Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Het meest discriminerende systeem ooit: islam !

L

Nederlandse vertaling , als samenvatting:

Ik wil je het hele verhaal over slavernij vertellen en dus niet “de halve waarheid”.
Elke paar jaar duikt  in het Westen/USA het verhaal op dat we herstelbetalingen zouden moeten doen  aan de zwarte mensen ivm het feit, dat ze naar hier zijn gebracht als slaven.
Ik noem dat de “schuldbelasting”.
We moeten echter  wel beseffen, dat de slavernijhandel van uit de islam begon met hun handel in slaven vanaf de westkust van Afrika en ook van af de oostkust en het Middellandse Zee gebied.
Je hoort niemand het hele verhaal vertellen, je hoort alleen over ” de duivelse blanke mens, die slaven vanaf de westkust van Arika haalde.
(red.  en dan halen we standbeelden omver van blanke leiders uit het verleden, van Arabische leiders hebben we geen standbeelden !)
Om te beginnen: slavernij is een universeel verschijnsel en je hebt ze op verschillende nivo’s, bijv. bij de Romeinen als boekhouders en onderwijzers, maar ook als mijnwerkers en gladiatoren.
Ook in Amerika hadden de oorspronkelijke bewoners slaven. Als je een stuk land kocht, dan kocht je dat inclusief de slaven , die er op werkten.En verder kon men zich als slaaf verkopen om een schuld af te lossen.
(red. : dat laatste komt ook voor in de Tora als legitiem onder bepaalde voorwaarden tot vrijlating!)
Uiteindelijk werd slavernij afgeschaft omdat er machines kwamen om slavenwerk te doen.
Hoe kwam slavenhandel in de islam? Het was uiteraard bekend in de Arabische landen en voor Mohammed was het gewoon de praktijk van die tijd.
Daarom werden in en rond Medina de 3 Joodse stammen ,die hij onderwierp in oorlogen, voor zover ze niet vermoord werden, als slaven gebruikt.
Mohammed had bijv. meerdere sexlavinnnen, w.o. ene Mirjam als sexslavin. Alle moslims volgen Mohammed als het grote voorbeeld in zijn gedrag, dus slavenhandel was de norm.
De hoogste prijzen werden voor blanke slaven betaald.
Volgens Tom Sawyer waren er 11 miljoen slaven geïmporteerd naar Amerika, de Atlantische Oceaan over, 14 miljoen slaven in Afrika en volgens David Livingstone waren er 5 keer zoveel nodig om die aantallen netto over te houden voor de slavenhandel, de rest werd vermoord of stierf tijdens de slavenjacht en transport.
Dwz  5 x 25 = 125 miljoen mensen, waarvan 100 miljoen vermoord werden in het hele proces.
De USA was 200 jaar in de slavenhandel betrokken,  maar dat werd gestopt door christenen, die het onmenselijke  en onBijbelse (!) er van in zagen en het met wetgeving stopten.
De islam praktiseerde slavenhandel 1400 jaar lang en doet dat nog steeds, gesanctioneerd door koran, soera, ahadith.
Mohammed pikte slavernij op als de gewoonte in zijn tijd, in het kader van ” blank is slecht, islam is goed”, maar het grote venijn zit in het feit, dat het nagevolgd moet worden , omdat het via Mohammed gelegitimeerd blijft in koran, soenna, ahadith tot in eeuwigheid, als “goddelijke wijsheid”.
Dus al onze voorouders zijn betrokken geweest in slavernij, het is een gezamenlijk verleden van alle culturen en religies en vooral uit praktisch oogpunt is lichamelijke kracht vervangen door machinale kracht, het morele aspect speelde een ondergeschikte rol.
Maar tegenwoordig gaat het vooral om haatspraak, maw het slavernijverleden eenzijdig gebruiken om vooral blanken in een negatief daglicht te stellen.

(red.: De hele hetze wordt dan door  een aantal linkse mensen, Clinton,Soros, Obama, BLM e.d., gebruikt om tot revolutie op te jutten en tot machtsovername te komen.
Inmiddels heeft Jesse Klaver opgeroepen tot een formeel excuus van de regering voor ons aandeel in het slavernij verleden, Groen Links gebruikt het verhaal ook voor eigen gewin, al slijmend naar de VVD.
Excuses zijn goed, mits oprecht gemeend en vanuit het hele verhaal, niet de eenzijdige “waarheid” van links).

Aanbevolen boek: John Azuma, the legacy of Arab islam in Africa.
https://www.amazon.nl/dp/B00N01U1FA/ref=pe_1550711_56594361_TE_M1DP

__________________________________________________________

Zie ook het standpunt van Ayaan Hirsi Ali en een eveneens zwarte  professor van de universiteit Berkeley, zie
https://tora-yeshua.nl/2020/06/zwart-racisme-blanken-is-actueler-aldus-zwarte-professor/

citaat er uit:

Ook andere intelligente zwarte wetenschappers, zoals Thomas Sowell en Wilfred Reilly, ‘verwerpen het verhaal dat zwarte mensen ontslaat van hun verantwoordelijkheid, en dat systematisch hun problemen afschuift op outsiders.’ De stemmen van deze zwarten worden echter niet gehoord.

Lees ook es wat zendeling Peter Hammond heeft ervaren en geschreven over de islam in de Nuba-mountains, zie

Eenzijdige berichtgeving in ND over Sudan: de oorzaak (islam) wordt niet benoemd.

http://www.frontline.org.za/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=196

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

5 × 3 =