Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Theologen (Marten de Vries) en politicologen (Gert-Jan Segers, CU) logen en blijven dat doen, boekrecensie van mij en in RD, update

Zie voor recensie RD met mijn commentaar er onder:  http://www.refdag.nl/boeken/oog_in_oog_met_moslims_maar_jezus_niet_verraden_1_623782
In deze recensie stellen Segers en De Vries, dat de vraag , of het om “dezelfde God ” gaat in Bijbel en koran, niet relevant is, ik citeer hun woorden uit deze link:

“En dan is er altijd weer die onder christenen terugkerende vraag: is Allah nu dezelfde als de God van de Bijbel of niet? Voor sommige christenen, zoals voor de„joods-christelijke pastor” Ben Kok uit Amersfoort, is die kwestie tot een sjibbolet geworden.
Segers en ds. De Vries worden een beetje moe van dat onderwerp, laten ze merken. Ze laten de vraag in hun boek liggen.
Waarom?
Segers: „Arabische christenen hebben het er nooit over, terwijl ze heel goed weten dat het Evangelie en de islam twee totaal verschillende wegen zijn. De cruciale vraag is niet of God en Allah dezelfde zijn, maar wie God werkelijk is; wie Jezus werkelijk is.”
Ds. De Vries knikt instemmend. „Ik heb de vraag of God en Allah dezelfde zijn, nooit van moslims gekregen. Wij zijn ook niet geroepen een stempel op de islam te zetten. Laat moslims maar bepalen of God zoals wij in Hem geloven ook hun godheid is.”

Mijn reactie onder het RD artikel:

“@Jacob Hoekman (de interviewer van het RD): schrijf je “dominee” Marten de Vries of “politicoloog” Segers ook tussen ” ” ?
En mbt. je opmerking, dat mijn vraag naar het essentiele verschil tussen koran en Bijbel een  sjibbolet is  geworden, neem ik aan dat het een uitdagende vraag is aan Segers/De Vries.
Het is natuurlijk veel meer dan dat, het is het kennen van de God van Abraham, Isaak en Jacob in Yeshua en in de Bijbel of niet.
Want als men de vraag niet eens wenst te stellen, dan ken je de Vader niet.
En als het antwoord is, dat het om dezelfde God gaat in koran en Bijbel, dan ken je de Vader zeker niet.
Een 4e belijdenisgeschrift, wens van De Vries, is gewoon belachelijk, de Bijbel maakt zonder belijdenisgeschriften meer dan duidelijk, dat JHWH de Enige God is en dat Hij in Yeshua ons is verschenen.
En daarbij is Yeshua niet een 2e God en de Geest dan een 3e, nee, JHWH is echad (enig, uniek) en we ervaren Hem in Woord en Geest en beseffen, dat we in de mensengestalte Yeshua de Vader zien.
Shalom, zie verder tora-yeshua.nl voor mijn recensie op het boek van deze auteurs, die aantoonbaar dwalen.
Ben Kok (joods-chr. pastor)”

Marten en Gert-Jan samen op pad, om de waarheid over de Ene ware God te verzwijgen,  want in hun pas verschenen boek “Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen” zwijgen ze krampachtig over de meest essentiele vraag in de discussie over de islam.
“Is de Ene ware God van Abraham, Isaak en Jacob, zoals in de Bijbel beschreven en ons in Yeshua (Jezus christus) geopenbaard, dezelfde God als de  Allah, zoals in de koran beschreven?”
Ik heb die vraag met de nodige moeite en volharding van mijn kant aan beiden eerder voorgelegd en dan  wordt er voortdurend om heen gedraaid.
Marten de Vries (GKV-dominee, werkzaam in de  MAR, Missionaire  Arbeid Rijnmond, evangelie verkondigend onder moslims) kwam in een telefoongesprek met het volgende antwoord: “als een ex-moslim na zijn bekering ( tot JHWH in Yeshua)  de koranAllah  als een afgod beschouwd, is dat zijn persoonlijke keuze en als  een  andere ex-moslim na bekering zegt, dat hij in Yeshua dezelfde god (Allah uit de koran) beter  heeft leren kennen, is dat ook prima en zijn keuze”
Marten, als  theoloog en dus deskundige mbt. religies, doet daar zelf dan geen uitspraak over, die zou in het boek , wat nu uitkomt wel aan de orde komen.
En inderdaad, hij doet opnieuw geen uitspraak, komt zijn belofte dus niet na, maar stelt gewoon na elk hoofdstuk wat studievragen aan de lezen, w.o. nog niet eens direct de genoemde vraag, maar “wie de vraag moet beantwoorden,  zie onder hoofdstuk 1, pg. 26, zonder antwoord.
Marten blijft het antwoord schuldig, als deskundige en is dus ofwel niet deskundig ofwel hij is te bang om het antwoord te geven: het laatste is het geval. En daarmee laat hij moslims, die oprecht op zoek zijn, in de kou staan en zeker alle slachtoffers van de islam.

Zoek het zelf maar uit, is zijn antwoord, ik doe geen uitspraak, net als zovele christelijke organisaties, die onder moslims het evangelie brengen, Arab Vision, St. Gave,  Open Doors, de EO, Evangelie en Moslims, VPE,  bel zelf even de directie van deze organisaties , vraag dat in de mail op schrift en stuur me a.u.b. een cc.
Ik heb ze allemaal  gemaild, gesproken en het officiele antwoord was ofwel dat de vraag niet relevant was (!) ofwel “dezelfde God” ofwel “een ander beeld van dezelfde God” en dat soort  zwak en Godslasterlijk gepraat.
Persoonlijke medewerkers van genoemde organisaties denken er  soms veel Bijbelser over  en beamen, dat het gaat om de Ene ware God in de Bijbel vs. een afgod in de koran, zie ook het boek “dezelfde God”, vertaald door Andre van Mulligen en in sept. 2009  gepresenteerd door Hans Jansen (arabist) en mij, zie meer info op http://www.victorypublications.nl/  https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/
https://tora-yeshua.nl/2009/09/verrassend-goede-avond-met-prof-jansen/  en  op video met toespraak Hans Jansen die avond
(tekst op  https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-hans-jansen-over-dezelfde-god/  )

Lees ook het verslag in het RD van deze bijzondere avond: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/gelijk_godsgeloof_is_strategie_islam_1_357593 waar overigens ook Marten de Vries aanwezig was en nogal negatief uit de hoek kwam in zijn onbeholpen poging de islam wat te verdedigen, hij kreeg er de volgende reactie op:
“”Tijdens de discussieronde liepen de emoties hoog op. Een deelnemer hield prof. Jansen voor dat ook de Bijbel exclusieve claims heeft en vond Jansens betoog „eenzijdig.” Jansen: „Met mensen als u is de overwinning van de islam niet ver meer.”

De PKN is uiteraard ook helemaal op de foute toer en houdt vol in haar PKN-islamnota, voorbereid door  prof.  Bernard Reitsma, dat het dezelfde God is, zie
https://tora-yeshua.nl/2009/12/radiointerview-met-prof-reitsma-theoloog-aan-de-vu-pkn-en-ben-kok-joods-chr-pastor-olv-andries-knevel-radio-5-11-12-uur-zaterdag-5-dec-2009-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran/
en toets verder “PKN” in op de zoekmachine van deze site, dan vindt u meer dan genoeg.
De RK-kerk heeft zelfs als officiele leer, dat het om “dezelfde God” gaat !
Wycliff/SIL/Frontiers kunnen er ook wat van met het uitbrengen/ondersteunen van een islamvriendelijke Bijbelvertalingen, waarin het gaat over  “Heer en afgezant” ipv. het  Vader/Zoon begrip , zoals we kennen uit de grondtekst en tot op heden gangbare Bijbelvertalingen.
Zie mijn protest  https://tora-yeshua.nl/2012/01/laatste-nieuws-wycliffe-frontiers-en-sil-passen-bijbelvertalingen-aan-tbv-de-moslims/
En dan hebben we nog de  300  evangelisch/bijbelse leiders, die een gezamenlijk antwoord gaven op de  brief van 130 moslimgeleerden “a common ground”;  n.b.  George Verwer (OM), de Navigators, uiteraard Robert Schuller sr. van Hour of Power, Bill Hybels  van Willow Creek, Rick Warren e.a. tekenden het antwoord met daarin de bevestiging, dat het om “dezelfde God” gaat in Bijbel en koran, zie
https://tora-yeshua.nl/2010/08/misleiders-tekenen-ook-een-verklaring-onze-hemelse-vader-in-de-bijbel-is-dezelfde-als-de-koranafgod-allah-2/

Als we verder gaan met het boek van DeVries/Segers, valt er nog meer op, allereerst schildert Marten ons in hoofdstuk 1 een beeld van  JHWH, zoals hij dat uit de Bijbel verstaat; helaas  onnodig onvolledig en deels onjuist.
Hij haalt dat vooral uit het NT en laat dus 80% van de Bijbel weg, noemt niet de Godsnaam (JHWH) , of de term God van Abraham, Isaak en Jacob als de Naam van God bij uitstek en  benadrukt en passant, dat de Joden toch maar mooi fout zitten, want als Yeshua Zich als  “Zoon van God” openbaart en Zich dus aan God gelijk stelt daarmee, “gaan er vanaf dat moment niet veel Joden meer met Yeshua mee”, zo vermeldt Marten op pg.24 van uit Joh. 6:66
Marten stelt, dat “moslims het afwijzen  van Yeshua als  Zoon van God dus niet van vreemden hebben, dat deden en doen veel Joden ook. Dat is op zich waar, maar los van de antisemitische context van de kerken is het een zeer onvolledige opmerking en des te schrijnender, waar Marten de Godsnaam en de hele Joodse context weglaat.

Als theoloog schiet Marten hier zeer tekort, hij slaat de hele Godsopenbaring van JHWH  aan het Joodse volk over en dat is onmisbaar in de vergelijking met de koranafgod Allah, die via de koran, ahadith e.d. Jodenhaat leert.
Allah, wat feitelijk geen persoonsnaam is, maar een verzamelnaam, soortnaam voor  een god in het algemeen, net als  el, elohim, eleha. Il Allah,  “De god”, nou ja, en wat dan nog? Vul maar in met de beschrijving van de “god zonder naam” in de koran en dan zie je een heel naar persoon, die moslims onderdrukt in een dwangbuis van regels, man en vrouw ongelijkwaardig acht en niet-moslims als minderwaardig en brandstof voor de hel, tel uit je winst.
Marten laat dat allemaal achterwege en kent de Vader , JHWH, blijkbaar zo slecht, dat hij niet eens Diens Naam vermeldt: JHWH, God van Abraham, Isaak en Jacob.
En hij heeft het al helemaal niet over Yeshua-belijdende Joden, die het hele plaatje zien: JHWH , die in Yeshua ons verscheen en voor ons in Yeshua de doodstraf droeg aan het kruis op Golgotha als het ware Pesachlam.
Hij en bovengenoemde  evangeliserende organisaties willen  graag over Jezus praten, maar dan losgekoppeld van JHWH of zonder de nadruk te leggen , dat Hij  JHWH  Zelf is en daarbij  is de kerk zomaar weer “het geestelijk Israel” , zit je in de vervangingstheologie en is Israel afgeschreven als uitverkoren volk.
Het geloof van Marten komt veel meer uit de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en  Nicea, pg. 28.
Christenen hebben “niet echt iets polytheistisch”, volgens Marten, maar lees art. 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis maar, wat in aanvulling en feitelijk tegenstrijdig is aan art. 1 ( er is  maar 1 God), wat uitdrukkelijk stelt, dat er ” 3 Goddelijke Personen” zijn, zie http://members.home.nl/a.janssen/evangelie/ngb.html
Het sjema van Israel is: “Hoor Israel, JHWH is echad” , Dt.6:4  “Sjema Yisrael, YHWH elohenu YHWH echad” zoals er letterlijk in de grondtekst staat.
Als dat  in de eerste 80% van de Bijbel (OT) staat en Yeshua komt als de menselijke verschijning van YHWH, dan verandert daar niets aan, er komen niet opeens ” 3 Personen in de Godheid”, maar  YHWH blijft echad en verschijnt in meerdere gestaltes, al in het  OT bij Abraham, Jacob en ouders Simson en als  Sjechina, wolkkolom en Rots, waaruit het volk geestelijk werd gevoed, 1 Cor.10:1-5
Op pg. 29 haalt Marten de verschijning van JHWH  bij Abraham en ouders Simson aan, maar dan  heeft hij het slechts over engelen, terwijl er duidelijk in de grondtekst JHWH wordt genoemd in Gen. 12 en ook  de ouders van Simson hebben het over  “God, die hen verscheen en wiens Naam “wonderbaar” is.
Waarom  de verschijning van JHWH hier verzwegen? Om moslims tegemoet te komen , die natuurlijk totaal niet kunnen en willen geloven dat  God (zoals ze het daar dan over hebben met de koranAllah) op aarde in mensengestalte verschijnt.
Op pg. 30 heeft Marten het over  “de Heer” die aan Jacob verschijnt, een soort compromis om hier  “HEER”  te gebruiken, ipv engel en toch ook weer niet  JHWH ? En op pg. 36 heeft hij het over “de Engel des Heren”, die dan toch weer niet Yeshua zou zijn (naar mijn mening dus wel) en in eens komt hij dan met  “de Heer” die blijkbaar toch wel aan Abraham, Jacob en ouders Simson verscheen, maar Marten zegt niet , wie “de Heer” is.
“Misschien een theofanie als preludium op de incarnatie?” is al wat Marten zegt, waarom niet concreet ?

Marten benoemt wat verschillen in islam en  christendom  mbt. engelen, duivel, anti-christ en op pg. 35 citeert hij terecht 2 Joh. 7, waar “misleiders” worden getypeerd als “mensen die de komst van  JHWH in Yeshua (Jezus in het vlees) niet belijden”, dat is de antichrist.
Dat is nu typerend voor de islam, maar Marten trekt die conclusie  niet, hij zwijgt er over. Hij zegt wel, dat de koran Yeshua in het vlees ontkent, dat de koran er”glashard over zwijgt” maar hij benoemd de islam niet als “antichrist” !! Hij komt niet verder dan “waar christenen vervolgd worden, zijn antichristelijke krachten bezig”.

Op  pg. 37  wordt de misvatting, dat Mohammed de “Heilige Geest” zou zijn, wordt terecht ontmaskert als een opvallend verschil met de Bijbelse boodschap; helaas  gaat Marten dan weer de bekende structurele kerkelijke fout in door van de Geest een 3e Persoon te maken, terwijl de Geest natuurlijk JHWH Zelf is, Hij is Geest.

Hfdst. 3 op pg. 41 begint al slecht: “Het goede nieuws is, dat  Jezus redt” . Waarom niet correct geschreven, dat Yehosua (Yeshua) betekent :”JHWH redt” ?
Weer die fout om Jesus/Yeshua los te maken van de Vader, terwijl Hij eenheid is met de Vader.  JHWH verlost ons door in Yeshua voor ons de doodstraf te dragen.

Terecht merkt Marten op,  dat christenen (helaas laat hij voortdurende de Joden achterwege) in een Persoon geloven, JHWH in mensengestalte,  i.t.t. moslims, die in een boek geloven als Goddelijke waarheid, die is neergedaald.
Soera 97 verheerlijkt de nacht, waarin de koran is neergedaald en is dan een parallel met het Kerstverhaal, waarbij Marten dan maar de heidense oorsprong van het Kerstverhaal achterwege laat.
De Bijbel is meer te vergelijken met de ahadith,  dat zijn de overleveringen van wat Mohammed allemaal heeft gedaan en gezegd, aldus Marten.

Op pg. 50 staat “Isa-de moslimnaam voor Jezus” en hier verzuimt Marten op te merken, dat de Yeshua uit de Bijbel een totaal andere Persoon is dan de in de koran beschreven Isa.
Pg. 62 is interessant, want daar stelt Marten, dat moslims helemaal geen Mohammed nodig hadden met nieuwe openbaring; immers, Paulus was al in de eerste eeuw naar Arabie gegaan om het evangelie te verkondigen. Verder tot zover wel een paar kanttekeningen bij de islam van zaken die anders zijn, echter geen enkele veroordeling in de zin van “islam een valse leer”, het is eerder “dat is er ook, moet ook kunnen”.

Sommige christelijke voorgangers vinden (pg. 63), dat Mohammed een profeet mag heten, omdat hij voor “moslims van belang is”, maar dat is wel erg makkelijk, een profeet is vanuit de Bijbel gezien iemand , die de woorden van God duidelijk maakt aan de mensen en hen daarmee  vermaant, bemoedigt en opbouwt (zie  1 Cor. 14:3 over profeteren).
En verder dient hij gestenigd te worden, als hij de mensen misleidt met woorden , die blijkbaar niet van God zijn, Dt. 13, dus zo gezien blijft er van Mohammed als profeet niets over.
Marten stelt , dat Mohammed geen recht heeft op de benaming profeet en dat ben ik van harte met hem eens. Ex-moslims getuigen dat ze pas in en door Yeshua  rust en vrede hebben gevonden (pg.63), maar dan staat er weer niet bij, of ze de koranAllah met al de onrust achter zich hebben gelaten als afgod.
Dat laten mensen als Marten dan weg of open of voor eigen  persoonlijke keuze, bizar, terwijl hij toch in zijn bewoordingen over de God van de Bijbel  een goed christelijk beeld schetst, met een juiste verwoording van Yeshua als JHWH in mensengestalte. (even afgezien van mijn eerdere kritiek op het weglaten van de  zeer belangrijke Joodse context en Naam van God, JHWH)

Op pg. 67 heeft Marten het over  de”vrouw in Opb. 12, die  Eva, Maria of de kerk kan zijn (kerk in 2 bedelingen, die van Israel en de kerk als toch de ene kerk) en dat is nu ook bepaald geen helder standpunt.
De vrouw baart een zoon, die de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, duidelijk Israel, uit en door wie Yeshua tot ons komt, het heil is uit de Joden immers, zie Joh. 4:22 en  daar komt Marten dan ook later wel op,maar waarom Eva en Maria genoemd?
Op pg. 68 maakt Marten de meer dan bizarre opmerking “de hidra van Israel uit Egypte” als of de vlucht van Mohammed uit Mekka door ook maar in verte op zou kunnen lijken !
Dan komt er weer een bekende kerkelijke misser op pg. 70, waar hij verwijst naar Col.2:16 wat volgens hem slaat op ” islamitisch aandoende  OT ge- en verboden”
Bizar, de islam was er nog helemaal niet, dus trek die vergelijking dan ook niet en verder waarschuwt deze tekst ons niet voor  de Feesttijden des Heren, de Moadiem; die zijn als deel van de Tora “heilig en goed” (Rom. 7:12) volgens dezelfde Paulus.
Geen enkel begrip van de waarde van de Moadiem, door die “islamitisch aandoend” te noemen, heel kwalijk.
De tekst wijst er op , dat de werkelijkheid van Yeshua ha Mashiach is en dat de Moadiem op Hem wijzen, dus in het vieren er van moet je ook op Hem zien en niet zeuren en oordelen over de wijze waarop je de Moadiem viert.
Natuurlijk vier je de Moadiem wel en het is de bekende fout van de kerken, dat ze dat in een antisemitische traditie niet doen, maar kiezen voor de op heidendom gebaseerde feesten, zoals  het aan Astheroth gewijde voorjaarsfeest (Pasen) en de zonaanbidding op zon-dag en zonne-wende (kerstmis).
Marten bestaat het dan ook nog, om de wederkomst van Yeshua als “2e Kerstdag” te betitelen! (pg.71)
Op pg. 73 trekt Marten een vergelijking, waarin hij God als dezelfde verwoord in  islam en Bijbels geloof: “net als een milligram varkensvlees de rest onrein maakt, haram, zo maakt elke zonde ons voor God onrein” en hij zit hier gevaarlijk dicht op het standpunt, dat het om “dezelfde God” gaat.
Pg. 76 geeft weer voorbeelden van de “3 Personen in de Godheid” leer, want daar heeft Marten het over 2 Troosters, te weten Yeshua en daarnaast als 2e de Heilige Geest; dat krijg je als  je van uit het  Drie-eenheidsdogma denkt, terwijl  het Bijbelser is om  deze symboliek terug te brengen tot  JHWH, de ene ware God, die Zich in meerdere gestaltes openbaart.

Pg. 78 “volgens de islam komt Jezus terug, zal achter de imam in de moskee te Yerushalayim gaan staan voor het gebed en zal dan de antichrist (de eenogige Dajaal)  verslaan, de islam verspreiden , trouwen en kinderen krijgen en dan weer sterven. Bij het begin van Zijn komst gaat Jezus eerst alle kruisen vernietigen, de  “bescherming van christenen door moslims” opheffen, zodat ze vogelvrij zijn (en gedood kunnen worden) en  Jezus zal alle varkens doden.
Dergelijke islamonzin laat wel zien, wat een afgoderij het is, maar Marten komt niet verder dan” dat uit de islamitische eschatologie de afkeer van Jezus en de kerk kan worden geproeft”.  Wat een gotspe , een understatement van de bovenste plank.
Marten merkt nog op, dat  Jezus zoals hier op islamitische wijze verwoord, zo ongeveer de antichrist zelve wordt, maar opnieuw geen veroordeling van de islam.
Hij vindt zelfs, dat je moslims niet mag zeggen, dat ze in de hel eindigen, als ze Yeshua niet aanvaarden; je moet volstaan met het evangelie te verkondigen.
Een evangelie zonder consequenties?

Op pg. 85  wordt “islam” ineens weer, overigens terecht, vertaald met “onderwerping”, waar het eerst met het veel positievere “overgave” werd vertaald.

In het laatste hoofdstuk van Marten gaat hij in op voorbestemming in de islam en in het Bijbels geloof, islam ligt alles vast, in de Bijbel is dat inderdaa  veel genuanceerder.
Op pg. 94 lees ik dan weer een zeer kwalijke vereenzelviging van de koranafgod Allah en de Ene ware God , JHWH, want het bismillah wordt vertaald met  “In naam van God ..etc.” , waarom daar geen  “In naam van Allah..etc.  gezet?

Conclusie: een  duidelijke afwijzing van de islam als afgoderij en de koranAllah als afgod ontbreekt en hoewel de verschillen duidelijk beschreven worden (waarbij de negatieve aspecten van Allah overigens niet genoemd worden !!),  komt Marten nergens tot de uitspraak, dat het onmogelijk over “dezelfde God” kan gaan in  koran en Bijbel.
Verder is het gebrek aan inzicht in het belang van de Tora en de plaats van Israel duidelijk aanwezig als vast gegeven van uit kerkelijk denken. Theologisch m.i. een zwak verhaal en politiek correct ingevuld, omdat het islamgevaar voor onze democratische samenleving geheel ontbreekt en ook het in gebreke blijven van de kerken en chr. organisaties als klokkenluiders mbt. de islam wordt niet eens genoemd.

Wordt vervolgd met het 2e deel van dit boek, wat Gert Jan Segers heeft geschreven; mijn verwachtingen zijn na dit eerste deel niet hoog gespannen, ik vrees van hetzelfde laken een pak.

Gert-Jan begint met  gelijkenis van de verloren zoon: de vrijheid van die zoon, die juist door de gegeven vrijheid tot inkeer komt vs. de oudste zoon, die “verplicht”  zijn vader diende en wegens zijn liefdeloosheid  tov. zijn broer meer “verloren” was.
In een aantal kerken is die  “verplichte houding zonder hart” het geval en dat is helemaal waar, ik noem dat zelf “kerkje spelen” zonder echte relatie met de Vader; men wil er uit gewoonte bij blijven horen.
Herkenbaar, daarover zijn we het eens.
Maar dan krijgen we al op  pg.102 de  opmerking ” dat in ethisch opzicht islam en christendom niet veel verschillen, want in beiden mag je niet stelen, niet doden en  behoor je je ouders te eren”
De dwaasheid ten top ; als je iets weet van de islam,is  het wel ,dat doden geen probleem is, lees soera 9:5, 14, 29 en 123, “moord ze uit waar je ze vindt, (de ongelovigen)”
Keiharde leugens dus van christen en CU-ideoloog Segers.
En het wordt erger: hij schrijft dan  dat zijn moslimvrienden zeiden dat we God elk op een eigen manier van uit verschillende tradities dienen, maar dat we in beide gevallen proberen een goed leven te leiden”>
Segers laat daar dus gewoon staan, dat het om “dezelfde God” gaat, hij gaat helemaal mee met de gedachte en daar openbaart zich al wat hij van de kernvraag denkt.
Hij gaat verder, niet om “de verschillen tussen islam en christendom nodeloos groot te maken” (dat is wel het laatste wat Segers wil), maar om het verschil aan te tonen tussen  de Bijbelse God, die eerst van zonde bevrijdt en dan leefregels geeft, die in vrijheid mogen en kunnen worden nageleefd in dankbaarheid voor de bewezen genade en anderzijds een wettisch systeem in de islam van regels op zich, die je in eigen kracht moet volbrengen.
Uiteraard komt dan meteen de Tora als wet aan de beurt en tot mijn genoegen heeft hij daarvan begrepen, dat de Tora wel vervuld is, maar zeker niet ontbonden, we dienen de bergrede na te leven (Tora door Yeshua uitgelegd) en wellicht is er al lezend op deze site iets van het Tora-Yeshua geloofsbeleven bij  Gert-Jan doorgedrongen.
Hij noemt echter de bergrede, waarbij natuurlijk iedere hoorder destijds  snapte,dat dit de hele Tora is, inclusief bijv. kosher eten en het houden van de Moadiem, maar dat vergeet Gert-Jan gemakshalve even te noemen.

Dan gaat het over de vrijheid in islamlanden vs. de landen die van uit een joods-christelijke achtergrond leven en Gert-Jan noemt het  tekort aan geloofsvrijheid in de islamlanden “zorgwekkend”.  Een understatement van de eerste orde, zeker als je er de lijst van Open Doors bij haalt, zoals hij doet.
“Zorgwekkend” moet je es zeggen tegen de honderden christenen, die per dag worden vermoord in landen als Nigeria. Dat is niet “zorgwekkend”, maar crimineel en met die slappe, politiek correcte verwoording, ook als “islam als gelijkwaardige religie in onze democratie accepteren, zoals de CU verwoord” laat je de slachtoffers in de kou staan,

In het  2 e hoofdstuk, pg. 114 gaat het over het  6e gebod, “gij zult niet moorden”, wel een leuke voor moslims, zie www.thereligionofpeace.com
En ja hoor, hij komt aan met soera 5:32 ” wie 1 mens doodt, heeft als het ware het hele mensdom gedood”; Segers vermeld dan niet, dat deze spreuk uit het Jodendom gestolen is, zie  Sanhedrin 4:1, 22a en verder vermeldt Segers niet, dat de meest recente teksten in de koran via abrogatie gaan boven de oudere, dus geldt de al genoemde soera 9 en ook siera 47:4, “moord ze uit, de ongelovigen”, zie  http://www.uitkijk.net/islam.php?do=truc
Heel misleidend weer Segers, de islam mooi voorstellen, ook nog laten  wapperen met andermans (Joodse) veren.
Hij vermeldt dan vervolgens wel, dat “koranvaste moslims ook wel weten, dat ex-moslims moeten worden gedood e.d., maar hij veroordeelt het niet, hij vermeldt het slechts en dat laat zien, dat  Segers te zwak en te laf is, om de islam af te wijzen als hypocriet moordzuchtig systeem.
Hij  komt niet verder dan een boek schrijven , waarin dan wel zijdelings de kwalijke kanten van de islam genoemd worden, maar dat is hooguit “zorgwekkend” of wordt alleen feitelijk vermeld.

Hij praat vervolgens over liefde en genade zonder consequenties voor de zondaar en dat is heel onBijbels !  JHWH laat ons de consequenties ervaren, als we tegen Zijn Tora in leven,  Hij waarschuwt ons, dat  overspel, stelen, moorden, verkeerde leefstijl in economisch en sexueel en maatschappelijk opzicht  zichzelf straft!
De Tora  geeft daar boven uit nog heel concrete straffen op duidelijke zonden, maar ook de genade en vergeving wordt verkondigd. Niet goedkoop, zo van “zand er over”. Als David moor d en overspel begaat, is er wel vergeving, maar ook gevolg: het kind uit overspel geboren sterft,  David mag ook niet zelf de tempel bouwen en zo is het in ieders leven: je betaalt een prijs voor je fouten!
YHWH betaalt Zelf in Yeshua via de kruisdood de hoogste , volle prijs van genade en vergeving, maar de zondaar draagt in  beperkte mate de  gevolgen van de zonde, opdat  hij/zij leert en niet maar door gaat met de Tora negeren.

Op pg. 122 stelt Segers, dat “we onze politieke tegenstander niet als “de ander” mogen beoordelen, want dan betreden we een gevaarlijk pad”. Hij bedoelt, dat de ander altijd onze naaste blijft en dat is waar in de Bijbelse zin.
Maar juist daarom dienen we  deze verdwaalde naaste (nazi’s, moslims, communisten zoals in Noord-Korea) in alle duidelijkheid te wijzen op hun foute ideologie, waarin de naastenliefde geen plaats heeft en er alleen acceptatie is , zover de kwalijke ideologie wordt gedeeld.
Wat doet Segers met het gegeven, dat  JHWH op een aantal momenten de opdracht geeft, dat de vijand, die Israel wil vernietigen, zelf  moet worden vernietigd, zoals Amalek ?
Blijkbaar trekt  JHWH Zijn grenzen en als  Farao zijn hard blijft verharden, komt er een moment dat JHWH  Zijn handen van hem aftrekt en toestaat , dat dit hard onherstelbaar verhard wordt, tot aan de dood met heel zijn Egyptisch leger.
Dat is wel wat anders dan het geneuzel van Segers , die op een tour zit van oeverloos alles maar laten gebeuren, zonder op te komen voor je zelf en de naaste, die wordt uitgemoord en het accepteren van de overheid tot in een fase, waarin het te laat is.

Maar ook Segers ontkomt er niet aan, om te concluderen, dat er op enig moment toch wel wat moet gebeuren enop  pg. 125 spreekt hij over “het succesvol ingrijpen van het Westen in Kosovo, toen de Serven het gebied van moslims dreigden te zuiveren”, dat militair ingrijpen door het Westen was gerechtvaardigd volgens Segers.
Maar bizar: hij vermeldt niet wat de aanleiding was voor de oorlogsvoering  van de Serven, die al jaren werden bedreigd door moslims, zie de andere kant van de zaak op https://tora-yeshua.nl/2011/05/ratko-mladic-massamoordenaar-of-verdediger-tegen-jihad/  en zie ook diverse links onderaan dat artikel met meer info.
Dat vermeldt Segers dus niet en hij vergelijkt het in zijn onverstand ook nog met de Holocaust, waar  Joden zonder enige reden werden uitgemoord en waarbij het Westen nauwelijks ingreep !!!

Hfdst. 3, pg. 128,  “geen overspel plegen, het goede huwelijk”, ook een leuke voor moslims, waarbij de vrouw ongelijkwaardig is aan de man, de man mag 4 vrouwen trouwen, daarnaast nog “tijdelijke huwelijk van  10 minuten e.d. sluiten , wat op prostitutie neerkomt” etc. en waar echtscheiding voor de man een fluitje van een cent is.
Segers wijdt eerst uit over het  huwelijk en de moraal in de Bijbel, waarin alles voortreffelijk staat.
En dan noemt hij, zonder natuurlijk dat te veroordelen, wel dat het wat anders zit in de islam, de “lat ligt wat lager”, maar moslims zijn wel heel goed op het gebied van kuisheid en gaan de verleiding van vrouwen via  zo veel mogelijk bedekkende kleding toch maar goed tegen, leven de burka.
Hoe naief kan een mens wezen, alsof er ook maar iets goeds valt te melden van de zieke en zeer ongelijkwaardige omgang met vrouwen in de islam, de verborgen homofilie en pedofilie, allemaal niet noemen, nee, neem mbt. kuisheid vooral een voorbeeld aan de islam als teken van de goede moraal.
Hij noemt dan wel op pg.133, dat er de nodige hypocrisie blijkt in de islam, gezien het internet bezoek aan porno-sites en stelt dat tegenover de uiterlijke “kuisheidsregels” in het verborgene wel ander gedrag plaats vindt.
Maar is dat relevant? Dat is overal het geval, ook in christelijke kringen, zie de RK kerk recent en overal komt hypocriet gedrag voor. Het gaat om de norm in de bron en daarin is de koran een duivelsboek, zeker in combinatie met de ahadith en het voorbeeld van Mohammed, zaken, die als 1 totale bron voor de islam gelden .
Vergelijk dat met de Bijbel en er blijft niets van  de koranonzin over, maar dat benoemt Segers niet; hij benoemt wel de voortreffelijke Bijbelse lijn,  vergelijkt die met de korannorm en Segers komt niet verder dan “de lat die wat lager ligt”,terwijl  de islam in de bron het minderwaardig behandelen van vrouwen als norm stelt.

Hfdst. 4, pg. 141,  “niet stelen”, interessant, als moslims de niet-moslim zien als  minderwaardig en  joden en christenen verplichten  de djizia  (afgeperste extra belasting, waar mee de jood of christen gedoogd wordt in de islamsamenleving) te betalen, gelegitimeerde diefstal, daar beginnen we al mee.
Maar wat schrijft Gert-Jan?
Meteen krijgt het Westen er van langs en ook verderop: allerlei vormen van diefstal zijn normaal geworden, terechte kritiek, helaas waar en los zijn van bezit is in de christelijke praktijk ook lang niet zo ver als de Bijbel ons leert.
Maar dan noemt Seger op pg.145  “het burgerlijk wetboek van Mozes”, waarmee hij dan de Tora bedoelt, hij verwijst naar Ex.22. Het is weer het toppunt, om de Tora, de woorden van JHWH, met  “burgerlijk wetboek ” af te doen, hoeveel zicht heb je dan eigenlijk op Wie JHWH is en wat de Bijbel is ?
Wel weer fijn, dat de sharia ook heel scherp is over diefstal, handjes afhakken, geen probleem, zo ongeveer hetzelfde als “het burgerlijk wetboek van Mozes”
Segers vermeldt voor het gemak niet de vergeving en genade in de Tora, die via de offerdienst in de tabernakel/tempel toch duidelijk genoeg wordt gemaakt!
Mbt. de islam noemt Segers slechts, dat er in niet-westerse landen en ook in islamlanden nogal veel corruptie is en dat dit diefstal is, zou in het Westen beter zijn. Gezien de oplichterij van de  banken en rijke elite, die in deze tijd aan het licht komt, een belachelijke opmerking,  men doet in het Westen niet onder voor het “meer corrupte niet-Westen”.
Een  hoofdstuk met weinig toegevoegde waarde, zonder duidelijk te maken, waar de  verschillen zitten tussen islam en christendom.

Hfdst. 5, pg. 153  “niet liegen”, met  “taqiya” in het islamvaandel kan dat weer een openbaring worden.
Geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, staat er letterlijk in Ex. 20:16
Als voorbeeld van “een slecht getuigenis over de naaste spreken” noemt Gert-Jan het demoniseren van de Joden door Hitler; hij vergeet dat de kerken hetzelfde deden en doen en noemt het niet!
HIj noemt dan wel weer de foute Serven, die de moslims zouden hebben gedemoniseerd, zonder dat hij er bij vermeldt, dat de agressie en het demoniseren bij de moslims is begonnen, zie mijn eerdere kritiek daarop.
Citaat pg. 158, waar Segers schrijft:” De opdracht om elkaar recht te doen is geen verhindering elkaar lastige vragen te stellen. Het is mijn ervaring, dat die (lastige vragen) het meest tot hun recht komen in persoonlijke gesprekken, prive, onder 4 ogen”…..en verderop, pg. 159  “Liefde tot elkaar en tot de waarheid verplicht ons tot een intensief en oprecht gesprek over de waarheid”
Het toppunt van schijnheiligheid, Gert-Jan, als je bedenkt, dat je al jaren een gesprek weigert met mij, desgewenst in bijzijn van  Peter Frans Koops, die net een boek over de islamisering heeft geschreven, zie  http://www.pumbo.nl/boek/peterfranskoops en met Andre van Mulligen, http://www.victorypublications.nl/ ook goed ingevoerd in de islam.
Je weigert het persoonlijk gesprek met ons als 3 christenen, goed op de hoogte van de islam, zowel persoonlijk als in het openbaar debat en dat, terwijl ons doel juist is, om de CU te helpen de ernst van de islamisering in te zien en daar stappen in te ondernemen.
Feitelijk doet alleen de PVV daar wat aan, de SGP ook nog wel qua standpunten, maar de CU laat het helemaal liggen.
Je bent alleen geinteresseerd in je eigen politiek correcte waarheid over de islam en dat blijkt ook weer in dit boek:  gezellig samen door 1 deur met een onbeperkt aantal moslims, moskeeen en islamvormen in ons land als “staatsrechtelijk een gelijkwaardige religie”.

Op pg. 159 stel je, dat het niet zinvol is, om de eigen, exclusieve waarheidsclaim op te geven in islam en christendom. Je erkent het  wezenlijk verschil en dan vind je, dat beiden elkaar de vrijheid moeten gunnen dat verschil te behouden.
Dan kom je aan het punt, dat de islam die vrijheid niet toekent, want een ex-moslim mag en moet gedood worden.
De waarheid moet toch op tafel komen en het grote twistpunt is de Persoon van Yeshua, “Wie zegt gij, dat Ik ben”? Hij is de waarheid en komt om voor de waarheid te getuigen.
Jij kiest voor Yeshua, maar  je zegt niet in dit hoofdstuk, dat de islam, waarin Yeshua als JHWH in mensengestalte verworpen en afgewezen wordt, derhalve een misleidende afgodsdienst is.

Hfdst. 6, pg. 167 : “geen bezit van je naaste begeren”   O,o, dat wordt helemaal lastig, daar waar moslims de hele wereld in het kalifaat voor de koranafgod moet veroveren.
Je maakt terecht bezwaar tegen allerlei wettische religie, zoals de islam is  en zoals sommige vormen van christendom zich presenteren. Je vergeet hier even de  groep van wettisch denkende Joden, (niet alle Joden dus!) een categorie, waar Yeshua  wel heel scherp over is , zie Matth. 23 en Joh. 8.
Op pg. 168/169 haal je Luther aan  en samen met hem roepen jullie blijmoedig uit, dat de  Turken  (moslims) moreel superieur zijn aan het christendom in het doen van goede werken. Hoe knettergek kun je wezen, verdiep je es in de liefdadigheid van Bijbels geloofsleven in praktijk  en vergelijk dat met de islam.
Als je klaar bent met dat huiswerk, spreek ik je mogelijk nog es.

Je vult het hoofstuk verder over  christelijke leefstijl, zonder over de islam te praten, laat staan de vergelijking te maken en natuurlijk zeg je nergens ook maar enigszins, dat de koranAllah een afgod is,  de vader der leugen en de moordenaar van den beginne.
Met dit boek heb je opnieuw alle slachtoffers van dit totalitaire systeem in de steek gelaten, weiger je de duisternis te ontmaskeren en moet deze vorm van nazisme wat jouw en de CU betreft  als gelijkwaardige religie in staatsrechtelijke zin zijn plaats hebben in onze democratie.

Conclusie:  wie 18 euro wil besteden,  kan dat beter uitgeven aan het boek van PF.Koops,  http://www.pumbo.nl/boek/peterfranskoops wat ik al noemde of het boek van Peter Bontenius, zie https://tora-yeshua.nl/2010/07/vragen-over-islam-lees-deze-websites/   (daar staan meer aanbevolen boeken) of  het boek van Mark Durie, door Andre van Mulligen vertaald met als titel “dezelfde God?”, zie  http://www.victorypublications.nl/
Of ga naar de website van Hans Jansen, arabist, zie http://www.arabistjansen.nl/Arabist/biblio_nl.html

Vraag onze  DVD “islam en waarheid” aan, tegen een vrije gift verkrijgbaar, met  Cees vd Staay en Rouvoet , in 2 tegenstrijdige rollen, Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, Hans Jansen,  2 orthodoxe imams en een ex-moslim uit Belgie,  zie https://tora-yeshua.nl/2010/06/breaking-news-intro-van-de-film-islam-en-waarheid-on-line/

Shalom,  zie uit naar commentaar hieronder, van de auteurs De Vries en Segers, van de genoemde chr. organisaties en kerken en van iedere geinteresseerde lezer, zeker ook van moslims.
Ben Kok (joods-chr. pastor)
www.tora-yeshua.nl

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

21 Responses to Theologen (Marten de Vries) en politicologen (Gert-Jan Segers, CU) logen en blijven dat doen, boekrecensie van mij en in RD, update

 1. Arme kerk, met zulke theologen.
  Maar goed… we hebben in de kerkgeschiedenis helaas heel wat meer eeuwen gekend, waarin leeghoofden en geestlozen de sfeer in de kerk bepaalden.
  Dat was soms een golfbeweging…. na een hoop ethische leeghoofderij kwam er dan weer een diepgraver, die schatten uit het Woord omhoog wist te delven, waarna de kerken weer volstroomden en de mensen hun honger naar het Woord van de Levende God kwamen stillen.
  Of wij na déze afval ooit nog een echte, nieuwe opwekking, met daarna een honger naar échte kennis, zullen meemaken, is
  ( zoals al eerder hier besproken) echter maar zéér de vraag.
  Een en ander kan dus ook heel goed de zoveelste illustratie bij het absolute diéptepunt van de aardse bedeling zijn…..
  waarna de Allerhoogste een nieuw begin zal gaan maken en voortaan de Torah weer zal uitgaan uit Sion en ’s Heeren Woord uit Jeruzalem.
  Maar dan zijn we al in het Duizendjarig Vrederijk.
  Aan de treurige afgang van zogenaamde theologen uit de 21e eeuw zal dan geen gedachtenis meer (behoeven te) zijn.

  Mijn complimenten voor de diepgaande analyse van een en ander, hoewel het door de heer de Vries bij elkaar geharkte al die aandacht in FEITE natuurlijk nauwelijks verdient.
  Zoals hij redeneert …. met hetzelfde gebrek aan echte, geestelijke kennis en met dezelfde politieke correctheid, die natuurlijk de dood in de pot is en niets meer te maken heeft met het profetische: “Zo spreekt de Heere….”…. staan er ook in ( bijvoorbeeld) veel PKN-gemeenten wekelijks mensen op de preekstoel.
  Bij ons hier in het dorp wist de zogenaamde dienaar van het goddelijke Woord op Israël-zondag bijvoorbeeld niets beters op te hoesten dan een opwekking aan het adres van Israël, om “wat aardiger voor de Palestijnen te zijn…..”.

  Het zou bijna komisch zijn, als het niet zo tragisch was.

  • Hi Gielah, bedankt, het wordt nog erger als ik met Segers klaar ben, de CU, tel uit uw winst.
   Aan ons om de Tora-Yeshua lijn wel geloofwaardig uit te leven en uit te leggen,
   shalom,
   Ben

 2. Ben, dank voor deze uitgebreide recensie. Ik ben zo vrij geweest hem toe te voegen aan http://www.vergadering.nu/boeken

  Inderdaad wordt de kernvraag opzichtig ontweken. Dat kan (domme) tactiek zijn, in de hoop moslims niet te kwetsen. Maar daarmee vallen ze vooral de bekeerde moslims af. Want natuurlijk is er geen moslim die Jezus als zijn Redder aanneemt en God als zijn alles vergevende en liefhebbende Vader leert kennen, en dan zegt dat hij Allah beter heeft leren kennen. In dat geval was het wellicht geen overtuigde moslim en wist hij niet veel af van wat die Allah allemaal aan ongoddelijke dingen van hem eiste.

  En wat de schrijvers (en de meeste christelijke leiders) betreft moet het wel angst zijn om niet voor vol te worden aangezien als men het antwoord niet zou omzeilen. Persoonlijk zullen ze soms nog wel willen toegeven dat Allah in feite slechts een afgod is. Je noemt het ook terecht, dat medewerkers er persoonlijk soms wel Bijbels over denken.

  Ik denk dat mensen als Bernhard Reitsma nog weer een heel andere weg gaan. Dan heb je het in feite over pro-Palestijnse en overtuigde vervangingstheologen, die werkelijk niets geloven van de beloften die nog uitstaan voor Israel.

  Overigens vind ik het hameren op Allah en islam als ‘afgod’, ‘antichrist’, ‘antichristelijk’, afgoderij, en ‘valse leer’ ook geen “evangelie”; oftewel, dat is geen “blijde boodschap”. Dat trekt niet aan, maar stoot af. Maar het behoort in zo’n boek wel op zijn minst duidelijk benoemd te worden. Verder las ik dat het boek toch ook wel veel goeds bevat (zeker als ze jouw aanvullingen en verbeteringen in een herdruk gaan opnemen :-)

 3. En dit is wat ik gevonden heb over Allah, uit een oeroude Veda’ s van de Hindu’s

  http://www.hinduism.co.za/kaabaa.htm

  Hier het bewijs dat Allah niet JHWH is.Maar Durga de vrouw van Whishnu.

  • Schitterend verhaal LB! Ik zal die link http://www.hinduism.co.za/kaabaa.htm es aan deskundigen voorleggen,of het klopt dat de religie rond de Kaaba het Hindoeisme was en de Kaaba een Hindoe heiligdom in oorsprong, voor Mohammed, met uiteraard de 360 afgoden, w.o. de maangod Allah, dat laatste is bekend.
   Shalom,
   Ben

 4. Het enige wat ons uit de ellende kan redden is dat politiek den Haag tot de conclusie komt dat we te maken hebben met een vervloekte ideologie ala communisme, nazisme, en Geert de hand gaan schudden.
  Òf dat de kerken massaal opstaan tegen deze ellende.
  Maar dat zie ik niet gebeuren. Blind en politiek correct als ze zijn, de vrome lieden.
  Nee, dat zijn ze niet, ze zijn LAFFE slapjanussen en flapdrollen!
  Anders woorden kan ik er nìet voor vinden.
  —-
  shalom cornelia

 5. Inderdaad mag je als je ex moslim bent, Jaweh niet allah noemen. Dat deed Ruth ook niet toen ze zei dat Uw God mijn God is, en uw volk mijn volk. Ze noemde haar nieuwe God (Jaweh) ook niet met de naam van haar oude god omdat ze dat gewend was. De naam van afgoden mag je niet in de mond nemen.

  • Hi Teun,
   Sterker nog, je ziet als ex-moslim heel duidelijk het enorme verschil tussen de koranafgod en de Vader , Die je in en door Yeshua leert kennen en je noemt Hem Abba, Vader, Jehovah.
   Shalom,
   Ben

 6. Beste Ben,

  Waardering! In zo’n korte tijd zo’n grondige bespreking van een boek van 200 pagina’s.
  Terwijl wij vele weken over deden over de formulering, had jij nog geen dag nodig om de inhoud van het geschrift af te kraken.
  Misschien heb je ook niet veel anders om handen?

  Bedankt ook maar weer voor alle complimenteuze kwalificaties.
  Kunnen wij weer in onze zak steken!

  Ik meen bij jou wat judaistische trekjes te bespeuren. Verplichte viering van Joodse feesten. Hebreeuwse benaming van God en Jezus.
  Het Nieuwe Testament gaat ons daarin niet voor.

  Om je – nog beter – te kunnen plaatsen: ben je nou een volbloed Modalist? Vader, Zoon en Geest slechts als verschijningsvormen? Ben je Sabelliaan zeg maar? Hang je dus een net zo eenzijdige christologie aan als het Tritheisme, het tegenovergestelde ervan – dus eigenlijk een soort polytheisme?
  Het zijn ketterijen die de kerk al in de allereerste eeuwen gefundeerd heeft afgewezen.

  Als ik het goed inschat – maar ik laat me graag corrigeren wanneer het gaat om wie jij nu eigenlijk bent – zit je met je theologie eigenlijk vrij dicht bij de islam.
  Die kun je bestempelen als een soort buitenbijbels judaisme met oververhitte aandacht voor het monotheisme.

  Het zou een psychologische verklaring kunnen zijn van jouw anti-islam kruistocht waarin je vele christenen gelijk maar meeneemt.
  Je moet je dan immers wel vrij krampachtig van moslims met hun godsbeeld blijven onderscheiden.

  Ik wens je de wijsheid van Gods Geest voor een goede kennis van Gods openbaring en voor je omgang met anderen, moslims en christenen,

  Marten

  • Dag Marten,
   Helaas blijk je niet in staat, om inhoudelijk op mijn recensie van je boek in te gaan. Bovendien breek je je belofte, om in je boek duidelijk te maken, wie de koranAllah wat jouw betreft is: een afgod of dezelfde God als JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, zoals in de Bijbel.
   Vervolgens diskwalificeer je jezelf totaal als theoloog, door niet te snappen, dat ik wel de laatste ben, die je van Tritheisme kan beschuldigen, zie mijn artikelen over dat punt op
   http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/
   Voor deze “3 Personen in de Godheid-leer” moet je bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis, punt 8, zijn, uiteraard ook door de GKV onderschreven en dus door jou.
   Dan definieer je het Modalisme/Sabellianisme ook nog es verkeerd als “Vader, Zoon en Geest als slechts verschijningsvormen”: men bedoelt er mee, dat JHWH aan ons verschijnt in verschillende gestaltes, als mens bij Abraham, Jacob, als Engel des Heren bij ouders Simson, bovenal in Yeshua in mensengestalte, als Sjechina bij Israel.
   JHWH Zelf is dus geen verschijningsvorm en Hij is in de verschijningsvorm aanwezig, waarbij Hij tevens als God, die Geest is, alomtegenwoordig blijft.
   Inderdaad, zo beschrijft de Bijbel ons JHWH en dat is m.i. veel correcter dan de GKV denkwijze van “3 aparte Goddelijke Personen en toch 1” , een cryptische menselijke beschrijving, die ik graag inruil voor de genoemde betere.
   Maar, als je me graag een etiket wil geven, dan houd ik het op “joods-christelijk gelovige” of “gelovige zoals in de Handelingen-gemeente”, Tora-Yeshua gelovige dus.
   Met de volle raad Gods over JHWH, Yeshua, Ruach ha Kodesh , Tora, Israel, alle mensen wereldwijd.

   Bizar, als je me als bijna-moslim gaat beschouwen; inmiddels snapt elke moslim, die mij kent, dat dit een onzinopmerking is, mogelijk een projectie van jezelf, gezien je accepterend en waarderend denken over de islam als “gelijkwaardige religie met dezelfde God als in de Bijbel”.
   Lees desgewenst mijn artikel “De God van Abraham, Isaak en Jacob vs. de koranafgod Allah, een verschil tussen dag en nacht” http://tora-yeshua.nl/2009/05/god-of-allah/ , mei 2009

   De zegen van het houden van de Tora heb je vervolgens totaal niet door, helaas had ik dat tot mijn 50ste ook niet, maar wie oprecht de argumenten van Matth. 5:17 e.v. overdenkt, krijgt inzicht door Gods Geest en begrijpt, wat Yeshua daar zegt en uitlegt in de bergrede.
   “Wie dan een van deze kleinste der (Tora)geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen”
   En in 7:23, aan het einde van de bergrede, zegt Yesua: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers der Tora-loosheid.

   In Dt.13, de Tora dus, die jij niet wenst te praktiseren, staat dat valse profeten de doodstraf verdienen en jij bent zo’n valse profeet, die de mensen misleidt met het idee, dat het niet uitmaakt, of je JHWH beschouwt als dezelfde God als de koranAllah of dat je dat anders ziet, mag allebei en zelf durf je geen directe persoonlijke mening te geven.
   Uiteraard gaat de enige Rechter over het oordeel, maar het is mijn taak je te waarschuwen en dezelfde Tora geeft aan, dat er in het Pesachlam, Yeshua, vergeving is en genade.
   Het bestuur van de MAR (Missionaire Arbeid Rijnmond), bij de GKV behorend, heb ik er op gewezen, zoals je weet, maar die doen er verder niets aan, ondanks een belofte, dat in gesprek te brengen.

   Mbt. je opmerking, dat ik niet veel anders om handen heb, dan jouw boek te recenseren: een tragische overschatting van je zelf Marten. Ik heb meer dan voldoende werk aan 3 Tora-Yeshua gemeentes in Amersfoort, Purmerend en Den Dungen, een netwerk met 9 Tora-Yeshua gemeentes en website, regelmatig artikelen schrijven en de reacties beantwoorden; niet te vergeten de regelmatig terugkerende pro-Israel acties.
   Ontmaskeren van misleidende kerkleiders en politici is ook nog zo’n klus en daar ben jij er slechts 1 van.
   Ik hoop dat je met die ontmaskering oppakt en eerlijk de waarheid gaat zoeken, tot zegen voor jezelf en degenen, die je misleidt.

   Shalom, alleen voor eerlijke zoekers in Yeshua beschikbaar,
   Ben

   PS: hoe waar blijken de woorden van prof.Hans Jansen te zijn, die hij sprak in reactie op jouw inbreng die avond in Amersfoort, bij de presentatie van het boek “dezelfde God” :
   Lees ook het verslag in het RD van deze bijzondere avond: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/gelijk_godsgeloof_is_strategie_islam_1_357593 waar overigens ook Marten de Vries aanwezig was en nogal negatief uit de hoek kwam in zijn onbeholpen poging de islam wat te verdedigen, hij kreeg er de volgende reactie op:
   “”Tijdens de discussieronde liepen de emoties hoog op. Een deelnemer (Marten de Vries) hield prof. Jansen voor dat ook de Bijbel exclusieve claims heeft en vond Jansens betoog „eenzijdig.” Jansen: „Met mensen als u is de overwinning van de islam niet ver meer.”

  • Wat een brevet van onvermogen geeft u zichzelf met deze reactie meneer de Vries.

   Ik ben geborene en getogen in het GKV nest en heb daar ‘lifetime’ een geestelijk conflict te hanteren gehad. Gelukkig heeft YHWH mij naar de Tora en de Moadiem geleid en mag ik nu genieten van de handelingengemeenschap van de Tora-Yeshua gemeente. U bent hierbij van harte uitgenodigd om eens rustig zonder verplichtingen poolshoogte te komen nemen want u weet niet wat u mist!

   • Hi Abranna, ik zou je opmerking van harte willen onderstrepen richting De Vries c.s. met de woorden:” kijk, Marten, nu hoor je het es van iemand die het weten kan”.
    De misleiding, in deze en vele andere zaken, neemt voortdurend toe en dank aan iedereen, die mee in de bres staat, toelevend naar de komst van Yeshua.
    Shalom,
    Ben

 7. Ben, je kunt je tijd beter besteden met gesprekken met moslims en hun het evangelie verkondigen, dan op voorhand vaststaande uitkomsten van jouw veroordelingen van mensen die daadwerkelijk bekommerd zijn met moslims de wereld in te slingeren. Ik denk dat met jouw kennis je een grote roeping hebt om aan moslims in de arabische wereld het evangelie te verkondigen. Wordt de moslim een moslim, zoals Paulus dat deed en vertrek naar de islamitische wereld. Met jouw inzichten wordt die wereld veroverd voor Jezus. Je tijd verdrijven met mede-christenen afkatten is zonde en een verkwisting van je talenten.

 8. Deze meneer de Vries vertoont in zijn reactie op de bespreking door Ben Kok van het boek: ” Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen” merkwaardige overeenkomsten met die van zogenaamde trollen op internetfora :
  de mensen, die op zo’n forum het méést bezorgd zijn over de groeiende islamisering – met het bijbehorende verlies van ál onze westerse vrijheden -, krijgen van dezulken altijd wel vroeg of laat schampertjes toegevoegd dat zijzelf nét islamieten zijn!

  Zulke trolachtigen ( op de ziel getrapt door argumenten, waartegen zij weinig in te brengen hebben of het feit, dat hen persoonlijk een spiegel is voorgehouden)
  willen dan vooral terug-meppen waar dat de geadresseerden, naar zij vurig hopen, het mééste pijn zal doen.

  Kijk: alleen een volstrekte ‘vreemdeling in Jeruzalem’ zal nog nooit gehoord hebben van de onvermoeide strijd, die Ben Kok in dit land al jaar en dag tegen de islamisering voert.
  Alleen wie nooit een krant leest of die nimmer op internet rondleest zal het ontgaan kúnnen zijn, dat hij zich ook regelmatig in gevaar bevindt voor zijn overtuiging.
  Wie liep er alléén mee in een demonstratie voor de Palestijnen, met om zijn schouders gedrapeerd de vlag van Israël?
  Wie werd er bij die gelegenheid bijna in elkaar getimmerd, toen een groepje René Danen- volgelingen alreeds tegen de filmers in de nabijheid hadden geroepen dat ze DIT even niet mochten opnemen?
  Wie ontsprong nog net een heel onplezierige clash, doordat Mohammed Rabbae gelukkig voor hem in de bres sprong?
  Ook dat was Ben Kok.

  Maar hij strijdt niet alleen tegen de islam!
  Ten eerste is hij altijd bereid het Evangelie aan moslims te verkondigen, op plekken waar in geen velden of wegen een andere christen te vinden is,
  mar ook legt hij de vinger op de wonde plek, waar christenen of zich christen-noemenden alreeds in hun theologiséren de weg vrijmaken voor de komst en/of het tolereren van een nieuw Egypte, een nieuw slavenhuis.
  Zelden vertoont zo’n theologiserende de karaktertrekken en de methode van de profeet Elia!
  Zelden is er bij hen iets in de zin van: ‘Zo spreekt de Heilige Israëls’.
  Als Elia indertijd iets van hun manier van spreken, kiezen en reageren had vertoond, dan was heel Israël in no-time gebaäliseerd geweest.
  Dan had het volk Israël door de strot gestampt gekregen dat zij toch vooral respéct moesten hebben voor de baälbelijders!
  Dan had er wellicht driftig in de Torah geknipt en gestufd moeten worden, vanwege al die teksten, die de indruk wekten dat Israël het uitverkoren instrument van God was…. en niet de Egyptenaren, de Assyriërs, de Babyloniërs, de Edomieten, Moabieten en Amalakieten…. terwijl de hele wereld toch wel graag wilde uitgaan van het GELIJK zijn van al die volken…. en dat predikaat van uitverkoren zijn, apartgezet zijn, instrument van het heil zijn…. dat zou als diep kwétsend ervaren zijn!
  Dat ging tegen allerlei grondwetten en internationale verdragen in.
  Dat was discriminerend!

  Waar Ben Kok in theologiën dit soort tendenzen aantreft ( want satan loopt met name in kerken op kousenvoeten), dan legt hij daar trefzeker de vinger op.
  Dan kan men twee dingen doet.
  A. Men ontdekt tot zijn grote schrik dat men, daarin opgevoed gen geïnstrueerd door de prediking in de eigen kerk en door de college-gevenden aan de Theologische Hogeschool, waar men zijn studie heeft genoten, toch tégen de Bijbel in is bezig geweest. In Vrijgemaakte kringen ( waarin jaren- en jarenlang ( zoals alle oudere Nederlandse christenen weten) alleen het eigen clubje maar als recht-in–de-leer werd gezien en waar de vervangingstheologie haar tienduizenden versloeg…kan men daar al BIJNA bij voorbaat van uitgaan!!!
  Men ZOU dan, als men integer is, door opmerkingen als die van Ben Kok opgeschrikt kunnen worden en eindelijk eens zélf… zelfstandig…. gaan studeren…voortdurend vragend om licht van de Heilige Geest bij het studeren en dán pas gaan ontdekken dat een en ander toch echt heel anders in de Bijbel geschreven staat.

  B. De tweede mogelijkheid is minder charmant.
  Men roept dan gebelgd uit, dat zo’n beetje de grootste strijder tegen de islam, de heer Ben Kok, zélf wel op een islamiet lijkt…..
  hetgeen door ieder, die dat leest, als een pijnlijke en ontluisterende afgang gezien zal worden…, als een absoluut bewijs, dat men zelf bepaalt niet hongert náár en strijdt vóór de waarheid, maar dat men veeleer streeft naar streling van het eigen ego : dus in de eerste plaats uit is op bevestiging en erkenning.
  Dat zulks NIET in de kring van de gemeente van Jezus Christus thuishoort, behoeft geen betoog.

  Als ik wat meer tijd tot mijn beschikking heb, zal ik vast nog wel eens wat dieper ingaan op hetgeen de heer de Vries hier schrijft.

  Als eerste reactie lijkt me dit echter wel even voldoende.

  • Oeps, bedankt Gielah, daar word ik toch een beetje stil van.
   Baruch ha Shem (geprezen zij de Naam) of Hallelu-Jah, (prijs JHWH) zeg ik dan.
   Met dank,
   shalom,
   Ben

 9. Flapdrollen en slapjanussen, een andere benaming kan ik niet vinden voor lieden als Marten de Vries.
  Wat gedraagt u zich als lafaard en landverrader, wat God NIET welgevallig is.
  Ook mijn verbolgenheid is groot!
  Moge de Heer Marten de Vries de schellen van de ogen doen vallen!
  Moge Marten de Vries en vele vele anderen zich vernederen en zich bekeren van hun boze werken.
  Moge de leugenachtigheid verbroken worden en de Waarheid spoedig boven tafel komen.
  Amen!
  —-
  shalom cornelia

 10. allah is geen god maar satan zelf dat lijkt mij toch wel duidelijk, hij wil als god aanbeden worden, heeft een grondige hekel aan joden en christenen, hij laat toch heel duidelijk zien in de wereld dat hij god wil zijn. Islam is Onderwerping aan allah en dat is satan zelf, het merkteken is niet ver weg. het volgen van Jezus Christus is vrijheid, een nieuw leven, een eeuwig leven met God. al dat gedoe en hele lange berichten over en weer, ik word er moe van, laat toch alsjeblieft een ding duidelijk zijn, de islam zegt heel duidelijk dat hun god geen zoon heeft, dus daarmee ontkennen zij de kruisiging, en de opstanding van Jezus Christus wat het hart is van het evangelie. we moeten bidden om de Heilige Geest, wij zijn vertegenwoordigers van een levende God, wij zijn discipelen en volgelingen van Jezus, laat dit onze identiteit zijn en niet discussiëren wat wel islam is en wat niet, de bijbel zegt hierover genoeg en dat de afval bij de kerk zelf zal beginnen ( is begonnen ). wij moeten om onderscheidt bidden en hoe wij met de moslim om moeten gaan, maar wel in duidelijke taal ook als men niet wil luisteren, JEZUS CHRISTUS IS HEER, HIJ IS DE ZOON VAN GOD, HIJ IS GOD IN DE MENS JEZUS CHRISTUS. ALLEEN HEM AANNEMEN BRENGT JE TOT DE VADER EN TOT HET EEUWIGE LEVEN, ER IS GEEN ANDERE WEG, DAN ALLEEN DOOR HET AANVAARDEN VAN JEZUS CHRISTUS EN VERGEVING VAN JE ZONDE.
  dat beste heren wilde ik even zeggen en kwijt, ik ben het zo zat al die discussies, wij moeten bidden om openbaring van de Heilige Geest, Gij geheel anders.

  • Hi Erik-Jan, van harte eens, heb je een kerk in je omgeving, waar je steun vindt voor deze uitleg of zwijgen ze laf en politiek correct de islamisering dood?
   Hoor graag van je, of je wellicht een gemeenteavond met dit thema kunt organiseren, ik kom er desgewenst als spreker voor, met uiteraard vol op gesprek met de aanwezigen.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*