Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“de nieuwe mens” anno Pinksteren 2023: de mens 2.0

Vanmorgen in het nieuws:  meer dan 80 % van de ouderen in Nederland denkt niet na over hoe hij/zij met voldoende zorg de oude dag kan doorleven en dat geldt m.n. voor de 50+, zie https://www.actiz.nl/nederland-niet-voorbereid-op-eigen-oude-dag

Bizar, maar Actiz heeft met 500.000 medewerkers de zorg voor 2 miljoen ouderen, dus ze weten wel waar ze het over hebben.

Het is erger: als pastor spreek ik dagelijks mensen, altijd ook over de eeuwigheidsbestemming van de mens en dan is het 99% die daar geen antwoord op heeft.
Velen zien het wel , maar doen niets met dat inzicht: Pinksteren 2023 in een wereld zoals t.t.v Noach voor de zondvloed en Sodom/Gomorra voordat die steden werden verwoest door JHWH tgv het feit, dat men “los van God” leefde met alle ellende van dien.

Als we tot bekering zijn gekomen, zijn  we volgens de Bijbel in Yeshua “een nieuwe mens”, waarin JHWH leeft als de Ruach ha Kodesh, de Heilige Geest, die ons alles te binnen brengt wat Yeshua heeft verkondigd. (Joh. 16:12-15 en ook Joh 14:15-20 )
Zo mogen we groeien als “nieuwe mens”, Ef. 4:17-32

In vers  20 staat heel treffend: “maar gij geheel anders, gij hebt Yeshua ha Mashiach leren kennen”, je leeft gericht op JHWH en daarmee heilig, van uit Zijn Tora (apart gezet), geheel anders dan de wereld.
Ik heb ervaren in mijn 50 jarige praktijk als pastor dat dit soort werkelijk  “nieuwe mensen” al weinig in aantal waren toen ik tot bekering kwam in 1970, maar  het is zo erg verminderd, dat ik er  nu amper nog tegen kom.
Mocht u zich als zo’n nieuwe mens  beschouwen, bel of mail me aub direct, want wij snakken naar het oprechte contact met zulke mensen.
Of reageer hier onder dit artikel.

De mensen die tot dusver dan als nepchristen, naam christen of atheist/humanist leven en derhalve op weg zijn naar een eeuwigheid zonder JHWH en zonder vergeving van zonde in Yeshua verloren zijn en blijven, nodig ik van harte uit ook te reageren, lees eerst aub even https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

De wereld is op weg olv de “globalistische elite” naar de mens 2.0, meer info bij het WEF,  Bill Gates, Soros, Yuval Harari , Bilderbergconferentie e.d., ik schreef er eerder over:

https://tora-yeshua.nl/2020/05/komende-wereld-antichrist-volgens-joodse-yuval-harari/

en ook Franklin ter Horst, pas overleden als zo’n zeer gewaardeerde “nieuwe mens in Christus”  : https://tora-yeshua.nl/2022/06/klaus-schwab-en-yuval-noah-harari-duivels-duo/

Vanavond “erev Shawoeoth”, de shabbathsavond als begin van de 50 ste dag van het Wekenfeest, de dag waarop JHWH Zich als Heilige Geest manifesteerde te Yerushalayim in een grote groep Joden, die daar waren op dit feest om dat zoals elk jaar te vieren, al 1300 jaar.
Ze vierden dan de eerste tarweoogst, de eerste schoof  werd  aan JHWH getoond als dank en ze vierden de ontvangst van de Tora t.t.v. Mozes vanaf de berg Sinai, Ex. 19 en 20
Yeshua leerde het volk ca 1300  jaar later opnieuw van uit de Tora te leven naar de oorspronkelijke bedoeling, los van enig “wetticisme”, want ook volgens de Tora worden behouden door geloof en genade.
Johannes noemt dat ook in Joh. 1:16,17. “genade op genade”, namelijk de genade in de Tora en de ultieme vervulling van die genade  door Yeshua.
Yeshua is de eersteling bij Pesach en ook bij Shawoeoth, als de Heilige Geest, Hij Zelf dus ook als JHWH, Die Geest is en met Wie Yeshua eenheid is.
Hij laat ons niet als wezen achter na de hemelvaart, maar belooft: “zie , Ik kom tot u en vervul jullie met Mijzelf als de Heilige Geest”.
Het gaat voortdurend om de Ene ware God, JHWH en daarom is het hele begrip “drie-eenheid”  meer een mislukte theologische uitvinding  dan Bijbelse waarheid.
Het gaat om de Eeuwige, Hij is Eenheid, echad  en bestaat als Heilige Geest en verschijnt tijdelijk in mensengestalte  (Yeshua) en zal opnieuw in die Koninklijke gestalte verschijnen, moge het spoedig zijn!
https://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/

Shawoeoth vieren we dus in het besef dat JHWH in ons woont en ons alles te binnen brengt, wat Yeshua voorleefde en leerde, nl. “het evangelie van het Koninkrijk”.
https://tora-yeshua.nl/2023/04/wat-is-het-evangelie-van-het-koninkrijk-zoals-yeshua-verkondigde/

Gezegend Shawoeoth toegewenst, zie uit naar jullie reacties hier onder,

shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*