Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“complottheorie” of een serieus complot ?

De ideologie die Europa in zijn greep houdt

Buitenland, Mens & Maatschappij, Politiek

(met dank overgenomen van http://curiales.nl/2015/10/24/coudenhove-kalergi-eu/  )

Coudenhove-Kalergi

Weinig mensen zullen ooit van Richard Coudenhove-Kalergi gehoord hebben. Toch is het gedachtegoed van de Oostenrijker zeer bepalend geweest voor de koers van Europa en beïnvloedt deze tot op de dag van vandaag. Zowel in het kader van Europese integratie, economisch beleid evenals immigratie dient de visie van Coudenhove-Kalergi als een handboek voor de hedendaagse Europese elite. Hoe kan een individu die dusdanig veel invloed uit heeft geoefend op de ontwikkeling van de Europese Unie (EU) zo onbekend zijn bij het grote publiek?

Coudenhove-Kalergi (1894) was de zoon van een Oostenrijkse vader en een Japanse moeder. Zijn vader was werkzaam als diplomaat en zijn moeder was de dochter van een zeer vermogende Japanse oliehandelaar. In 1919 nam hij de Tsjechische nationaliteit aan en jaren later kwam hij in het bezit van het Franse staatsburgerschap. Deze nationaliteit zou hij tot zijn dood behouden.

In de vroege jaren ’20 begon Coudenhove-Kalergi zijn gedachtegoed uiteen te zetten. In 1923 bracht hij zijn eerste boek uit genaamd Pan-Europa, wat een Europees samenwerkingsverdrag op basis van lidmaatschap beschrijft. Om zijn ideologie aan te kondigen organiseerde hij congressen die werden bijgewoond door vooraanstaande wetenschappers en intellectuelen van die tijd. Onder andere Albert Einstein, Thomas Mann, en Sigmund Freud waren aanwezig op deze congressen. Ook de voormalige Franse premier Leon Blum – die wij al in een eerder artikel behandelde – stond nauw in contact met Coudenhove-Kalergi.

Via niemand minder dan Baron Louis de Rothschild kwam de Oostenrijker in contact met Max Warburg, een van oorsprong Duitse bankier. Warburg financierde de plannen van Coudenhove-Kalergi en bracht hem tevens in contact met invloedrijke personen uit de internationale financiële en politieke wereld.

Langzaam maar zeker begon Coudenhove-Kalergi’s Pan-Europeanisme aan een opmars. Het gedachtegoed werd al snel overgenomen door een groot deel van de Europese elite en verspreid via de vele vrijmetselaarsloges op het continent. Al in 1929 stelde hij het lied “Ode aan de Vreugde” van Beethoven voor als Europees volkslied en 9 mei als ‘Europadag.’ Beide ideeën zijn exact in deze vorm geadopteerd en geïmplementeerd door de hedendaagse EU. De opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland bracht zijn progressie tijdelijk tot stilstand, maar na de Tweede Wereldoorlog zette de Oostenrijker zijn werk ongehinderd voort.

Het Europese volkslied en Europadag zijn slechts het topje van de ijsberg. De geest van Coudenhove-Kalergi lijkt nog steeds rond te waren in de instituties van de EU, want achter iedere wet of beleidsstuk dat wordt aangenomen lijkt zijn hand te zitten.

Het ultieme doel van Coudenhove-Kalergi was de verwezenlijking van een “Verenigde Staten van Europa.” Volgens de Oostenrijker zou men ook op andere continenten uiteindelijk toewerken naar dit model, want hij schrijft eveneens over een Pan-Amerikaanse Unie – die zowel Noord- als Zuid Amerika zou omvatten – en een Aziatische Unie onder leiding van China en Japan. Het einddoel is een wereld bestaande uit slechts vijf staten die nauw met elkaar samenwerken, waarmee Coudenhove-Kalergi feitelijk doelt op een globale overheid.

In de vroege jaren van de Koude Oorlog pleitte Coudenhove-Kalergi voor een Europese douane-unie die uiteindelijk zou transformeren tot een monetaire unie. Deze unie zou tot stand moeten komen door een samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Vrijhandelsassociatie.

In zijn boek Praktischer Idealismus beschrijft de Oostenrijker hoe Europa in de toekomst niet langer bewoond zal worden door de oorspronkelijke bewoners van Europa, maar door een mengelmoes van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. De nieuwe Europeaan moet volgens Coudenhove-Kalergi lijken op de oude Egyptenaren.

Het is een beangstigend idee dat de plannen van Coudenhove-Kalergi één voor één worden gerealiseerd. Hoewel de Oostenrijker zijn ideologie bijna honderd jaar geleden voor het eerst vorm gaf, lijken we tegenwoordig toe te werken naar de voltooiing van zijn wereldbeeld. De douane-unie en de monetaire unie zijn ondertussen al gefuseerd tot een al maar federaliserende EU. Ook Coudenhove-Kalergi’s visie omtrent een Amerikaanse Unie en een Aziatische Unie zijn al in zekere mate verwerkelijkt.

Wereldregering

En wat te denken van de eindeloze legale en illegale migratiestromen waar Europa mee wordt geconfronteerd? Ook dit sluit naadloos aan op Coudenhove-Kalergi’s wereldbeeld. Is dit de werkelijke reden waarom de Europese elite weigert de massa-immigratie een halt toe te roepen?

Elke twee jaar wordt de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt aan “leidende persoonlijkheden die met enorme toewijding werken aan de unificatie van Europa.” Twee bekende ontvangers van de prijs zijn niemand minder dan de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy.

Rompuy

Het bestaan van Coudenhove-Kalergi’s ideologie is onbekend bij de overgrote meerderheid van de Europese bevolking. Tegelijkertijd wordt de Oostenrijker binnen de kringen van de Europese elite vereerd als een goddelijk wezen. Stap voor stap werkt men naar het wereldbeeld van Coudenhove-Kalergi toe. Jaren lang werden degenen die licht wierpen op deze ontwikkelingen niet serieus genomen en hun bevinden afgedaan als samenzweringstheorieën. Achteraf gezien hadden velen van hen toch gelijk.

_____________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Ik zat jaren in een Amsterdams mail-groepje “intellectuelen”, althans zo presenteerde men zich toch door de regels heen.
Leuk, interessant, uitwisseling met anders denkenden op goed nivo is prima, maar van Bijbels geloof wilde men niet weten, daarin werd ik “welwillend gedoogd” , al moest ik het er liever zo min mogelijk over hebben.
Ok, daar kon ik wel mee leven, zo lang het duurde; soms had ik een inbreng van uit de Bijbel, die mee genomen werd door een enkeling, die dat liet weten; anderen lazen zonder commentaar.
Over de islam waren we het gloeiend eens: dat is ellende.
Maar: op enig moment kwam het begrip “complottheorie” naar voren en  bijna alle betrokken steunden de stelling, die sommigen als dogma verkondigden: dat zijn theorieen, die  door fantasten en gekken bedacht worden, die nemen we niet serieus.
Nu bestaan er  zeker zulke rare verhalen waar die beoordeling zeker op van toepassing is, maar  ik hield toch staande, dat er altijd complotten, dubbele agenda’s en verborgen plannen hebben bestaan, lokaal, nationaal en  globaal.
Toen ik als voorbeeld daarvan een artikel met Rothschild aanhaalde, die met zijn enorme rijkdom net als andere rijkaards, bijv. George Soros,  zijn eigen projecten realiseerde, zeker ook van politieke betekenis, brak de hel los.
Ik was zelfs antisemiet, volgens sommigen; tja , hoe dwaas kan men doorslaan.
Dat was gelijk zo ongeveer het einde van  mijn betrokkenheid in dat mailgroepje en toen Hans Jansen overleed, was het  wel gebeurd, ik hoor er weinig meer van.
Hans was overigens een zeer positief lid van die groep, zijn humor en ook zijn waardering voor een zekere mate van Bijbels geloofsleven was een pluspunt, wat mij betreft.

Het zionisme neerzetten als “een plan van Herzl e.a. vanuit communistisch oogpunt om tot een Joodse staat te komen, deels betaald door Rothschild en uitgevoerd met enorme vasthoudendheid door mensen als  Ben Gurion, Golda Meir e.d. zonder verder Bijbelse motivatie als politiek plan, dat was meer dan men in pro-Israel kring kon verdragen.
Terwijl dat toch gewoon een feit is !
Wat mij betreft een voorbeeld van een complot in de zin van een plan, wat deels verborgen werd uitgedacht , in werking werd gezet en over de decennia heen tot werkelijkheid kwam, uiteindelijk als Westers bruggehoofd in het M.O.

Zie het gewraakte artikel: http://tora-yeshua.nl/2014/12/de-financiele-macht-van-de-rothschilds-davidsster-als-wapen/

Vervolgens werd me in die groep door sommigen zeer kwalijk genomen, dat ik van uit Bijbels denken stelde, dat elk mens Yeshua nodig heeft als de enige weg tot JHWH, de God van Abraham, Isaak en Israel (Jacob), dus ook elke Israeliet en dat elk mens verloren is in zijn onvolmaaktheid en zonde (overtreden van de Tora) zonder de verzoening in Yeshua.
Ja, ook elke Israeliet.
Dat is volgens mensen, die Israel  verheerlijken, niet nodig, Israel is uitverkoren, hoort al bij JHWH en elke Israeliet is behouden.
Onzin, de Bijbel leert het tegendeel. De genade van JHWH in Yeshua is voor elk mens beschikbaar en komt in het bijzonder via het volk Israel tot ons in Bijbel en Yeshua ha Mashiach, voor elke Israeliet dus en voor elk ander mens.
Die genade kun je aanvaarden of afwijzen, zie http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Waarom haal ik dat allemaal op ?
Omdat ik tegen bovenstaand artikel aanliep, 100% bewijs van nog een complot, wat al een eeuw gaande is.
Tenminste bedacht door 1 persoon, opgepakt door anderen, voortgezet in VN, Bilderbergers, EU  e.d.

Bovendien hoorde ik  Thierry Baudet recent in een lezing over Jean Monnet, de founding father van de EU en die zou al in 1920 op de loonlijst van de CIA hebben gestaan (!)
Hij bevestigde mijn idee, dat de huidige staat Israel  in zekere zin een “51 e staat” van de USA is.

En verder kennen we  de boeken van Bath Ye’or, w.o.Eurabie, waarin het complot tussen de EU en de moslimleiders in het MO worden onthuld.
Vriendelijk verzoek van de betrokken in de mailgroep, om hier per mail of onder dit artikel es te reageren. En uiteraard zie ik uit naar reacties van onze lezers hier op de site.
Ook in het kader van de komende pro-Israel demonstratie a.s. donderdag in Den Haag is het  heel actueel om es na te denken over onze visie op Israel: de staat Israel en het Israel Gods  (Gal. 6:16), waar we gisteren in onze Tora-Yeshua samenkomst in Sneek  heel goed met elkaar bij stil stonden.
Zie verder onze Israelvisie, zoals ik die in 2013 schreef : http://tora-yeshua.nl/2013/11/israelvisie-israel-als-volk-als-staat-en-als-het-ware-israel-met-de-mashiach-centraal-wie-is-hij/

Met een hartelijk shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

One Response to “complottheorie” of een serieus complot ?

  1. Zie http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/08/Roemeni-wil-2000-migranten-opnemen-maar-die-willen-naar-rijkere-EU-landen
    waar de gevolgen van Coudenhove-Kalergi verder zichtbaar worden.

    Shalom,
    Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*