Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wie gaan ons land regeren na 22 nov. 2024 ?

Sukkoth (loofhuttenfeest) 30 sept tot 6 okt: de Koning komt!

Dat feest ziet uit naar een nieuwe Regering met als Hoofd de Schepper, JHWH in de gestalte van Yeshua, die komt na een toenemende tijd van rampen, die laten zien dat we het zonder Hem niet redden in eigen-wijsheid en kracht.
Als we in de bescheidenheid van een tent van takken met een opening naar boven even afstand nemen van ons bezit, overgeleverd aan de natuur, dan realiseren we ons hopelijk de afhankelijkheid van Hem.
Helaas, zelfs na de komende rampen komen er zeer weinig tot dat realiteitsbesef en tot bekering , om Yeshua in alle opzichten te gaan volgen .
Men heeft een eigen geloof, met de meest bizarre levensvisies, de meest voorkomende is dan : ik leef goed, een evt. God mag wel blij met me zijn.
Of: we komen uit het niets en evolueren naar het niets, er is geen Schepper.
Of men geeft zich uit voor joods of christen, maar leeft er niet of nauwelijks naar of met een compleet eigen verhaal ipv. Yeshua werkelijk te volgen in al Zijn onderwijs van het evangelie van het Koninkrijk.
https://tora-yeshua.nl/2023/08/wat-zegt-yeshua-over-het-ontvangen-van-eeuwig-leven/

Als u gaat stemmen op 22 nov, lees dan voor die tijd kritisch de verkiezingsprogramma’s en probeer in te schatten wat de kandidaten gaan waar maken van al de mooie woorden.
Vergelijk dat met het beloftenprogramma van JHWH in de Bijbel met als basis de Tora  (lees es de kern in Leviticus 19 !)en hoe dat programma zichtbaar wordt in de Feesten van JHWH door het jaar heen en  wordt voorgeleefd en waargemaakt in Yeshua ha Mashiach.
Dat leven zullen we mee gaan maken in het komende 1000 jarig rijk en verder in de eeuwigheid, althans  degenen, die Hem als Koning hebben aanvaard en/of gaan aanvaarden.

Shalom,  alle vragen en reacties welkom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*