Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Pasen en Pinksteren op 1 dag ?

Als spreekwoord gebruiken we die term om aan te geven dat iets 100% onmogelijk is en als je begrijpt dat Pinksteren altijd op de 50 ste dag na Pasen is, dan is dat ook zo.
Maar inhoudelijk is het wel degelijk mogelijk:

Pasen, Bijbelser gezegd “Pesach”, is het feest van onze verlossing en vergeving van zonde,  doordat Jezus Christus , bijbelser “Yeshua ha Mashiach” als een selfie van de Schepper op aarde verscheen.
Immers, Yeshua zei het Zelf :” wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”, Joh 14:1-14.
De Schepper, JHWH, maakte de afdruk van Zijn Wezen, de afstraling van Zijn heerlijkheid, zichtbaar in Yeshua  (Hebr. 1:3 en Col. 1:15) en liet ons in Zijn leven op aarde gedurende 33 jaar zien, hoe groot Zijn liefde voor ons is.
Hij droeg de doodstraf, die elk mens verdient wegens zijn overtreden van de geboden van de Schepper in de Tora, Hij , die  Zelf zonder enige zonde is, stierf voor ons aan het kruis op Golgotha en overwon de dood door na 3 dagen op te staan.

Daarna legde Hij 40 dagen lang aan Zijn discipelen uit hoe het Koninkrijk van JHWH bedoelt is (Hand. 1:1-11) en werd weer terug genomen in de hemel in de hereniging met JHWH.
Met daarbij de belofte, dat Hij opnieuw zal verschijnen op dezelfde wijze, van uit de hemel naar de aarde, om Zijn Koninkrijk te vestigen in alle volmaaktheid met daarin alleen de mensen, die tijdens hun leven Hem gevolgd zijn, trouw tot hun einde.

En na 10 dagen, op de 50 ste dag na Pesach dus,  kwam de vervulling van een andere belofte van Yeshua, die we lezen in Joh.16:5-15
“het is beter voor jullie, dat ik vertrek  (als zichtbare afbeelding van JHWH) naar de hemel, want dan kan de Heilige Geest in jullie komen wonen in Mijn plaats” ……..
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het Mijne nemen en het jullie verkondigen.
Al wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom zei Ik: Hij neemt uit het Mijne en zal het  jullie verkondigen!”

Zo vallen Pasen Pinksteren, oftewel Pesach en Shawoeoth (het 7 weken feest na Pasen) inhoudelijk wel op “1 dag samen” of beter gezegd, ze zijn onafscheidelijk  met elkaar verbonden.
Je kunt n.l. alleen maar Pinksterfeest ( Bijbelser gezegd “Shawoeoth, letterlijk “weken”) vieren  als je Pesach persoonlijk doorleeft hebt, tot bekering bent gekomen.
Dan kun je JHWH , Die Geest is, ontvangen als de Ruach ha kodesh”, de Heilige Geest en dat is dan geen “3e Persoon”, maar JHWH Zelf, net als Yeshua geen “2e Persoon” is, maar JHWH in mensengestalte.

De enige waarachtige Schepper, JHWH, Die als Heilige Geest in ons woont en ons Zijn geboden, de Tora, doet verstaan en kracht geeft om die te houden en Die ons onze zonden vergeeft omdat Hij Zelf de doodstraf voor ons droeg in Zijn verschijning als Yeshua ha Mashiach.

Het komende Shawoeothfeest is  vanaf  vr.avond 26 mei t/m zaterdag 27 mei en dan vieren we uiteraard de aanwezigheid van de Heilige Geest oftewel van JHWH, zoals Hij in Yeshua is verschenen, in onze harten.
Hij wijst ons de weg tot de volle waarheid, want Hij verkondigt Yeshua (Joh. 16:12-15) en dat betekent dat we gaan snappen wat Yeshua verkondigde.
Wat was het onderwijs van Yeshua? Zie Matth. 4:23, Hij verkondigde het evangelie van het Koninkrijk, de Tora, zoals altijd bedoeld, zie
https://tora-yeshua.nl/2023/04/wat-is-het-evangelie-van-het-koninkrijk-zoals-yeshua-verkondigde/

Maar dat evangelie wordt helaas onvolledig verkondigd in nagenoeg alle kerken,  zie
https://tora-yeshua.nl/2023/02/actueel-antisemitisme-nog-steeds-in-de-kerken/

Men verkondigt misleiding en/of beperkt zich tot alleen maarPasen zonder Pinksteren (Pesach zonder Shawoeoth) en/of men brengt een ontjoodste, vergriekste Jezus ipv de Bijbelse Yeshua, die als Joodse man verscheen om het Bijbelse geloofsleven  (Torapraktijk) compleet en zoals bedoeld uit te leven en te vervullen.
Opdat  wij Yeshua zouden kunnen navolgen , zoals  o.a. in de bergrede wordt aangegeven, Matth.  4:23 te beginnen en dan hfdst 5,6 en 7.

Ik zie als altijd weer uit naar uw reactie hier onder, vragen, kritiek, instemming, kan allemaal, van elkaar leren met de Bijbel centraal, geleid door de Heilige Geest.

chaq Shawoeoth sameach, oftewel  gezegend Pinksterfeest in de meest Bijbelse zin.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: hoe je dan thuis of in de gemeente het Shawoeothfeest viert, wat er de achtergrond van is, hoop ik in een volgend artikel te schrijven.

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*