Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“Jakob’s benauwdheid” oftewel de existentiële strijd van Israel

https://www.israeltoday.co.il/read/idf-commando-it-is-the-time-of-jacobs-trouble/?mc_cid=eadde6ed3b&mc_eid=f8fb8ec67a

citaat uit dit indrukwekkende artikel:

“At one point in the conversation, Col. D. is asked how he interprets what happened and is happening to Israel. He responds: “It will be a time of trouble for Jacob,” quoting Jeremiah 30:7. Bu the passage concludes by affirming that “he will be saved out of it.”

For Col. D., what’s important now is how he conducts himself in the midst of these biblical events. “I ask myself how I can help in this situation. And it’s not just me, but the entire unit,” he stresses. “We are here for as long as is necessary. Our mission is to defeat the enemy. Onward to victory.”

Ik reageerde recent op  Facebookartikel bij een messiaanse voorganger en bij een evangelische spreker, maar dat werd artikel werd weggehaald respectievelijk genegeerd door de schrijvers en lezers!

Waarom mijn reactie dood zwijgen, waarom die bangheid voor gedachtenwisseling en wat ik dan wel schreef?

Ik schreef over het feit de kerken zo weinig met Israel hebben en zo antisemitisch zijn, waardoor ze amper een half evangelie verkondigen,  nl zonder de Torapraktijk zoals Yeshua onderwees, dwz.heiliging.
https://tora-yeshua.nl/2023/02/actueel-antisemitisme-nog-steeds-in-de-kerken/
En dat men in de messiaanse en Israel-fan-gemeentes  in veelgevallen zo overdreven over Israel praat, dat men stelt dat Joden  de aanvaarding van Yeshua niet nodig hebben, omdat ze Gods uitverkoren volk zijn.
Velen verkondigen Yeshua al niet meer als de enige Weg tot de Vader en zeker niet aan Joden, omdat ze in de geschiedenis zo antisemitisch waren en zijn, dat  ze voor Joden ongeloofwaardig over komen.
En dat is antisemitisme ten top, wel Israelprojecten materieel realiseren en/of financieel steunen, maar hen het beste, Yeshua, onthouden!
Men heeft niet eens de moed om dan eerst schuld te belijden over dit antisemitisch verleden en dan vanaf dat punt in verder gesprek te gaan, zo mogelijk.
Men wil daarbij ook niet inzien dat het over het overblijfsel van Israel gaat, een minderheid dus, die behouden zal blijken te zijn en niet letterlijk alle Joden.
Israel is als Gods volk uitverkoren omdat via hen de Mashiach is gekomen en zal komen en ook omdat via het de Bijbel is gegeven, 40 Joden schreven het OT en NT !
En hun geschiedenis als volk is een voorbeeld ter lering voor de wereld, zowel  mbt. hoe het geloofsleven goed  gaat en ook fout.
Zie Rom. 3:1-3. en 3:21,23 en de hoofdstukken  9,10 en 11

Te dwaas voor woorden dat dit onderscheid weinig begrepen wordt en dat men er uit angst om niet populair te zijn bij de Joden niet over wil praten!
Helaas is dit al mijn jarenlange ervaring , een enkele uitzondering daar gelaten.
Wat een verademing om de realistische, mogelijk profetische
uitspraak van deze dappere IDF officier te lezen!
Hij onderkent de crises waar Israel in verkeert en spreekt vanuit Jer. 30:7 over “Jacobs trouble” in de eindtijd en vertrouwt daarbij op JHWH; of hij Yeshua kent, is niet duidelijk, mogelijk niet, maar dat komt vast wel goed , staande in genoemd geloof op dit moment!

Ik verwees naar Zach.13:8,9 en het daaropvolgende hfdst. 14, waar het over “Jacobs trouble” , waar het heel duidelijk over de eindtijd gaat en waar  2 derde deel van Israel zal omkomen en het overblijvende 3e deel nog door een zware tijd heen in het vuur gelouterd wordt door JHWH.

Het zou zomaar nu al zover kunnen zijn!
Het drama begon op 7 okt. 2023 met de aanval door Hamas, die geheel volgens de koran als laffe strijders van de koranafgod allah Joden gingen vermoorden op beestachtige wijze.
Maar na inmiddels 3 maanden zijn er na ca.. 1200 vermoorde Joden en ruim 100 gegijzelde Joden 22000 gedode Palestijnen in Gaza en voor de ogen van de wereld is dit aan het uitmonden richting 50000 en meer doden wegens verhongeren, bommen, ziektes e.d.,zie de beelden op Al Jazeerha elke dag .
Er wonen ca. 2,4 miljoen mensen daar in Gaza, bij hoeveel doden zal de Israëlische regering beseffen dat men hoe dan ook moet stoppen, ook als Hamas niet (terecht) is uitgeroeid ?
Hamas stopt niet, die geven niets om hun eigen mensen, reken daar maar op.

De Tora leert ons om leed met gelijke mate te bestraffen, als rechtsnorm en die norm is al ruimschoots overschreden.
Yeshua legt de Tora uit met “7×70 maal vergeven” en je vijanden lief te. hebben.
En als het Joodse volk ter plekke dat voorbeeld zou willen zijn , zoals hun opdracht van Godswege is, dan zullen ze terugmoeten naar die norm.
Of door alle volken gehaat worden, wat in de hele geschiedenis van Israel in meer of mindere mate en zeer onterecht zo was, maar het kan zo maar zijn , dat  Israel aan deze norm niet wil en kan voldoen.
De volken zullen zijn als de “pot, die de ketel verwijt dat hij zwart is” en Israel zullen veroordelen.

In die situatie zal JHWH in de gestalte van Yeshua ben David verschijnen op de Olijfberg en in die uiterste nood het overblijfsel van Israel redden, zodat het volk niet verdwijnt, maar tot  aanvaarding van Yeshua ben Josef/David komt.
Daarbij zullen de vijandige volken hun gerechte straf niet ontlopen.

-gebed voor alle mensen, dat ze Yeshua gaan zoeken, vinden en aanvaarden, zodat ze in en door Hem de Vader leren kennen.
https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
-dank, dat JHWH Zijn plan volvoert en dat het Hem  nooit uit de hand loopt, Hij maakt af wat Zijn Hand begon en zal Zijn Koninkrijk vestigen op aarde.
In dat Koninkrijk zijn alle oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot de laatste mens voor de wederkomst van Yeshua, ziende op Yeshua, welkom en daarin zijn geen mensen, die JHWH weigeren te erkennen als de enige Koning van de schepping, geopenbaard inYeshua.

Shalom, graag jullie reacties hier onder,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: degenen, die een soort vervroegde aparte opname van de “gemeente” (de christenen vanaf de opstanding van Yeshua tot op heden) verwachten, hebben m.i. geen enkele Bijbelse grond daar voor, dus pas op voor die misleiding!

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to “Jakob’s benauwdheid” oftewel de existentiële strijd van Israel

  1. .Over het ‘“7×70 maal vergeven” en je vijanden lief te. hebben” hoorde ik eens een mooie toespraak van Aviel Schneider

    https://docs.google.com/document/d/1Zj1Z_wOmjx71bxgpP1c_E2d7NbHcSJyaSo4FF5V7Qf8/edit

    Het is ook vermeld in deze website: https://www.jair-bijbelstudies.nl/bijbelstudies-nieuwe-testament/mattheues-5-33-48-wees-volmaakt

    Zie verder mijn e-mail. Gods zegen!

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*