Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Predikanten Geref. Bond accepteren “Allah hu akbar”, totaal de weg kwijt.

„Allahoe akbar!”, klinkt het op contio van Gereformeerde Bond

08-01-2016 12:35 | gewijzigd 08-01-2016 12:37 | Van onze verslaggever
(met dank overgenomen van  http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/allahoe_akbar_klinkt_het_op_contio_van_gereformeerde_bond_1_964506  )

3025776886

beeld RD, Anton Dommerholt

„Allahoe akbar! God is groter! Wie zegt daar amen op? Ik wel. Maar dan in bepaalde zin. Wij beleden die grootheid van God al voordat moslims dat deden.”

Aan het woord was donderdagmiddag prof. dr. J. A. B. Jongeneel, emeritus hoogleraar missiologie aan de Universiteit Utrecht. Hij sprak op de tweede dag van de predikantencontio van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland over ”Moslims liefhebben! – De islam haten?”.

De emeritus hoogleraar begon zijn lezing met een vergelijking tussen drie godsdiensten die zending bedrijven: het christendom, het boeddhisme en de islam. Hij toonde aan dat er goede reden is de eerste twee tegenover de islam te stellen. Begonnen christendom en boeddhisme vreedzaam, Mohammed begon in Medina met een oorlog. Terwijl de volgelingen van Jezus en Boeddha zich gemakkelijk aanpasten aan andere culturen en talen, „bidden in het Duits of in het Swahili staat gelijk aan bidden in het Grieks”, ontbrak dat in de islam. „Moslims moeten bidden in het Arabisch.”

Belangrijk noemde prof. Jongeneel het onderscheid tussen ‘-ismen’ en ‘-isten’, geloofssystemen en aanhangers van een godsdienst. Sinds het einde van de negentiende eeuw is de blik vaker gericht geweest op de -isten, stelde hij. „In de afgelopen decennia zijn oecumenische en evangelische christenen gaan beseffen, dat -isten en -ismen onderscheiden moeten worden, maar niet géscheiden kunnen worden.” Het is daarom zaak dat de ”scylla” en de ”charibdis” vermeden worden. „De scylla is zending bedrijven zonder levende mensen te zien, de charibdis is goede relaties opbouwen met andersgelovigen zonder het Evangelie te bedienen.”

Is Allah dezelfde als onze God?, vroeg een predikant uit de zaal. Prof. Jongeneel, die negen jaar in Indonesië werkzaam was: „Alle Indonesische christenen bidden tot Allah. Ze roepen God daarbij echter tegelijk aan als Vader, iets wat moslims niet kennen. En ze eindigen hun gebed met: „Dit bidden wij U in Jezus’ Naam.” Als je dat niet doet als christen, heb je je geloof verloochend.”

Moeten we bang zijn voor de moslims die in groten getale naar het Westen komen? „Niemand kan de gevolgen over honderd jaar overzien. Wij hebben als christenen een vrijheid in Christus die er niet is in de islam. Het eindoordeel is in handen van Jezus Christus. ”Allahoe akbar” betekent: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.”

John Owen

Tijdens het ochtendprogramma sprak dr. M. Klaassen, hervormd predikant te Arnemuiden, over ”Een ‘oud perspectief’. John Owen over rechtvaardiging en unio cum Christo”. Dr. Klaassen noemde het verbond de sleutel waarmee Owen de vermeende tweedeling tussen rechtvaardiging en het deel hebben aan Christus wordt overbrugd. Ook constateert hij dat Owen de vernieuwing bij een gelovige positiever waardeerde dan Calvijn.

De laatste dag van de contio werd geopend door ds. J. A. W. Verhoeven uit Leerdam. De tweede voorzitter van de Gereformeerde Bond las Psalm 100 en mediteerde over ”Dien de Heere met blijdschap”.

„De Heere wil dat wij Hem dienen met blijdschap. Als er had gestaan: „Dien de Heere met ernst”, dan had ik er misschien minder moeite mee gehad.” Blijdschap is een vrucht van de Heilige Geest. Het gaat in het Nieuwe Testament ook vaak gepaard met lijden om Christus wil.

Verder onderstreepte ds. Verhoeven het belang van liturgie die gedenken en verwachten inhoudt. Hij stelde geleerd te hebben met „een soort hardnekkigheid” naar de kerk te gaan. „Tegen de zure zwartgalligheid in tóch hopen. Tegen de omstandigheden in tóch de zegen ontvangen. Tegen mijn eigen zonde in tóch dienen.”

____________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Prof. Jongeneel moet dan gezegd hebben:
“”Allahoe akbar” betekent: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.”
En erger nog, dat hebben  de  ca. 100  geleerde, welbestudeerde dominee’s (Yeshua zegt ons duidelijk, dat we ons geen “rabbi, meester, vader” moeten laten noemen in Matth. 23 en “dominee” betekent “heer”!)  niet weersproken, aldus het artikel.
“Allah hu akbar” betekent , dat “de korangod Allah de steeds grotere is” en als dan een  misleider van de hoogste orde,  ene PKNprof. Jongeneel dit soort onzin verkondigt en het RD dat ook nog plaatst zonder enig commentaar, waar zijn we dan beland???

Het begint al fout in het eerste deel van het artikel, waar Jongeneel het blijkbaar gewoon accepteert , dat christenen in een moslimland over JHWH spreken als  “Allah”.
Op zijn minst zou hij daar forse kanttekeningen bij kunnen maken, het wekt de indruk dat het om “dezelfde God” gaat in islam en christendom.
En dat geloven velen in ons land, de RK kerk en de PKN belijden het zelfs.
Bovendien geeft Jongeneel hier geen duidelijk antwoord of het om “dezelfde God” gaat in Bijbel en koran, in zijn reactie zit nog alle ruimte voor vaagheid of zelfs het Godslasterende idee, dat het om “dezelfde God” zou gaan.

Bij nader onderzoek blijkt het allemaal veel erger te zijn, Jongeneel  zit op dezelfde lijn als Ev. en Moslims (Rentier /Takken) en verkondigt  wel degelijk, dat het om “dezelfde God gaat in Bijbel en koran, alleen dan wat verschillend beschreven.
Zie over deze misleider: http://www.digibron.nl/search/detail/012dcf84fffd68ce93824326/evangelie-is-veel-rijker-dan-koran
met het volgende citaat, meteen aan het begin van het artikel, ook RD,  d.d. 2-11-2001:
-“Joden, christenen en moslims geloven in een en dezelfde God, alleen geven ze een totaal andere invulling aan de inhoud. Dat vindt de Utrechtse missioloog prof. dr. J. A. B. Jongeneel. Hij ziet weliswaar grote verschillen in het godsbeeld van islam en christendom, maar gelooft toch dat zij -uiteindelijk- dezelfde God vereren.”

Ook hier staat dezelfde misleiding van Jongeneel , al in 2001, maar dan krachtig weerlegd door anderen:
http://www.digibron.nl/search/detail/012dcf9da206bd0ff7c3d36f/allah-dezelfde-god-noemen-is-blasfemisch/10

Ik heb gebeld met het RD, kreeg redacteur Kranendonk aan de lijn, die uitlegde dat het RD zich beperkt tot pure verslaggevening zonder verder commentaar, dat komt soms later in een column .
Ik gaf aan dat dit een tekort is, de lezer slikt het als zoete koek, want “het staat in het RD en dan zal het wel goed zijn.
Op zijn aanraden belde ik de Geref.Bond, zal teruggebeld worden door Vergunst, wat dus niet gebeurde vandaag, we wachten even af; zijn weigering om te reageren kwam zaterdagmorgen al binnen, zie  zijn treurige verwoording  namens de Geref.. Bond bij de reacties hieronder.
Deze Geref. Bond staat op Google en bij   http://gereformeerdebond.nl/gereformeerde-bond/visie   als volgt aangekondigd:
Gereformeerde Bond tot Verbreiding en Verdediging Van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland .
Nou, dat doen ze prima dan, met deze onzin, want de PKN gelooft wel degelijk , dat de koranAllah “dezelfde” is als JHWH in de Bijbel, zie mijn artikelen hierover:

http://tora-yeshua.nl/2009/12/radiointerview-met-prof-reitsma-theoloog-aan-de-vu-pkn-en-ben-kok-joods-chr-pastor-olv-andries-knevel-radio-5-11-12-uur-zaterdag-5-dec-2009-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran/

http://tora-yeshua.nl/2010/11/pkn-synode-1112-nov-islam-gelijkwaardig-koranallah-en-de-ene-ware-god-in-de-bijbel-jhwh-dezelfde/
http://tora-yeshua.nl/2013/04/tora-yeshua-protesteert-als-enige-tegen-godlasterende-pkn-islamnota-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran/
Bizar, dat al die PKN predikanten van de Geref. Bond, de zgn.  meer Bijbels gefundeerde, behoudende groep, dit laten gebeuren, dan zijn degenen, die naar dit soort vaatdoeken elke zondag moeten luisteren, te beklagen.
Deze ca.100 misleiders hadden al uit het genoemde RD artikel van 2001 kunnen weten, dat Jongeneel de zaak misleidt en dan toch heel dom in 2016 nog es gaan vragen, of het  volgens Jongeneel “om dezelfde God” gaat” en dan genoegen nemen met zijn leugens.
Dom en lafhartig ook, als ze niet deze week hun PKN lidmaatschap opzeggen en gewoon huurlingen blijven, valse herders !

“Wie niet de islam ontmaskert, maar die stilzwijgend  accepteert of zelfs goedkeurt, heeft het bloed van de slachtoffers van de islam aan diens handen”.
En dat geldt zeer in het bijzonder voor al die misleiders, die in de PKN als voorgangers werken en volgens het synodebesluit van 2013 genoemde Godslastering uitdragen, olv. Arjan Plaisier en dankzij de opsteller van de nota,
prof Bernard Reitsma.

Tot zover de Godslastering van PKN/Geref.Bond , ik zal mijn reactie op het RD verslag naar de betrokkenen sturen en evt. updates toevoegen.

Shabbath shalom , tot morgen in onze samenkomst in Amersfoort,  waar we de de zegen van onze hemelse Vader  mogen ervaren op Zijn dag, dankzij Yeshua ha Mashiach.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

32 Responses to Predikanten Geref. Bond accepteren “Allah hu akbar”, totaal de weg kwijt.

 1. Op 8 januari 2016 @ 18:52 schreef Ron Ezerman

  Beantwoorden

  “Is Allah dezelfde als onze God?” Hoe belangrijk is het toch te beseffen dat we God uitsluitend kunnen leren kennen door de Zoon! In Mattheus 11 staat dat niemand de Vader kent dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren. Als we de Koran raadplegen, zien we dat juist het Zoonschap van Jeshua daarin ontkend wordt. (9:30; 19:36,93; 6:101; 43:82). Goed om te weten is dat het Hebreeuwse woord voor “allah” (alef-lamed-hee) de betekenis heeft van “vloek”. (Jesaja 24:6). Inderdaad, een vloek die wereldwijd om zich heen grijpt……

  • Heel goed Ron, er staat inderdaad in Jes. 24:6 “alken ala okla eres” “daarom een vloek verteert het land/aarde , even woord voor woord en getransscribeerd.
   De vloek van de koranafgod verteert de aarde inderdaad , al 1400 jaar.
   En al die laffe kerken en synagoges zwijgen.
   Shabbath shalom , welkom moergen, mocht je in de buurt van Amersfoort wonen, zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
   Ben

 2. M.i. is een van de kerndwalingen van de islam dat Jezus al voor de kruisiging ten hemel zou zijn opgenomen! Daarmee een dikke streep door het fonkelende Jesaja 53 halend, het hoofdstuk over de lijdende kencht des Heere.

  Deze week nog een gechat met een Amerikaanse moslim. Hij wilde het hebben over Jesaja 42. Daar spreekt de Jesaja volgens deze moslim over mohammed. Heb de vraag gesteld of hij dacht wat een Christen of een Jood van die zienswijze zou vinden? Het is nog niet niet eens paarlen voor de zwijnen. Het is totale gekte die hele monsterlijke, satanische , achterlijke , vul maar ik doodscultus van all hakkenbar schreeuwers.

  En wat ismen betreft: lang geleden zei mijn kleine broertje al: communisme, kapitalisme, humanisme, hindoeisme, boedhisme, ik-vergis -me.

  • Dag VBG,
   Je eerste zin is wel een open deur intrappen op deze site, dat staat er al 7 jaar in alle toonaarden. Het punt waar het hier om gaat, is dat ca 100 Geref. Bond predikanten dit geen van allen weerspreken en zich dat laten aanleunen.
   Dat een krant als het RD dat zonder enige kanttekening neer schrijft, als of er niets gebeurd.
   Blinde wegwijzers, al jaren. Zonder enig zicht op het gebod van JHWH, herhaald in Yeshua, dat we de Tora dienen te houden, Matth. 5:17 e..v
   Ook Leenhouts had daar geen zicht op.
   Shabbath shalom ,
   Ben

 3. Ontvangen via mijn mailbox van drs. P.J. Vergunst de Jagershuizen , secr. vd Geref.Bond.
  ( Voorzitter is: Ds. A.J. Mensink Buitenhof 11)

  “Geachte heer Kok,
  U vroeg mijn collega of ik (of ds. Mensink) u terug kon bellen. Dat gaan wij niet doen, waar u zich publiekelijk uitlaat op basis van een krantenverslag waarin enkele flarden staan van een bezinning van 2,5 uur, waarin een paar losse passages staan van een lezing van 8000 woorden. Het ga u goed.
  Ja, shalom, inderdaad!
  Piet Vergunst “

  • Dag Piet,
   Jammer dat de Geref. Bond (je spreekt namens hen, in de “wij”vorm) de kans niet benut om een evt. verkeerd of onvolledig weergegeven standpunt te corrigeren.
   Het RD beperkt zich tot objectieve weergave van de inhoud, aldus de redactie.
   Blijkbaar zijn jullie het eens met wat er weer gegeven wordt in het RD en het feit, dat Jongeneel als spreker was uitgenodigd, zegt ook alles.
   Want al in 2001 geeft hij in een artikel in het RD duidelijk aan, dat het volgens hem om “dezelfde God” gaat in Bijbel en koran en daar wijs ik u op in mijn artikel hier boven.
   U bevestigt met uw reactie schuldig te zijn aan genoemde Godslasterende misleiding.
   Dat betekent, dat de shalom u zal ontbreken.
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

  • Op 11 januari 2016 @ 02:41 schreef Sylvester

   Beantwoorden

   BIZAR!!!!!

   „Alle Indonesische christenen bidden tot Allah. Ze roepen God daarbij echter tegelijk aan als Vader, iets wat moslims niet kennen”
   Een krantenverslag is een VERSLAG meneer Vergunst!!
   En als dat verslag ons verteld dat 2,5 uur bezinning het rechtvaardigt om allah en JHWH als gelijkwaardige te aanschouwen zou u zich daarvoor diep moeten schamen als Christen volger.
   De LEUGEN word er zo ingegoten bij de voorgangers die vervolgens de andere Christenen moeten onderwijzen……..Ik wordt er echt misselijk van!

   Dat idee kennen de ECHTE Christenen ook niet kan ik u vertellen!!
   Nergens maar dan ook NERGENS in de BIJBEL staat dat we JHWH als allah kunnen aanroepen!
   Ik vind het echt GROTE MISLEIDING, woorden schieten tekort!
   Neem dan de mogelijkheid om het corrigeren….maar nee hoor. het ga u goed.
   Efeziërs 6:10-17 Zou ik u dringend willen adviseren aandachtig te lezen.
   Verder allahoe ahkbar (bewust klein geschreven!)
   Betekent niet meer en minder dan dat allah de grootste god is!
   Oftewel: groter dan de God van Abraham, Izaac, Jacob. (Noach, Mozes,Yeshua)
   Ik weet niet wat er in de theologie is ingeslopen in Utrecht bij dhr Jongeneel, maar ik kan u vertellen dat het niet goed zit!
   Heb zomaar het vermoeden dat dhr Jongeneel wellicht Prof. en Dr. is geworden in de tijd dat hij in Indonesie verbleef!
   Verder wens ik u Gods zegen en kracht toe, in de volgende bezinning welke hopelijk WEL zinvol zijn!
   Anders kunt u net zo goed naar de moskee gaan met uw collega’s en daar een theekransje houden met de imams!

 4. Dat is de misleider de hoer uit de Apocalypsis die alle religies omarmd ! De God die in de bijbel is geopenbaard is NIET dezelfde God als men het zo mag noemen die de koran openbaart en meer kan ik daar niet meer aan toevoegen!

  • Hi Willy,
   Dank voor je attent maken op deze zaak, je ziet wel in het artikel welk gevolg het heeft gehad en nog zal krijgen.
   De PKN inclusief de Geref. Bond ontmaskert op dit punt, tragisch, maar duidelijk.
   Shabbath shalom
   Ben

 5. Op 9 januari 2016 @ 20:38 schreef wim rhebergen

  Beantwoorden

  Ik lees in het artikel:”Allahoe akbar” betekent: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.”
  Zegt prof.Jongeneel dit?Dit komt uit Zacharia 4:6b,en is naar mijn mening beslist niet de betekenis.Even nageslagen en dan vind ik:,,Allah is groter,,
  Maar het gaat uitstekend met de Islam in Nederland,nu ook de Bonders om zijn.

  • Hi Wim, het is , zoals ik in mijn commentaar schrijf, inderdaad knettergek, deze tekst staat , zoals we weten, in Zach. 4:6 en heeft niets met die oorlogskreet van de moslims te maken, nb. het tegendeel van die duivelse kreet.
   Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.
   Shalom
   Ben

 6. Beste Ben,

  en in het verlengde van dat alla hakkenbar gejoel nog dit:

  https://www.nd.nl/nieuws/theologenblog/theologenblog-ijzer-en-leem-in-europa.1175042.lynkx

  Ben klaar met die EU theologen/ idioten. K ga asiel vragen in Putin’s Rusland of zo
  of meedoen aan de grootste internet loterij. Ben zeer zeer pessimistisch naar mijn menselijk natuur, moet blijven geloven in licht aan het eind van de EU tunnel maar daar staat volgens mij een nog grotere idioot met een zaklampje te schijnen: Juncker of is het Rutte, kan t nog niet goed zien
  Shalom

 7. goeiemorgen allemaal

  in mijn hersenpan bezie ik alah als een afgod en mohamed als een valse profeet
  z’on 10 jaar geleden toen ik nog in oostende woonde had ik een grote affiche aan mijn raam hangen
  “niemand komt tot de Vader dan door de Zoon ”
  en toen kwamen er islamisten mij daarover aanspreken dat ik dat weg moest doen
  want zeiden zij ;
  wat hebben wij daar dan aan dat is niet voor iedereen
  zij zeggen God heeft geen Zoon
  en zien Jezus als een soort profeet
  ook geloven de islamisten dat abraham ismael wou offeren gelijk dat in hun koran staat wanneer wij geloven dat abraham izaak wou offeren gelijk dat in de thora staat
  enkele jaren geleden begon een Algerijnse islamist tegen mij de koran te vertellen en ik zei dat ik geloof in Jezus De Zoon Van God
  en die algerijn dreigde mij onmiddellijk om mij de keel over te snijden
  dat was aan leuven station
  dus volgens de koran als je gelooft dat Jezus de Zoon is moet men jou de keel oversnijden
  dat is wat alle islamisten geloven en naar streven
  voor de joden willen de islamisten hetzelfde omdat zij geloven dat abraham izaak wou offeren ….
  de koran is een haat boek dat dient verbrand te worden
  ale dat is toch mijn mening he
  greezt ludwig

  • Hi Ludwig,
   Eens, solliteer bij de Geref. Bond (PKN), die kunnen veel gezonde input gebruiken, helaas willen ze dat niet blijkbaar, huren liever Jongeneel in.
   Ouweneel, Jongeneel, schiet geen van beiden op.
   Beter idee: help mee om onze Tora-Yeshua internetgemeente te versterken, in gebed, reageren op onze site (wat je al doet, met dank), artikelen door sturen, fin. steun, dat zijn in elk geval praktische mogelijkheden om iets te doen.
   Zie http://tora-yeshua.nl/steun-ons-met-uw-gaven/
   Shalom
   Ben

 8. Ik wil even reageren op Ludwig . Islamieten bezien ons als ongelovigen zeggen tegen een islamiet dat God een Zoon heeft is voor hun godslasterlijk; de joden zeggen dat ook maar zijn niet agressief en ze staan open voor discussie typisch joods! Verder is de koran een plagiaat van de bijbel. Islam staat niet voor vrede is synoniem aan geweld en terreur en ze zien ons als apen,varkens en honden.President Abbas de leider van de Palestijnen verklaarde dat joden met een mes aanvallen in Israel een vorm van vreedzame opstand was dat gegeven zegt alles over islam. Abbas heeft veel joods bloed aan zijn handen hij was erbij toen op de Olympische spelen in Munchen vele joodse atleden werden gedood die man hoort in de gevangenis!

 9. willy
  zo is het goede reactie :-)

  ben
  momenteel ben ik werkloos
  zit aan het sukkelen met mij knie
  volgens mri scan
  kruisband gescheurd
  14 januari moet ik op gesprek bij een chirurg professor in ziekenhuis van pellenberg
  dus financiel ga ik je dus niet steunen omdat ik je dan al persoonlijk moet kennen of zo
  maar geef wel soms iets aan de daklozen van leuven een centjes of ik koop voor hun iets voor te eten
  steun soms ook de gaarkeukens van Israel om de armen in Israel van eten te voorzien
  je kan niet alles steunen he
  als je mij zou vragen wij komen naar leuven om warme soep uit te delen en kan jij dan het brood kopen
  dan kan je op mij rekenen he
  dus hopelijk ben je niet boos op mij dat ik alleen eens een reactie wil plaatsen zonder finaciele steun aan de site
  greetz ludwig

  • Hi Ludwig,
   In 2 Cor. 9:7 staat dat JHWH de blijmoedige geven lief heeft, dus nooit iets doen met tegenzin of gedwongen”. En daarom geef ik bij “steun ons met uw gaven” wel 5 of 6 mogelijkheden aan, waar van er 4 niets met financieen te maken hebben, dus alle ruimte voor iedereen , die ons werk wil steunen met:
   gebed, website doorsturen in kennissenkring voor geloofsopbouw en evangelisatie, mee doen als we een actie houden, naar de Tora-Yeshua gemeentesamenkomsten komen, zelf reageren op de site, je gave van de Geest ontdekken in en ontwikkelen en inderdaad ook fin. steun van uit je hart.
   Dus het is altijd goed, vooral als je je laat leiden door onze Vader in welke hulp je kunt geven. Bij ons zijn er de genoemde mogelijkheden en natuurlijk ook op allerlei plekken, zoals je al vertelt.
   “boos”?? Ik zou niet weten waarom, zegen en gezondheid toegewenst ,
   shalom
   Ben

 10. ben

  misschien kan je eens een boek publiceren of een dvd maken en dan te koop aan bieden en met die winsten van verkoop je site sponseren of zo
  het is maar een ideetje he

  • Hi Ludwig,
   DVD zijn er 15.000 van gemaakt , grotendeels weggegeven tegen giften, dus dat doen we al, zie
   http://tora-yeshua.nl/2010/06/breaking-news-intro-van-de-film-islam-en-waarheid-on-line/ , kan ik je er een paar sturen?
   Boek is zeker nog een optie.
   Shalom
   Ben

   • het staat online op het internet dus iedereen die wil kan het bekijken he

    jan van barneveld dat vind ik ook een goede site en heb die man al in Israel tegengekomen met een andere groep
    ik was toen met henk poot
    die laat intro’s zien van family 7 maar verkoopt dat als dvd waar de volledige versie op staat
    ook schrijft hij boeken die hij dan verkoopt
    maar persoonlijk vind ik dat het evangelie gratis dient te blijven
    heb ik desondanks boeken van jan van barneveld bij mij thuis

    soms kan je ook sponsering zoeken bij lokale zelfstandigen
    bv. de bakker , de beenhouwer , een imobilienkantoor
    maar er is zoveel Israel haat dat weinigen nog willen sponseren

    het zijn geen gemakkelijke tijden als gelovige
    of de cristelijke boekenwinkel zoals “het goede boek” waar je dan je boek kan promoten

    • Hi Ludwig,
     Het Tora-Yeshua werk is veel breder dan “Israel”, zoals je wel zal begrepen hebben.
     Ik noem een paar kernwoorden: evangelieverkondiging, Handelingengemeentes ontwikkelen/stichten, duisternis ontmaskeren (zoals islam, NWO, RK kerk, allerlei afgoderij), de politiek actualiteit duiden met de Bijbel als basis om de eindtijdsignalen op te pikken, daarbij de rol van Israel aangeven in goede en kwalijke zin, Torapraktijk bevorderen als de invulling van heiliging.
     Daarbij is deze website belangrijk, maar ook het hele netwerk van mensen, die op een of andere manier betrokken zijn en natuurlijk onze samenkomsten en acties waar zinvol.
     Dus wees welkom in de vorm, die jou past, bijv. via je reacties.
     shalom
     Ben

 11. Even nog reageren op Ludwig. Ik woon in het Antwerpse en het antisemitische is er vooral door de Multi-Culture samenleving die meer islamitisch is,er zijn in 2O15 vanuit Belgie ongeveer 4OO joden definitief naar Israel vertrokken. In Antwerpen ken ik maar één christelijke boekenwinkel en dan nog kun je daar niet alles vinden, soms kun je in een gewone boekenwinkel wel goede boeken bestellen! We leven in de dagen van Noach(Gen 6-1) en Europa heeft de ware God de deur gewezen en langs de andere deur de leugen binnengelaten !

  • hoi willy

   de dagen van noach daar heb je gelijk in
   in de winkels kan elke vrouw nu een kleedje (red: een “kleedje” is Belgisch voor “jurkje”) van k3 kopen met het regenboog symbool
   wat een verwijzing kan zijn naar de dagen van noach
   vroeger ging ik ook wel eens boeken kopen in antwerpen bij de joodse wijk
   maar dat is nu gesloten
   we moeten zien dat we ons niet laten meeslepen door de geest van izebel of de anticrist
   en dat vind ik wel leuk aan deze site dat de leugen hier ontmaskerd word
   je hebt goede inzichten over de eindtijd willy :-)
   leuk om die te mogen lezen
   greezt ludwig

 12. Ff terugkomend op islamvisie ” Allah/god heeft geen zoon “. Uitdrukking klopt letterlijk helemaal natuurlijk. Maar eigenlijk is voor hen het idee blasfemisch omdat de islamieten denken aan echte seks… God zal toch niet … pffff ! What else … !!!

 13. Hoi Ben, goed stuk van je in het Reformatorisch Dagblad! Groet, Diana

 14. Hoi Ben, nou mooi antwoord hoor van prof.dr. Jongeneel in het RD. Hij heeft daar jaren gewoond schrijft hij in het artikel, wat bedoeld is als antwoord op dat van jou. Nou, dat kan zijn, maar daarom hoeft hij nog niet zijn gelijk te claimen. De terminologie die hij hanteert in het artikel, vind ik nogal stuitend. Waarom zou je zulke kreten aanhalen, terwijl ze normaal gebezigd worden door criminelen of door van de duivel bezeten types. Deze professor heeft het duidelijk niet begrepen naar mijn idee……..

  Diana

  • Hi Randolph,
   Dank voor deze link, waarop prima wordt onderbouwd dat de koranallah een verlengstuk van Baal is. Ook de mij al langer bekende Hindoeistische achtergrond blijkt in hun caligraphie.
   Uiteindelijk heeft de RK kerk de hand gehad in de opzet van de islam en de vorming van Mohammed, aldus prof. Walter Veith.
   Daar hebben ze de nodige problemen mee gehad later, maar nu zijn ze weer dikke vrienden, gezien de huidige korankussenden paus en het RK dogma van “dezelfde God” in Bijbel en koran.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

twee × vijf =