Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Pinksterfeest: volgens de Bijbel of volgens Pinksterkerken ?

Elk jaar weer klinkt het: tja, moeilijk  uit te leggen, wat dit feest inhoudt, hoe je dan de Geest ontvangt, wat dat nu eigenlijk is etc.
En dat, terwijl het heel duidelijk is, maar verduisterd wordt in de misleiding van veel kerken, m.n. de Pinkstergemeentes.
Als Leger des Heils officier leerden we, dat het ging “om de zegen van een rein hart” of ook “heiliging” en dat kwam neer op dicht bij God leven.
Men kwam er niet verder mee en je zag er ook weinig van, de vlucht in muziek/zang , sociaal werk en in stand  houden van de organisatie lag dan ook voor de hand.
De Kerk van de Nazarener deed ook veel met de heiligingsleer, dat was dan na de nodige toewijding het ontvangen van een “rein hart” , waardoor je zonder zonde kon leven.
Dat leek me geweldig, want dat is toch het meest ultieme God welgevallige leven, zou je zeggen en dat ging dan vanzelf, als je dat “reine hart” maar had.
Tot ik een leider ontmoette, die glashard zei, dat hij “al 15 jaar zonder zonde leefde” en daarmee was ik er klaar mee, want dat kan niet , leren zowel de Bijbel als de levenspraktijk.

Ik bleef echter doorzoeken, naar de belofte van Yeshua :”wie zoekt , zal vinden” in Matth. 6:33 / 7:7-12 en Lucas 11:13
“Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”

In de Pinkstergemeente is men verder gegaan met de denklijn van de hiervoor genoemde “heiligingsleer”, men  stelt dat na handoplegging van een voorganger/oudste of in een samenkomst de Geest tot je komt en je vervult.
Dan heb je een soort levenslang werkende “powerpill” , waardoor je vanzelf gaat leven wat God bedoelt, alsof  de stroom wordt aangezet in een verder onwillig  mens, die dan automatisch doet wat God wil.
Af en toe een extra boost via “lofprijs”, dus veel en lang zingen met  herhaling van teksten, zoals ook de heidenen doen om in een sfeer te komen, is dan wel een goed extraatje, zie Hillsong en “De Doorbrekers”.
Bijbelse principes hoef je niet echt te bestuderen, je gaat vanzelf doen wat de Geest in je hart leert.
Sterker nog, dit subjectieve , zgn. ervaren van de Geest in je  hart, gaat boven de Bijbel uit.
En het zou  wettisch zijn, leven in eigen kracht, als je in gehoorzaamheid aan de Bijbel gaat doen wat Yeshua n.b. Zelf voorleeft.
Nee, je doet pas iets of laat iets als de “Geest het in je hart openbaart”, aldus een Pinksterbroeder, waarmee ik een aantal avonden in gesprek was.
Ik had wel gelijk en het stond wel in de Bijbel, maar hij ging toch echt geen Torapraktijk doen, zoals Yeshua, want dan was dat “uit het vlees” en niet van de Geest.
Bizar, hoe de duivel mensen helpt alles krom te draaien en nog erger, dat men daar dan nog graag gehoor aan geeft.

In een Pinkstergemeente, waar ik voor het eerst 1 jaar geleden ging ontdekken, hoe het daar toe ging ter plekke, sprak de gastspreker over “het vervuld zijn met de Geest”, 3 kwartier lang zonder concreet te worden.
In het nagesprek sprak ik met een , naar zijn zeggen “Yeshua-belijdende Joodse man”, die  al snel woedend weg liep.
Woedend, omdat ik hem uitlegde, wat het vervuld zijn met de Geest dan wel betekende.
Woedend, om dat het idee van “levenslange powerpill zonder eigen verantwoordelijkheid”  op Bijbelse gronden  door mij werd ontmaskerd als misleiding.
Het idee, dat je in eigen verantwoordelijkheid Bijbels moet leren leven is dan ook een stuk minder gemakkelijk, het blijkt natuurlijk niet vanzelf goed te gaan met elk mens, die het geloofsleven wil omarmen als “automatisme van de Geest”.
Hij wilde er niet over praten, de voorganger ook niet, wat stel je voor, dat dit speeltje hen zou worden ontnomen !
Een jaar later kwam ik voor de 2e keer in die gemeente, op een zaterdag, omdat er een lezing was over de Tora van een externe organisatie;  na opgave en acceptatie en een vriendelijk welkom in de mail bleek dat ok te zijn, de spreker bleek me te kennen van uit het lezen van onze website.
Echter, toen ik binnen kwam, werd me direct, nog voor ik ook maar iets had gezegd, door de voorganger van die gemeente verzocht om te vertrekken en de eerder genoemde broeder begon me fysiek te lijf te gaan, toen ik niet meteen wegrende, maar daarover in discussie ging.
De spreker bleek overigens de zoon te zijn van deze “broeder” en hij onderwees op die dag e.e.a. over Tora, met als zijn conclusie, zo vernam ik later, dat het interessant kon zijn , maar zeker niet verplicht.
De appel viel dus niet ver van de boom, in dit geval; hij stond er verder bij en keek er naar, deed geen enkele poging voor enige bemiddeling, integendeel.
Hij moest er de volgende dag op zondag ook nog spreken tenslotte.
Weigering tot gesprek had ik in nog 2 Pinkstergemeentes, recent en wegens dezelfde reden: als je onBijbels gedrag en/of leer wil bespreken, gaan de deuren dicht en wel meteen, zonder enig gesprek!
Vingers in de oren, bord voor de kop, ogen dicht en zo in eigen verhaal gelovend op weg in toenemende duisternis, zoals sektes bezig zijn.

Nalv. mijn vorig artikel over het Bijbelse feest van JHWH, Shawoeoth oftewel Pinksterfeest, kwam ik in mijn gedachten op de manifestatie van de antichrist, uiteraard de tegenovergesteld geest van de Heilige Geest.

Shawoeoth: wekenfeest, vervolg op Pesach.

Precies dat speelt zich af in de Pinksterkerken, vaak ook in de evangelische kerken: men heeft het al helemaal niet over de basisuitleg van Shawoeoth: dank voor het ontvangen van de Tora en het doen van de praktijk, die JHWH  ons daarin leert.
Men verzint voornoemde leer over vervult zijn met de Geest en denkt dan het voor elkaar te  hebben: dobberend in een wolk van emoties , vermeende wonderen  en occulte tongentaal moet dat het geloofsleven zijn.
https://tora-yeshua.nl/2015/03/welke-geestesgaven-heeft-u-en-wat-moeten-we-met-tongentaal/

Het is de geest van de antichrist, men vervangt JHWH, die ons in Yeshua is verschenen,  door een geest van  gemakzucht, een automatisch doen van Gods wil zonder eigen verantwoordelijkheid.

In de Refo kerken blijft men in gesprek of men wel of niet tot bekering kan komen, dus die komen ook geen steek verder, als het gaat om het leven in de Geest.

Of als vervanger van Yeshua in diverse gemeentes: gezelligheid, sfeer, samen zijn, bij de club horen, als doel van de gemeente.
Werkelijk, dat bestaat, ook nog als officieel doel geformuleerd en anders in elk geval als de praktijk.
Uiteraard is er met “gezelligheid e.d.” niets mis, maar het is de geestelijke dood in de pot, als dat boven de relatie met Yeshua uit gaat of nog erger, als dat de relatie met Hem is geworden: Hij hoort er ook bij, op de achtergrond.

En dan heb je de “messiaanse gemeentes”, die als een soort evangelische gemeente wel de Torapraktijk invullen, meer of minder joods getint.
Merkwaardig genoeg is daar dit leven in de Geest weinig onderwerp van gesprek, maar in elk geval schiet men tekort, net als in alle kerken, in het ontmaskeren van de duisternis (Ef. 5:11-13), dus islam, NWO, RK kerk, valse  oecumene e.d.
Men heeft in een bepaalde groep dan bedacht, dat elk lid allerlei onBijbelse opvattingen kan hebben, individuele vrijheid is daar een groot goed en men wil dan ook geen gemeente zijn, want dat wordt gezien als een “dwangbuis”.
Na een bestaan van nu 10 jaar is de groep nog steeds klein en gaat voort in een “liberaal” geloofsleven: ieder zijn eigen idee, over van alles, moet kunnen.
“Ieder zijn eigen idee” is daar dan de vervanging van Yeshua.
Heel jammer en onBijbels op zich, want juist in een gemeentevorm, waar men “profeteert” in de betekenis van 1 Cor. 14:3 , nl “elkaar stichten, vermanen en bemoedigen” , komt er een onderlinge verbondenheid en duidelijkheid in de belangrijkste Bijbelse standpunten.

Terwijl de Bijbel ons zeer duidelijk leert, dat vervuld worden met de Heilige Geest het volgende is:
-elk mens leeft los van JHWH, tot hij door de Heilige Geest wordt overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, Joh. 16:8-11 , aldus de woorden van Yeshua.
-bij je bekering word je “verzegeld met de Heilige Geest”  , Ef. 1:14, als bevestiging van je bekering.
De Heilige Geest is nl. niet ” een extra kracht” of een “3e Persoon”, nee, Hij is JHWH Zelf, die immers in ons komt wonen vanaf je bekering, dankzij het offer , wat Hij bracht in Yeshua, de menselijke verschijning van JHWH.
Er is maar 1 God, JHWH, die Geest is en in Yeshua ons met Zich verzoende.
-het is van het grootste belang met Hem verbonden te leven , zoals de ranken aan de Wijnstok (Joh. 15) en vrucht te dragen, anders kan dat geloofsleven stuk gaan.
“eens gered, altijd gered” is ook zo’n zelfde soort duivelse misleiding van gemakzucht,  die je in een aantal kerken tegen komt.

-dagelijkse wandel met JHWH  in gehoorzaamheid aan Zijn Tora op basis van het offer, wat Hij in en als Yeshua bracht, dat is leven in en door de Geest.
Hij brengt ons alles te binnen wat Yeshua heeft voor geleefd en onderwezen. (Joh. 16:12-15)
“Wie  Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft.(Joh. 14:21)

Shalom, gezegend Pinksterfeest, het hele jaar door oftewel
chaq Shawoeoth sameach.

Ben Kok (joods-chr.  pastor)

(iedereen van harte welkom voor gesprek hier onder of prive via “contact” )

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to Pinksterfeest: volgens de Bijbel of volgens Pinksterkerken ?

 1. Op 9 juni 2019 @ 13:55 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Hoi Ben,

  Duidelijk.
  Goed stuk.

  Shalom,

  Elbert.

  • Bedankt Elbert; wel een dramatische conclusie , die ik moet trekken op grond van al die feiten en ervaringen.
   We bidden dagelijks dat we mensen mogen ontmoeten , die wel oprecht Yeshua willen volgen in Zijn leer en leven, dus bel gerust even om te zien om even bij te praten en te zien, of er enig vervolg kan zijn.
   Shalom
   Ben

 2. Op 10 juni 2019 @ 04:05 schreef Friesecanadees

  Beantwoorden

  Eens gered,altijd gered is een te gemakkelijke en,volgens mij, niet Bijbelse “oplossing”
  IT is the easy way out en niet de nauwe weg,die beschreven wordt in the Good Book met -de kameel door het oog van de naald-

  Het is een struggle maar er is een behouden thuiskomst
  Ook denk ik dat horende doof en ziende doch blind,velen van the Truth,the Way and theLife helaas weghouden
  Thanks for your articles
  It makes me think and re evaluate

  • Hi Friese Canadees,
   Dank dat je regelmatig reageert, het is precies wat ik beoog met deze website, dat mensen gaan nadenken over wat ze nu eigenlijk geloven, dat evalueren en vervolgens meer Bijbels gaan invullen.
   Dan is er geestelijke groei, als men de ontdekte aspecten toepast en dat is leven door de Geest.
   Want men laat zich dan overtuigen door de Bijbelse waarheid, de Geest brengt ons alles te binnen wat Yeshua heeft voorgeleefd en onderwezen.
   Het is als in de gelijkenis over de man, die zijn huis op het zand bouwt en degene, die dat op de rots doet: beiden horen en begrijpen het Woord van JHWH, maar de eerste doet er vervolgens niets mee, de 2e past het ook toe en dat geloofshuis blijft staan en doorstaat de stormen.
   De zegen van JHWH toegewenst bij het zijn van zo’n man, die leeft door de Geest en zijn geloofshuis steviger ziet worden, omdat hij hoort, begrijpt en praktisch invult.
   Shalom
   Ben

Laat een reactie achter op Ben Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*