Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

CIP verkondigt vanuit HVC : dezelfde God in Bijbel en koran ?!

De oude afgoderij en misleiding steekt weer de kop op, ik zag helaas pas vandaag de leer van ene ds. Mabud , die names HVC op pad is en het onderstaande verkondigt, althans volgens CIP, die deze spreker citeert:

“Ik ontdekte steeds meer hoeveel er over Jezus in de Koran staat. Niet alleen uit de Bijbel, maar zelfs uit de Koran kun je afleiden dat Jezus God én de enige Redding voor mensen is.”

Dat is een citaat van https://cip.nl/cip+/72792-exmoslim-mabud-deelt-het-evangelie-onder-moslims-in-rohingyakampen-zelfs-in-hun-eigen-koran-staat-dat-jezus-god-is

Er staat ook boven het artikel en in de link zelf:
Als moslim wilde Mabud christenen te grazen nemen: “Zelfs in de Koran staat dat Jezus God is”

Dat is een keiharde leugen, ondenkbaar binnen de islam, toon maar aan waar dat staat !
Hij komt met teksten, waar het indirect ingelegd kan worden, dat er iets over Isa als mashiach staat, maar dan staat dat er als “gezalfde”, die een profeet is en niet als JHWH in mensengestalte.
NB: koningen en priesters worden ook “mashiach” genoemd, mensen met een bijzondere taak, maar daar steekt Yeshua ha Mashiach ver boven uit als “de afdruk van het wezen van JHWH” en “beeld van  JHWH”.
Pure inlegkunde dus om een zgn. “profeet” als Isa als Yeshua te zien en lees dan even de rest van de koran, ook graag in de chronologische volgorde, zodat je weet, wat de laatst geopenbaarde teksten zijn, want die gaan boven de voorgaande teksten (arrogantie).

Er wordt dan verwezen naar de site van HVC, waar we lezen over deze spreker, ds. Mabud.
https://www.stichtinghvc.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/buitenlandse-gastspreker-hvc-regiotour-2019-bekend/

Meer inhoudelijk zie
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2015/04/het-verhaal-van-directeur-mabud-chowdhury

De website, waar we meer over de spreker zelf zouden moeten kunnen lezen, is http://www.isaechurchbd.org
Helaas is die site in onbruik of tijdelijk off line, geeft foutmelding, ook tot verbazing van de relatiebeheerder van PKN/Kerkin Actie, die  deze site nog kon lezen ruim een maand geleden.

____________________________________________

Update:
Na enkele weken is de site wel weer in de lucht, net geconstateerd en eindelijk zie ik dan de waarheid, lees zelf:
http://isaechurchbd.org/index.php/about-us/

Daar staat een op het eerste oog best aardig Bijbelse geloofsbelijdenis, alleen noemt men Yeshua overal Isa, wat dus op zijn minst de indruk geeft, dat Isa, zoals in de koran , dezelfde is als Yeshua.
Ik zal Mabud daar alsnog specifiek naar vragen per mail, nu zijn site weer bereikbaar is.
De conclusie blijft, dat de 3 gastheren in Nederland me hebben bevestigd, dat Mabud over Yeshua en Isa praat als “dezelfde” en dat vonden ze geen probleem.
Ik begin te vermoeden, dat het probleem zit in het verkeerd gebruik van de Naam van de Schepper: God, Allah (wat voor Arabische christenen ook gewoon  “God”betekent in de zin van de God van de Bijbel) geeft die verwarring.
Gebruik de Hebreeuwse Naam “JHWH”, dan  is dat helder en ook Yeshua , ipv “Isa”.
Maar er zijn er genoeg, die daadwerkelijk “dezelfde God” en “dezelfde Jezus” bedoelen, terwijl de verschillen qua Persoon zo groot zijn als dag en nacht tussen JHWH/koranallah en Yeshua/Isa.
Dus we zien uit naar een antwoord van Mabud, wordt vervolgd.
_____________________________________________

De relatiebeheerder van Kerk in Actie wil alsnog niet bij name genoemde worden, dus daarom is die op zijn verzoek  verwijderd.
Als je “isaechurch” in google zet, dan krijg je wel een andere site, nl.
http://www.faith2share.net/network/network-members/isa-e-jamat

Die organisatie is opgezet door ex-moslims uit Bangladesh, zoals er op staat, maar Mabud  is er niet op te vinden, ook niet met achternaam, wat ik voorlopig merkwaardig vindt.
Verder lees ik er een interreligieuze benadering, zie de link !

Met de directeur HVC  gebeld, we blijven over de leer van Mabud in gesprek, is de afspraak.
Hij kon ook niet een heldere weergave geven van de leer van Mabud, komt neer op “dezelfde God maar onvolledig weer gegeven”, het lijkt bekende standpunt van Ev en Moslims van  PKN dominee Rentier, zet zijn naam maar in onze zoekmachine, dan lees je genoeg.
Hij stelt dat hij het anders heeft gezegd, ik heb gevraagd om een tekst in de mail, die ik dan graag over zal nemen.
Inmiddels heb ik de correcties verwerkt in het hier onder volgende standpunt van de 3 bronnen, w.o. dus de HVC directeur.

Mabud  is ook verbonden aan de PKN organisatie “Kerk in actie” , zie
https://www.kerkinactie.nl/zoeken?search_basic_query=5ca768a985815&q=chowdury

citaat uit  1 van de genoemde artikelen:

(Kerken met islamitische gebruiken)

De organisatie Isa-e-Church doet veel om deze jonge christenen te ondersteunen in het opbouwen en vormen van eigen gemeenten en geloofsvormen. Tussen kerk en moskee in. Gemeenteleden zitten op de grond en bidden met open handen. Ze lezen de bijbel niet in het Sanskriet, maar in het Arabisch.

Zie ook:  https://www.kerkinactie.nl/projecten/opbouw-van-christelijke-gemeenschappen-in-islamitisch-land

citaat: geloofsgemeenschappen tussen kerk en moskee in !
Een soort moskerk , waar men de chrislam uitvindt.

We kennen de PKN, die net als de RK kerk leert, dat de koranallah “dezelfde ” is als JHWH zoals in de Bijbel.
Ik heb daar veel tegen geprotesteerd, zie bijv.

De God van Abraham, Isaak en Jakob of Allah, een verschil tussen dag en nacht!

en:

Lezing Ben Kok over ‘dezelfde God’

en:
https://tora-yeshua.nl/2009/05/god-of-allah/

De vraag is dus: wat leert Mabud ?
Het lijkt er op, dat hij de PKN lijn volgt, waar men in de PKN islamnota stelt, dat “het niet relevant is de vraag te stellen over wel of niet “dezelfde God”  en dat het in principe dezelfde God is, maar het beeld verschilt in Bijbel en koran.
https://tora-yeshua.nl/2013/04/tora-yeshua-protesteert-als-enige-tegen-godlasterende-pkn-islamnota-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran/
Wat een onzinnig standpunt!
Er zijn me een paar boeken toegezegd van Mabud, ga ik nog lezen uiteraard, om hem te citeren, zodat we duidelijk weten , wat hij leert.
De directeur van HVC,  Jan Dirk van Niftrik, stelde dat in die boeken   van Mabud, voor zover hij die kent, de lezer zelf tot een conclusie moet komen en dus weer geen echte duidelijkheid.

De relatiebeheerder Kerk in Actie van Kerk in Actie /PKN , was recent zelf in Bangladesh geweest en had Mabud horen spreken.
In zijn woorden leert Mabud:
Jezus komt als Isa in de koran voor, maar het beeld in de Bijbel is veel juister en de imams vertellen dat niet aan de moslims uiteraard, die gaan uit van de koran.
Mabud zegt dan dat de genade tot het eeuwig leven alleen in Jezus  is te vinden, in de islam hoor je dat niet.
Tegelijk zegt hij ook, dat Isa uit de koran en Yeshua uit de Bijbel dezelfde zijn, maar in de koran dan heel anders weergegeven.

Mabud zou dan weer niet leren, dat het om “dezelfde God” gaat in Bijbel en koran, aldus de relatiebeheerder en ook, dat de koran niet spreekt  over de genade in Jezus.

Later gaf deze persoon aan , dat zijn naam niet vermeld magworden en dat hij geen verder gesprek wil; hij gaf later aan zijn mondelinge weergave en dan m.n de laatste zin te willen herzien , dat is inmiddels aangepast, maar het blijft onduidelijke en m.i. onlogisch.
Want laat een ex-moslim na bekering een afgod achter zich en leert hij door Yeshua de Vader, JHWH kennen of:
herkent hij in  de koranallah de Schepper als dezelfde als JHWH en herkent hij Isa als Yeshua, zij het dan in beide gevallen wat anders beschreven?
Bijbels geloof of “chrislam”,  als misleidend verhaal, that’s the question.
Gal. 1:6-10  “wie een ander evangelie brengt dan dat Paulus leerde, die zij vervloekt” en dan is het toch wel heel belangrijk om helder op tafel te krijgen wat Mabud leert , vanuit HVC/PKN-Kerk in Actie en geciteerd door CIP.nl

Overigens kan iedereen onder dit artikel reageren, graag zelfs.

Je ziet wat er gebeurt als een voorganger als Mabud niet duidelijk leert, wat het Bijbelse standpunt is, want wat is nu het antwoord?
Zover ik heb begrepen uit de mail van 3 bronnen (HVC, PKN/Kerk in Actie, PKN voorganger Leo Molenaar te Bruinisse:
“Niet “dezelfde God” in Bijbel en koran (dat is ok dus),  maar Mabud leert dan wel dat het gaat over Jezus in de koran,  Hij heet dan Isa”.
Mijn commentaar daarop: deze Isa is  echter volgens de koran niet  gekruisigd en niet voor onze zonden gestorven en die slechts een profeet was, beslist niet “allah in mensengestalte” of “de zoon van allah”.
Want dat is de grootste zonde, shirk, dat te zeggen van allah, zo leert de koran.
Dat is dus het verkondigen van “een andere Yeshua (Jezus) dan de Bijbel leert, een ander evangelie dus, want dan is een gewoon mens voor onze zonden gestorven en dat is onmogelijk.
Dan is de Schepper geen mens geworden, precies wat de koran leert dus, daar bestaat die gedachte niet, ondenkbaar, shirk.
Isa is een gewoon mens, een profeet, die niet is gekruisigd en niet voor de zonden van de mensen is gestorven, aldus de koran en aldus Mabud dan vervolgens.

Ik blijft het JHWH lasterend vinden, om de duivelse weergave van de Schepper in de koranallah als “dezelfde ” te benoemen (RK en PKN doen dat) en/of Yeshua  als “dezelfde ” als Isa in de koran en alles wijst er op, dat Mabud  op die lijn zit of weigert het  duidelijk te zeggen.
Volgens de CIP-weergave leert Mabud  wel”dezelfde God en Jezus in Bijbel en koran, zie de kop boven het artikel,  ik heb de link in het begin weer gegeven.
Ook bij  de andere bronnen vind ik dat als uiteindelijke conclusie terug en dan kun je dus zien hoe ver de “christen-lijken” verdwaald zijn.
Zodra ik meer info over de standpunten heb, volgt er een update, graag hoor ik van u als lezer, wat uw mening is, na lezing van bovengenoemde links.

Shabbath shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS zie het artikel van Mark Durie, die zich als voorganger uit de Anglicaanse kerk , Australie,  goed heeft verdiept in de islam:
https://www.answering-islam.org/Dutch/durie/isademoslimjezus.htm

citaat hier uit:
‘Isa (Jezus) van de koran is een product van fabel, fantasie en onwetendheid. Wanneer moslims deze ‘Isa vereren, hebben zij iemand anders in gedachten dan de Yeshua of Jezus van de bijbel en de geschiedenis. De ‘Isa van de koran is gebaseerd op geen enkel erkende vorm van historisch bewijs, maar op fabels die circuleerden in het Arabië van de zevende eeuw.

Het is treurig, dat alle 3 de bronnen in een eerste telefoongesprek me vriendelijk te woord stonden, maar toen bleek dat ik het dwaze standpunt “Yeshua=Isa” aan de kaak stelde, was  het helemaal over.
Ik mocht de boeken van Mabud niet kopen, hoewel eerder toegezegd door Leo Molenaar, want Mabud werd dan niet gerespecteerd.
De relatiebeheerder Kerk in Actie wilde geen gesprek meer en zijn naam moest worden verwijderd.
HVC hield het ook verder voor gezien.
Geen van 3 wilde de moeite doen om genoemd standpunt als dwaling te onderkennen, dat moest allemaal kunnen.
Ik hoop dat er nog bij een van hen of liever bij alle 3 nog een bereidheid boven komt om er alsnog over te praten en tot het gezonde Bijbelse standpunt te komen: er is maar 1 weg tot de Vader , JHWH dus en dat is Yeshua (Jezus).

Navigeer naar andere artikelen

10 Responses to CIP verkondigt vanuit HVC : dezelfde God in Bijbel en koran ?!

 1. Zodra je weet hebt wat er op de rotskoepel staat in Israël over Allah en Mohammed, dan weet je bij voorbaat iedere leugen over godheid van Allah en Mohammed als profeet.
  Hetzelfde als salafisten die het pure leven leiden van hun profeet. Die weten onlosmakelijk dat het tot barbaarse exhibitionisme leid.
  Is daarmee duidelijk dat het een leer is van satan.
  Satan die de bijbel en torah en Jezus niet ontkent.
  Maar gewoon een eigen verhaal ervan maakt. 1 + 1 is 2.
  Zou Je denken

  • Dag Jan,
   Net wat je zegt, je zou denken dat verstandige en eerlijke mensen dat snappen.
   Maar als je een spreker uit Bangladesh ondersteund en naar Nederland haalt, dan kun je moeilijk als HVC of als PKN/Kerk in Actie gaan toegeven, dat hij een onBijbelse leer verkondigt.
   Voor de PKN is dat nog te doen, want die hebben dezelfde valse leer, zie de PKN islam nota, de link staat in het artikel hier boven.
   CIP publiceert alles zonder kritiek en de trollen ondersteunen steeds de valse leer, ook nu weer, zie ter plekke onder het artikel.
   Shalom, hoor weer graag van je,
   Ben

 2. Op 8 april 2019 @ 10:41 schreef Jan de Hoop

  Beantwoorden

  Ha Ben! Ik concludeer dat je het artikel niet hebt gelezen. De conclusie van deze man is dat de koran een leugenboek is, omdat de drie-eenheid in een deel van de koran wordt bevestigd, terwijl het in een ander deel wordt tegengesproken. Hij fileert daarmee de islamitische godsdienst.

  Verder zet hij zijn leven op het spel om mensen bij deze leugen weg te halen. Er zijn inmiddels al 3.000 moslims in het kamp tot bekering in Jezus Christus gekomen. Een prachtig wonder!

  • Dag Jan, je conclusie is verkeerd, juist omdat ik het wilde lezen, ben ik ondanks de inhoud en het beleid van CIP.nl weer lid geworden.
   Zo kon ik dus het artikel lezen en als jij denkt dat mensen als moslim via Isa, die dan dwars tegen de feiten in als Yeshua wordt beschouwd, tot de Vader kunnen komen, dan heb je het echt mis.
   Isa is immers niet gekruisigd, niet voor onze zonden gestorven en was een gewoon mens, profeet, niet JHWH in mensengestalte.
   Lees alles even goed,
   shalom
   Ben

 3. Op 8 april 2019 @ 16:12 schreef Jan de Hoop

  Beantwoorden

  Ha Ben, het voorbeeld van Isa wees er enkel op dat de Koran zichzelf tegensprak.
  Ik ben overigens wel benieuwd of je gelooft dat de religieuze geest van sommige christenlijken niet dezelfde is als die van de moslims. De geest van dode religie manifesteert zich in verschillende gezichten, geloof ik.

  • Dag Jan, even goed mijn artikel lezen, ik toon aan dat Isa een totaal ander persoon is dan Yeshua, zie ook citaat van Mark Durie,die dit krachtig ondersteund.
   Dezelfde onzin, maar dan “JHWH dezelfde als de koranallah” wordt in de RK kerk en PKN geleerd, dat zou Mabud dan niet doen.
   Ik zou graag willen dat je reageert op dit punt, voordat we op iets anders overgaan.
   Shalom
   Ben

 4. Op 9 april 2019 @ 11:26 schreef Jan de Hoop

  Beantwoorden

  Ik zie m’n eigen reactie niet eens terug. Moet die eerst goedgekeurd worden of heb je ‘m verwijderd?

  • Dag Jan,
   Dit is hier geen CIP site, waar trollen maar aankletsen zonder enige spelregel en zonder handhaving van de redactie.
   Dus als je hier reageert, dan is het idee, dat je inhoudelijk reageert met argumenten.
   Ik vroeg duidelijk om dat te doen, maar dan kom je met een reactie die ik niet vond kunnen.
   Je beweert daarin:”Mabud pleit nergens voor een Isa die geen God is.”
   Terwijl er duidelijk staat in mijn artikel, dat Mabud volgens 3 bronnen stelt dat Isa dezelfde is als Yeshua, ik leg dan helder uit, dat dit blasfemie is en dat zo’n mening het hart uit het evangelie haalt.
   Mabud stelt dat Isa/Jezus de Zoon van JHWH is, terwijl Isa en Jezus totaal verschillend zijn.
   Isa is de weg tot de koranallah, de duivel zelf, terwijl Yeshua (Jezus) de enige weg tot JHWH is.
   Heb je het verschil nu door?
   Ik zie uit naar je reactie, wel inhoudelijk graag.
   Shalom
   Ben

   PS op deze site wordt gemodereerd, om te voorkomen dat er onzin op staat of dat er compleet langs elkaar heen wordt gepraat.

   PS2 ik heb je nog een privemail gestuurd, maar het mailadres, zoals dat op onze site verscheen , bleek niet te werken.
   Mocht je alsnog mijn mail willen ontvangen, reageer dan via “contact” op deze site.

 5. Op 26 april 2019 @ 08:43 schreef Ik mail je wel, anders staat mijn naam overal

  Beantwoorden

  Shalom Ben,

  een week of twee geleden heb ik met Mabud gesproken en zijn verhaal gehoord. Het verhaal was dat christenen hem probeerden te overtuigen van de waarheid en dat hij daarom probeerde tegenargumenten te vinden in de Koran. Daarbij vond hij teksten in de Koran die hem eerder naar de waarheid toe leidden dan andersom. Dat kan moslims dus helpen om tot Yeshua te komen. Hij probeerde niet ons te overtuigen van ‘waarheden uit de Koran’ ofzo. Ik zal hem even mailen dat de website uit de lucht is, dat heeft hij zo hersteld, dat is al eens eerder gebeurt.

  Zegen en groet, Chag Sameach & Shabbat Shalom :-)

  • Hi Arie,
   Dank voor je reactie, je ziet hoe HVC en Kerk in Actie en de PKN dominee in Bruinisse reageerden.
   Treurig en in niet bereid tot eerlijk gesprek, niet bereid mij, zoals alle 3 hebben toegezegd, de boeken van Mabud te lenen of te laten kopen.
   Wat dus hun foute gedrag bevestigd, want wat is logischer dan mij juist wel die info te geven, blijkbaar is men bang, dat ik gelijk heb en vaststel, dat hij, zoals zij zeggen, leert dat Isa dezelfde is als Yeshua.
   Dus dat is mijn vraag aan jou, leert hij dat ja of nee?
   Ik zie graag je bericht tegemoet, ook of die website weer in de lucht komt; bellen is ook prima, spreek ik je nog es.
   Shabbath shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*