Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Godslasterende leugens via nieuwe website van Ev. en Moslims te Amersfoort: koranAllah dezelfde als JHWH

De christelijke kerken  en organisaties verislamiseren en een nieuwe website is daar een nieuw dieptepunt in.

Een nieuwe website met getuigenissen van ex-moslims, mooi toch zo je denken? Inderdaad, maar helaas is het een nauwelijks verkapte poging om ons allen te misleiden met de bekende gedachte, dat  de Ene ware God , JHWH, zoals in de Bijbel, dezelfde is als de koranAllah.
Met Herman Takken van  Ev. en Moslims te Amersfoort (dir. Cees Rentier) heb ik recent een paar uur gesproken, maar hij blijft bij genoemde overtuiging van “dezelfde God ” in Bijbel en koran.
En nu wordt deze Godslastering met brede steun blijkbaar vanuit Ev. en Moslims te Amersfoort e.a. verkondigd.
Helaas zie ik deze afschuwelijke dwaling veel vaker, noem me  es een paar websites van kerken in Nederland of chr. organisaties hier,  die helder en duidelijk over de islam praten inclusief de ontmaskering van de koranAllah als afgod !
Vraag het maar es na in uw kerk, kijk op websites, mail met St. Gave, Open Doors, Arabische Wereld Zending, Arab Vision , Evangelie en Moslims, de MAR (missionaire arbeid Rijmond, GKV) e.d. en vermeld hieronder dan de reactie, ik heb met allemaal meermalen en al jaren contact gehad hierover en het antwoord blijft dezelfde Godslastering.
Er zijn soms individuele medewerkers , die er wel Bijbels over denken, maar het standpunt van de organisatie is zoals  gezegd.

Dan nu dus een nieuwe site met de Godslasterende naam: http://www.isaruhallah.nl/  ; de naam alleen al is verschrikkelijk, want die suggereert een soort “Drie-eenheid” in de islam, waar overigens moslims niets van moeten hebben.
Uit het volgende citaat blijkt, hoe men er over denkt op deze site:

“Door de zonde van Adam kwam er scheiding tussen Allah en mensen. Door Al-Masieh konden mensen weer contact met Allah krijgen. De straf voor de zonde is de hel (djahanna). Door zijn lijden en dood is de schuld vergeven. Isa is Gods koerban. Hij is het perfecte offerlam. Wie op Isa als het koerban van Allah vertrouwt, mag bij God komen: hij/zij wordt een kind van Allah.
Isa wordt weer levend
De dood van Al-Masieh was het plan van Allah. Allah heeft dat bewezen doordat Al-Masieh precies zoals Hij van te voren had gezegd, na drie dagen weer levend werd!”

Ik vind het meer dan verschrikkelijk, hoe men beweert,dat men via Isa tot Allah komt, waarbij dan bedoeld wordt, dat Isa dezelfde als Yeshua is en Allah dezelfde als JHWH.
Dat men via Isa tot Allah komt,is voor moslims een gruwelverhaal, dat in de eerste plaats, want Allah is geen Vader en heeft geen Zoon in de islam. Men wordt moslim door de islamitische geloofsbelijdenis uit te spreken, nl. dat  “Allah de ware God is en Mohammed zijn profeet” en daar komt  deze Isa uit de koran niet aan te pas.

Maar ok, moslims zitten dan ook fout met hun afgoderij in koran/ahadith/leven van Mo./umma en moeten de weg worden gewezen. Wat doet men dan vervolgens op deze site?
Moslims misleiden, zodat ze van de regen in de drup komen, men maakt hun duisternis nog groter, of, om met de woorden van Yeshua te spreken in Matth. 23:13,( mutatis mutandis)
“Wee u , gij schriftgeleerden, rabbijnen, pastoors en dominee’s, gij huichelaars, want gij sluit het  Koninkrijk de hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen”.

Hoe kan men zo dwaas zijn? Maak een  Persoonsbeschrijving van JHWH zoals in de Bijbel en maak een beschrijving van de koranAllah, dan zie je toch het enorme verschil? Net als het verschil tussen dag en nacht bij Yeshua zoals in de Bijbel en Isa zoals in de koran.
Een kind kan dat snappen, maar omdat  het soort christenen achter deze website graag in eigen-wijsheid willen leven ipv. oprecht de Bijbelse boodschap te verstaan, laten ze zich willens en wetens misleiden.
Abdelkader, naast Cees Rentier en Herman Takken medewerker van Ev.en Moslims, gaat al jaren langs kerken om  daar de christenen te leren om onder moslims het evangelie te brengen, het evangelie van  deze organisatie dan wel te verstaan.
Dat ontdekte ik al jaren geleden, toen ik in Rotterdam in een evangelische gemeente preekte en daarbij een opmerking over de islam maakte in de geest van dat het bij de koranAllah om een afgod gaat.
Abdelkader, die ik helemaal niet kende, was aanwezig en vloog witheet halverwege de preek overeind, stoom uit de oren:” ik sta niet toe dat Allah hier wordt beledigd!!”
Iedereen was stom verbaasd, men dacht in hem een positieve mede-christen te hebben en ik verzocht hem vriendelijk na afloop er over te praten, maar dat leek niet te kunnen, hij beende woedend de zaal uit.
De hele gemeente bleek evenwel achter mijn preek en opmerking te staan en er kwam na afloop een  ex-hindoe op me af, die als christen zei: “Abelkader is mijn vriend, hij had op dit punt een duidelijke uitspraak nodig, een mokerslag, hartelijk dank voor uw opmerking”
Warempel kwam Abdelkader  een uur na afloop nog opdagen, maar er was geen praten mee; hij staat ook op de genoemde foute site, zie
http://www.isaruhallah.nl/home/?currentPage=2   (bovenste video)
We zien dan in 2019 dat die pagina weg is gehaald, maar de website is nog in de lucht, zie
https://isaruhallah.nl

Ook bij directeur Cees Rentier bleek geen duidelijke uitspraak mogelijk destijds,  dus men is nog steeds op dezelfde heilloze , misleidende en Godslasterende weg en ik vind het nu tijd om dit een halt toe te roepen, in het openbaar, nadat ik voldoende persoonlijke gesprekken heb gevoerd of daartoe pogingen heb gedaan.

Het ergste is, dat men de rest van de christenheid mee sleept, zie  bij genoemde organisaties de lijst van bestuur, commissies van aanbeveling e.d. en je staat verbaasd, dat vele “BN-ers” in de christenheid hier niet tegen optreden, maar  dit soort organisaties blijven aanbevelen.

NB: graag nodig ik alle kerken en chr. organisaties uit hieronder te reageren, als ik iets fout zou citeren,  dan corrigeer ik dat meteen. Maar men weet dat mijn verhaal klopt en dus is mijn vraag nog veel meer: reageer met een erkenning van de bestaande tekorten en zeg meteen wat u er aan gaat doen als organisatie of kerk.
De EO is in dit verhaal een goed voorbeeld, ze zaten er ook zeer zwak in in 2005, maar na aanhoudend protest van mijn kant, mogelijk ook van anderen, daar weet ik verder niet van, is  het, zo blijkt me vandaag, ten goede veranderd in een overigens niet echt makkelijk te vinden artikel van  Jeno Sebok op de EO site, zie onderaan dit artikel.
Natuurlijk zie ik uit naar iedereen,die wil reageren en laat weten , of u interesse heeft voor onze workshop “evangeliseer of islamiseer”, zondagav. 20 mei of anders  in de toekomst, na de zomer.
Reageer onder dit artikel of via “contact” op deze site, bel even 033-4790336 of o6-20741615 of mail bj.kok@planet.nl
Zie http://tora-yeshua.nl/2012/05/workshop-evangeliseer-of-islamiseer-in-amersfoort-beleeft-zeer-gezegende-start-mbt-aantal-mensen-en-motivatie-20-mei-vervolg-wees-welkom-ook-als-je-er-op-de-13-e-niet-was/

Shalom, met liefde voor moslims ontmaskeren we hun gevangenis en brengen het evangelie aan wie het maar horen wil, zonder water bij de wijn te doen.
En dan valt men niet in een gat, maar iedereen kan terecht in onze Tora-Yeshua gemeentes, zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: geen van onderstaande organisaties  bleek een goede folder/boekje/CD o.i.d. te hebben, met daarin klip en klaar het evangelie specifiek aan moslims gericht met een uitleg, dat het in Bijbel en koran NIET om dezelfde God gaat.
We gaan nu zelf zoiets maken, graag uw gebed er voor.
En mocht u ons er financieel in willen steunen, erg graag, zie voor de gegevens http://tora-yeshua.nl/steun-ons-met-uw-gaven/  en vermeld dan even op uw
overschrijving “islamfolder”

Gave heeft een bestuur dat op hoofdlijnen betrokken is op het gevoerde beleid. ((0341-460328). Directeur van Gave is Jan Pieter Mostert)
http://www.gave.nl/gave/algemeen/organisatie/bestuur

 • Eugène Poppe (voorzitter)
 • Daan Beukers (secretaris)
 • Wilco van der Spek (penningmeester)
 • Theanne Boer
 • Annemieke van de Kerk
 • Henk Rothuizen

Open Doors   http://www.opendoors.nl/contact/contact/

Gegevens over bestuursleden ontbreken, ik heb een gesprek gehad per telefoon met de woordvoerder, Klaas Muurling en een mail gestuurd met het verzoek de vraag te behandelen op directienivo, Tjalling Schotanus, Anne vd Bijl en  Ron van der Spoel.
Geen antwoord gehad per mail, telefonisch is het standpunt van Open Doors: “dezelfde zon , maar voor moslims is die zon met een wolk bedekt”
Open Doors
Postbus 47
3850 AA Ermelo     T. 0341-465000   info@opendoors.nl


Arab Vision, ook geen gegevens over bestuur, stel u vragen op:
http://www.arabvision.nl/contact
De directeur, Inge Verhoef, zou me nog info sturen, ik heb ook het internationale bestuur  enkele jaren terug gemaild, men komt niet met een duidelijk antwoord, maar als er dan toch een antwoord zou moeten zijn, dan is het, dat men zich conformeert aan het standpunt van PKN theoloog prof. Bernard  Reitsma en die kennen we goed van een interview op EO-radio.
http://tora-yeshua.nl/2009/12/radiointerview-met-prof-reitsma-theoloog-aan-de-vu-pkn-en-ben-kok-joods-chr-pastor-olv-andries-knevel-radio-5-11-12-uur-zaterdag-5-dec-2009-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran/

Arabische Wereld Zending

http://www.arabischewereldzending.org/contact.html  directeur Jaap Bonker, verder geen  gegevens over bestuur.

Evangelie en Moslims

http://www.evangelie-moslims.nl/over-em/bestuur-en-participanten  , directeur Cees Rentier, medewerkers Herman Takken, Abdelkader

http://www.evangelie-moslims.nl/waarom-jezus/100-vragen-en-antwoorden   en niet 1 van die 100 vragen  heeft in zich, of  het gaat om “dezelfde God” in
Bijbel en koran; sterker nog, men laat het in het midden en ik weet van de 3 medewerkers, dat ze wel degelijk bedoelen, dat het volgens hen om “dezelfde God”  gaat en dat wordt dan verkondigd!

E&M is een interkerkelijke stichting. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de volgende pariticpanten:

Daarnaast zijn er nog twee waarnemers:

We werken ook graag samen met Het Kruispunt, een studie- en ontmoetingscentrum voor christenen om met moslims in gesprek te gaan, dat uitgaat van de GKV in de regio Rijnmond. www.hetkruis.org

Verder wordt Evangelie & Moslims gesteund door tal van individuele christenen. Steun ons werk.

Niet alleen de kerken van de participanten, maar ieder gemeentelid en iedere gemeente die instemt met de visie en doelstelling van E&M, kan gebruikmaken van de toerustingsmogelijkheden van E&M.

Evangelie & Moslims is lid van de Evangelische Alliantie.

De Missionaire Arbeid Rijnmond, van de GKV, wordt door Marten de Vries ingevuld, zie http://www.maronline.nl en dat wordt nader uitgewerkt in
http://www.hetkruis.org/2012/05/ds-marten-de-vries-ook-in-dienst-van-evangelie-moslims/  , waar we lezen dat  Marten met Ev. en Moslims samen gaat werken.
Dat ligt voor de hand, want Marten volgt dezelfde misleiding van “dezelfde God”, zie ook mijn recensie van zijn boek, wat hij schreef met Gert-Jan Segers, dir. van het W.I van de CU en verkondiger van het dogma” islam is staatsrechtelijk gelijkwaardig aan alle religies in ons land”
http://tora-yeshua.nl/2012/02/theologen-marten-de-vries-en-politicologen-gert-jan-segers-cu-logen-en-blijven-dat-doen-boekrecensie/

De Evangelische Omroep, EO
http://www.eo.nl/algemeen/overdeeo/bestuur/   hier staan de namen van directie , bestuur , ledenraad e.d. duidelijk op.

De EO heeft het op dit punt jaren laten afweten, in een  zwak artikel stond tot 2010 dat het om dezelfde God ging, een absoluut dieptepunt was een artikel in  Visie, waar ik jaren tegen heb geprotesteerd bij directie en bestuur, men deed er niets mee.
In Visie 41 van 2005 stond een 4 pg groot artikel van Jaap Hansum over “Jezusmoslims” en dat waren dan “moslims, die enerzijds  Jezus hebben aanvaard als  Heer en Heiland en anderzijds zichzelf moslim blijven noemen om zoveel mogelijk te kunnen blijven deelnemen aan de islam. Dat laatste varieert dan van  voluit participeren zonder enige reserve tot bijvoorbeeld moskeebezoek en ramadan vieren, maar dan gevuld met Bijbelse inhoud”
Op de voorpagina van deze Visie stond een moslima met er onder de kreet “Jezusmoslims”.
NB: lees http://xandernieuws.punt.nl/?id=659549&r=1&tbl_archief=& en besef dat president Barak Hoessein Obama ook zo’n “Jezusmoslim” is,  zie daarover mijn artikel http://tora-yeshua.nl/2009/08/mohbama-islam-de-antichrist/ van aug. 2009.
Het heeft jaren lang gestaan op http://www.eo.nl/magazines/visie/archief/  , maar toen ik er vandaag naar zocht onder 2005, kon ik het niet meer vinden, het lijkt er afgehaald te zijn.
Maar  het is ongetwijfeld bij Visie op te vragen al kopie.
Zelfs een gesprek met  Arie van der Veer hielp niets; uiteindelijk kreeg ik een gesprek met Henk Rothuizen, hoofd nazorg en die  gaf ook niet echt toe dat de EO in gebreke bleef, maar heeft het genoemde zwakke artikel wat aangepast.
Tot mijn grote verrassing zie ik vandaag, dat er bij de EO verdere voortgang is gemaakt met een artikel van Jeno Sebok, waar de vraag in gesteld wordt en goed wordt beantwoord:

http://www.eo.nl/algemeen/zoeken/    (op de zoekmachine  “allah”  gezet)

“Islam in relatie tot christendom

15. Is de God van de Bijbel dezelfde als de God van de Koran?

Volgens Mohammed wel: ‘Uw God en mijn God zijn één’. Maar de karakters van Allah en God verschillen zoveel, dat het onmogelijk om dezelfde God kan gaan. Allah betekent god. Als je in één god gelooft, kun je volstaan met de titel God. Maar God of Allah is slechts een titel en geen naam. Waar het om gaat, is: wie geeft zich voor God uit en laat zich als God vereren?

16. Wat is het voornaamste verschil tussen de islam en het christelijke geloof?

De islam erkent Jezus niet als de Zoon van God, noch als Heiland.”

Het RD heeft een artikel over genoemde website: http://www.refdag.nl/achtergrond/onderwijs-samenleving/nieuw_platform_zet_ex_moslims_in_de_schijnwerpers_1_645528   waarin het grote manco  helaas niet wordt opgemerkt, dus dat heb ik er dan maar onder gezet, zie de reacties aldaar.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr.pastor0

Navigeer naar andere artikelen

18 Responses to Godslasterende leugens via nieuwe website van Ev. en Moslims te Amersfoort: koranAllah dezelfde als JHWH

 1. Op 19 mei 2012 @ 20:23 schreef Martijn

  Beantwoorden

  Beste Ben,
  Ik ben benieuwd of er in jouw perfecte gemeenschap met een warm hart ex-moslims zijn opgenomen, of moslims die door de warme uitstraling van jouw gemeentes tot waar geloof in Jezus zijn gekomen.
  Tjonge, wat moet jij je een Elia voelen, zo in je eentje tegen de rest van christelijk Nederland vechtend om maar een statement los te krijgen dat Allah niet God/JHWH is. Wat je verder ook lijkt te geloven, lijkt voor jou niet uit te maken. Ik hoop dat je je eens werkelijk gaat bekommeren om moslims.

 2. Het is al bijna onmogelijk om als een heiden die tot geloof komt de Waarachtige God te leren kennen,(drieenheid, en allerlei wind der leer in kerken en gemeentes), laat staan voor een moslim om Jeshua te leren kennen,als de ene waarachtige God.
  zware tijden,in deze tijd, maar dankbaar voor deze site,en bv Jacob Damkani,die in Israel een goede positive boodschap brengt.En de wereld rondreist, om de waarachtige bekent te maken,
  shalom.

  • Hi Aafje, helemaal waar, we kennen YHWH in en door Yeshua, ondanks de vele dwalingen en teleurstellingen van kerken en christenen, het is inderdaad heel erg.
   Inderdaad stellen we zelf ook altijd wel es anderen teleur, maar tenminste zoeken we oprecht naar de Bijbelse waarheid en proberen niet foute ideeen coute que coute te handhaven.
   Shalom,
   Ben

 3. Ben, ik ben het van harte met je eens (al houd ik wel eens mijn hart vast bij je overduidelijke bewoordingen :-)
  Op http://www.vergadering.nu heb ik een link naar dit artikel gemaakt.

  • Hi Harry, zolang jij zelf “je hart vast houdt” , blijft het op jouw plaats, laat onze Vader het maar vasthouden, dan beweegt je hart mee met Hem.
   Dank voor je waardering,
   tot vanavond, shalom, Ben

 4. Op 21 mei 2012 @ 21:40 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Laten we eens letten hoe Daniel in Babel omgaat met de wereld van afgoderij die zijn persoon en zijn vrienden overspoeld. Hij blijft zichzelf, gaat niet mee met de veranderende omstandigheden, wij hebben een God in de hemel die ons bijstaat.

  • Hi Feike, inderdaad en die lijn volgen we dus bij Tora-Yeshua, gisteravond een prima deel II van onze workshop “evangeliseer of islamiseer”
   Wat men elders doet of niet doet, stellen we aan de kaak, maar dan schudden we het stof van de voeten en gaan verder.
   Shalom,
   Ben

 5. Beste Ben,

  De website IsaRuhAllah.nl is een poging de verhalen van ex-moslims te delen die Jezus in hun leven hebben aangenomen. Voor veel van ons is Arabisch de moedertaal en betekent het woord Allah niet meer dan God. U kunt wel begrijpen dat voor hen die in het Arabisch bidden, Allah gewoon nog steeds God betekent. Het verschil zit ‘m echter in het beeld van God van de Bijbel, en Allah uit de Koran. Dat is waar deze hele website over gaat, over mensen die dit zijn gaan inzien. Nog steeds verandert dit niets aan het woord en de naam Allah. Wél aan het beeld. En dit komt mooi terug in de naam Isa ruh Allah: Jezus, de Geest van God.

  Wat me het meest bedroeft, is het feit dat ik nergens in je betoog lees dat je blij bent dat zoveel mensen Jezus hebben gevonden. Dat zou een vreugde moeten zijn, niet waar? De associatie die je met de naam hebt lijkt belangrijker voor je.

  Groet en zegen namens het IsaRuhAllah team,
  Hamid

  • Dag Hamid,
   Ik ben heel dankbaar voor moslims, die in Yeshua de Vader,de God van Abraham, Isaak en Jacob leren kennen en beseffen, dat ze een afgod, de koranAllah achter zich laten.
   Abdelkader is een van die moslims, die een getuigenis geven en hij praat als Herman Takken, “dezelfde God” in Bijbel en koran. Je hoeft me niet uit te leggen, dat het algemene woord voor de Schepper gewoon Allah is, God, Elohim, Eleha, dat is me echt wel duidelijk.
   We krijgen dan de dwaze uitleg, dat “de zon overal het zelfde is, maar bij moslims zit er een wolk voor de zon”, kwam Reitsma nog al es mee.
   En Jaap Hansum, GZB predikant, nu in Libanon, met zijn “Jezusmoslims”.
   Dan de dwaze opmerking, dat het er om gaat, dat mensen Jezus vinden en dat dit het doel is. Besef je dat Yeshua de weg tot JHWH is en dat Yeshua tevens de menselijke zichtbaarheid is van JHWH ?
   Het gaat er dus niet om dat men Jezus vindt, maar dat men door Yeshua (Jezus) de Vader, JHWH vindt. En dan vindt men niet de koranAllah, want dat is heel wat anders.
   Dan vindt men, overtuigt door de Heilige Geest, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
   Wie dat niet snapt, kent de Vader niet.
   En wie denkt dat hij door Jezus de koranAllah beter heeft leren kennen, is misleid, dankzij de lijn, die jullie aanhouden, nl. dezelfde God in Bijbel en koran.
   Maar ik heb er met Herman Takken over gesproken, leverde niets op, hij bleef volharden in zijn idee.
   Graag zou ik met jou er over door praten, mail even naar bj.kok@planet.nl , dat werkt beter dan mailen. Lees vast es 2 Cor. 11, waar de zorg wordt uitgesproken, dat men heel makkelijk ” een ander evangelie, een andere Geest en een andere Jezus” verkondigt; de kerkgeschiedenis staat er bol van en het idee “dezelfde God” en “dezelfde Jezus”‘ in Bijbel en koran is zo’n voorbeeld van misleiding, heel tragisch!
   Veel christenen uit het M.O. en ex-moslims, die ik ken, beamen voor 100 % dat de koranAllah een duivelse misleiding is.
   Shalom,
   Ben

   • Amen Ben

    Laten we BLIJVEN benadrukken dat allah niet dezelfde is als den enige Waarachtige, Alomtegenwoordige JHWH, wiens Zoon Yeshua ha Machiach is, de God van Abraham Izak en Jacob, de God van Israël.
    Allah ‘met’ wie de moslims bidden is een grote nepper.
    Laat ook @Hamid van http://www. IsaRuhAllah.nl dit eerst maar beamen en benadrukken zoals wij dat doen! Er is in de islam geen goed!
    —-
    shalom cornelia

 6. vervolg:

  De moslima die maandag op dichtbijnederland NTR, radio 5 reageerde naar aanleiding van de site http://www.IsaRuhAlla.nl , vertelde een prachtig bekeringsverhaal, maar op het laatst wist ze toch te vertellen dat de islam niet helemaal afgekeurd moet worden omdat er ook nog wel iets goeds in zit. Ik verzeker u dat er geen goed is in de islam. Nihil. Amen!
  —-
  shalom cornelia

 7. Allah is niemand anders als Sarasvati of wel Durga ook Kali genoemdt Vrouw van Shiva de vernietiger. staat alles in een oude Veda geschreven over de Maharaja Wikarmadityia dat de Arabische schiereiland heeft veroverd.
  http://www.hinduism.co.za/kaabaa.htm

 8. Om bij het begin te beginnen, las ik in”The Windmill Herald”, een Hollandse Krant uit gegeven in North Amerika dat Ex-Moslims getuigen online van hun bekering tot Christen, omdat ik dacht dit is wonderfull ging ik naar hun webside, nu heb ik gelezen dat hun het ware evangelie niet verteld word, niet de God van de Bijbel en niet de Here Jesus van de Bijbel, heel erg bedroevend, ik hoop dat de dwaal leraren tot bekering komen, en zo als nog het ware evangelie verkondigen.

  • Heel goed Anka! Hoe is dat in de USA, ken je voorgangers en christelijke opiniemakers, die duidelijk verkondigen dat de koranAllah een afgod is, de duivel zelf en dat Mohammed een crimineel was, een oplichter, een valse profeet?
   Of is de meerderheid bij jullie net zo politiek correct als hier en praat men over “dezelfde God” in Bijbel en koran?
   Hoor graag van je,
   shalom
   Ben

 9. Op 4 oktober 2014 @ 12:08 schreef hans van de mortel

  Beantwoorden

  Mijn naam is Hans van de Mortel. Ik ben godsdienstwaanzinoloog en atheïst. Ooit was ik 12 jaar lang een gedreven Jehovah’s Getuige. Dus net zo fundamentalistisch als de aanhangers van de weerzinwekkende vrouw onvriendelijke haat religie tegen andersdenkenden: islam.

  Wat ieder fatsoenlijk mens goed in zijn oren dient te knopen om het wezenlijke verschil tussen menselijkheid en de sadistische achterlijke onmenselijkheid van de islam, geïnspireerd op de koran, te kunnen begrijpen, is het feit dat noch de thora, noch de bijbel aangemerkt kan worden als een sadistisch opvoedkundig boek, in tegenstelling tot de koran.

  Nergens in de gehele bijbel kunnen wij JHWH aantreffen die er een genoegen in schept om ‘stoute’ mensen onafgebroken in de tijd achter elkaar door tot in de eeuwigheid te folteren in een vuuroven. Stel je eens even voor – wat voor misdaad je ook gepleegd mag hebben in je korte bestaan – dat een god van barmhartigheid en rechtvaardigheid je ooit uit de dood zal laten verrijzen om je voor altijd vanuit zijn sadistisch genoegen te folteren in een vuuroven die nooit gedoofd zal worden. Je zult het uitschreeuwen van de pijn en aan God smeken om gedood te worden, maar het monster dat door de islam geschapen is uit hoofde van de historische Arabische woestijn terrorist Mohammed en Allah heet, kent geen genade, alleen maar geweld en haat, HAAT tegen de mensheid! Hij schept er genoegen in U te zien lijden. Voor eeuwig! Dat is de wereld van islam.

  Allah kan dus niet dezelfde god zijn als die van normale mensen, mensen die geen moslim zijn!

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*