Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De lessen van het Corona-virus

Hoe ga je er mee om? Hamsteren?
We deden vanmorgen boodschappen bij AH, waar het hamsteren regelmatig werd aangemoedigd, maar nu even niet.
Een medewerkster vertelde, dat het vrijdag j.l.  kerstdrukte was en dat er de nodige irritaties waren onder klanten, de “3 dolle dagen” van de Bijenkorf, uitverkoopsfeer in de  meest hebberige zin.
En dat ik 3 pakken melk nam, was wat haar betreft ook wel wat te veel, kon wel minder.
Mensen slaan door, gewoon boodschappen doen is dan “hamsteren” en dan “denk je niet aan je medemens”, terwijl er niets aan de hand is met de voorraden in de distributiecentra en de bevoorrading constant doorgaat.

Een pandemie, straf van JHWH ? Nee, maar wel een normaal verschijnsel in een gebroken wereld, die grotendeels los van Hem wenst te leven.
In Zijn goedheid houdt Hij Zijn beschermende handen om de mensheid heen, in die zin, dat het Hem nooit de hand loopt, ook niet in de zin ,dat de wereld vergaat en de mensheid uitsterft.
Hij heeft vooraf het verloop van de mensheid in de Bijbel laten beschrijven door oprechte gelovigen, 40 Joodse schrijvers, profeten, koningen, apostelen.
Zie het beeld van de forse dip van China tijdens dit Coronavirus, Opb. 18, 2000 jaar geleden geschreven:

https://tora-yeshua.nl/2020/02/word-coronavirus-neergang-stuk-babylon-china/

Yeshua  maakt de zorg van JHWH duidelijk in de volgende woorden, Matth. 10;29-31
Mussen kosten bijna niets, je hebt er al twee voor een paar cent. Toch valt er dankzij de macht van God, jullie Vader, geen mus zomaar dood op de grond. God weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt. Je hoeft dus niet bang te zijn. Jullie zijn voor God veel belangrijker dan mussen.

Elk mens, die zich realiseert, dat de Schepper bestaat en die Hem wil leren kennen via de enige weg, Yeshua (de verschijning van JHWH in mensengestalte), is welkom in Zijn Koninkrijk, wat door de dood heen in eeuwigheid bestaat.
Zo’n epi(pan)demie is vaker geweest in de eeuwen voor ons, altijd weer signalen om te beseffen hoe betrekkelijk en kwetsbaar ons leven is.
Sommigen vonden er de weg tot JHWH door, vele anderen verharden hun hart en verkozen het leven zonder de Schepper te leven, tot in eeuwigheid.

Onze overheid is vandaag ook weer iets wijzer geworden,  na “geen handen geven” gaan de scholen  alsnog dicht, behalve dan voor kinderen, die ouders hebben in de zgn. “vitale” beroepen.

Maar dat is  helaas de halve waarheid, komt vaker voor in de politiek.
De belangrijkste tip is :

handen wassen en handen vouwen.
Want: JHWH werd mens in Yeshua, droeg in Zijn doornenkroon onze overtredingen van Zijn Tora.
Moge dit Corona (kroon) virus ons allen tot zegen worden, in de zin dat ieder persoonlijk  in het reine komt met de 
Schepper.

Hoe leer je de enige ware God kennen?

Shalom, zoals altijd kunt met vragen of reacties hieronder reageren of bellen (zie contact op deze site),

Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

3 Responses to De lessen van het Corona-virus

 1. Ik citeer een tweet van Geert Wilders
  @geertwilderspvv
  ·
  Rutte zijn grootste blunder ooit.
  In de Tweede Kamer blind het open houden van scholen verdedigen.

  Nu gaan ze toch dicht. Want Nederland kwam massaal in verzet. Terecht.

  En Rutte is de grote afwezige bij de persconferentie. Dat zegt genoeg.

  • Op deze tweet van Geert is mijn reactie:
   Heel goed Geert, helemaal eens, ik dacht hetzelfde. Waar politici fors tekort schieten, ook in dit geval, is het zaak om dat recht te zetten en ruimte te maken voor beter functionerende personen, via verkiezingen.
   Daarboven uit verwijs ik naar de relatie met de Schepper in bovenstaand artikel, ook voor jou persoonlijk natuurlijk.
   Shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

 2. Citaat van Monica keizer (CDA) in WNL op 16 maart:
  “Ik geloof dat alle mensen goed zijn”. Bij herhaling nog wel. Nu weet ik al jaren, dat de C van het CDA meer “Cultureel” dan “Christelijk” betekent, maar dit overstijgt hun grijsheid, dit is grenzeloze naïviteit.
  En erger, dwars tegen de Bijbel in, Yeshua zegt duidelijk, dat al het kwaad van uit het hart der mensen naar buiten komt (Marcus 7:20-23 ) en in de Romeinenbrief, 3:11-18 citeert Paulus diverse Psalmteksten:
  “Niemand is rechtvaardig, ook niet 1, er is niemand , die verstandig is (dwz) niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden; er is niemand, die goed doet, zelfs niet 1.
  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol.
  Snel zijn hun wegen om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen en de weg des vredes kennen zij niet.
  De vreze Gods staat hun niet voor ogen.”

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*