Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“kijken in de ziel” levert een armzalige conclusie op !

https://www.televizier.nl/informatief/coen-verbraak-over-een-nieuw-seizoen-kijken-in-de-ziel

Diverse geestelijk leiders werkten mee aan dit programma, dominee’s, imams, pastoor, boeddhist e.d.; journalist Coen Verbraak, die zegt het zelf ook allemaal niet te weten, komt tot de conclusie: “allemaal hetzelfde”.

Citaat van genoemde link:
“Dat komt eigenlijk neer op: leven en laten leven. Als dat de basishouding van ons allemaal zou zijn, zag de wereld er een stuk aangenamer en draaglijker uit.”

Heel verdraagzaam voor elkaar, nergens duidelijkheid en dat zegt veel over die “geestelijk leiders” met hun “religieuze correctheid”.
Ik heb geprobeerd HHK predikant Floris van Binsbergen  (Schoonrewoerd) te bellen, die bleek vandaag met vakantie, aldus de scriba van de kerk, die zelf ook niet goed wist, wat er nu wel of niet gezegd was.
Want in gesprek met imam Azzedine Karrat, wat ik dan vandaag in Trouw las, stelde de imam dat het “om dezelfde God” gaat in islam en christendom/jodendom.
Van Binsbergen spreekt dat niet tegen en ook in de tv afleveringen vond ik dat niet terug, dus ik ga hem na de vakantie die vraag alsnog stellen.
Ook waarom hij zijn schoenen uit deed, toen hij voor het interview de Rotterdamse moskee binnen ging, toch een zeker eerbetoon aan de korangod allah.
Zie https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/samen-in-het-leven-niet-in-elkaars-hemel~a50889a0/

Hij geeft wel het verschil in geloofsleer aan, maar laat staan, wat Karrat zegt: we geloven in dezelfde God!
De rest van de geestelijk misleiders is niet wijzer, tragisch genoeg.
Vanavond weer een aflevering van dezelfde treurnis, 21.10 op NPO 2 .

Shalom, mocht u wel een antwoord wensen, lees dan onze site en reageer hier onder als u wilt.
Van de ca. 6000 kerken en 50 synagoges in ons land is er niet 1 die het verschil tussen de koranafgod en JHWH, de God van Abraham,Isaak en Jacob uitlegt op de eigen website.
Alleen de Tora-Yeshua gemeente doet dat en dat laat de lafheid en het verraad van al die kerken/synagoges zien.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Lezing Ben Kok over ‘dezelfde God’

Navigeer naar andere artikelen

33 Responses to “kijken in de ziel” levert een armzalige conclusie op !

 1. Dramatisch, deze serie en tegelijkertijd de realiteit

  Shalom

  Amares

 2. Dag Ben,is er iets nieuws onder de zon?! In Handelingen 2 kunnen we lezen hoe de eerste gemeente is ontstaan,hiermee bedoel ik de eerste Joden die tot geloof in Jeshua de Messias kwamen en daarom toen al Messiaanse Joden werden genoemd, zij vormden de eerste gemeente en vervolgens mochten de heidenen uit de volkeren zich bij hen aansluiten,het evangelie van Jeshua was – en is – immers eerat voor de Jood en dan voor de Griek en dat geldt nog steeds tot op de dag van vandaag en tot Jeshua de Messias terugkomt,helaas kwam er al gauw gekrakeel,ruzie,twist,verdeeldheid en hoogmoed,binnen de eerste gemeente in Handelingen 2(het werk van de leugenaar vanaf het begin) en werd het al gauw mensenwerk er werd een andere leer gebracht,dan de leer van Jeshua de Messias en Zijn geboden,de leugens en misleidingen deden haar intrede en dat werkt nog steeds door tot op de dag van vandaag en tot Jeshua de Messias terugkomt

  Wees dan nuchter en waakzaam

  Shalom

  • Hi Ameres,
   Jij bent wel “iets nieuws”, in de zin dat ik je nog niet ken, zou je iets over jezelf willen mailen, mag ook hier op de site natuurlijk.
   Mbt de gemeente, die begint m.i. bij Adam/Eva, waar 2 bijeen zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.
   Later was Israel de “Kahal” , gemeente dus vanaf Mozes en na 1300 jaar verscheen JHWH in de gestalte van Yeshua, waarna de
   Handelingengemeente ontstond , bijna geheel Joods dus met later bekeerlingen uit de omliggende landen.
   Bepaald niet de 1e gemeente, meer een zich ontwikkelend aantal gelovigen, die steeds verder uit elkaar zijn gegroeid.
   Helaas vond de niet-Joodse meerderheid van de gelovigen onder aanvoering van de pausen te Rome, dat men de Joden van zich af moesten schudden in veel antisemitische acties.
   Dus werd de Torapraktijk afgeschaft en de zonnefeesten werden ingevoerd, zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest.
   God kreeg een Moeder, Maria genaamd, zonder zonde geboren, Koningin des hemels etc.
   Joden werden orthodoxer en wezen Yeshua af als valse mashiach.
   En de Handelingengemeente verdween, loste op in enerzijds orthodoxe Joden zonder Yeshua en anderzijds de christenen zonder Torapraktijk.
   Tragisch, individueel vind je de Tora-Yeshua gelovigen, die begrijpen dat zowel Yeshua als de Torapraktijk van belang zijn, je kunt niet zonder Yeshua als de levende Tora, die het oordeel voor ons droeg en ons de Tora ook voorleefde en leerde.
   Zal de Zoon des mensen “het geloof” nog vinden als Hij komt?

   Shabbath shalom
   Ben

 3. Goedemorgen op deze eerste dag der week,in de volksmond ook wel zondag genoemd,volgens de heidense kalender

  Ben,wat bedoel je met christen lijken/gristen lijken?deze term kom ik tegen in jou schrijfels dus vandaar mijn vraag

  Shalom!

  • Hi Amares,
   Opb. 3:16, koud noch heet, maar lauw, om van te kotsen, aldus Yeshua.
   Of Matth. 23:27 : “van buiten mooi wit gekalkt, van binnen een steeds verder ontbindend lijk” aldus Yeshua over gelovigen, die zich vroom voordoen , maar van binnen onoprecht huichelachtig in elkaar steken.
   Dat is het nivo van de huidige christenen en joden, althans de grote meerderheid.
   Ik kan het in detail uitleggen , maar ik neem aan dat je het herkent.
   Mag ik je nog es vragen iets over jouw achtergrond, geloofsleven te mailen of even te bellen?
   Altijd goed om wat kennis te maken,
   shalom
   Ben

 4. Hi Ben, ik ben bekend met deze teksten,openbaringen 3:16 gaat over de gemeente Laodicea oftewel Lauwodicea,als je hIermee het nivo van de huidige Joden en Christenen in onze huidige tijd bedoeld,dan vraag ik me oprecht af of er destijds in de gemeente van Laodicea wel Joodse mensen kwamen,tenzij zij Messias belijdende Joden waren,hoe dan ook,de woorden van Jeshua de Messias waren gericht tot deze specifieke gemeente,de laatste van de 7 gemeenten die in Openbaringen worden omschreven.Mattheus 23: 27 slaat ook in als een bom; je zal.het maar gezegd worden. ..Ook deze tekst is – als ik het goed begrepen heb – gericht aan een groep.uit de Farizeeën van destijds,witgepleisterde graven,doch van binnen vol dorre doodsbeenderen,Jeshua de Messias moest furieus geweest zijn,want het gaat hier om de leugen en de hoogmoed van deze mensen,om te misleiden,Ook in onze huidige tijd,zijn er nog steeds ‘Farizeeën ‘,die de aandacht naar zichzelf willen toetrekken,de mensen willen wijsmaken hoe geweldig ze wel niet zijn,ook in dit geval; er is niets nieuws onder de zon,Jeshua ontmaskerde deze mensen ter plaatse…

  Hoewel ik de term’ christen-lijk/gristen-lijk on gepast vindt,er zit een ‘luchtje’ aan,zijn er in onze huidige tijd helaas ook heel wat ‘Farizeeën/ Schriftgeleerden,Bijbelleraren e.d.die dezelfde methoden toepassen als destijds, het is dus noodzakelijk om nuchter en waakzaam te blijven.Ik lees ook dat je Joden,het merendeel van het Joodse volk vandaag de dag ook in deze categorie plaatst en deze van hetzelfde nivo zijn,ik vraag me af of je deze beide teksten op onze Joodse medemensen dichtbij – in ons land – en ver weg wel kan toepassen,dat betwijfel ik,immers…Een niet bekeerde en dus niet wedergeboren Jood – met andere woorden – een NIET Messiaanse Jood,behoort niet tot de gemeente van Jeshua de Messias,hoewel wij weten dat het evangelie eerst voor de Jood en dan voor de Griek is gekomen,we kennen deze woorden van de apostel Paulus,een Messiaans Jood, gelden de woorden uit openbaringen 3 :16 dus niet voor Joden,die de Messias – nog – niet aangenomen hebben als hun Redder en Verlosser,het is dus nodig dat wij voor deze mensen,het Joodse volk bidden,uit liefde,ons heil is immers uit de Joden,uit Sion

  Rest mij nog 1 vraag; ben je zelf van Joodse afkomst,omdat je jezelf Joods – Christelijk pastor noemt? Om eerlijk te zijn vindt ik deze naam een nogal wonderlijke combinatie,je mag mij dit uitleggen Ben,alvast dank,ik zal je daarna ook iets vertellen van mijn drive,mijn passie

  Shalom

 5. Hi Ben,dank voor jou reactie,ik lees echter graag van jou hier op deze plek jou antwoord aan mij en niet elders,het is voor mij niet belangrijk wat je elders zegt,maar mij hier antwoord geeft

  Over de kerk,ik gaf eerder al aan dat het vandaag de eerste dag der week is,in de volksmond wordt wereldwijd deze dag,de ‘zondag’ genoemd,volgens de heidense kalender…voor vele christenen uit de volkeren is dit de ‘dag des Heeren’ de Bijbelse rustdag,niets is minder waar,maar goed,kom niet aan de zondag want die is heilig voor de Kerk,wie heeft ooit deze heidense kalender bedacht en daarmee JHWH’s wetten en tijden veranderd? Hoe dan ook,begin niet over de zondag,geef geen commentaar en weerleg ‘de kerk’niet dat de zondag niet de Bijbelse rustdag is want dat is vloeken in de kerk,weerleg je wel dan komt er oorlog (in geestelijk zin want de waarheid mag niet gezegd worden)

  Over de synagoge,ik ben nog nooit in een synagoge geweest en kan dus niet beoordelen of iets klopt of niet,hoe dan ook,de leugenaar vanaf het begin ‘spaart’ niemand en misleid een ieder die daar ontvankelijk voor is,voor misleiding,leugen en bedrog,om daarmee zoveel mogelijk mensen voor zijn leugenleer te winnen,helaas slaagt hij daar succesvol in,want velen gaan voor de bijl,dit betekent niets anders dan dat velen zwichten voor de druk,misleidingen en verleidingen van de vijand,de grootste vijand van de mensheid,in en intriest, gelukkig had en heeft JHWH,de Eeuwige een reddingsplan; Jeshua de Messias,die als volmaakt en vlekkeloos Lam de hoogste prijs betaald heeft aan het kruis van Golgotha,als losprijs voor velen en wat de kerk en synagoge betreft,van de kerk kan ik zeggen dat deze ver afgedwaald is van hoe de eerste gemeente in Handelingen 2 bedoeld is,er is in de loop der eeuwen zoveel water bij de wijn gedaan,dat het nog maar een slap aftreksel is (dit is voorzegd en staat zwart op wit in JHWH’s Woord,ik verzin dit niet)en daarmee bedoel ik de kerk die nog steeds haar wortels in de RK heeft,ondanks alle inspanningen van de reformatie/Luther/Zwingli ect.evangelisch of protestants,of welke denominatie dan ook,hun wortels liggen in de leer van de kerkvaders,dus menselijke leer,het is niet anders,dit betekent niet dat er geen oprechte gelovigen uit de volkeren zijn,het gaat onze Schepper om de individuele gelovige,uit de Joden of uit de volkeren,die weten dat zij hun geloof bouwen op de apostelen en profeten,Jeshua’s geboden volgen en naleven,uit liefde voor Hem,die de Weg is,de Waarheid en het Leven

  Ps en zijn veel oprechte gelovigen,Joden en yit de overige volkeren,die Jeshua de Messias belijden en Hem en Hem alleen willen volgen en weten dat dit niet op eigen menselijke kracht gaat,er zijn echter nog veel meer goedgelovigen en velen van hen met allerlei winden van leer meewaaien,het is echter het werk van JHWH’s Geest,die de Zijnen in alle waarheid leidt en Zich een onberispelijke Bruid bijeen brengt , zowel uit het Joodse volk als uit de overige volkeren,uit de heidenen,totdat het getal der heidenen vol is,Hij wil immers niet dat er ook maar iemand verloren gaat

  Shalom

  • Hi Amares,
   De RK kerk heeft in de 4e eeuw heel antisemitisch de moadiem (feesten van JHWH) opzij gezet en alles wat Joods was, om dan de heidense data in te voeren, voor de hele EU van toen.
   Keizer Constantijn en de bisschoppen vonden elkaar.
   Bij de Reformatie hebben de protestanten dat niet gerepareerd, maar zijn op dat punt Rome gevolgd en dat doen ze nog steeds.
   Het meerendeel van de Israelieten ziet Yeshua als valse Mashiach en zo is de huidige situatie dan: de kerk kent de Mashaich (de Christus) maar negeert de Tora inclusief de moadiem en de synagoge kent de Tora, maar negeert Yeshua.

   Als Tora-Yeshua gemeente gaan we terug naar de Bijbelse basis, naar de Handelingengemeente, dus Tora en Yeshua.

   Helaas is er in Nederland van de 6000 kerken en 50 synagoges niet 1 die op de eigen website de islam ontmaskert en haar leden leert wat islam inhoudt en leert om moslims het evangelie te brengen.
   Dat doen wij wel, het is immers een Bijbelse opdracht de duisternis te ontmaskeren en zo onze moslimmedemens te helpen uit zijn duisternis te komen, wie wil althans.

   Zie verder nog: https://tora-yeshua.nl/2018/08/waarom-moet-elk-mens-tora-volgen/

   Shalom,
   Ben

 6. De vervolging is hier al uitgebroken hoor,je hoeft alleen maar te getuigen van Jeshua’s geboden,dan is het al oorlog(geestelijk)

  Ik weet niet waar de mensen op wachten hoor,er is al veel weerstand en tegenstand, weerstand tegen Jeshua en Zijn geboden in het nieuwe verbond,Jeshua de Messias is niet alleen dat ‘schattige lammetje’/het Lam,die doof en stom is voor zijn belagers,Hij is ook de Leeuw uit de Stam van Judah! het staat geschreven…

  Shalom!

 7. *Er staat geschreven! tijdens de verzoeking in de woestijn, direct na Zijn doop in de Jordaan verwees Jeshua naar JHWH’s Woord,dit is ook de geestelijke wapenrusting voor iedere volgeling die in Christus/Jeshua is (zie Efeze 6)
  Shalom

 8. Hi Ben,ik weet het;Keizer Constantijn,hij had – naar ik begrepen heb – het ‘christendom’ van destijds omarmt en daar een staatsgodsdienst van gemaakt,had ie meer macht enzo,zo zijn kerk en staat = macht, nog steeds met elkaar verbonden,meer dan ze lief is,al brokkelt zo hier en daar de verplichte en door kerk en staat opgelegde zondag als rustdag wel af en dat is een teken,de tentakels van de RK en hun leer breidt zich alleen maar verder uit,want koste wat het kost zal vanuit de RK,een schijnvrede en eenheid bevorderd worden en “flirten’ vele kerken met de RK en Islam, zowel de RK als de Islam spelen hierbij een grote rol,ook de PKN en meer denominaties doen hier aan mee,zelfs ook de christelijke politiek

  Als je de islam wilt ontmaskeren betekent dit niet dat iedere moslim ook je vijand is,het is goed om met anderen te delen en te getuigen wie Jeshua de Messias is,dit geldt echter ook voor onze Joodse medemensen en kerkgangers/zondagschristeneniet, of wie dan ook

  * Christen- lijk/gristen-lijk is naar jou mening een woordspeling,dat klopt,mij komt dit woord ongepast en hatelijk over,vandaar dat ik vindt dat hier een ‘luchtje’ aan zit,woordspeling of niet,ook als je als christen/Messias belijdende uit de volkeren een broeder ziet vallen(de verkeerde kant op gaat, op een dwaalspoor zit),dan richt je hem weer op,er staat immers geschreven; Redt diegene die ter dood gegrepen zijn want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt(uit de Spreukenbrief,ook in de brieven van de apostel Paulus kunnen we hiervan lezen en leren))als christen/Messias belijdende, uit de Joden of uit de volkeren, ben je dus verantwoordelijk

  PS, ik heb niets tegen moslims die ook gewoon mijn medemensen zijn,ik ken ook veel oprechte moslims,ik heb ook niets tegen Joden en heb hen lief,ik heb mijn medemens gewoon lief,ook mijn vijanden,ook diegenen die laster over mij uitspreken, ik zegen hen en bidt voor hen, zoals Jeshua van ons vraagt

  *Only Love is the answer in a world full of hate* dit betekent in liefde de waarheid vertellen en de waarheid is niet altijd welkom,daar moet je op voorbereid zijn en bedenk dat de tegenstand wel van de mensen uitgaat,maar die tegenstand en vijandschap door mensen heen in wezen geleid en bestuurd wordt door de leugenaar vanaf het begin,die om niets anders gekomen is,dan om te roven,te stelen,te doden en te liegen,( de firma leugen en bedrog)wij hebben daarom ook niet te strijden tegen vlees en bloed! Jeshua was vaak met innerlijke ontferming bewogen en kon ook verbolgen zijn over het kwaad,laat dan de gezindheid van Christus/Jeshua de Messias in je zijn leer van Hem en waak over je eigen hart -dit geld ook voor mij; Bewaar (= waak over je hart) je hart boven alles wat te bewaren is,want vandaar komen de oorsprongen des levens,je hart is de akker waarop gezaaid wordt,welk zaad mag daar op vallen?!

  Shalom

 9. Dag Ben,voor wie weet wat de vervulde Torah inhoudt,de profetieën niet veracht en de Geest niet dooft,is er altijd herkenning

  Nee,nog geen gemeente gevonden die funcioneert zoals de eerste Messiasbelijdende.gemeente in Handelingen 2 ,die bestaat uit Jood en Griek,ik vrees ook dat dit zoeken is naar een speld in een hooiberg

  Ik hoop en bidt dat ik tzt naar Israël mag gaan,als dit Jahweh’s wil is voor mij zal dit ook gebeuren,Hij kent mijn verlangen

  Shalom

  • Hi Amares,
   Ik ben er 4 keer geweest, is een mooie ervaring.Helaas zie je er ook vele moskeeën, Bahai centrum in het Goddeloze Tel Aviv, orthodoxe Joden die Yeshua afwijzen, de politieke manipulaties, dus Israel is nog niet bepaald een geestelijk voorbeeld voor de wereld.
   Dat wordt men pas als Zach. 14 is vervuld en Zach. 12.
   Gelukkig zijn er ook 120 Yeshua belijdende gemeentes, die door 15000 Joden inhoud krijgen, dus hoewel slechts 1% op het totaal van de bevolking, is het wel het zout in de pap en een wegwijzer naar de toekomst.
   Israel zelf ziet zich als wereldwijd leidinggevend in de toekomst en de “mashiach” verwachten ze als een superJood, een echte tzadik, die de Tora volmaakt houdt, de tempel herbouwt en de wereldvrede zal stichten, als gewoon mens.
   Bel even als je wilt (zie “contact” op deze site) dan praten we er over door en zien we of we elkaar es ergens kunnen spreken.
   Shalom,
   Ben

 10. Hi Ben,geestelijk voorbeeld of niet,daar gaat het mij niet om,we leven in een gebroken schepping en Israël als natie wordt niet gespaard,dat zou je moeten weten,juist daarom is Israel een voorbeeld voor de wereld,omdat JHWH,de Eeuwige zelf dit land,Zijn volk/het Joodse volk.gekozen heeft uit alle volken,wat de nog niet vervulde profetieën
  betreft zullen we dus nog even geduld moeten hebben,Jeshua’s komst is aanstaande! Ik proef trouwens weinig liefde in jou woorden voor de orthodoxe Joden,het Joodse volk,daar schrik ik van en doet mij pijn,ook over Israël als natie spreek je zonder liefde voor dit land,je schrijft over Israël als een natie,die hoogmoedig is/wereldwijd leidinggevend,het zal zo zijn dat sommigen daar zo over denken,niets menselijks is ons vreemd,vergeet echter niet dat dit land,Israël een zeer bijzonder land is,of je dat nou leuk vindt of niet,Israel is JHWH’s oogappel,het Joodse volk Zijn volk,uit dit volk is de Messias geboren! Het is beter om voor Israël, het Joodse volk te bidden,bidden voor de vrede van Jeruzalem,bidden voor de Knesset, zij hebben de gebeden van de rechtvaardigen hard nodig,de Nederlandse overheid/politiek Den Haag doet het ook niet veel beter toch?! De christelijke politiek aldaar,de christenunie en de sgp heeft haar ziel aan liberale partijen als d66 en vvd verkocht,ook zij hebben de gebeden van de rechtvaardigen nodig

  Over de harde woorden die je uitspreekt over Israel;zij willen een ‘super jood’ een echte tzadik, een echte tempel,dat is toch voorzegd in de profetieën? ! Struikel jij ook over Israel,de Joodse staat,waar maak je je druk om? Zij zullen toch gaan zien wie zij doorstoken hebben?zijn wij gelovigen uit de volkeren dan beter?!Het herstel van Israël is al begonnen hoor,dus is er hoop voor de volken,ons heil komt immers uit de Joden,uit Sion!

  Shalom

  • Dag Amaris,
   Joden hebben net als alle mensen een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid en ook aan hen is geen andere Naam gegeven om behouden te worden dan die van Yeshua ha Mashiach, zie Hand.4 :12
   Ik spreek helemaal geen harde woorden over Israel, maar gewoon de Bijbelse en actuele waarheid.
   Ik haal nergens uit de Bijbel dat alle Joden behouden zullen worden omdat ze Israel zijn, Joh. de Doper en Yeshua spreken dat met klem tegen.
   Mijn liefde voor hen is dat ik aan Joden net als aan iedereen het evangelie verkondig, zodat ze de enige weg tot de Vader gaan zien en aanvaarden.
   Het tegendeel van liefde is denken en zeggen, dat we Joden het evangelie moeten onthouden, omdat:
   -we als christenheid zo antisemitisch zijn ontwikkeld, helaas is dat waar, van uit de kerken gezien, maar na een eerlijk erkennen van die slechte voorgeschiedenis kun je elke Jood daarvoor vergeving vragen en vanuit de nieuwe relatie met de persoon in kwestie het gesprek aangaan, als hij/zij dat wil natuurlijk.
   -Joden automatisch behouden zijn omdat ze al “bij de Vader horen”, wat onzin is, vele Joden zijn atheïst, doen ook niets aan Torapraktijk of alleen voor de vorm waar dat uitkomt en wijzen Yeshua af als valse Mashiach.
   -we moeten Joden niet lastig vallen met het evangelie, laat ze het intern maar overdenken; onBijbels, Paulus dacht er wel anders over, hij was zeer bewogen met zijn landgenoten en legde hen het evangelie uit, waar mogelijk.

   Het heil (Bijbel en Yeshua) is zeker via Israel gekomen, maar daar, waar men er zelf als Israeliet niets mee doet, gaat het aan hen voorbij.
   Net als bij de goyim trouwens, men kan Yeshua aanvaarden of verwerpen.
   Dus denk even na voordat je mij van hardheid en liefdeloosheid beschuldigt; je hebt geen idee wat ik heb mogen doen, ook in de liefde voor Israel, maar dat wel in alle eerlijkheid en duidelijkheid, ik ben geen kwakzalver !
   Shalom
   Ben

   PS: heb je de link over de Bijbelse geboden aangaande de Torapraktijk gelezen? mag ik es vragen wat je er van vind en of je samen met de Joden shabbath , Pesach, Sjawoeoth, Yom Kippur en Sukkoth viert?
   https://tora-yeshua.nl/2018/08/waarom-moet-elk-mens-tora-volgen/

 11. HI Ben,helaas proef ik in jou woorden hardheid en liefdeloosheid naar het Joodse volk,omdat zij de Messias,Jeshua – nog – niet aangenomen hebben,echter het blijft JHWH’s volk,er zijn tal van orthodox Joden die Jeshua de Joodse Messias nog niet aangenomen hebben,nog niet wederom geboren zijn,echter dit kan wel gebeuren op het moment dat ik.dit schrijf

  • Dag Amares,
   Lees es wat Yeshua zegt tegen de Joden, die Hem afwijzen! Joh. 6:62,63 , ook Joh. 3:36
   Joden die Hem afwijzen, gaan verloren, net als goyim, die Hem afwijzen en het is liefde voor de verloren mens, om dat in gesprek uit te leggen, als men het tenminste horen wil.
   Hoe denk je dat Joden tot bekering in Yeshua komen, als niemand hen vertelt, hoe hun geestelijke situatie is?
   Wat doe je zelf naar de Joden toe om hen Yeshua uit te leggen? Of vind je dat het niet nodig is?
   Shalom
   Ben
   PS: oordeel niet over mij, als je me niet eens kent en de moeite niet neemt om maar even te bellen, voor het betere begrip.
   PS2 https://tora-yeshua.nl/2015/07/evangelisatie-actie-in-amsterdam-onder-joodse-mensen-doe-mee/
   Verder heb ik al jaren de nodige contact met Joden, heb ook diverse acties gevoerd om bijv. de Kristallnachtherdenking weer terug te brengen bij de oorspronkelijke bedoeling.
   Bovendien weerleg ik de misleiding, dat Joden automatisch behouden zijn, kan je diverse artikelen noemen, waarin ik Maar Kinzer/Jeroen Bol ontmasker, ook Willem Ouweneel/Lody vd Kamp en Chr. voor Israel.

 12. Hi Ben,ik kom nog terug,op de woorden over Israël uit jou commentaar van vanmorgen om 8.54 u,hoewel JHWH’s volk keer op keer ontrouw was bleef Hij trouw,daarover later meer,hoe lief JHWH zijn volk heeft,blijkt uit de profeten in het oude verbond die Hij naar Zijn volk stuurde om hen tot inkeer te brengen,er is niets nieuws onder de zon,want het is vandaag de dag niet anders dan destijds , zowel uit het Joodse volk,als uit de gelovigen uit de volkeren,komt die hardnekkigheid,die ontrouw,wat voortvloeit uit hoogmoed,onverschilligheid en meer liefde voor de wereld en/of voor zichzelf dan voor de Schepper van hemel en aarde

  Ps ik beschuldig jou niet Ben,ik proef uit jou woorden weinig liefde voor Israël als geheel,ik heb inderdaad geen idee wat je al hebt mogen doen,ook niet voor de liefde voor Israël,het gaat echter om jou woorden die ik vanmorgen las,misschien wil je vertellen wat je zoal heb mogen doen,ook uit liefde voor Israël, dat maakt eea wellicht meer duidelijk,meer concreet,welke doelen heb je al bereikt,hoeveel – orthodox – Joden zijn al warm gelopen voor jou boodschap,wat zijn de resultaten tot nu toe ten aanzien van jou liefde voor Israel,want dat je een missie hebt is mij wel duidelijk

  Shalom!

  Amares

  • Dag Amares,
   Begin even met te begrijpen, dat JHWH in Dt. 28 heel duidelijk maakt, dat de zegen of de vloek Israel als volk ten deel zal vallen, afhankelijk van hun vertrouwen in Hem.
   Het is onzin om te stellen dat elke Israeliet behouden is en eigenlijk zeg je dat (mocht dat anders zijn, dan hoor ik dat graag natuurlijk).
   Zie Hand. 4:12 , “geen andere Naam”, aldus de Joodse Simon bar Jona, oftewel Petrus.
   Shalom
   Ben

 13. Hi Ben,ik beschuldig jou niet,ik verwijt je ook niets,ik proef alleen wat ik vanmorgen in jou commentaar las ten aanzien van Israel,dat mag ik toch zeggen/schrijven?dat is geen oordeel,dat is wat ik proef,tussen de regels door en wat dit met mij deed,niet meer en niet minder

  Shalom

  • Dag Amares,
   Ik leg je uit, dat je mening/proeverij” zeer onterecht is, ik geef er argumenten bij, dus dan zegt een mens in dat geval:”sorry dat ik je verkeerd beoordeeld heb”.
   En leg even uit aub hoe je dan zelf het al dan niet behouden zijn van Israel ziet, ik vraag dat herhaaldelijk, dan kunnen we zien of je argumenten Bijbels zijn.
   Het gaat bovendien niet om jouw geïrriteerdheid over mijn vermeend tekort aan liefde voor Israel, maar gewoon over de Bijbelse argumenten omtrent het belang om Israel wel of niet het evangelie te brengen.
   Shalom
   Ben

 14. Hi Ben,hier mijn antwoord wat door omstandigheden even op zich liet wachten; Mijn visie op Israël – en ook op de overige volken – is de Bijbelse visie en niets anders.Er zal een overblijfsel zijn uit het Joodse volk,niet iedere Jood is automatisch behouden zijn,tenzij hij/zij wederom geboren is door water en Geest,door de Bijbelse doop door onderdompeling,dit geldt voor Jood en Griek en voor wie kennis van de Bijbel heeft,weet dat Jeshua ons in deze doop is voorgegaan;de Bijbelse doop in de Jordaan,de Bijbelse doop is je ‘oude mens’ afleggen en door de doop in de ‘dood’ = het watergraf,in een vernieuwd leven weer opstaan.Mijn geloof is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten,waarvan Jeshua de uiterste Hoeksteen is,als Hoofd en drager (hoeksteen)van Zijn gemeente,Hij draagt Zijn gemeente en waakt over Zijn gemeente,ik geloof alleen Jahweh’s onfeilbaar Woord en alle menselijke leer en dwaalleer leg ik naast me neer,het is Jeshua die de overste Leidsman en voleinder van mijn geloof is,zonder Hem ben ik nergens,1 is mijn Rabbi/Rabboeni en, 1 is mijn Vader =JHWH mijn Vader in de hemel,door het volbrachte werk van Jeshua aan het kruis van Golgotha, als vlekkeloos Lam,Hij is niet alleen het Lam,Hij is ook de Leeuw uit de Stam van Judah,dus van Joodse komaf,uit Joodse wortels

  Shalom

  • Dag Amares,
   Eens. Heb je ook nagedacht hoe dat dan zit voor de gelovigen , die voor de komst van Yeshua leefden, in en buiten Israel of voor Israel?
   Shalom
   Ben

 15. Hoe het met de mensen zat zowel voor Jood als Griek voor Jeshua’s komst? Ook dan waa de genade van JHWH er ook,voorbeeld; Abraham werd gerechtvaardigd door Zijn geloof

  Wat bedoel je met ‘in en buiten Israël?

  • Precies, elk mens, die oprecht de Schepper zocht naar het licht hem gegeven, is iemand, die Yeshua zou hebben aangenomen, als hem dat duidelijk zou zijn gemaakt.
   Het gaat dus om oprecht geloof in de Schepper, waarbij erkenning van eigen tekort tegenover Hem essentieel is en vertrouwen op Zijn vergeving en genade en leven naar Zijn principes, uiteraard zover bekend.
   Gelovigen in Israel zijn mensen, die van uit de oprechte geloof de Tora doen met dus al die prachtige symboliek, die verwijst naar genoemde genade en vergeving, naar Yeshua dus.
   Buiten Israel zijn de volkeren, goyim, die zoals genoemd het geloof invullen, van Israel kunnen ze dan het geloofsleven verder leren, althans, daar waar Israel goed en zoals bedoeld functioneerde tot eer van JHWH.
   Shalom
   Ben

 16. Om even terug te komen op het thema/programma;Kijken in de ziel,daar zie ik verschillende mensen met verschillende geloofsovertuigingen/religie’s die oprecht geloven in wat hun raakt, in hun ziel,het is de bedoeling om ieder medemens in zijn of haar waarde te laten,ongeacht afkomst, kleur, ras,of natie,

  • Dat is voor mij niet het geval, er klinkt erg veel misleiding in de verhalen door, uiteraard alleen al de onBijbelse standpunten vanuit Hindoeisme, islam, orthodox Jodendom, boeddhisme.
   Geen enkele behoefte om de eigen geloofsvisie te toetsen aan de Bijbel, men gelooft in de eigen afgoderij zonder die te willen afwegen tov de Bijbelse waarheid.
   De Bijbelse waarheid is wat hen betreft 1 van de opties naast de eigen waarheid en die laatste waarheid staat dan boven aan, uiteraard.
   De HHK voorganger praat meelevend mee , maar komt niet of nauwelijks voor de Bijbelse waarheid op en heeft zelf de nodige misleiding, bijv. het niet staan voor de Tora praktijk, voor Yeshua als enige weg tot JHWH.
   Hij laat de uitspraak van de imam “dezelfde God voor moslims en christenen” gewoon onaangetast.

   Shalom
   Ben

 17. Ik ben niet in de positie om de ander te oordelen,ik begrijp hun beleving ten aanzien van religie en geloofsovertuiging en gezien het feit dat er zeker tegenwoordig voor elk wat wils is,zijn mensen ook zo vrij om dit openlijk met elkaar te delen en dat vindt mooi,dat gebeurde vroeger niet pakweg 50 jaar geleden want dan zaten veel mensen onder het regime van de kerk,gevangen in een bepaalde leer RK of Protestants we hebben vrijheid van godsdienst in ons land,gelukkig maar

  • Dag Amares,
   Merkwaardig standpunt! Als Bijbelse gelovigen hebben we de waarheid, Yeshua en het Woord.
   Wie die waarheid negeert (en dat doen al die andere religies), is verloren en juist in liefde voor onze naaste dienen we hen dat in gesprek duidelijk te maken, als men dat wenst te accepteren.
   Waar christenen gaan zeggen, “dat ze niet in de positie zijn om de ander te oordelen”, wordt het een interreligieus allegaartje, waarbinnen alles kan.
   Het vrije gesprek is zeker een groot goed, maar niet in alle vrijblijvendheid van ” ik beoordeel niet en vorm geen mening over het geloof van die ander”.
   Als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden?!
   Shalom
   Ben

 18. Hallo Ben,

  Ik ken Floris van Binsbergen persoonlijk en durf met zekerheid te zeggen dat hij niet stelt dat de God van de Islam dezelfde God is als die van Christenen. Maar dat zal hij je in een gesprek vast wel duidelijk maken. Hopelijk ben je er van bewust dat in de documentaire hap-snap stukjes weergegeven worden en dat er veel meer gezegd is dan ze laten zien. Zo ook in het interview dat met de 2 mannen gehouden werd.

  Het feit dat hij zijn schoenen uit deed heeft niks te maken met het respecteren van ‘Allah’ maar met het respecteren van de persoon waarmee hij het gesprek aan ging. Soms moet je een stap in de richting van de ander doen om het gesprek met elkaar aan te gaan (zoals Paulus ook beschrijft: ga 2 mijl mee als men je dwingt 1 mijl mee te gaan.

  • Hi Reiziger,
   Ik zal hem nog es bellen, hij was t.t.v. de uitzending met vakantie, ik kreeg de scriba aan de lijn, die had amper info en vond dat Floris dat zelf moest beantwoorden, wat ik respecteer.
   Hoewel, hij had ook zijn eigen standpunt kunnen geven.
   Verder: gesprek met moslims kan prima buiten een moskee, dan hoef je niet uit respect voor de koranafgod je schoenen uit te doen, ik vind dat hoogst kwalijk.
   Veel zgn. “voorgangers” praten over “dezelfde God” in Bijbel en koran, hoe dom en laf kan een “herder” zijn.
   Op de website van zijn kerk staat in elk geval niets over de islam, geheel conform de rest van de 6000 kerken, 50 synagoges en 50 “messiaanse gemeentes”.
   Zie https://www.hhgschoonrewoerd.nl/erediensten/kerkdiensten
   Ik kom er op terug,
   shalom,
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

   PS: ik heb inmiddels gebeld, Floris legde uit, dat het aan de manier van opnemen lag, elke spreker kreeg een dag om vragen te beantwoorden, was ook vooraf bekend en later is er dit programma uit gemonteerd, waardoor er wel duidelijk gestuurd werd naar eensgezindheid en men niet de gelegenheid had om standpunten te verduidelijken achteraf.
   Een risicovolle opzet, je bent met huid en haar aan de regisseur overgeleverd, zo vond Floris ook achteraf.
   Ik heb hem mijn website doorgeven, hij zou nog reageren na lezing.
   En gelukkig blijkt zijn standpunt net als het mijne: dag en nacht verschil, zeker niet “dezelfde God” in Bijbel en koran.
   Hij is het er mee eens, dat men in de kerken van de Gereformeerde traditie (Refo) te veel naar binnen is gericht en op het punt van profetisch waarschuwen als wachter tegen het kwaad tekort schiet.
   Dus ik wacht verder op zijn reactie, in de hoop dat er dan concreet actie volgt en er op kerkelijke websites een omslag ten goede komt.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

18 − 11 =