Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Israel steunen ok, maar hoe doe je dat optimaal?

Een kennis van enkele jaren terug vond het nodig om me er op te wijzen, dat ik Israel moest steunen, want de media gaven een eenzijdig beeld.
Prima, maar hoe doe je dat het meest optimaal?
Door de eenzijdigheid te ontmaskeren, ik noem een paar voorbeelden:

-de volgelingen van de pro-Israellobby in Nederland, zoals bijv. Christenen voor Israel,  vereren Israel bovenmatig, het is Gods volk en de Arabische buurvolkeren zijn er vooral op uit Israel van de kaart te vegen.
Men vergeet dan gemakshalve dat de uitverkiezing van Israel door JHWH een opdracht betreft om voorbeeldvolk te zijn, om de wereld te tonen hoe zegenrijk het leven van uit Tora en Machiach is en dat Israel bij heet goed vervullen van die taak ook zelf gezegend wordt (Deuteronomium 28:1-14) , maar een vloek over zich heen haalt als het JHWH de rug toe keert , Tora en Mashiach negeert (Dt. 28:15-68).
De geschiedenis van ruim 3000 jaar spreekt voor zich, maar daar heeft de pro-Israellobby het niet graag over, je ben zomaar een antisemiet tegenwoordig tenslotte.
Het komt uiteindelijk in zoverre goed met een overblijfsel van Israel, wat als kleine minderheid oprecht gelovig bleek te zijn en/of in deze eindfase Yeshua als Mashiach herkent, zie Zacharia 12:10-14

Rabbijn Mark Kinzer, gepromoot door Jeroen Bol , leert de misleiding, dat alle Joden behouden zijn, op mogelijk eventueel een enkele uitzondering na, want het is Gods volk en ze hoeven dus Yeshua (Jezus) niet te erkennen als de Mashiach, we moeten hen daar ook niet mee “lastig vallen”.
Dat zegt ook prof. dr Willem Ouweneel in zijn boekje, wat hij schreef met rabbijn Lody van der Kamp:

https://tora-yeshua.nl/2015/10/eerst-sloegen-ze-ons-dood-nu-knuffelen-ze-ons-dood/ en ook Bart Repko zat op die golflengte.
De apostel Petrus dacht er wel anders over, zie zijn toespraak in Handlingen 2 op Shawoeoth (Wekenfeest, Pinksteren), hij stelde duidelijk dat juist ook heel Israel Yeshua als de Mashiach moest erkennen, tot bekering en doop moest komen en 3000 Joden gaven daar gehoor aan, daarna 5000 en zelfs “myriads”, tienduizenden, Hand. 21:20

Daarmee is de eenzijdigheid om Israel te verheerlijken wel weerlegd lijkt me en kunnen we Israel het best helpen door hen het evangelie te blijven brengen, zoals Paulus ook deed, “eerst de Jood en dan de Griek /de niet-Jood”, Rom.1:16,17

Daarbij dient ook bedacht te worden, dat in Israel minder dan 1% , ca. 20.000 , Yeshua als de Mashiach hebben aanvaard, verder is men orthodox/reform/liberaal Joods, moslim, Bahai en atheïst.
Vele Israelieten geloven, net als veel christenen, dat de koranallah en JHWH “dezelfde God” zijn, je reinste Godslastering, zie

Lezing Ben Kok over ‘dezelfde God’

Israel, een volk los van God, zoals alle volken en ook nog een volk, wat zich op de borst slaat, omdat men het zo geweldig doet met de Coranavaccins, daarmee staan ze aan de top van de wereld.
Maar hoogmoed komt voor de val en de 1,5 miljoen moslims, 20% van de bevolking , keren zich als  Israelisch staatsburger nu voor een deel tegen de staat, op het einde van de Ramadan opgehitst en voeren een burgeroorlog tegen de rest van het land.

Als de nood zo hoog is, zou je hopen dat men JHWH gaat zoeken en Hem hulp vraagt, wat dan weer niet echt gaat zonder het aanvaarden van Yeshua; het vertrouwen in de USA met tegenwoordig Joe Biden is ook aardig weg, vertrouwen op andere landen is altijd onzeker.
In de Openbaring van Johannes lezen we herhaaldelijk, dat mensen zich niet bekeren na de enorme rampen, die zijn geweest en nog veel meer zullen komen en dat geldt voor Israel en ook voor alle volken. (Opb. 9:20,21 en 16:9 en 21)

Mbt. de islamistische buurvolken (Egypte, Jordanië,  Koeweit, VAE, Qatar, Saoedie-Arabie , waarmee net wat verdragen zijn gesloten, is men ook bezig om op mensen te vertrouwen en dat op mensen, die de islam belijden en daarmee een afgod dienen.
Velen zagen dat als een soort “Abrahamitische vrede”, maar het is slechts een “verbond met de dood” van Israelieten, die Yeshua als valse Mashiach zien en moslims, die Yeshua slechts als profeet zien en samen de koranafgod als de Schepper beschouwen.
En dezer dagen barst het paard van Troje in en rond Israel weer uit elkaar, moord en doodslag van uit de islam, opgejut tijdens de Ramadan en uiteraard dan beantwoord door Israel, die zich moet verdedigen, terecht  en helaas niet tot JHWH roept in de naam van Yeshua als de Mashiach, maar hoog uit op een SuperJood als de Joodse grote leider wacht.

A.s. zondagavond 16 mei begint Shawoeoth, ik ga er nog over schrijven, maar zet het woord maar vast in onze zoekfunctie, want ik heb er al jaren artikelen aan gewijd: het Wekenfeest,  feest van de eerstelingen (tarweoogst) , ontvangen van de Tora, bovenal JHWH, die Geest is, de Heilige Geest in ons. hart op basis van het offer van Yeshua.

Shabbath shalom, laten we bidden om bekering en aanvaarding van Yeshua ha Mashiach als enige weg tot JHWH, voor onszelf, waar dat nog niet zo is, voor Joden en voor moslims en om bereidwilligheid het evangelie zoals Yeshua  het uitleefde, elke dag uit te dragen aan elk mens.

Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to Israel steunen ok, maar hoe doe je dat optimaal?

 1. Wat een grap? We moeten de Joden niet lastig vallen met de Messias en Jood Jezus, want de Joden zijn al Gods volk? Wat een onzin! Jood en niet Jood bevinden zich in de macht van de zonde! Dus wat hebben de Joden nodig? Hun Messias de Jood Jezus de redder van Israël!! Maar heeft God zijn volk verstoten? Neen, schrijft Paulus, maar het geloof is niet meer verbonden aan een wet van buiten, maar is nu verbonden aan een persoon en dat is hun eigen Messias de Jood Jezus. Dus de wet kan niemand redden. De wet doet zonde kennen. Wie Jezus heeft is vrij van de dood, wet en zonde. Natuurlijk willen de volkeren de Joden uitmoorden en weet je waarom? Om hun Messias. De redder van deze wereld, en die de wereld ook heeft verworpen. Zo we zijn hemelvaart hebben overdacht, zo zal ook zijn tweede wederkomst zijn, niet als zalige redder, maar als rechtvaardige rechter over levenden en doden. Dus we kijken met spanning uit naar Jeruzalem het sluitstuk van Jezus bediening.

  • Hi Willy H.,
   De Tora is onderwijs en de hele Tora wordt door Yeshua bevestigd, voorgeleefd en het oordeel wordt door Hem vervuld met Zijn dood en opstanding, zodat wij, die Hem navolgen tot het einde, onze behoudenis kunnen bewerken met respect en ontzag, Fillipenzen 2:13
   Gewoon Yeshua volgen , dwz leven zoals Hij, in Tora praktijk, waarbij ons geloof in Hem onze behoudenis is en Hij onze redding.
   Shabbath shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*