Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Laatste nieuws: Wycliffe, Frontiers en SIL passen Bijbelvertalingen aan tbv. de moslims // update!

Opmerkelijk, Frontiers was op de Opwekkingconferentie het meest fel tegen mij wegens mijn stelling, dat de koranAllah een afgod is; volgens hen moet je alleen over Jezus praten en God verder laten voor wat men er van maakt in christendom en islam.
Zie de kwalijke houding van St.Opwekking in deze: http://tora-yeshua.nl/2011/06/pinksterconferentie-st-opwekking-blijkbaar-bang-voor-dvd-islam-en-waarheid/
De hele motivatie is natuurlijk schandalig, omdat moslims  geen mogelijkheid kennen, om Yeshua ha Mashiach en de  Ruach ha Kodesh (Heilige Geest) in hun geloofsleven te plaatsen, dankzij de koranonzin van Mohammed en  omdat moslims de christenen met hun gepraat over  “Vader, Zoon en Geest” als 3 Goden-dienaars zien, gaan deze  zendingsorganisaties zich aanpassen, door over  “Heer” ipv “Vader” te spreken en over “Messias” ipv. “Zoon”, daarbij de eenheid (Vader/Zoon) van JHWH ontkennend.
Dat lijkt dan genoeg op  Allah en op de Mahdi, de 12 imam, de moslimmessias.  (zie meer info onderaan dit artikel bij ***)
MAAR: hebben we uit een heel andere motivatie niet iets soortgelijks zien opduiken in de Immanuelgemeente in Alblasserdam, waar men Yeshua dan wel  “eniggeboren Zoon van God “noemt, maar dan als  schepsel in Maria verwekt door  God (JHWH); ze maken Yeshua los van JHWH met hun dwaling en stellen dat hij slechts een mens is of een halfgod.
En kerken, die  meestal over ” 3 Personen in de Godheid” praten en dan toch 1 God, hebben er ook een zootje van gemaakt, zie hieronder genoemde link met mijn uitleg in de artikelen hierover.
Nu krijgen ze hun kerkelijke onzindogma’s als een boemerang terug via de lafheid van Wycliff, SIL en Frontiers.

Op een rijtje bij :

Joden geloven in 1 God, JHWH, God van Abraham,Isaak en Jacob, maar wijzen in meerderheid Yeshua af als “valse messias” (gelukkig een klein deel niet, er zijn ca een half miljoen Yeshua-belijdende Joden) en zover ze dat doen, hebben ze volgens Yeshua in Joh. 8:44 “de duivel tot vader”, omdat ze Hem als de “levende Tora” , als “de zichtbare verschijning van JHWH” afwijzen.

Christenen geloven in grote meerderheid de Drie-eenheid : “er zijn 3 Personen in de Godheid, Vader,Zoon en Geest, gelijk in macht en heerlijkheid en van hetzelfde Wezen; toch 1 God.” . Daarmee maken ze er 3 Goden van, wat ook in allerlei heidendom voorkomt en de uitspraak van Yeshua in  Joh. 8:44 geldt dan evenzeer voor hen.
Bepaalde groepen, die min of meer bij de christenheid worden gerekend, als Mormonen,  Wachttorengenootschap, Arianen, Christadelphians, Immanuelgemeente Alblasserdam , wijzen weliswaar de Drie-eenheid als 3 Goden-leer terecht af, maar maken van Yeshua een schepsel/mens door God in Maria verwekt of Hoogste Engel in mensengestalte o.i.d.
Ze maken dus Yeshua los van JHWH als aparte Persoon, wat men in de Drie-eenheidsleer ook doet, maar in mindere mate en niet als mens.
Jos Strengholt, Anglicaans priester in Egypte, gelooft zowel dat de koranAllah dezelfde is als de Ene ware God (JHWH) in de Bijbel als ook in de Drie-eenheidsleer en komt nu in de knoop met “islamisering van de Bijbel”, zoals Wycliff e.a. doen, zie zijn reactie http://strengholt.blogspot.com/2011/11/vreemde-keuzes-van-silwycliffe.html
(zie onderaan dit artikel ***)
Deze islamisering zou hem toch goed moeten doen, gezien zijn standpunt over de koranafgod Allah, maar hij begrijpt gelukkig ook, dat het loslaten van de eenheid tussen Vader en Zoon ook niet kan, ik zal deze alinea op zijn blog zetten, hoor graag zijn mening en hoop, dat onze Vader hem openbaart, hoe het echt zit.
Net als bij Petrus in Matth. 16:11-20, toen hij doorkreeg, dat “Yeshua de Mashiach is, de Zoon van de levende God” en Yeshua zei daarbij, dat Petrus “opperst gelukkig/zalig” was om die belijdenis, hem niet door mensen, maar door onze Vader in de hemel geopenbaard.
Zo moeten we allemaal door de Geest (=JHWH) begrijpen, wie Yeshua is en dat is bepalend, “wie zegt gij dat Ik ben” !

Moslims geloven in een een afgod, zoals in de koran beschreven, met een totaal andere persoonsbeschrijving dan de Ene ware God  bij Joden en christenen en ze stellen, dat  de Schepper geen zoon heeft. Daarmee voldoen ze helemaal aan de uitspraak van Yeshua en aanbidden de duivel.

Hoe kunnen we dan het meest Bijbels beeld van de Schepper hebben en Hem recht doen in Zijn liefde en rechtvaardigheid voor ons?
JHWH is echad (1 unieke  enige God), die ons verschijnt in verschillende gestaltes, zoals bijv. de  sejchina bij de uittocht uit Egypte voor het volk uit en bij de ark des verbonds, als de bijzondere Engel des Heren in Ex.23:20-23, waar in 1 Cor.10:1-5 als “de Rots. d.i.  de Mashiach) naar wordt verwezen, bij Abraham in Gen. 18 in mensengestalte, in Gen. 32 bij Jacob ,  ouders Simsons, Richteren 13 en bovenal in Yeshua (“wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”, Joh. 14:9).
Yeshua is de zichtbare werkelijkheid van de alomtegenwoordige Geest, die JHWH is.  In de gestalte van Yeshua is JHWH mens geworden om ons te laten zien, hoe de Tora uitgeleefd dient te worden en omdat we daarin allen te kort schieten, verdienen we de bijbehorende doodstraf, die  JHWH in Yeshua voor ons droeg aan het kruis op Golgotha, als het ware Pesachlam.
Zie verder de artikelen hierover op http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/
Shalom
Ben Kok  (joods-chr. pastor)
Zie het verhaal hieronder, met dank aan Gielah, die de link stuurde:  http://news.yahoo.com/father-son-ousted-trinity-bible-translations-003300519.html

A controversy is brewing over three reputable Christian organizations, which are based in North America, whose efforts have ousted the words “Father” and “Son” from new Bibles. Wycliffe Bible Translators, Summer Institute of Linguistics (SIL) and Frontiers are under fire for “producing Bibles that remove “Father,” “Son” and “Son of God” because these terms are offensive to Muslims.”

Concerned Christian missionaries, Bible translators, pastors, and national church leaders have come together with a public petition to stop these organizations. They claim a public petition is their last recourse because meetings with these organizations’ leaders, staff resignations over this issue and criticism and appeals from native national Christians concerned about the translations “have failed to persuade these agencies to retain “Father” and “Son” in the text of all their translations.”

Biblical Missiology, a ministry of Boulder, Colorado-based Horizon International, is sponsoring the petition.

The main issues of this controversy surround new Arabic and Turkish translations. Here are three examples native speakers give:

First, Wycliffe and SIL have produced Stories of the Prophets, an Arabic Bible that uses an Arabic equivalent of “Lord” instead of “Father” and “Messiah” instead of “Son.”

Second, Frontiers and SIL have produced Meaning of the Gospel of Christ , an Arabic translation which removes “Father” in reference to God and replaces it with “Allah,” and removes or redefines “Son.” For example, the verse which Christians use to justify going all over the world to make disciples, thus fulfilling the Great Commission (Matthew 28:19) reads, “Cleanse them by water in the name of Allah, his Messiah and his Holy Spirit” instead of “baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.” Rev. Bassam Madany, an Arab American who runs Middle East Resources, terms these organization’s efforts as “a western imperialistic attempt that’s inspired by cultural anthropology, and not by biblical theology.”

Third, Frontiers and SIL have produced a new Turkish translation of the Gospel of Matthew that uses Turkish equivalents of “guardian” for “Father” and “representative” or “proxy” for “Son.” To Turkish church leader Rev. Fikret Böcek, “This translation is ‘an all-American idea‘ with absolutely no respect for the ‘sacredness’ of Scripture, or even of the growing Turkish church.”

SIL has issued a public response stating “all personnel subscribe to a statement of faith which affirms the Trinity, Christ’s deity, and the inspiration of Scripture.” However, in the same statement, which is similar to Wycliffe‘s, it claims “word-for-word translation of these titles would communicate an incorrect meaning (i.e. that God had physical, sexual relationships with Mary) [sic],” thus justifying substituting “Father” and “Son” in new translations. Calls and emails to Wycliffe and SIL to clarify their positions were not returned. Frontiers responded to calls with articles that critics have already dismissed as skirting omissions of “Father” and “Son” in new Bible translations.

NB: klik op de diverse links in dit artikel voor meer info, zie ook op 1 van deze links http://www.change.org/petitions/lost-in-translation-keep-father-son-in-the-bible de mogelijkheid om een protest petitie te tekenen tegen het losmaken van  Vader/Zoon  in het beeld van JHWH wat we hebben in de Bijbel

___________________________________________________________________________

Citaat van  blog Jos Strengholt, waar hij  terecht bezwaar maakt tegen de islamisering van de Bijbel, zulks echter in tegenspraak met het standpunt van Jos, dat de koranAllah wel weer dezelfde is als de Ene ware God in de Bijbel, JHWH:

Vreemde keuzes van SIL/Wycliffe bijbelvertalers

Een nieuwe Turkse bijbelvertaling van het Mattheus-evagelie, waar SIL/Wycliffe een grote rol bij speelde, is te vinden op http://www.allahinhazinesi.net/Anasayfa/Ana_Sayfa.html

Dit is de zoveelste vertaling voor de moslimwereld waar SIL/Wycliffe met een radicale, en mijns inziens verkeerde aanpak bezig is. “Allah’in Vekili” wordt gebruikt voor “Zoon van God” in teksten als Mt 4:3, 4:6, 8:29, 11:27, 17:5, 24:36, 26:63, 27:40, 27:43, 27:54, 28:19. De term Allah’in Vekili betekent ‘afgevaardigde van God’. De term heeft alleen juridische connotaties, en niets familiairs.

In plaats van de term ‘Vader’ voor God wordt gesproken over ‘Mevla’. Dat betekent primair iets als bewaker or beschermer, en ook in die term ontbreekt elke familiaire connotatie. ‘Ey Yüce Mevlamız!’ zegt Mattheus 6:9. ‘Onze bewaker die in de hemel zijt.’

Als Jezus wordt gedoopt zegt de Bewaker uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde vekil’, mijn geliefde afgevaardigde. (zie afbeelding) In de uitgebreide voetnoot bij het vers wordt in de bijbelvertaling niet gerefereerd aan de oorspronkelijk griekse term huios, wat gewoon zoon betekent.

De website waar de bijbelvertaling is geplaatst, legt uit dat termen als ‘Vader’ en ‘Zoon’ sexuele connotaties hebben, en dat ze daarom zijn vermeden. Zelfs als zouden die connotaties er zijn, dan nog lijkt het me de taak van de kerk om dit goed uit te leggen. Het is niet te taak van de bijbelvertaler om het te verhullen. Maar SIL/Wycliffe maakt zich blijkbaar niet zo druk om wat de kerken in de landen van de moslimwereld vinden; de organisatie is in veel landen bezig met dit soort Islamvriendelijke vertalingen, vooral gemotiveerd door een paar Amerikanen die deze zaak enorm stuwen.

___________________________________________________________________________________

Zie ook http://xandernieuws.punt.nl/?id=652120&r=1&tbl_archief=&

en artikel in RD met standpunt Bram van Grootheest, dir. Wycliffe Nederland, die ik 6 febr. na een telefoongesprek mijn artikel heb toe gestuurd, met het verzoek er commentaar op te geven.    http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ophef_over_bijbelvertalingen_wycliffe_1_620519

Een citaat uit het RD artikel:

“Internationaal bestaat er veel onenigheid over de gebruikte vertaalmethode, zegt Van Grootheest. Vorig jaar heeft er in Istanbul een conferentie plaatsgevonden waar Bijbelvertaalorganisaties in gesprek gingen over deze materie. Volgens Van Grootheest heeft deze conferentie geen bevredigende uitkomst gehad. „Mijn inziens is dit probleem, als het gaat om de exegese, niet voldoende uitgediept.”

Van harte hoop ik, dat de aangereikte exegese in mijn artikel hierboven tot die nog nodige verdieping mag leiden; het is overigens wel tragisch, als je als Bijbelvertalers na zoveel jaren nog aan de meest elementaire exegese moet beginnen en antwoord moet gaan geven op de vraag van Yeshua: “Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben”.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr pastor)

Navigeer naar andere artikelen

21 Responses to Laatste nieuws: Wycliffe, Frontiers en SIL passen Bijbelvertalingen aan tbv. de moslims // update!

 1. Regelmatig doneer ik aan Wycliff, ik zal hen om een toelichting vragen, over de uitspraken, gedaan door Wycliff. Als ze vasthouden aan de gelijkwaardigheid van de God van Israel en de woestijngod allah, met kleine letters, hebben ze mijn laatste donatie ontvangen.

 2. Ik heb daarnet wel even een mailtje aan Wycliff gestuurd met de vraag, of zij een en ander kunnen toelichten.

 3. Op 1 februari 2012 @ 12:10 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Als ik de topic lees, dan denk ik:
  wat moeten we als gelovigen in deze tijd “goed” uitkijken uit welke hoek de “misleider/valse profeet/anticrist ” komt.

  Ik moet eerlijk zeggen: ik persoonlijk hou me aan dat wat ik geleerd heb in mijn Christen opvoeding:
  de Here God/JHWH de Vader
  de Here God/JHWH de Zoon
  de Here God/JHWH de H. Geest.= is de Ene Waarachtige Here God/JHWH

  Dus geen drie goden , zoals men veelal zegt. Dat is mij nooit geleerd in mijn Christen opvoeding.

  De andere uitleggingen van welke groepering dan ook die hou ik in de gaten als zijnde: pas op, de valse messias zal zich daar uit kunnen openbaren.
  Wat betreft de vertaling van Wycliffe:
  ik ga nu nog zuiniger om met mijn bijbeltje die ik heb vanaf mijn hele jonge kinderjaren.
  Ik ben bang dat deze vertaling van Wycliffe door vele religieuse groepen gretig aanvaard wordt.
  Het past in hun uitlegingen aangaande de positie van de Here Jezus/Yeshua Christus, die niet , volgens hen, de Here God/JHWH is.
  Uitkijken en Waakzaam blijven dus.

  W/lelie

  • Hi W/lelie,
   Wat ons in de christelijke opvoeding is geleerd, is niet altijd vanzelfsprekend goed, hoog uit goed bedoeld.
   Bijv.: ik heb geleerd: kinderdoop, Tora is vervuld en we zijn niet meer “onder de wet” en mogen alles eten, we vieren geen Moadiem, maar heidense feesten als zondag, zonnewende (kerst) en voorjaarsfeest ter ere van Astarte (Paasfeest) met een evangelische invulling en verder is Israel vervallen, de kerk is het geestelijk Israel.
   Dat is allemaal fout en dat heb ik zelf moeten ontdekken op basis van wat onze Vader me liet zien in mijn zoektocht, waarbij mede-gelovigen die dat wel al begrepen vaak een instrument waren.

   Kijk maar es in de Nederlandse geloofsbelijdenis, punt 8, die ik al eerder noemde: 3 Personen in de Godheid en dan kan het niet 1 God zijn, de formulering is voor geen mens te vatten.
   JHWH is echad en openbaart zich op meerdere wijzen, meer dan 3 zelfs: Engel des Heren, mensengestalte, sjechina (wolkkolom bij uittocht uit Egypte en boven de ark des verbonds) en bovenal in Yeshua, waarbij JHWH als zijnde Geest de alomtegenwoordige blijft.

   Shalom,
   Ben

  • W/lelie, ik ben het helemaal met jou eens dat we nuchter en waakzaam moeten blijven,ik ga nu nog zuiniger om met m’n vertrouwde Bijbel(statenvertaling) het Woord,wat Yahweh,de Heere God door Zijn Ruach/Geest tot mij spreekt,hoe meer misleiding en bedrog,hoe meer ik vasthoudt aan het Woord=Yeshua,mijn Fundament,de Heere Jezus! er is niets mis met een degelijke christelijke opvoeding,er is niets mis met de gemeente,de kerk,die het Woord,het evangelie nog laat klinken,ik houdt vast aan wat goed was en is en onderweg heb ik ervaren dat Yahweh,de Heere God mij persoonlijk onderwijst door Zijn Ruach/Geest en Woord en wat niet goed is verwijderd Hij…

   ps, ik ben nooit geleerd dat er drie goden zijn,soms gebruikte men de term’drieëenheid’ in en lied en dat gebeurt nog,desondanks ben zelf gaan onderzoeken in de Schriften wat dit nu werkelijk betekent

   shalom
   Aliyah

   • Hi Aliyah, als er niets mis is met de “er is niets mis met een degelijke christelijke opvoeding,er is niets mis met de gemeente,de kerk,die het Woord,het evangelie nog laat klinken”, dan is mijn vraag aan jou en aan W/lelie wel, wat er goed is aan:kinderdoop, Tora is vervuld en we zijn niet meer “onder de wet” en mogen alles eten, we vieren geen Moadiem, maar heidense feesten als zondag, zonnewende (kerst) en voorjaarsfeest ter ere van Astarte (Paasfeest) met een evangelische invulling en verder is Israel vervallen, de kerk is het geestelijk Israel.
    Dat wordt nog deels of helemaal geleerd in “de kerk”.
    Inderdaad, het Woord dient er te klinken, maar dan wel “de volle raad Gods” en niet de eigen , hierboven beschreven versie.
    Dus graag hoor ik hoe jullie dat zien.
    Shalom,
    Ben

    • W/lelie en toch,we weten dat de brieven aan de zeven gemeenten destijds niet voor niets geschreven zijn,deze brieven gelden ook voor de gemeenten van vandaag en dan met name voor de gemeente van Lauwodicea/Laodicea,in openbaringen 3:16 staat geschreven; Omdat jullie lauw zijn en noch heet,noch koud,zal Ik jullie uit Mijn mond spuwen,een krachtige waarschuwing!

     shalom
     Aliyah

     • Op 1 februari 2012 @ 17:24 schreef Ben

      Hi Aliyah, inderdaad, een waarschuwing, waar vervolgens niet naar is geluisterd of zeker niet voldoende, dus zitten we met een lauwe kerk, waarin we opgevoed zijn.
      Lijkt me duidelijk, dat we dan niet simpel kunnen zeggen, dat alles, wat we vroeger in de kerk leerden, automatisch goed was.
      Shalom,
      Ben

     • Op 1 februari 2012 @ 18:47 schreef Aliyah

      hi Ben, nav jou reactie om 17:24; behalve dat er een waarschuwing uit gaat naar de gemeente van Laodicea,gaat er ook een krachtige aansporing/oproep vanuit;in openbaringen 3:18-19 staat; daarom raad Ik u aan,koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn,witte klederen om uw naaktheid te bedekken,zodat u zich niet meer hoeft te schamen.zalf voor uw ogen,zodat u weer kunt zien! iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf ik,zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt…

      *de kinderdoop door besprenkeling is niet Bijbels,dopen in de naam van de Vader,de ZOon en de Heilige Geest ook niet,zo zijn er een aantal dingen binnen de gemeente die niet goed zijn,niet Bijbelsgefundeerd,gelukkig zijn er ook dingen die wél goed zijn,dat heb ik vastgehouden! de afgelopen jaren heb ik zoveel verwarring en misleiding gezien bij zgn messianen,die de orthodox Joodse leer wilden aanhangen,dat ik me wel 10x bedenk en niet zomaar iets aanneem en daarom houdt ik vast aan wat wel goed was en is wat ik in de behoudende gemeenten meegekregen heb en onderweg ervaar ik dat Yahweh,de Heere God,alles weghaalt wat niet goed is en Yeshua,de Heere Jezus blijft het Fundament waar op ik bouw

      shalom,
      Aliyah

     • Op 1 februari 2012 @ 21:05 schreef Ben

      Hi Aliyah,
      We zijn het dus eens, dat je niet simpelweg kunt zeggen ” ik houd vast aan mijn degelijke, goed bedoelde christelijke opvoeding”.
      En dat geldt uiteraard ook (maar daar ging het niet over!) voor alles wat aan nieuwe inzichten op ons afkomt, we toetsen alles aan het Woord, zoeken Gods leiding en bespreken een zaak met betrouwbare medegelovigen.
      En dan gaan we op weg, met toepassing van deze inzichten.
      Shalom,
      Ben

 4. Ik heb die lijst doorgenomen, Ben en vond daar o.a. de naam van iemand, die in Zuid-Korea hele stadions vol christenen krijgt en door wie ook sensationele genezingen heten te gebeuren ( kan ook van de tegenstander zijn):
  David Yonggi Cho, Founder and Senior Pastor of Yoido Full Gospel Church, Seoul, Korea.
  Verder ook Bill Hybels,
  Harvey Cox ( moest ik vroeger voor mijn studie lezen) en de al verdachte
  Rick Warren.
  Wat Nederland betreft vond ik alleen de naam van ene Roel Meeuws van de T.U. in Delft.
  Van de Bijbelvertaal-instituten niets, maar die handtekeningenlijst schijnt nog bezig te zijn aan te groeien, dus wat niet is kan nog komen.

  Ik heb ook Jan van Barneveld even wat links gestuurd, maar die was al op de hoogte, mailde hij zojuist.

  Shalom!

 5. het is toch van de zotte om ons geloof aan te passen aan dat van de moslims.

  Hebben ze in hun bijbels de zinnen:
  “18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
  19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.” Opb.22:18,19
  weggestreept?

  En de drieeenheid heb ik wel verkeerd aangeleerd in de kerken, ook door het feit dat ik niet tot de Vader kon bidden vanwege dat mijn aardse vader niet liefdevol met me omgesprongen is, dus was het voor mij in eerste instantie een uitkomst om ze uit elkaar te halen in mijn hoofd(Vader en Zoon).
  Inmiddels weet ik natuurlijk wel beter en sta helemaal achter wat jij Ben, vertelde over “JHWH is echad (1 unieke enige God), die ons verschijnt in verschillende gestaltes”…. sta ik helemaal achter (http://tora-yeshua.nl/2012/01/laatste-nieuws-wycliffe-frontiers-en-sil-passen-bijbelvertalingen-aan-tbv-de-moslims/)
  Shalom
  Rianne

 6. Shalom Chaverim;
  Aliyah 010212 16:22;
  Aan het eind v/d 41e eeuw, was er al zeer veel mis in de gemeenten.
  Allerlei verleiders en anti-christen deden al hun vernietigende werk.
  Dit is de ALLER 1e bedoeling van deze berichten.
  Tevens bestonden deze gemeenten voor het overgrote deel uit Yahuda die in de ballingschap waren geboren en/of terecht gekomen na 4170.
  De door Yahoshua beschreven toestanden bestonden dus al.
  De latere toevloed van niet-Yahuda, deed de afval nog groter worden.
  Uiteindelijk staat de afval op het conto v/d RKK.
  In dit hele gebeuren is een gruwelijk grote mate van arrogantie (wij weten het beter);
  als ook een nog grotere portie bedrog/verdraaiïng. En en passant, Yis’ra-El terzijde schuift.
  Juist vanwege dit laatste is de conclusie gerechtvaardigd, dat de aanvoerder v/d
  Yahuda-haters; Baphomet zelf is.
  De finale is m.i geweest in 4325 tijdens/door het concilie van Nicea.
  Definitief werd is daar de 3 eenheid doctrine/vervalsing vast gelegd.
  Anders gezegd: “De mens/schepsel, heeft bepaalt hoe de/zijn Schepper Almachtige; dient te worden genoemd-aangesproken en vereerd.
  Alsof Hij, Baruch ha Shem, dat Zelf al niet heeft duidelijk gemaakt. Mozes-braambos.
  De jaartallen die ik gebruik, zijn gebaseerd op de/het Scheppingsdatum/jaar.
  Niet dat het geboortejaar en -datum niet op prijs zou stellen.
  ” Er is GEEN andere Naam gegeven door welke men behouden wordt, nl.
  de Naam YaHoshua in YahuWaHu tse va’oth
  Am Yis’ra-El Chai.

 7. Beste mensen.

  Deze brief ontving ik zojuist van Wycliff`.
  “Geachte mevrouw Tabak,

  Hartelijk dank voor uw betrokken reactie. U verwijst hierin naar de internationale onrust over het niet letterlijk vertalen van de term ‘Zoon van God’ in een beperkt aantal Bijbelvertalingen bestemd voor een moslimdoelgroep. Dit is ook voor Wycliffe Bijbelvertalers Nederland (WBN) een punt van grote zorg.

  Voor uw informatie is het goed om te weten dat WBN en onze veldmedewerkers niet direct betrokken zijn bij deze projecten. Wij kennen dus niet de details. SIL, de veldorganisatie waar wij mee samenwerken, is hierbij wel betrokken.

  Binnen de Wycliffe-organisaties en veldorganisatie SIL is de vertaling van de term ‘Zoon van God’ voor moslimdoelgroepen al langer een belangrijk punt van discussie. Vorig jaar zijn hiervoor op een conferentie in Istanbul richtlijnen vastgesteld. Deze richtlijnen hebben voor WBN nog niet alle zorgen weggenomen. WBN stelt zich op het standpunt dat de interne discussie nog voorgezet moet worden.

  Het zoonschap van Jezus is voor WBN van essentieel belang en vanzelfsprekend willen we dat geen enkele Bijbelvertaling er twijfel over laat bestaan dat Jezus de Zoon van God is.

  Kortom: wij delen uw bezorgdheid. Nogmaals dank voor uw betrokken reactie, waarmee u ons de gelegenheid geeft om de positie van WBN met u te delen.

  Met vriendelijke groet,

  Bram van Grootheest
  Directeur
  E info@wycliffe.nl
  T 0343-517444
  W http://www.wycliffe.nl

  • Goede actie Gielah, maar dat dient een vervolg te krijgen, vind je ook niet?
   Kun je es een artikel schrijven als vervolg op deze brief, wat we dan hier plaatsen ter ondertekening?
   Stuur, als je het wil doen, een concept, dan kunnen we er een gezamenlijke oproep van maken, die onze lezers hier kunnen ondersteunen met een reactie en dan sturen we dat naar Bram van Grootheest.
   Shabbath shalom,
   Ben

 8. Shabbat shalom, Ben!

  Ik ben er over aan het nadenken (lees: bidden).

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*