor onze zonde de doodstraf dragen!
Hij liet daarmee ook het enorme belang van de Tora zien: vanuit de Toranormen begrijpen we wat goed en fout is, wat zonde is , hoe je zou moeten leven en  waarom we vergeving nodig hebben.
Uit de volgende woorden van Yeshua onder dit artikel *** begrijpen we, dat de woorden van de Tora er toe moeten leiden, dat we Hem gaan zien als de levende Tora.
Hij vervult de Tora als het ware Pesachlam in de zin van het oordeel en ook door op de altijd door JHWH bedoelde wijze van leven, naar de Geest en daarmee  is Yeshua de levende Tora !

Veel mensen die pretenderen “de Christus te volgen”, Jezus te volgen dus, zeggen dat de Tora wat hen betreft, afgedaan heeft, het gaat vanzelf goed met hun leefstijl omdat “Jezus in hen woont”.
Dat laatste is nog maar de vraag, in 2 Cor.13:5 lezen we de oproep van Paulus, door de Geest geleid:
“stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf.
Of zijt gij niet zo zeker van u zelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.”
Kortom, doe regelmatig een APK keuring, niet alleen jaarlijks verplicht van uw auto, maar dagelijks (en niet alleen eens per jaar een keer naar de kerk o.i.d)  van uw geloofsleven, dan ontdek je tijdig waar het rammelt.
Een auto heeft een gebruiksaanwijzing en onderhoudsboekje, dat is voor een mens de Tora.
Wel es een auto gezien die goed blijft functioneren zonder onderhoud en met verkeerd gebruik?
Die auto’s liggen op het autokerkhof, de sloop dus.

Yeshua volgen als de levende Tora is essentieel voor je eeuwig leven, als je denkt dat je  “een zelf bedachte Jezus zonder Tora” kunt volgen, ga je als nog verloren, zie Hebr. 6:1-8 .
Het kennen van de Tora en op de juiste manier begrijpen en toepassen (uiteraard zonder de offers e.d. in de  tabernakel/tempel, die in Yeshua vervuld zijn), is essentieel op op de weg te blijven en Yeshua is de weg, de waarheid en het leven, als de levende Tora.
Zo wordt de Tora door de Geest in ons hart geschreven, niet als een knop die wordt omgedraaid, maar als een heiligingsproces, wat je gaat begrijpen in het volgen van Yeshua als de levende Tora.

Shalom, mag ik u/jou uitnodigen om te reageren?

Ben Kok (joods-chr. pastor)

***

Marcus 10:17-27 / Matth. 19:16-26 /luc. 18:18-27
naar de Tora leven en doen + Yeshua volgen = eeuwig leven hebben!

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*