Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Yom Kippur, vrede met JHWH in Yeshua alleen !

Morgen is het weer shabbath, een bijzondere shabbath van zondagavond tot maandagavond.
Die dag wordt door bijna niemand gevierd, slechts een paar miljoen orthodoxe Joden en een handvol Yeshua-belijdende Joden met Geestverwanten uit de goyim (de niet-Joodse volkeren).
Yeshua vierde de Feesten van JHWH en vervulde ze, zeer in het bijzonder Grote Verzoendag , met Zijn lijden, sterven en opstanding met Pesach.

Uiteraard behoren volgelingen van Yeshua deze dag met Hem mee te vieren, het meerendeel doet dat niet , uit onwetendheid en/of onwil en dat is tragisch; hopelijk is dit artikel een eye-opener en pakt u/jij de draad op.
Ik kreeg het ook pas door op mijn 50 ste, dus ik begrijp heel goed dat het voor christenen, toch volgers van de Christus, de Mashiach, Yeshua dus,  een nieuwe ontdekking kan zijn.
Er zijn allerlei onBijbelse gebruiken ontstaan bij het vieren van deze dag, het is daarom heel goed om es te zien, wat de Bijbel leert, zie Lev. 16 , toegelicht in:

https://www.zoeklicht.nl/artikelen/wake+up+9++grote+verzoendag+_4767

Prima uitleg over de betekenis van Yom Kippur door de schrijvers van “Wake up”, helaas geen praktische invulling over de wijze van vieren voor de Yeshua ha Mashiach volgers van deze tijd op Bijbelse basis.

Zie Lev. 23:26-32 : een shabbath, dus je gewone werk stoppen en een heilige samenkomst houden (met als thema natuurlijk belijdenis en vergeving van zonden met Yeshua centraal, zoals we Hem sinds 2000 jaar kennen).
NB:  men is des doods schuldig als je die dag niet viert !, zo staat er in dat gedeelte.

In Lev. 16 staat een uitvoerige beschrijving van Yom Kippur en m.n. dat men niet zonder het enige juiste verzoenend offer voor JHWH kan verschijnen, want dat heeft de dood tot gevolg, net als bij de 2 zonen van Aaron, zie Lev. 10, wat ook in 16:1 wordt aangehaald.

Praktisch betekent dat voor ons:  een dag geen werk doen en met elkaar een heilige samenkomst houden, waarin we JHWH danken voor Zijn komst in de Persoon van Yeshua en ons verootmoedigen (Lev. 16:31) .
Wat is verootmoedigen? Een geestelijk proces van gebed, je schuld erkennen , beseffen waarin je tekort schiet in het volgen van de Tora, zoals Yeshua die voorleefde en dat tekort opruimen, door in nauwe verbondenheid als een rank aan de Wijnstok (Joh. 15:1-8)  leven  vanuit de Torapraktijk in Yeshua.
Er staat verder niets over “witte kleren dragen op die dag” of “vasten”, dat werd later bedacht door de rabbijnen, maar door deze en andere zaken (met een kip boven je hoofd zwaaien, stenen uit je jaszak in het water gooien e.d. komt ook voor in orthodox Joodse kringen) is eigen-wijsheid toevoegen aan de geboden van JHWH en dus fout.
Zie https://tora-yeshua.nl/2017/09/yom-kippur-kip-yeshua-ha-mashiach/

Yom Kippur: erkenning van schuld en ontvangen van vergeving in Yeshua

Een gezegende Yom-Kippur shabbat toegewenst,  graag hoor ik  hoe en waar u deze prachtige Feestdag van JHWH hebt gevierd.
Yom Kippur vieren is JHWH beter leren kennen in Yeshua.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to Yom Kippur, vrede met JHWH in Yeshua alleen !

 1. Ik ben niet zo met deze dagen bezig, ik volg hiermee de raad van de grote apostel Paulus dat alle dagen gelijk zijn, en wie zich aan een bepaalde dag wil houden, hij doet maar, gun ieder zijn overtuiging was Paulus zijn stelling. Dus eigenlijk waren er in de gemeenschap van Rome ook Joden aanwezig en dat maakte soms problemen met de niet Jood, en Paulus ziet hier het gevaar van scheiding van de tafelgemeenschap, dus wie zich aan een bepaalde dag wil houden die doet maar, de kerk koos voor zondag omdat de vier evangelisten Jezus op de eerste dag laten verrijzen en dat was dus zondag, Paulus spreekt van de derde dag, dus ook zondag, daarin zijn alle evangelisten het eens.

 2. Je hebt natuurlijk een punt, maar Jezus heeft de tien geboden samengevat en Paulus ook met : heb je naaste lief, en bemin God, dit was de kern van de tien geboden. De tien geboden zijn nu gebonden aan een persoon en dat is onze Heer en Heiland Jezus, niet de tien brengen redding, dat is Jezus, daarom werd Paulus door wettische Joden niet begrepen. Jezus woorden zijn van eeuwige waarden, en hij is dezelfde nu en tot in alle eeuwigheden, de feesten hebben zeker belang om het doel daarvan te begrijpen en dat is Jezus.

  • Hi Willy, Yeshua is de weg tot de Vader, JHWH en het gaat dus om JHWH.
   Maar Yeshua is de afbeelding van het innerlijk van JHWH, Yeshua is de menselijke zichtbaarheid van JHWH, Dezelfde dus,
   Zijn Speigelbeed.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*